First Department of Dermatovenerology

Total number of projects in 2015: 1


Faktory ovlivňující průběh a léčbu u chronických a závažných kožních diagnóz (MUNI/A/1557/2014)
MU Investigator:Prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2015 - 12/2015
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more