Institutions shared with the Faculty Hospital Brno - Adult Age Medicine

Total number of titles in 2014: 501

Alphabetical list of 30 titles starting from: 151

Letter A, page 1Letter B, page 2Letter C, page 2Letter D, page 3Letter E, page 4Letter F, page 5Letter G, page 5Letter H, page 5Letter CH, page 6Letter I, page 6Letter J, page 6Letter K, page 6Letter L, page 7Letter M, page 8Letter N, page 9Letter O, page 10Letter P, page 10Letter Q, page 12Letter R, page 12Letter S, page 13Letter T, page 15Letter U, page 16Letter V, page 16Letter W, page 17Letter X, page 17Letter Y, page 17Letter Z, page 17
First pagePrevious page|...|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|...|Next pageLast page
found: 501 records, displayed 151 - 180

 

SOBOTKA, Martin - KAČURIK, Tomáš - HORVÁTH, Teodor.
Hrudní empyém. 2014.


more

 

SMRČKA, Martin.
Hydrocephalus. 2014.


more

 

DRTÍLKOVÁ, Ivana - HRDLIČKA, Michal - PACLT, Ivo.
Hyperkinetické poruchy (ADHD) u dětí. Vyd. IV. Praha : Psychiatrická společnost ČLS JEP, 2014. Typografia, ISBN 978-80-260-5792-5, pp. 170-176.


more

 

BRHELOVÁ, Eva - KOCMANOVÁ, Iva - ANTONOVA, Mariya - RÁČIL, Zdeněk - LENGEROVÁ, Martina.
Charakterizace kmenů Klebsiella pneumoniae metodami mini-multilokusové sekvenční typizace (mini-MLST) a interrepetitivní polymerázové řetězové reakce (rep-PCR). 2014. ISBN 978-80-87735-13-8.


more

 

BRANČÍKOVÁ, Dagmar - JANDÁKOVÁ, Eva - PROTIVÁNKOVÁ, Markéta - DVOŘÁK, Karel - MINÁŘ, Luboš - BEDNAŘÍK, Otakar - SZTURZ, Petr - MECHL, Zdeněk.
Chemoterapie a její místo v současné léčbě pokročilého hormonálně dependentního karcinomu prsu. Farmakoterapie, Praha, Farmakon Press. ISSN 1801-1209, 2014, vol. 10, no. „Léčba pokročilého karcinomu…“, pp. 31-33.


more

 

KALA, Zdeněk - MAREK, Filip - VÁLEK, Vlastimil - BARTUŠEK, Daniel.
Chirurgická léčba Crohnovy choroby. Vnitřní lékařství, Brno, Facta Medica. ISSN 0042-773X, 2014, vol. 60, no. 7-8, pp. 617-623.


more

 

FADRUS, Pavel - SMRČKA, Martin - BENEŠ, Vladimír.
Chirurgická léčba gliomů. In Doporučené postupy (Neuroonkologické sekce, České onkologické společnosti ČLS JEP). 1. vyd. Praha : Ambit Media, a.s.,, 2014. ISBN 978-80-905474-4-5, p. 7-14.


more

 

VYBÍHAL, Václav.
Chirurgická léčba hydrocefalu. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně. ISSN 1210-7859, 2014, vol. 77, no. 1, pp. 7-21.


more

 

BRUCHER, Björn LDM - LYMAN, Gary - HILLEGERSBERG, Richard van - POLLOCK, Raphael E. - LORDICK, Florian - YANG, Han-Kwang - USHIJIMA, Toshikazu - YEOH, Khay-Guan - SKŘIČKA, Tomáš - POLKOWSKI, Wojciech - WALLNER, Grzegorz - VERWAAL, Vic - GAROFALO, Alfredo - D´UGO, Domenico - ROVIELLO, Franco - STEINAU, Hans-Ulrich - WALLACE, Timothy J. - DAUMER, Martin - MAIHLE, Nitah - REID, Thomas J. - DUCREUX, Michel - KITAGAWA, Yuko - KNUTH, Alexander - ZILBERSTEIN, Bruno - STEELE, Scott R. - JAMALL, Ijaz S..
Imagine a world without cancer. BMC Cancer, London, BioMed Central, Great Britain. ISSN 1471-2407, 2014, vol. 14, no. 186, pp. 1-8.


more

 

ŠEVČÍKOVÁ, Sabina - BEŠŠE, Lenka - SEDLAŘÍKOVÁ, Lenka - ŘÍHOVÁ, Lucie - KRYUKOV, Fedor - SZTURZ, Petr - HÁJEK, Roman - POUR, Luděk - ADAM, Zdeněk.
Impact of Anakinra Treatment on Cytokine and Lymphocytes/ Monocytes Profile of an Erdheim-Chester Patient. Klinická onkologie, Praha, Česká lékařská společnost J. E. Purkyně. ISSN 0862-495X, 2014, vol. 27, no. 4, pp. 276-282.


more

 

BUDINSKAYA, Ksenia - ZÁVODNÁ, Eva - NOVÁKOVÁ, Zuzana - LOKAJ, Petr - VYSOČANOVÁ, Petra.
IMT A KRÁTKODOBÁ REGULACE KREVNÍHO TLAKU U PACIENTŮ S REZISTENTNÍ HYPERTENZÍ PŘED A PO RENÁLNÍ DENERVACI. 2014. ISBN 978-80-223-3555-3.


more

 

SVATOŇ, Roman - KALA, Zdeněk - GROLICH, Tomáš - PROCHÁZKA, Vladimír - KYSELA, Petr - PENKA, Igor.
Incidentální adenokarcinom žlučníku. 2014.


more

 

KISSOVÁ, Jarmila - BULIKOVÁ, Alena - OVESNÁ, Petra - BOURKOVÁ, Ludmila - PENKA, Miroslav.
Increased mean platelet volume and immature platelet fraction as potential predictors of thrombotic complications in BCR/ABL-negative myeloproliferative neoplasms. International Journal of Hematology, Tokio, Springer Japan, Japan. ISSN 0925-5710, 2014, vol. 100, no. 5, pp. 429-436.


more

 

PROCHÁZKOVÁ, Dagmar - JARKOVSKÝ, Jiří - VINOHRADSKÁ, Hana - BENÁKOVÁ, Hana - KONEČNÁ, Petra - MACHAČOVÁ, Lucie - DOLEŽEL, Zdeněk.
Increased risk of vitamin B12 nutritional deficiency in long-term treated patients with phenylketonuria and hyperphenylalaninemia. 2014.


more

 

JURÁŇ, Vilém.
Indikace bifrontální dekompresivní kraniektomie. In Sborník. Program, Odborné přednášky. Postgraduální kurz v neurochirurgii. Hradec Králové : Neurochirurgická klinika v Hradci Králové, 2014. pp. 19-20. 23.4.2014, Hradec Králové.


more

 

SVĚRÁK, Tomáš - PŘIKRYL, Radovan - MAYEROVÁ, Michaela - ANDERKOVÁ, Ľubomíra.
Intensive high-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation in schizophrenia: A case study. Journal of ECT, USA, Lippincott Williams and Wilkins, Inc. ISSN 1095-0680, 2014.


more

 

ZAKHAROV, sergey - TUREK, Radovan - NAVRATIL, Tomas.
Intermittent hemodialysis is superior to continuous veno-venous hemodialysis/hemodiafiltration to eliminate methanol and formate during treatment for methanol poisoning. Kidney International, USA. ISSN 0085-2538, 2014, vol. 2014/16, no. Kidney International (2014) 86, pp. 199-207.


more

 

DOUBKOVÁ, Martina - MOULIS, Mojmír - SKŘIČKOVÁ, Jana.
Intersticiální plicní procesy a granulomatózy asociované s běžným variabilním imunodeficitem. In II. kongres české pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP. Olomouc : Solen s.r.o., 2014. p. 35-35. 2014.


more

 

VYSOKÝ, Robert - BAŤALÍK, Ladislav - DOSBABA, Filip - LUDKA, Ondřej - NEHYBA, Svatopluk - KOLAŘÍK, Ondřej.
Intervenční tréninkový program - EBM argumenty pro jeho hlavní úlohu v kardiovaskulární rehabilitaci a prevenci. In Analýza pohybu a její praktické aplikace ve fyzioterapii. Vyd. 1. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. ISBN 978-80-244-4220-4, pp. 33-66. 3.10.2014, Olomouc.


more

 

SMRČKA, Martin.
Intrakraniální tlak a nitrolební hypertenze. In Intenzivní medicína. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha : Galén, 2014. Neuveden, ISBN 978-80-7492-066-0, pp. 459-463.


more

 

ADAMOVÁ, Blanka - KOPÁČIK, Roman - VOHÁŇKA, Stanislav - DUŠEK, Ladislav - BEDNAŘÍK, Josef.
Is Electrophysiology Useful in the Differential Diagnostics of Lumbar Spinal Stenosis and Diabetic Polyneuropathy?. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně. ISSN 1210-7859, 2014, vol. 77, no. 6, pp. 684-690.


more

 

PŘIKRYL, Radovan - PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Hana.
Jak číst výsledky klinických studií srovnávající dlouhodobě působící injekční a perorální antipsychotika v léčbě schizofrenie. Česká a slovenská psychiatrie, Praha, Galén. ISSN 1212-0383, 2014, vol. 110, no. 5, pp. 259-263.


more

 

HLAVSA, Jan.
Jak postupovat u obstrukčního ikteru. 2014.


more

 

PLUTINSKÝ, Marek - KOBLÍŽEK, Vladimír - SKŘIČKOVÁ, Jana.
Jak se čeští pneumologové dívají na exerbace CHOPN?. In II. kongres české pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP. Olomouc : Solen s.r.o., 2014. pp. 104-105. 2014.


more

 

SKŘIČKOVÁ, Jana - TOMÍŠKOVÁ, Marcela - KADLEC, Bohdan - ŠPELDOVÁ, Jana - JAKUBÍKOVÁ, Lenka - VENCLÍČEK, Ondřej - ŠATÁNKOVÁ, Monika - POVOLNÁ, Zdenka.
Je vyšetření bioptického materiálu materiálu nemocných s pokročilým NSCLC opravdu tak důležité?. In XVIII. Hradecké pneumologické dny. Hradec Králové : Hanzo produktion, 2014. pp. 53-54. 2014.


more

 

SKŘIČKOVÁ, Jana.
Jiné nádory plic a průdušek. In Pneumologie. 2., rozš. vyd. Praha : Maxdorf, 2014. Jessenius, ISBN 978-80-7345-387-9, pp. 335-339.


more

 

TIMKOVIČ, Juraj - NĚMČANSKÝ, J. - CHOLEVÍK, Dalibor - MAŠEK, P..
Kamerou - asistovaná laserová fotokoagulace a kryoterapie sítnice u předčasně narozených dětí s předprahovým stadiem ROP s vysokým rizikem. 2014. ISBN 978-80-260-7146-4.


more

 

TIMKOVIČ, Juraj - NĚMČANSKÝ, Jan - CHOLEVÍK, Dalibor - MAŠEK, Petr.
Kamerou asistovaná léčba retinopatie nedonošených dětí. 2014. ISBN 978-80-87735-15-2.


more

 

POLÁK, Pavel - JURÁNKOVÁ, Jana - HUSA, Petr.
Kampylobakterióza. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, Praha, Trios. ISSN 1211-264X, 2014, vol. 20, no. 2, pp. 50-54.


more

 

SKŘIČKOVÁ, Jana.
Karcinom plic. In Pneumologie. 2., rozš. vyd. Praha : Maxdorf, 2014. Jessenius, ISBN 978-80-7345-387-9, pp. 315-334.


more

 
First pagePrevious page|...|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|...|Next pageLast page
found: 501 records, displayed 151 - 180