I. chirurgická klinika

Začlenění pracoviště ve struktuře

Ústav výpočetní techniky MU s využitím ArcGIS Server, CEDA a Geodis | Copyright © 2016
Masarykova univerzita
Lékařská fakulta
I. chirurgická klinika
Korespondenční adresa: Pekařská 664/53, 656 91 Brno
Sídlo:budova M, areál Fakultní nemocnice u sv. Anny, Pekařská 53, Staré Brno, Brno
umístění a doprava    fotogalerie
Telefon:543 182 328
Fax:543 182 373
E-mail:sekrdot1chk@fnusadotcz
WWW:odkaz do nového oknahttp://www.med.muni.cz/1chirpek/1chirpec.html

Vedoucí pracoviště:
prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.

Zástupce vedoucího:
doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D.