11 February 2016
Workshop of Czechoslovak Society for Microbiology (Czech only)

Československá společnost mikrobiologická pořádá

Semináře Čs. společnosti mikrobiologické
Jsou pořádány každý druhý čtvrtek v měsíci
kdy: ve 14.00...

more

11 February 2016
Workshops of Czechoslovak Society for Microbiology (Czech only)

Československá společnost mikrobiologická pořádá
Semináře Čs. společnosti mikrobiologické
Jsou pořádány každý druhý čtvrtek v měsíci ve 14.00 ve FN u sv. Anny v Brně.
...

more

16 February 2016
Possibilities of Radiotherapy of Non-small -cell lung carcinoma

Clinic of Pulmonary diseases and tuberculosis FN Brno
organizes seminar on theme
Options radiotherapy early stages of NSCLC
lecturer: Prof. MUDr. P. Šlampa, CSc.

Program:...

more