Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 734

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1

Letter A, page 1Letter B, page 2Letter C, page 2Letter D, page 3Letter E, page 5Letter F, page 6Letter G, page 6Letter H, page 6Letter CH, page 7Letter I, page 7Letter J, page 7Letter K, page 8Letter L, page 10Letter M, page 10Letter N, page 11Letter O, page 12Letter P, page 14Letter Q, page 17Letter R, page 17Letter S, page 18Letter T, page 20Letter U, page 22Letter V, page 22Letter W, page 24Letter X, page 24Letter Y, page 24Letter Z, page 24
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 734 records, displayed 1 - 30

 

POKORNÁ, Jarmila - VEČERKOVÁ, Eva - DUDOVÁ, Jana - LEVICKÁ, Tereza.
.: European initiatives in the Czech business environment and consumer protection. 2015.


more

 

KOSAŘ, David - BOBEK, Michal.
‘Euro-products’ and Institutional Reform in Central and Eastern Europe: A Critical Study in Judicial Councils. In Central European Judges under the European Influence: The Transformative Power of the EU Revisited. Vyd. forthcoming. Oxford : Hart Publishing, 2015. EU Law in the Member States, ISBN 978-1-84946-774-2, pp. 165-196.


more

 

RONOVSKÁ, Kateřina.
‘Svěřenský fond’ (Trust fund): A Daring New Legal Transplant in Czech Law. In The Diffusion of Law: The Movement of Laws and Norms Around the World. 1. vydání. Velká Británie (England) : Ashgate, 2015. Juris Diversitas, ISBN 978-1-4724-6040-0, pp. 203 - 211.


more

 

ČERNOCH, Radek.
§ 133b OSŘ – Domněnka duševního vlastnictví konstruována jako vindicatio gregis. In Dny práva 2014 – Days of Law 2013. Část IV. Technický rozvoj a právo. Brno : Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7900-7, pp. 19-31. 19.11.2014, Brno.


more

 

ČERNÍN, Karel.
§ 3, § 6-7, § 10, § 16-17, § 26-29a, § 39, §41, § 45, § 47-48. In Zákon o pozemních komunikacích : Komentář. Vyd. 1. Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 2015. Komentáře Wolters Kluwer, ISBN 978-80-7478-652-5, "nestránkováno"-181 pp.


more

 

MOTAL, Jan - KOMENSKÁ, Katarína - GREGOR, Miloš - MACKOVÁ, Alena - MOTALOVÁ, Katarína - SEDLÁKOVÁ, Hana - ŠKOP, Martin.
1. Česko-slovenská letní škola etiky a médií. 2015. CZE, Katedra mediálních studií a žurnalistiky, FSS MU. 11.9.2015 - 13.9.2015, European Activity.


more

 

ŠKOP, Martin - KLUSOŇOVÁ, Markéta - MALANÍK, Michal - MÍŠEK, Jakub - LOUTOCKÝ, Pavel - STACHOŇOVÁ, Monika.
25 YEARS AFTER THE TRANSFORMATION Law and Legal Culture in Central and Eastern Europe between Continuity and Discontinuity. 2015. CZE, Brno. 16.4.2015 - 17.4.2015, Worldwide Activity.


more

 

HANÁK, Jakub.
Acquisition and expropriation of real estate for the public benefit in the Czech Republic. In SGEM 2015: Political Sciences and Law - conference proceedings Volume 1. Sofia : SGEM, 2015. ISBN 978-619-7105-46-9, pp. 475-482. 2015, Albena.


more

 

RUBAN, Radek.
Actio pro socio in der tschechischen Rechtsprechung. Wirtschaft und Recht in Osteuropa : Zeitschrift zur Rechts- und Wirtschaftsentwicklung in den Staaten Mittel- und Osteuropas, München, C.H. Beck, Germany. ISSN 0941-6293, 2015, vol. 24, no. 3, pp. 77-81.


more

 

VIRDZEKOVÁ, Alica.
ADAMOVÁ, Karolína; KNOLL, Vilém; VALEŠ, Václav a kolektiv: Pozapomenuté právní instituty. Brno : Časopis pro právní vědu a praxi, 2015. 3 pp. IV/2014.


more

 

HORECKÝ, Jan - SAMEK, Vít.
Agenturní zaměstnávání ve vybraných zemích Evropské unie. Vyd. 1. Praha : Českomoravská konfederace odborových svazů, 2015. 23 pp. ISBN 978-80-86846-59-0.


more

 

KOLUMBER, David - ŠTREJTOVÁ, Kateřina - LAKOTOVÁ, Lenka.
AIAKOS 2014 z pohledu účastníků. Justiční akademie ČR, 2015.


more

 

KŘEPELKA, Filip.
Akademická samospráva na scestí. 2015. Přednáška představovala připravovanou elektronickou knihu věnovanou tématu.


more

 

VALACHOVÁ, Martina.
Akční plán proti narušování základu daně a přesunu zisku. 2015.


more

 

VIRDZEKOVÁ, Alica.
Ako vývoj mestského práva podnietil zdokonalenie šibeníc. In Dny práva 2014 - days of law 2014, Část IV. Technický rozvoj a právo. Brno : Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7900-7, p. 251-271.


more

 

SEDLÁČKOVÁ, Jolana.
Aktuální vývoj kriminality na úseku drogové trestné činnosti. 2015.


more

 

RIGEL, Filip - KADEČKA, Stanislav.
Algoritmus přezkumu vad volebního procesu. Soudní rozhledy, Praha, C. H. Beck. ISSN 1211-4405, 2015, vol. 21, no. 5, pp. 173-174.


more

 

HAPLA, Martin.
Ambiguity of Human Dignity in Contemporary Legal Thinking. 2015.


more

 

SALÁK, Pavel.
Ambulatoria voluntas versus derogation clauses. In Law of Succession in the Middle-European Area. 1. vyd. Cracow : Spolok Slovákov v Poľsku – Towarzystwo Słowaków, 2015. Neuveden, ISBN 978-83-7490-848-1, pp. 116-123.


more

 

KUBEŠA, Tomáš - NEJEZCHLEB, Kamil.
Analysis of tools introduced by the Directive on antitrust damage actions. 2015.


more

 

MÍŠEK, Jakub - HARAŠTA, Jakub.
Analýza praktických dopadů rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci Google Spain. Bulletin advokacie, Česká advokátní komora. ISSN 1210-6348, 2015, vol. 2015, no. 1-2, pp. 30-34.


more

 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka.
Aplikace mediace - rodinná oblast. Práce s rodinnými systémy v mediaci. 2015.


more

 

STRAKOVÁ, Lucie - LOUČKA, Martin.
Aplikační problémy v oblasti licencování vědeckých výstupů. Vyd. Cofola 2015. Brno : Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7976-2, p. 447-458. 2015.


more

 

BRAŽINA, Radislav.
Appeal procedure: anachronism or necessity?. 2015.


more

 

TOMÁŠKOVÁ, Eva - KERLINOVÁ, Alena.
Approach to Employees in Public Administration Organizations. In Hradec Economic Days 2015: Peer-Reviewed Conference Proceedings, vol. 5. Vyd. 1st ed. Hradec Králové : University of Hradec Králové, 2015. ISBN 978-80-7435-550-9, pp. 286-294. 3.2.2015, Hradec Králové.


more

 

LOUTOCKÝ, Pavel.
Are We Getting Good Decisions by Top-level Domain Name Dispute Resolution Providers?. Masaryk University Journal of Law and Technology, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1802-5943, 2015, vol. 2015, no. 1, pp. 111-128.


more

 

KLUSOŇOVÁ, Markéta.
Argumentation by Literary Fiction in the Czech Republic. 2015.


more

 

KOLUMBER, David.
Aspetti giuridici della autoritaria democrazia cecoslovacca alla luce dello sviluppo dell´Italia fascista. In Scientia Nobilitat Studies II. Łask : Scientia Nobilitat, 2015. ISBN 978-83-940589-2-0, pp. 4-18.


more

 

ZEMANDLOVÁ, Anna - PRUDIL, Lukáš - MUSILOVÁ, Leona - RUMPÍK, David.
Assisted reproduction in Europe - general overview. In Aspects légaux et éthiques du commencement de la vie. VIIIe Forum des jeunes chercheurs - Conférence internationale. Toulouse : Les Études Hospitalieres Édition, 2015. ISBN 978-2-84874-587-9, pp. 157 - 171. 2013, Toulouse.


more

 

KOLUMBER, David.
Autonomie Podkarpatské Rusi (1938). In Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2015. I. svazek A – Č., ISBN 978-80-7380-562-3, p. 313-316.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 734 records, displayed 1 - 30