Seznamy studentů podle studijních programů

Celkový počet studentů: 3412

Bakalářské studijní programy (690 studentů)

Magisterské studijní programy (2419 studentů)

Magisterské studijní programy navazující na bakalářské (150 studentů)

Doktorské studijní programy (153 studentů)