Seznamy studentů podle studijních programů

Celkový počet studentů: 3876

Bakalářské studijní programy (862 studentů)

Magisterské studijní programy (2671 studentů)

Magisterské studijní programy navazující na bakalářské (150 studentů)

Doktorské studijní programy (193 studentů)