This subtest has not been involved it LPT since 2015 (Czech only)

Racionale

Symbolické myšlení je uvědomělá komplexní myšlenková činnost založená na operacích se symboly a využívající je při vnímání a myšlení. Zahrnuje procesy vytváření, zapamatování, analyzování symbolů, vyhledávání rozdílů a podobností symbolů, operace se symboly aj. Symbolem přitom rozumíme zkrácené (slovní, číselné apod.) nebo obrazné vyjádření určitého objektu nebo jevu, ale také jejich zastupující znaky.

Vedle integrace vnímání, pozornosti a paměti a schopnosti jednoduchých logických myšlenkových operací nejsou třeba žádné specifické znalosti a dovednosti.

Typy položek:


Pro usnadnění orientace v jednotlivých úlohách jsme přidali tyto navigační prvky:

Correct Pokud ikonka po kliknutí zabliká, vybrali jste správnou odpověď!

Wrong V případě, že jste vybrali špatnou odpověď, ikonka se odmítavě zatřese.

Hide Velmi efektivním způsobem řešení úlohy je eliminace nesprávných odpovědí. Pokud některou odpověď identifikujete jako nesprávnou, můžete ji schovat.

Show Tato ikonka vrátí všechny schované odpovědi a zároveň zobrazí návod na vyřešení úlohy.