15 July - 15 September 2016
The awards, whose nomination deadlines the period of holidays (Czech only)

• Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů (termín pro zaslání přihlášek na Odbor...

more

10 August - 15 September 2016
Actual prices and awards of RMU Brno

Price František Běhounek 2016 - (deadline for submission of nominations to September 14th, 2016) - Prize is awarded to scientists for promotion and popularization of Czech science and...

more

01 - 03 September 2016
Valtice courses abdominal and gastrointestinal radiology (Czech only)

Sekce abdominální a gastrointestinální radiologie RS ČLS JEP, Radiologická klinika FN Brno a MOU Brno

Valtické kurzy abdominální a gastrointestinální radiologie
Základní...

more