II. interní klinika

Začlenění pracoviště ve struktuře

Ústav výpočetní techniky MU s využitím ArcGIS Server, CEDA a Geodis | Copyright © 2016
Masarykova univerzita
Lékařská fakulta
II. interní klinika
Korespondenční adresa: Pekařská 664/53, 656 91 Brno
Sídlo:budova J, areál Fakultní nemocnice u sv. Anny, Pekařská 53, Staré Brno, Brno
umístění a doprava    fotogalerie
Telefon:543 182 253
Fax:543 182 307
E-mail:sekrdot2ik@fnusadotcz
WWW:odkaz do nového oknahttp://web.fnusa.cz/klinika2.php?kli=2&cl=20

Vedoucí pracoviště:
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

Zástupce vedoucího:
doc. MUDr. Helena Němcová, CSc.