Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 494

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 2Letter E, page 3Letter F, page 4Letter G, page 4Letter H, page 4Letter CH, page 5Letter I, page 5Letter J, page 5Letter K, page 5Letter L, page 7Letter M, page 7Letter N, page 8Letter O, page 9Letter P, page 9Letter Q, page 12Letter R, page 12Letter S, page 13Letter T, page 14Letter U, page 15Letter V, page 15Letter W, page 16Letter X, page 16Letter Y, page 16Letter Z, page 16
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 494 records, displayed 1 - 30

 

POKORNÁ, Jarmila - VEČERKOVÁ, Eva - DUDOVÁ, Jana - LEVICKÁ, Tereza.
.: European initiatives in the Czech business environment and consumer protection. 2015.


more

 

KOSAŘ, David - BOBEK, Michal.
‘Euro-products’ and Institutional Reform in Central and Eastern Europe: A Critical Study in Judicial Councils. In Central European Judges under the European Influence: The Transformative Power of the EU Revisited. Vyd. forthcoming. Oxford : Hart Publishing, 2015. EU Law in the Member States, ISBN 978-1-84946-774-2, pp. 165-196.


more

 

RONOVSKÁ, Kateřina.
‘Svěřenský fond’ (Trust fund): A Daring New Legal Transplant in Czech Law. In The Diffusion of Law: The Movement of Laws and Norms Around the World. 1. vydání. Velká Británie (England) : Ashgate, 2015. Juris Diversitas, ISBN 978-1-4724-6040-0, pp. 203 - 211.


more

 

ČERNOCH, Radek.
§ 133b OSŘ – Domněnka duševního vlastnictví konstruována jako vindicatio gregis. In Dny práva 2014 – Days of Law 2013. Část IV. Technický rozvoj a právo. Brno : Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7900-7, pp. 19-31. 19.11.2014, Brno.


more

 

ČERNÍN, Karel.
§ 3, § 6-7, § 10, § 16-17, § 26-29a, § 39, §41, § 45, § 47-48. In Zákon o pozemních komunikacích : Komentář. Vyd. 1. Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 2015. Komentáře Wolters Kluwer, ISBN 978-80-7478-652-5, "nestránkováno"-181 pp.


more

 

MOTAL, Jan - KOMENSKÁ, Katarína - GREGOR, Miloš - MACKOVÁ, Alena - MOTALOVÁ, Katarína - SEDLÁKOVÁ, Hana - ŠKOP, Martin.
1. Česko-slovenská letní škola etiky a médií. 2015. CZE, Katedra mediálních studií a žurnalistiky, FSS MU. 11.9.2015 - 13.9.2015, European Activity.


more

 

ŠKOP, Martin - KLUSOŇOVÁ, Markéta - MALANÍK, Michal - MÍŠEK, Jakub - LOUTOCKÝ, Pavel - STACHOŇOVÁ, Monika.
25 YEARS AFTER THE TRANSFORMATION Law and Legal Culture in Central and Eastern Europe between Continuity and Discontinuity. 2015. CZE, Brno. 16.4.2015 - 17.4.2015, Worldwide Activity.


more

 

RUBAN, Radek.
Actio pro socio in der tschechischen Rechtsprechung. Wirtschaft und Recht in Osteuropa : Zeitschrift zur Rechts- und Wirtschaftsentwicklung in den Staaten Mittel- und Osteuropas, München, C.H. Beck, Germany. ISSN 0941-6293, 2015, vol. 24, no. 3, pp. 77-81.


more

 

VIRDZEKOVÁ, Alica.
ADAMOVÁ, Karolína; KNOLL, Vilém; VALEŠ, Václav a kolektiv: Pozapomenuté právní instituty. Brno : Časopis pro právní vědu a praxi, 2015. 3 pp. IV/2014.


more

 

HORECKÝ, Jan - SAMEK, Vít.
Agenturní zaměstnávání ve vybraných zemích Evropské unie. Vyd. 1. Praha : Českomoravská konfederace odborových svazů, 2015. 23 pp. ISBN 978-80-86846-59-0.


more

 

KOLUMBER, David - ŠTREJTOVÁ, Kateřina - LAKOTOVÁ, Lenka.
AIAKOS 2014 z pohledu účastníků. Justiční akademie ČR, 2015.


more

 

VALACHOVÁ, Martina.
Akční plán proti narušování základu daně a přesunu zisku. 2015.


more

 

VIRDZEKOVÁ, Alica.
Ako vývoj mestského práva podnietil zdokonalenie šibeníc. In Dny práva 2014 - days of law 2014, Část IV. Technický rozvoj a právo. Brno : Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7900-7, p. 251-271.


more

 

SEDLÁČKOVÁ, Jolana.
Aktuální vývoj kriminality na úseku drogové trestné činnosti. 2015.


more

 

RIGEL, Filip - KADEČKA, Stanislav.
Algoritmus přezkumu vad volebního procesu. Soudní rozhledy, Praha, C. H. Beck. ISSN 1211-4405, 2015, vol. 21, no. 5, pp. 173-174.


more

 

HAPLA, Martin.
Ambiguity of Human Dignity in Contemporary Legal Thinking. 2015.


more

 

MÍŠEK, Jakub - HARAŠTA, Jakub.
Analýza praktických dopadů rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci Google Spain. Bulletin advokacie, Česká advokátní komora. ISSN 1210-6348, 2015, vol. 2015, no. 1-2, pp. 30-34.


more

 

TOMÁŠKOVÁ, Eva - KERLINOVÁ, Alena.
Approach to Employees in Public Administration Organizations. In Hradec Economic Days 2015: Peer-Reviewed Conference Proceedings, vol. 5. Vyd. 1st ed. Hradec Králové : University of Hradec Králové, 2015. ISBN 978-80-7435-550-9, pp. 286-294. 3.2.2015, Hradec Králové.


more

 

LOUTOCKÝ, Pavel.
Are We Getting Getting Good Decisions by Top-level Domain Name Dispute Resolution Providers?. Masaryk University Journal of Law and Technology, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1802-5943, 2015, vol. 2015, no. 1, pp. 111-128.


more

 

KLUSOŇOVÁ, Markéta.
Argumentation by Literary Fiction in the Czech Republic. 2015.


more

 

KOLUMBER, David.
Aspetti giuridici della autoritaria democrazia cecoslovacca alla luce dello sviluppo dell´Italia fascista. In Scientia Nobilitat Studies II. Łask : Scientia Nobilitat, 2015. ISBN 978-83-940589-2-0, pp. 4-18.


more

 

ZEMANDLOVÁ, Anna - PRUDIL, Lukáš - MUSILOVÁ, Leona - RUMPÍK, David.
Assisted reproduction in Europe - general overview. In Aspects légaux et éthiques du commencement de la vie. VIIIe Forum des jeunes chercheurs - Conférence internationale. Toulouse : Les Études Hospitalieres Édition, 2015. ISBN 978-2-84874-587-9, pp. 157 - 171. 2013, Toulouse.


more

 

CHOVANEC, Jan.
Between 'reliving' and 'replaying' history: The shifting formats of time travel reality shows. 2015.


more

 

SMEJKALOVÁ, Terezie - HARAŠTA, Jakub - LOUTOCKÝ, Pavel - MÍŠEK, Jakub.
Bezpilotní letadla v České republice. Security Magazín, Praha, Security Media, s.r.o. ISSN 1210-8723, 2015, vol. 21, no. 2, pp. 51-54.


more

 

LATTOVÁ, Silvia.
Budúcnosť finančného sveta - od kreditiek k voice bankingu. 2015.


more

 

STRÁNSKÝ, Jaroslav.
Cestovní náhrady ve školství. Třinec : RESK, spol. s r. o., 2015. 49 pp. ISBN 978-80-87675-08-3.


more

 

PONDIKASOVÁ, Tereza.
Civilní dovolání jako řádný nebo mimořádný opravný prostředek?. 2015.


more

 

DRLIČKOVÁ, Klára - KYSELOVSKÁ, Tereza.
COFOLA International 2015. 2015. CZE, Lednice. 16.4.2015 - 18.4.2015, Worldwide Activity.


more

 

CIRBUSOVÁ, Martina - ROGALEWICZOVÁ, Romana.
Cochemská praxe - vznik a vývoj. Právo a rodina : rodina, maželství, děti a mládež, dědictví, Linde Praha akciová společnost. ISSN 1212-866X, 2015, vol. 17, no. 6, pp. 11-15.


more

 

KLUSOŇOVÁ, Markéta.
Communion in the Czech judicial argumentation. 2015.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 494 records, displayed 1 - 30