15 July - 15 September 2016
The awards, whose nomination deadlines the period of holidays (Czech only)

• Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů (termín pro zaslání přihlášek na Odbor...

more

01 - 03 September 2016
Valtice courses abdominal and gastrointestinal radiology (Czech only)

Sekce abdominální a gastrointestinální radiologie RS ČLS JEP, Radiologická klinika FN Brno a MOU Brno

Valtické kurzy abdominální a gastrointestinální radiologie
Základní...

more

07 - 09 September 2016
Nucleic Acids and Immunity

This conference on Nucleic Acids and Immunity is the first of a series of three, funded by the EU under Framework 7, which will focus on build a synergistic relationship between researchers...

more