Kritické myšlení (Czech only)

Racionale

Subtest Kritické myšlení ověřuje schopnost kriticky posoudit a vyhodnotit předložené informace. Pro konkrétní situaci popsanou v zadání úlohy uchazeč kriticky posuzuje nabídku odpovědí a vyhodnocuje adekvátnost uvedených závěrů včetně jejich případného argumentačního podložení (dodejme pro úplnost, že odpověď, která sice obsahuje správné tvrzení, ale nesprávnou argumentaci, je nesprávná). Znalosti, které jsou pro takové uvažování zcela nezbytné, zde nepřesahují výbavu středoškolsky vzdělaného jedince.

Při řešení úloh mohou nastat dvě situace:

  • řešitel správnou odpověď zná a ihned ji tedy označí - ví totiž, že z nabízených odpovědí je správná právě jedna
  • řešitel si správnou odpovědí není zcela jist, případně ji nezná – pak postupuje vylučovací metodou, kdy kriticky posuzuje a zamítá jednotlivé zjevně nesprávné nabídky odpovědí

Vedle znalosti středoškolských základů přírodovědných a humanitních (historických, kulturních, společenskovědních) disciplín nejsou třeba žádné specifické znalosti a dovednosti.

Typy položek:


Pro usnadnění orientace v jednotlivých úlohách jsme přidali tyto navigační prvky:

Correct Pokud ikonka po kliknutí zabliká, vybrali jste správnou odpověď!

Wrong V případě, že jste vybrali špatnou odpověď, ikonka se odmítavě zatřese.

Hide Velmi efektivním způsobem řešení úlohy je eliminace nesprávných odpovědí. Pokud některou odpověď identifikujete jako nesprávnou, můžete ji schovat.

Show Tato ikonka vrátí všechny schované odpovědi a zároveň zobrazí návod na vyřešení úlohy.