Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 385

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 2Letter E, page 3Letter F, page 3Letter G, page 4Letter H, page 4Letter CH, page 4Letter I, page 4Letter J, page 4Letter K, page 4Letter L, page 5Letter M, page 6Letter N, page 6Letter O, page 7Letter P, page 8Letter Q, page 10Letter R, page 10Letter S, page 10Letter T, page 11Letter U, page 12Letter V, page 12Letter W, page 13Letter X, page 13Letter Y, page 13Letter Z, page 13
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 385 records, displayed 1 - 30

 

POKORNÁ, Jarmila - VEČERKOVÁ, Eva - DUDOVÁ, Jana - LEVICKÁ, Tereza.
.: European initiatives in the Czech business environment and consumer protection. 2015.


more

 

KOSAŘ, David - BOBEK, Michal.
‘Euro-products’ and Institutional Reform in Central and Eastern Europe: A Critical Study in Judicial Councils. In Central European Judges under the European Influence: The Transformative Power of the EU Revisited. Vyd. forthcoming. Oxford : Hart Publishing, 2015. EU Law in the Member States, ISBN 978-1-84946-774-2, pp. 165-196.


more

 

RONOVSKÁ, Kateřina.
‘Svěřenský fond’ (Trust fund): A Daring New Legal Transplant in Czech Law. In The Diffusion of Law: The Movement of Laws and Norms Around the World. 1. vydání. Velká Británie (England) : Ashgate, 2015. Juris Diversitas, ISBN 978-1-4724-6040-0, pp. 203 - 211.


more

 

ČERNOCH, Radek.
§ 133b OSŘ – Domněnka duševního vlastnictví konstruována jako vindicatio gregis. In Dny práva 2014 – Days of Law 2013. Část IV. Technický rozvoj a právo. Brno : Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7900-7, pp. 19-31. 19.11.2014, Brno.


more

 

ŠKOP, Martin - KLUSOŇOVÁ, Markéta - MALANÍK, Michal - MÍŠEK, Jakub - LOUTOCKÝ, Pavel - STACHOŇOVÁ, Monika.
25 YEARS AFTER THE TRANSFORMATION Law and Legal Culture in Central and Eastern Europe between Continuity and Discontinuity. 2015. CZE, Brno. 16.4.2015 - 17.4.2015, Worldwide Activity.


more

 

RUBAN, Radek.
Actio pro socio in der tschechischen Rechtsprechung. Wirtschaft und Recht in Osteuropa : Zeitschrift zur Rechts- und Wirtschaftsentwicklung in den Staaten Mittel- und Osteuropas, München, C.H. Beck, Germany. ISSN 0941-6293, 2015, vol. 24, no. 3, pp. 77-81.


more

 

VALACHOVÁ, Martina.
Akční plán proti narušování základu daně a přesunu zisku. 2015.


more

 

VIRDZEKOVÁ, Alica.
Ako vývoj mestského práva podnietil zdokonalenie šibeníc. In DNY PRÁVA 2014 - DAYS OF LAW 2014 Část IV. - Technický rozvoj a právo. Spisy Právnické fakulty MU č. 523 (řada teoretická). Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2015. ISBN 978-80-210-7900-7, p. 251-271.


more

 

SEDLÁČKOVÁ, Jolana.
Aktuální vývoj kriminality na úseku drogové trestné činnosti. 2015.


more

 

RIGEL, Filip - KADEČKA, Stanislav.
Algoritmus přezkumu vad volebního procesu. Soudní rozhledy, Praha, C. H. Beck. ISSN 1211-4405, 2015, vol. 21, no. 5, pp. 173-174.


more

 

MÍŠEK, Jakub - HARAŠTA, Jakub.
Analýza praktických dopadů rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci Google Spain. Bulletin advokacie, Česká advokátní komora. ISSN 1210-6348, 2015, vol. 2015, no. 1-2, pp. 30-34.


more

 

TOMÁŠKOVÁ, Eva - KERLINOVÁ, Alena.
Approach to Employees in Public Administration Organizations. In Hradec Economic Days 2015: Peer-Reviewed Conference Proceedings, vol. 5. Vyd. 1st ed. Hradec Králové : University of Hradec Králové, 2015. ISBN 978-80-7435-550-9, pp. 286-294. 3.2.2015, Hradec Králové.


more

 

KLUSOŇOVÁ, Markéta.
Argumentation by Literary Fiction in the Czech Republic. 2015.


more

 

KOLUMBER, David.
Aspetti giuridici della autoritaria democrazia cecoslovacca alla luce dello sviluppo dell´Italia fascista. In Scientia Nobilitat Studies II. Łask : Scientia Nobilitat, 2015. ISBN 978-83-940589-2-0, pp. 4-18.


more

 

ZEMANDLOVÁ, Anna - PRUDIL, Lukáš - MUSILOVÁ, Leona - RUMPÍK, David.
Assisted reproduction in Europe - general overview. In Aspects légaux et éthiques du commencement de la vie. VIIIe Forum des jeunes chercheurs - Conférence internationale. Toulouse : Les Études Hospitalieres Édition, 2015. ISBN 978-2-84874-587-9, pp. 157 - 171. 2013, Toulouse.


more

 

CHOVANEC, Jan.
Between 'reliving' and 'replaying' history: The shifting formats of time travel reality shows. 2015.


more

 

SMEJKALOVÁ, Terezie - HARAŠTA, Jakub - LOUTOCKÝ, Pavel - MÍŠEK, Jakub.
Bezpilotní letadla v České republice. Security Magazín, Praha, Security Media, s.r.o. ISSN 1210-8723, 2015, vol. 21, no. 2, pp. 51-54.


more

 

STRÁNSKÝ, Jaroslav.
Cestovní náhrady ve školství. Třinec : RESK, spol. s r. o., 2015. 49 pp. ISBN 978-80-87675-08-3.


more

 

PONDIKASOVÁ, Tereza.
Civilní dovolání jako řádný nebo mimořádný opravný prostředek?. 2015.


more

 

KYSELOVSKÁ, Tereza - PROVAZNÍK, Jan - SPRINGINSFELDOVÁ, Nelly - VIRDZEKOVÁ, Alica - KADLUBIEC, Vojtěch.
COFOLA 2015. 2015. CZE, Lednice. 16.4.2015 - 18.4.2015, Worldwide Activity.


more

 

DRLIČKOVÁ, Klára - KYSELOVSKÁ, Tereza.
COFOLA International 2015. 2015. CZE, Lednice. 16.4.2015 - 18.4.2015, Worldwide Activity.


more

 

CIRBUSOVÁ, Martina - ROGALEWICZOVÁ, Romana.
Cochemská praxe - vznik a vývoj. Právo a rodina : rodina, maželství, děti a mládež, dědictví, Linde Praha akciová společnost. ISSN 1212-866X, 2015, vol. 17, no. 6, pp. 11-15.


more

 

SEHNÁLEK, David.
Competences of the EU and the Relationship between the Regulation on Evidence Taking and Hague conventions. 2015.


more

 

BEJČEK, Josef - NERUDA, Robert - PETR, Michal - RAUS, David.
Competition Law in the Czech Republic. Kluwer Law International, 2015. ISBN 978-90-411-5879-6.


more

 

POSPÍŠIL, Ivo.
Constitutional Aspects of Regional Self-governance. 2015.


more

 

RAZIM, Jakub.
Cum muneribus et donis. Několik poznámek k rituálu darování v česko-říšských vztazích raného středověku. In II. česko-slovenské stretnutie doktorandov a postdoktorandov v obore právnych dejín a rímskeho práva: Zborník z vedeckej konferencie ktorá sa uskutočnila dňa 11. júna 2014 na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Bratislava : Atticum, 2015. ISBN 978-80-971381-8-9, pp. 173-181.


more

 

POLČÁK, Radim - ČERMÁK, Jiří - LOEBL, Zbyněk - GŘIVNA, Tomáš - MATEJKA, Ján - PETR, Michal - SCHLOSSBERGER, Otakar.
Cyber Law in the Czech Republic. 2. vyd. Alpen aan den Rijn : Kluwer Law International, 2015. 228 pp. Encyclopaedia of Laws/Cyberlaw. ISBN 978-90-411-6076-8.


more

 

HARAŠTA, Jakub - MÍŠEK, Jakub - MYŠKA, Matěj.
Czech Constitutional Court Clarifies Conditions of Police Access to Medical Files in the Course of Investigation. European Data Protection Law Review, Berlin, Brusel, Lexxion, Germany. ISSN 2364-2831, 2015, vol. 1, no. 2, pp. 137 - 139.


more

 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka.
Czech Family Law: Maintenance Duty and Other Property Obligations upon Separation and Divorce. 2015.


more

 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka.
Czech Family Law: The Best Interest of the Child in Case of Separation and Divorce. 2015.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 385 records, displayed 1 - 30