First Department of Dermatovenerology

Total number of projects in 2016: 1


Vybrané genetické aspekty kožního T-lymfomu a atopické dermatitidy (MUNI/A/1423/2015)
MU Investigator:Prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more