Institutions shared with the Faculty Hospital Brno - Adult Age Medicine

Total number of titles in 2016: 243

Alphabetical list of 30 titles starting from: 151

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 2Letter E, page 2Letter F, page 3Letter G, page 3Letter H, page 3Letter CH, page 3Letter I, page 3Letter J, page 4Letter K, page 4Letter L, page 4Letter M, page 5Letter N, page 5Letter O, page 5Letter P, page 5Letter Q, page 6Letter R, page 6Letter S, page 7Letter T, page 7Letter U, page 8Letter V, page 8Letter W, page 8Letter X, page 8Letter Y, page 8Letter Z, page 8
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|Next pageLast page
found: 243 records, displayed 151 - 180

 

ŘEHÁK, Zdeněk - VAŠINA, Jiří - PTÁČEK, Jaroslav - KAZDA, Tomáš - FOJTÍK, Zdeněk - NĚMEC, Petr.
PET/TC en la arteritis de células gigantes: alta acumulación de 18F-FDG en las arterias temporal, occipital y vertebral. Revista Espanola de Medicina Nuclear e Imagen Molecular. ISSN 2253-654X, 2016.


more

 

MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana - KELLNER, Pavel - KOMENDA, Martin - ŠVANCARA, Jan - SLANÁ REISSMANNOVÁ, Jitka.
Pilotní projekt aplikace zážitkové výchovy ke zdravému životnímu stylu. Medicina sportiva Bohemica & Slovaca, Praha, Česká společnost tělovýchovného lékařství. ISSN 1210-5481, 2016, vol. 25, no. 2, pp. 65-76.


more

 

KUBENA, Petr - ARRIGO, Mattia - PAŘENICA, Jiří - GAYAT, Etienne - SADOUNE, Malha - GANOVSKÁ, Eva - PAVLUŠOVÁ, Marie - LITTNEROVÁ, Simona - ŠPINAR, Jindřich - MEBAZAA, Alexandre.
Plasma Levels of Soluble CD146 Reflect the Severity of Pulmonary Congestion Better Than Brain Natriuretic Peptide in Acute Coronary Syndrome. Annals of laboratory medicine, Seoul, The Korean Society for Laboratory Medicine, France. ISSN 2234-3806, 2016, vol. 36, no. 4, pp. 300-305.


more

 

HORVÁTH, Teodor - HORVÁTHOVÁ, Mária - ŠAVOLT, Jan - SOBOTKA, Martin - KŘIKAVA, Ivo - ŠPELDA, Stanislav - MACKOVÁ, Dagmar - PRÁŠEK, M - KANTOROVÁ, I - HAVLÍČKOVÁ, J - RŮŽIČKA, F.
Pleurodesis. 2016.


more

 

SKŘIČKOVÁ, Jana - FRÖHLICH, Kateřina - KUHN, Matyáš - BORTLÍČEK, Zbyněk - HEJDUK, Karel - PEŠEK, Miloš - KOLEK, Vítězslav - GRYGÁRKOVÁ, Yvona - KOUBKOVÁ, Leona - ČERNOVSKÁ, Markéta - TOMÍŠKOVÁ, Marcela - ROUBEC, Jaromír - HAVEL, Libor - SALAJKA, František - ZEMANOVÁ, Milada - ČOUPKOVÁ, Helena - SIXTOVÁ, Dimka - ŠATÁNKOVÁ, Monika - MAREL, Miloslav.
Pokračovací udržovací léčba pemetrexedemu u nemocných s nemalobuněčným karcinomem plic v České republice. Onkologie, Olomouc, Solen. ISSN 1802-4475, 2016, vol. 10, no. 1, pp. 31-36.


more

 

FOLBER, František.
Ponatinib v léčbě akutní lymfoblastické leukemie dospělých. Farmakoterapie, Praha, Farmakon Press. ISSN 1801-1209, 2016, vol. 12, no. 2, pp. 216-220.


more

 

DAMBORSKÁ, Alena - ROMAN, Robert - BRÁZDIL, Milan - REKTOR, Ivan - KUKLETA, Miloslav.
Post-movement processing in visual oddball task - Evidence from intracerebral recording. Clinical Neurophysiology, Clare, Elsevier Ireland, Ireland. ISSN 1388-2457, 2016, vol. 127, no. 2, pp. 1297-1306.


more

 

MATUŠKOVÁ, Veronika - LÍZROVÁ PREININGEROVÁ, J. - VYSLOUŽILOVÁ, Daniela - MICHALEC, Marek - KASL, Z. - VLKOVÁ, Eva.
Použití optické koherenční tomografie u roztroušené sklerózy. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, Brno, Ambit Media. ISSN 1210-7859, 2016, vol. 79, no. 1, pp. 33-40.


more

 

MICHALEC, Marek - PRAKSOVÁ, Petra - HLADÍKOVÁ, Magdaléna - MATUŠKOVÁ, Veronika - VLKOVÁ, Eva - ŠTOURAČ, Pavel - MICHALCOVÁ, Lenka.
Pozorovanie hrúbky vrstvy nervových vlákien sietnice u pacientov so sklerózou multiplex pomocou optickej koherentnej tomografie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Brno, Ambit Media, a.s., Media Hall, Bidláky 20, 639 00, Brno. ISSN 1210-7859, 2016, vol. 79/112, no. 1, pp. 41-50.


more

 

KALA, Zdeněk.
Pracovní setkání chirurgů, gastroenterologů a radiologů na téma: Vzácné nádory a raritní stavy nejen v oblasti GIT. 2016. Brno. 19.2.2016 - 19.2.2016, National Activity.


more

 

MAYEROVÁ, Michaela - JARKOVSKÝ, Jiří - PIVNIČKA, Jan - USTOHAL, Libor - KAŠPÁREK, Tomáš - ČEŠKOVÁ, Eva.
Praktické výstupy klinického monitorování psychofarmak. 2016.


more

 

SKŘIVANOVÁ, Kateřina - ANDERKOVÁ, Ľubomíra - BRANČÍKOVÁ, Dagmar - JARKOVSKÝ, Jiří - BENEŠOVÁ, Klára - ELFMARKOVÁ, Nela - SVĚRÁK, Tomáš - BENDOVA, M. - PETERKOVÁ, Hana - NEDVED, J. - PROTIVÁNKOVÁ, Markéta - MINÁŘ, Luboš - HOLOUBKOVÁ, Eva - DUŠEK, Ladislav.
Predicting Vitality Change in Older Breast Cancer Survivors after Primary Treatment – an Approach Based on Using Time-related Difference of Pro-inflammatory Marker C-reactive Protein. Klinická onkologie, Praha, Česká lékařská společnost J. E. Purkyně. ISSN 0862-495X, 2016, vol. 29, no. 1, pp. 52-58.


more

 

KOMENDA, Martin - MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana - KELLNER, Pavel - ŠVANCARA, Jan - SLANÁ REISSMANNOVÁ, Jitka.
Prevention awareness: the way towards a healthy lifestyle. MEFANET Journal, Brno, Facta Medica. ISSN 1805-9163, 2016.


more

 

KABUT, Tomáš - FOLBER, František - ŠÁLEK, Cyril - PROCHÁZKOVÁ, Jiřina - ROLENCOVÁ, Monika - KOCMANOVÁ, Iva - KOUBA, Michal - WEINBERGEROVÁ, Barbora - CETKOVSKÝ, Petr - MAYER, Jiří - RÁČIL, Zdeněk.
Primární antimykotická profylaxe micafunginem v dávce 50mg na den u dospělých pacientů během indukční chemoterapie akutní lymfoblastické leukémie (ALL): hodnocení z pohledu běžné klinické praxe. 2016.


more

 

KUKLETA, Miloslav - DAMBORSKÁ, Alena - ROMAN, Robert - REKTOR, Ivan - BRÁZDIL, Milan.
Primární motorická kůra je aktivována během nemotorické kognitivní úlohy: kazuistika pacienta vyšetřeného intracerebrálními elektrodami. 2016. ISBN 978-80-7471-151-0.


more

 

KABUT, Tomáš - FOLBER, František - ŠÁLEK, Cyril - PROCHÁZKOVÁ, Jiřina - ROLENCOVÁ, Monika - KOUBA, Michal - WEINBERGEROVÁ, Barbora - CETKOVSKÝ, Petr - MAYER, Jiří - RÁČIL, Zdeněk.
Primary antifungal prophylaxis (PAP) with micafungin at the dose 50mg per day in adult patients with acute lymphoblastic leukaemia (ALL) during induction chemotherapy: the "real-life" evaluation. 2016.


more

 

SASSE, Stephanie - ALRAM, Magdalena - MÜLLER, Horst - ŠMARDOVÁ, Lenka - METZNER, Bernd - DOEHNER, Hartmut - FISCHER, Thomas - NIEDERWIESER, Dietger W. - SCHMITZ, Norbert - SCHÄFER-ECKART, Kerstin - RAEMAEKERS, John M. M. - SCHMALZ, Oliver - TRESCKOW, Bastian V. - ENGERT, Andreas - BORCHMANN, Peter.
Prognostic relevance of DHAP dose-density in relapsed Hodgkin lymphoma: an analysis of the German Hodgkin-Study Group. Leukemia & Lymphoma, Abingdon, Taylor & Francis LTD, Great Britain. ISSN 1042-8194, 2016, vol. 57, no. 5, pp. 1067-1073.


more

 

DOUBKOVÁ, Martina - BINKOVÁ, Ilona.
Prognostické faktory idiopatické plicní fibrózy (IPF) - analýza Českého registru IPF. Časopis lékařů českých, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně. ISSN 0008-7335, 2016, vol. 4/2016.


more

 

POLÁK, Pavel - MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana.
Průjmová onemocnění ve vyšším věku. Postgraduální gastroenterologie & hepatologie, Praha, Mladá fronta. ISSN 2336-4998, 2016, vol. 2, no. 1, pp. 37-42.


more

 

KYSELA, Petr - KALA, Zdeněk - PENKA, Igor - ANDRAŠINA, Tomáš.
Předoperační posouzení resekability jaterních metastáz kolorektálního karcinomu. 2016.


more

 

USTOHAL, Libor - MAYEROVÁ, Michaela - KOTOLOVÁ, Hana - HORSKÁ, Kateřina - ALBRECHTOVÁ, Lenka - ČEŠKOVÁ, Eva - KAŠPÁREK, Tomáš.
Přírůstek hmotnosti a schizofrenie. 2016.


more

 

ČEŠKOVÁ, Eva.
Psychiatrie v realitě všedního dne. Časopis lékařů českých, Praha, . ISSN 0008-7335, 2016, vol. 155, no. 4, pp. 40-42.


more

 

HUDÁKOVÁ, Nela - KALA, Petr - ŠEBO, M. - USTOHAL, Libor - KAŠPÁREK, Tomáš - KAŇOVSKÝ, Jan.
Psychické poruchy a kardiovaskulární onemocnění. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Brno, Ambit Media. ISSN 1210-7859, 2016, vol. 79, no. 1, pp. 25-30.


more

 

HUBLOVÁ, Veronika - USTOHAL, Libor - STEHNOVÁ, Iva - PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Hana.
Psychobiologická teorie v kontextu poruch osobnosti a well-being. Psychiatrie pro praxi, Olomouc, Solen s.r.o. ISSN 1213-0508, 2016, vol. 17, no. 1e, pp. e17-e25.


more

 

ZEMÁNKOVÁ, Petra - LUNGU, Ovidiu - BAREŠ, Martin.
Psychosocial Modulators of Motor Learning in Parkinson's Disease. Frontiers in Human Neuroscience, Lausanne, Frontiers Research Foundation, Switzerland. ISSN 1662-5161, 2016, vol. 10, no. "neuvedeno", pp. 1-8.


more

 

ČULEN, Martin - BORSKÝ, Marek - NÉMETHOVÁ, Veronika - RÁZGA, Filip - SMEJKAL, Jiri - JURČEK, Tomáš - DVOŘÁKOVÁ, Dana - ŽÁČKOVÁ, Daniela - WEINBERGEROVÁ, Barbora - SEMERÁD, Lukáš - SADOVNIK, Irina - EISENWORT, Gregor - HERRMANN, Harald - VALENT, Peter - MAYER, Jiří - RÁČIL, Zdeněk.
Quantitative assessment of the CD26+leukemic stem cell compartment in chronic myeloid leukemia: Patient-subgroups, prognostic impact, and technical aspects. Oncotarget, Albany, Impact Journals, USA. ISSN 1949-2553, 2016, vol. 7, no. 22, pp. 33016-33024.


more

 

HLAVSA, Jan - KALA, Zdeněk - PROCHÁZKA, Vladimír - MAZANEC, Jan - PENKA, Igor.
Radikalita resekce karcinomu pankreatu z pohledu Leedského protokolu. 2016.


more

 

POLÁK, Pavel - HUSA, Petr - KEŘKOVSKÝ, Miloš.
Relabující salmonelová sepse u imunokompromitované pacientky. Interní medicína pro praxi, Olomouc, Solen. ISSN 1212-7299, 2016, vol. 18, no. 1, pp. 43-45.


more

 

USTOHAL, Libor - MAYEROVÁ, Michaela - SVĚRÁK, Tomáš - ALBRECHTOVÁ, Lenka - ČEŠKOVÁ, Eva - KAŠPÁREK, Tomáš.
Repetitivní transkraniální magnetická stimulace jako augmentace psychofarmak. 2016.


more

 

LINHARTOVÁ, Marcela - KUBEŠOVÁ, Barbara - ŠTRAJTOVÁ, Lucie - PACASOVÁ, Rita - ŘEHOŘOVÁ, Jitka.
Replantace kryoprezervované příštitné tkáně - kazuistiky. 2016.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|Next pageLast page
found: 243 records, displayed 151 - 180