13 October - 13 November 2016
Volunteers into research on the brain and its functions! (Czech only)

Výzkumný tým Psychiatrické kliniky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Fakultní nemocnice Brno v Bohunicích hledá

DOBROVOLNÍKY DO VÝZKUMU MOZKU...

more

25 October 2016
Idiopathic pulmonary fibrosis - or what new in idiopathic pneumonias (Czech only)

Klinika nemocí plicních a tuberkulózy FN Brno pořádá přednášku

Idiopatická plicní fibróza – aneb co nového v idiopatických pneumoniích

speaker: MUDr. M. Doubková

Po přednášce...

more

27 October 2016
Modern trends in interventional cardiology 2016 (Czech only)

Česká kardiologická společnost pořádá

Moderní trendy v intervenční kardiologii 2016

které se bude konat dne 27.10.2016
9.00 – 9.15 Úvod
R. Kraus (ředitel...

more