Studijní oborMezinárodní a evropské právo

Jednooborové studium
Typ studiadoktorský
TitulPh.D.
Forma
Vyuč. jazyk
Standardní doba studia4 roky
Akreditovánodo 31. 5. 2020
Kód oboru6801V042
Kód programuP6810
UskutečňujePrávnická fakulta

Dny otevřených dveří
Termíny a podrobnosti

Zamýšlené téma disertační práce je nutno předem konzultovat s vedoucím katedry mezinárodního a evropského práva. Absolvent studijního oboru bude připraven k odborné vědecké práci v oblasti výzkumu, legislativy, soudnictví a v dalších oblastech, v nichž je zapotřebí hlubokého teoretického základu.

Obor se zaměřuje na zkoumání mezinárodního práva veřejného a práva Evropské unie ve všech jejich souvislostech. Studenti získají základní teoretický rámec použitelný pro obě zaměření a současně jim tento obor umožní konkrétní specializaci buď na mezinárodní právo veřejné nebo na právo Evropské unie.

Cílem studia je vytvořit hluboký teoretický základ oboru, rozvinout schopnost jeho aplikace v praxi, dosáhnout přehledu o světových a evropských trendech v oboru. Hlavním cílem studia je připravit studenta pro samostatnou tvůrčí vědeckou práci.
Nepominutelnou součástí doktorského studia je osvojení metod a dovedností vědecké práce. Širší základ studijního oboru tvoří příprava na vědeckou a pedagogickou práci, jazyková příprava a základní poznatky o vývoji jiných právních oborů. Tento širší základ je společný pro celý doktorský studijní program.

Přijímací řízení a e-přihláška

Nebyla nalezena žádná otevřená přijímací řízení.Obor je akreditován v těchto programech