11 October 2015
Benefit concert for patients, clinics and community Pancare

Department of Pediatric Oncology and the University Hospital Brno held October 11, 2015 at 7 pm Benefit concert for patients, clinics and community Pancare - the company pediatric oncologists...

more

14 - 16 October 2015
XX. Annual Conference of the Society of Burn Medicine

Clinic of Burns and Reconstructive Surgery, University Hospital Brno and Faculty of Medicine Masaryk Univerzity organized under the auspices of the Dean of the Faculty of Medicine Prof....

more

14 - 16 October 2015
XX. Annual Conference of the Czech Society of the Burn medicine (Czech only)

Česká společnost popáleninové medicíny ČLS JEP,Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity
...

more