Seznamy studentů podle studijních programů

Celkový počet studentů: 3960

Bakalářské studijní programy (954 studentů)

Magisterské studijní programy (2710 studentů)

Magisterské studijní programy navazující na bakalářské (143 studentů)

Doktorské studijní programy (153 studentů)