Výuka zajišťovaná fakultou


Předměty vyučované na fakultě | Výuka zajišťovaná fakultou

Zobrazit předměty vyučované:

 

Na stránce je uveden seznam předmětů, na jejichž výuce se podílejí zaměstnanci pracoviště Právnická fakulta

Předmětů vyučovaných v semestru podzim 2014 na pracovišti Právnická fakulta je celkem 459

Písmeno A, strana 1Písmeno B, strana 1Písmeno C, strana 1Písmeno D, strana 1Písmeno E, strana 3Písmeno F, strana 3Písmeno G, strana 3Písmeno H, strana 3Písmeno CH, strana 3Písmeno I, strana 3Písmeno J, strana 3Písmeno K, strana 3Písmeno L, strana 3Písmeno M, strana 3Písmeno N, strana 5Písmeno O, strana 5Písmeno P, strana 5Písmeno Q, strana 5Písmeno R, strana 5Písmeno S, strana 5Písmeno T, strana 5Písmeno U, strana 5Písmeno V, strana 5Písmeno W, strana 5Písmeno X, strana 5Písmeno Y, strana 5Písmeno Z, strana 5
První stranaPředchozí strana|1|2|3|4|5|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 459 položek, zobrazeno 1 - 100
řazeno podle: kódů předmětů vzestupně
kód předmětu
seřadit
název předmětu
seřadit
pracoviště
seřadit
typ studia
BEP101ZkPrávní nauka I, českyKatedra právní teorieB
BEP301ZkEvropské právo, českyKatedra mezinárodního a evropského právaB
BEP302ZkVeřejná správa v ČR a v Evropě, českyKatedra správní vědy a správního právaB
BEP501ZkDaně a jejich správa v ČR a EU, českyKatedra finančního práva a národního hospodářstvíB
BEV501ZkEvropské mezinárodní právo soukromé, českyKatedra mezinárodního a evropského právaB
BF504ZkCelní správa a nepřímé daně, českyKatedra finančního práva a národního hospodářstvíB
BI301KÚvod do práva ICT II, českyÚstav práva a technologiíB
BI501KPrávní databáze a právní informační systémy, českyÚstav práva a technologiíB
BJ301KObčanské právo procesní pro vyšší justiční úředníky I, českyKatedra občanského právaB
BJ302ZkOrganizace justice, českyKatedra občanského právaB
BJ304ZPraktika z občanského práva pro vyšší justiční úředníky I, českyKatedra občanského právaB
BJ305ZAdministrativní a kancelářské práce v justici I, českyKatedra občanského právaB
BJ501ZkObčanské právo procesní III, českyKatedra občanského právaB
BJ502ZObčanské právo - cvičení III, českyKatedra občanského právaB
BM505ZkZáklady správní vědy, českyKatedra správní vědy a správního právaB
BM507ZkVybrané otázky správního práva a veřejné správy II, českyKatedra správní vědy a správního právaB
BN507KZáklady pozemkového práva I, českyKatedra práva životního prostředí a pozemkového právaB
BN508ZkPrávní regulace zdanění majetku, českyKatedra finančního práva a národního hospodářstvíB
BO106KOdborná jazyková průprava I - angličtina, českyOddělení Centra jazykového vzdělávání na Právnické fakultěB
BO305KVybrané problémy mezinárodního práva soukromého, českyKatedra mezinárodního a evropského právaB
BO502ZkMezinárodní obchodní transakce II, českyKatedra mezinárodního a evropského právaB
BO505ZkMezinárodní soudnictví, českyKatedra mezinárodního a evropského právaB
BP507ZkCenné papíry, českyKatedra obchodního právaB
BS503ZkSociální politika EU, českyKatedra pracovního práva a sociálního zabezpečeníB
BS505KPrávo sociálního zabezpečení pro bakaláře I, českyKatedra pracovního práva a sociálního zabezpečeníB
BT504ZkMezinárodně právní ochrana lidských práv, českyKatedra ústavního práva a politologieB
BT505ZZáklady trestního práva hmotného II, českyKatedra trestního právaB
BT506ZZáklady trestního práva procesního II, českyKatedra trestního právaB
BV101ZkDějiny české veřejné správy, českyKatedra dějin státu a právaB
BV102ZkDějiny soukromého práva-římské právo věcné a obligační, českyKatedra dějin státu a právaB
BV103ZkZáklady politického systému ČR, českyKatedra ústavního práva a politologieB
BV301ZkVybrané kapitoly ze sociologie práva, českyKatedra právní teorieB
BV302ZkVybrané kapitoly z psychologie práva, českyKatedra právní teorieB
BV501KMezinárodní obchodní transakce, českyKatedra mezinárodního a evropského právaB
BV502KPojišťovnické právo, českyKatedra finančního práva a národního hospodářstvíB
BV503KBilanční právo, českyKatedra finančního práva a národního hospodářstvíB
BV504KVývozní a dovozní obchodní transakce, českyKatedra mezinárodního a evropského právaB
BV505KPokročilé metody rozhodování za právní nejistoty, českyKatedra finančního práva a národního hospodářstvíB
BVD003KAlternativní způsoby řešení sporů, českyKatedra mezinárodního a evropského právaB
BVD006KFinanční právo v soudní praxi pro bakaláře, českyÚstav dovednostní výuky a inovace studiaB
BVV01KVeřejné finance a fiskální právo, českyKatedra finančního práva a národního hospodářstvíB
BVV09ZkFinanční správa, českyKatedra finančního práva a národního hospodářstvíB
BVV12ZkZáklady obchodního práva, českyKatedra obchodního právaB
BVV13ZkZáklady práva pro neprávníky, českyÚstav dovednostní výuky a inovace studiaB, N
BZ101ZkPrávní nauka, českyKatedra právní teorieB
BZ102ZkÚvod do státovědy, českyKatedra ústavního práva a politologieB
BZ105ZkEvropská unie, českyKatedra mezinárodního a evropského právaB
BZ106KZáklady akademického psaní, českyKatedra právní teorieB
BZ304ZkObčanské právo hmotné pro bakaláře II, českyKatedra občanského právaB
BZ305ZkZáklady civilního procesu, českyKatedra občanského právaB
BZ306ZkZáklady finančního práva, českyKatedra finančního práva a národního hospodářstvíB
BZ307KZáklady správního práva procesního I, českyKatedra správní vědy a správního právaB
BZ308ZkZáklady obchodního práva, českyKatedra obchodního právaB
BZ504ZkÚvod do trestního práva hmotného a procesního II, českyKatedra trestního právaB
BZ505ZkVybrané otázky správního práva a veřejné správy, českyKatedra správní vědy a správního právaB
BZ506KCelní právo, českyKatedra finančního práva a národního hospodářstvíB
BZ507ZkZáklady trestního práva hmotného a procesního, českyKatedra trestního právaB
BZ508ZkObchodní závazky, českyKatedra obchodního právaB
CM102ZSociologie práva - seminář, českyKatedra právní teorie
CM102ZkSociologie práva, českyKatedra právní teorie
CM103ZObecné právní dějiny - seminář, českyKatedra dějin státu a práva
CM103ZkObecné právní dějiny, českyKatedra dějin státu a práva
CM106ZŘímské právo I, českyKatedra dějin státu a práva
CM111ZJazyk I.1 - angličtina pro právníky, českyOddělení Centra jazykového vzdělávání na Právnické fakultě
CM113ZTeorie práva - seminář, českyKatedra právní teorie
CM113ZkTeorie práva, českyKatedra právní teorie
CM121ZStátověda - seminář, českyKatedra ústavního práva a politologie
CM121ZkStátověda, českyKatedra ústavního práva a politologie
CM301ZNárodní hospodářství - seminář, českyKatedra finančního práva a národního hospodářství
CM301ZkNárodní hospodářství, českyKatedra finančního práva a národního hospodářství
CM308ZJazyk I.3 - angličtina pro právníky, českyOddělení Centra jazykového vzdělávání na Právnické fakultě
CM310ZÚstavní právo II - seminář, českyKatedra ústavního práva a politologie
CM310ZkÚstavní právo II, českyKatedra ústavního práva a politologie
CM311ZObčanské právo II, českyKatedra občanského práva
CM313ZÚvod do studia veřejné správy - seminář, českyKatedra správní vědy a správního práva
CM313ZkÚvod do studia veřejné správy, českyKatedra správní vědy a správního práva
CM314KPrávní informatika, českyÚstav práva a technologií
CM315KAkademické psaní, českyKatedra právní teorie
CMV101KPočítačové zpracování odborného textu, českyÚstav práva a technologií
D1DER01Právní dějiny starověku, českyKatedra dějin státu a právaD
D1DER02Dějiny římského státu, prameny, českyKatedra dějin státu a právaD
D1DER03Římské právo veřejné, českyKatedra dějin státu a právaD
D1FIP03Teorie finančního práva, českyKatedra finančního práva a národního hospodářstvíD
D1FIP05Ekonomie, českyKatedra finančního práva a národního hospodářstvíD
D1FIP16Správní právo pro finanční právo - obecná část, českyKatedra správní vědy a správního právaD
D1MES05Dějiny mezinárodního práva soukromého a jeho doktríny, českyKatedra mezinárodního a evropského právaD
D1MES06Úvod do práva mezinárodního obchodu - doktrína lex mercatoria, českyKatedra mezinárodního a evropského právaD
D1MEV03Právo mezinárodních organizací I, českyKatedra mezinárodního a evropského právaD
D1MEV04Vztah mezinárodního práva a vnitrostátního práva, českyKatedra mezinárodního a evropského právaD
D1MEV12Právo mezinárodních smluv I, českyKatedra mezinárodního a evropského právaD
D1OBC02Občanské právo hmotné I, českyKatedra občanského právaD
D1OBC03Občanské právo procesní I, českyKatedra občanského právaD
D1OBP06Firemní právo, soutěžní právo, práva na označení I, českyKatedra obchodního právaD
D1OBP07Společenstevní právo (obecná problematika právních subjektů) I, českyKatedra obchodního právaD
D1OBP08Existenční ochrana hospodářské soutěže I, českyKatedra obchodního právaD
D1OBP09Závazkové právo I, českyKatedra obchodního právaD
D1OBP10Právo cenných papírů I, českyKatedra obchodního právaD
D1PES03Právo Evropských společenství I, českyKatedra mezinárodního a evropského práva
D1PES04Právo Evropské unie I, českyKatedra mezinárodního a evropského práva
D1PIT01Ochrana informací v mezinárodním a evropském právu I, českyÚstav práva a technologiíD
První stranaPředchozí strana|1|2|3|4|5|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 459 položek, zobrazeno 1 - 100