I. dermatovenerologická klinika

Vedoucí pracoviště:prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.
Zástupce vedoucího:doc. MUDr. Hana Jedličková, Ph.D.
WWW stránky pracoviště:odkaz do nového oknahttp://www.med.muni.cz/index.php?id=253

autentizovaný odkaz do nového oknaSeznam kontaktních informací

Zaměstnanci
Profesoři:prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.
Docenti:doc. MUDr. Hana Jedličková, Ph.D.
Odborní asistenti:MUDr. Miroslav Nečas, Ph.D.
MUDr. Veronika Slonková, Ph.D.
Neučitelští pracovníci:Bc. Dagmar Němečková (sekretářka)
Externí vyučující
doc. MUDr. Eliška Dastychová, CSc.prof. MUDr. Věra Semrádová, CSc.
Studenti doktorských studijních programů

Počet doktorských studentů na pracovišti: 11

Seznamy studentů nejsou veřejně k dispozici. Studenty je možno zobrazit po přihlášení.