30 September - 01 October 2016
XXV. Silesian days Pneumology (Czech only)

Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP, Česká asociace sester a Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN pořádá pod záštitou děkana LF MU prof. MUDr. Jiřího...

more

04 October 2016
Invitation to Conference about the lessons at the Faculty of Medicine (Czech only)

Vedení Lékařské fakulty MU si Vás dovoluje pozvat na
Celofakultní konferenci o výuce

kdy: 4. 10. 2016 v 14:00 hod.
kde: Univerzitní kampus Bohunice
Program
1....

more

06 October 2016
Molecular Mechanisms of Meiotic Chromosome Segregation in Eukaryotes

Topic:
Molecular Mechanisms of Meiotic Chromosome Segregation in Eukaryotes
speaker:Yoshinori Watanabe,Institute of Molecular and Cellular Biosciences, University of Tokyo, Japan
when:...

more