Institutions shared with the Faculty Hospital Brno - Adult Age Medicine

Total number of titles in 2014: 181

Alphabetical list of 30 titles starting from: 151

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 2Letter E, page 2Letter F, page 2Letter G, page 2Letter H, page 2Letter CH, page 3Letter I, page 3Letter J, page 3Letter K, page 3Letter L, page 3Letter M, page 3Letter N, page 3Letter O, page 4Letter P, page 4Letter Q, page 4Letter R, page 4Letter S, page 5Letter T, page 5Letter U, page 6Letter V, page 6Letter W, page 6Letter X, page 6Letter Y, page 6Letter Z, page 6
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|Next pageLast page
found: 181 records, displayed 151 - 180

 

SMRČKA, Martin - BRICHTOVÁ, Eva - JURÁŇ, Vilém.
The choice of surgical approach for thalamic tumors. 2014.


more

 

VOMELA, Jindřich - MICA, Ladislav - KEEL, Marius - TRENTZ, Otmar.
The impact of body mass index on the development of systemic inflammatory response syndrome and sepsis in patients with polytrauma. Injury, Philadelphia, Elsevier Ltd., USA. ISSN 0020-1383, 2014, vol. 45, no. 1, pp. 253-258.


more

 

KADLEC, Bohdan - SKŘIČKOVÁ, Jana - MERTA, Zdeněk - DUŠEK, Ladislav - JARKOVSKÝ, Jiří.
The Incidence and Predictors of Thromboembolic Events in Patients with Lung Cancer. The Scientific World Journal, New York, Hindawi Publishing Corporation, USA. ISSN 1537-744X, 2014, vol. 2014, no. "125706", pp. 1-9.


more

 

TIMKOVIČ, Juraj - NĚMČANSKÝ, Jan - CHOLEVÍK, Dalibor - MAŠEK, Petr.
The new modified technique of the cryotherapy and laser photocoagulation of the retina under the visual control of RetCam 3 in newborns with high-risk prethreshold ROP. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci., USA. ISSN 0146-0404, 2014, vol. 55, no. (5), ARVO 5925-1 p.


more

 

RAZAVI, H. - WAKED, I. - SARRAZIN, C. - MYERS, R. P. - IDILMAN, R. - CALINAS, F. - VOGEL, W. - CORREA, M. C. Mendes - HÉZODE, C. - LÁZARO, P. - AKARCA, U. - ALEMAN, S. - BALIK, I. - BERG, T. - BIHL, F. - BILODEAU, M. - BLASCO, A. J. - MELLO, C. E. Brandao - BRUGGMANN, P. - BUTI, M. - CALLEJA, J. L. - CHEINQUER, H. - CHRISTENSEN, P. B. - CLAUSEN, M. - COELHO, H. S. M. - CRAMP, M. E. - DORE, G. J. - DOSS, W. - DUBERG, A. S. - EL-SAYED, M. H. - ERGÖR, G. - ESMAT, G. - FALCONER, K. - FÉLIX, J. - FERRAZ, M. L. G. - FERREIRA, P. R. - FRANKOVA, S. - GARCÍA-SAMANIEGO, J. - GERSTOFT, J. - GIRIA, J. A. - GONÇALES, F. L. Jr. - GOWER, E. - GSCHWANTLER, M. - PESSÔA, M. Guimaraes - HINDMAN, S. J. - HOFER, H. - HUSA, Petr - KABERG, M. - KAITA, K. D. E. - KAUTZ, A. - KAYMAKOGLU, S. - KRAJDEN, M. - KRARUP, H. - LALEMAN, W. - LAVANCHY, D. - MARINHO, R. T. - MAROTTA, P. - MAUSS, S. - MORENO, C. - MURPHY, K. - NEGRO, F. - NEMECEK, V. - ÖRMECI, N. - OVREHUS, A. L. H. - PARKES, J. - PASINI, K. - PELTEKIAN, K. M. - RAMJI, A. - REIS, N. - ROBERTS, S. K. - ROSENBERG, W. M. - ROUDOT-THORAVAL, F. - RYDER, S. D. - SARMENTO-CASTRO, R. - SEMELA, D. - SHERMAN, M. - SHIHA, G. E. - SIEVERT, W. - SPERL, J. - STÄRKEL, P. - STAUBER, R. E. - THOMPSON, A. J. - URBANEK, P. - DAMME, P. Van - THIEL, I. van - VLIERBERGHE, H. Van - VANDIJCK, D. - WEDEMEYER, H. - WEIS, N. - WIEGAND, J. - YOSRY, A. - ZEKRY, A. - CORNBERG, M. - MÜLLHAUPT, B. - ESTES, C..
The present and future disease burden of hepatitis C virus (HCV) infection with today's treatment paradigm. JOURNAL OF VIRAL HEPATITIS, HOBOKEN, WILEY-BLACKWELL, USA. ISSN 1352-0504, 2014, vol. 21, no. Supplement 1, pp. 34-59.


more

 

TURČÁNI, Pavel - SKŘIČKOVÁ, Jana - PAVLÍK, Tomáš - JANOUŠOVÁ, Eva - ORBAN, Marek.
The prevalence of obstructive sleep apnea in patients hospitalized for COPD exacerbation. Biomedical Papers, Univerzita Palackého v Olomouci. ISSN 1213-8118, 2014, vol. 158, 7 pp.


more

 

HEMMELOVÁ, Beáta.
The role of transanal ultrasound in proctology ambulatory. 2014.


more

 

PÝCHOVÁ, Martina - STRAKOVÁ, Jana - HUSA, Petr.
Tick-borne Encephalitis: Course and Complications - Our Observations from 2009-2012. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně. ISSN 1210-7859, 2014, vol. 77, no. 3, pp. 339-342.


more

 

PROCHÁZKA, Vladimír - KALA, Zdeněk - GROLICH, Tomáš.
Transanální a laparoskopická totální mesorektální excize - nová technika radikální léčby tumorů rekta. 2014.


more

 

JANÍKOVÁ, Andrea - MARECKOVA, Andrea - BAUMEISTEROVA, A. - KREJČÍ, Marta - ŠUPÍKOVÁ, Jana - ŠÁLEK, David - HORKÝ, Ondřej - TICHÝ, Boris - HANKE, Ivo - POSPÍŠILOVÁ, Šárka - MOULIS, Mojmír - MAYER, Jiří.
Transmission of t(11;14)-positive cells by allogeneic stem cell transplant: 10-year journey to mantle cell lymphoma. LEUKEMIA & LYMPHOMA, London, INFORMA HEALTHCARE, Great Britain. ISSN 1042-8194, 2014.


more

 

JANÍKOVÁ, Andrea - MAREČKOVÁ, Andrea - BAUMEISTEROVÁ, Aneta - KREJČÍ, Marta.
Transmission of t(11;14)-positive cells by allogeneic stem cell transplant: 10-year journey to mantle cell lymphoma. Leuk Lymphoma. 2014.


more

 

DRTÍLKOVÁ, Ivana.
Účinnost off label léčby u ADHD. 2014.


more

 

KLUZ, Krystyna - PAŘENICA, Jiří - KUBKOVÁ, Lenka - LITTNEROVÁ, Simona - TOMANDL, Josef - POLOCZEK, Martin - TOMAN, Ondřej - TESÁK, Martin - ČERMÁKOVÁ, Zdeňka - GOTTWALDOVÁ, Jana - MAŇOUŠEK, Jan - PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Monika - ŠPINAR, Jindřich - JARKOVSKÝ, Jiří.
Unstable angina pectoris prior to ST elevation myocardial infarction in patients treated with primary percutaneous coronary intervention has no influence on prognosis. Biomedical Papers of the Faculty of Medicine and Dentistry of Palacký University, Olomouc, Czech Republic, Olomouc, Palacký University. ISSN 1213-8118, 2014.


more

 

ŘEHÁK, Zdeněk - SZTURZ, Petr - KŘEN, Leoš - FOJTÍK, Zdeněk - STANÍČEK, Jaroslav.
Upsampling from aorta and aortic branches: PET/CT hybrid imaging identified 18F-FDG hypermetabolism in inflamed temporal and occipital arteries. CLINICAL NUCLEAR MEDICINE, LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, USA. ISSN 0363-9762, 2014, pp. e84-e86.


more

 

HARAZIM, Hana - ŠTOURAČ, Petr - SEIDLOVÁ, Dagmar - ADAMUS, Milan - KŘIKAVA, Ivo - PAVLÍK, Tomáš.
Use of rocuronium and active reversal of neuromuscular blockade with sugammadex in anaesthesia for caesarean section led to reduction of myalgia incidence in early postoperative period: prospective randomised interventional multicentric trial. 2014.


more

 

PRUDIUS, Vadym - PENKA, Igor - HAMTILOVÁ, Irena - WEBEROVÁ, Dana.
Venozní porty. Komplikace. Kazuistiky. 2014.


more

 

SZTURZ, Petr.
Very rare diseases in oncology. Medical oncology, Totowa, HUMANA PRESS INC, USA. ISSN 1559-131X, 2014, vol. 31, no. 5.


more

 

KUBEŠOVÁ, Barbara.
Vliv zpracování destičkového lyzátu na hladinu vybraných destičkových faktorů. Transfuze a hematologie dnes, Bibliographia medica čechoslovaca. ISSN 1213-5763, 2014, vol. 4/19, no. březen 2014, pp. 223-228.


more

 

GROLICH, Tomáš - PROCHÁZKA, Vladimír - KALA, Zdeněk - PENKA, Igor.
Výhoda a nevýhoda u neoadjuvance. Náš management u nádorů distálního jícnu. 2014.


more

 

MAREČKOVÁ, Jitka - ZÍTKOVÁ, Marie - VALENTÍKOVÁ, Naděžda.
Výskyt ran v rámci komplexní onkologické péče. 2014.


more

 

HLAVSA, Jan - KALA, Zdeněk - PROCHÁZKA, Vladimír - PENKA, Igor - ANDRAŠINA, Tomáš - OSTŘÍŽKOVÁ, Lenka - PAVLÍK, Tomáš - MAZANEC, Jan.
Výsledky onkochirurgie pankreatu-vlastní zkušenosti. 2014.


more

 

VYHNÁNKOVÁ, Vlasta - PACÍK, Dalibor - ČERMÁK, Aleš.
Vývoj medikamentózní terapie ED - minulost, současnost, budoucnost. Urologické listy, Praha, Ambit Media. ISSN 1214-2085, 2014, vol. 12, no. 1, pp. 19-23.


more

 

HORVÁTH, Teodor.
Vývoj v pneumochirurgii. 2014.


more

 

MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana - MELUZÍNOVÁ, Hana - WEBER, Pavel - BIELAKOVÁ, Katarína - MATĚJOVSKÝ, Jan.
Vývoj zdravotního a funkčního stavu seniorů diabetiků žijících ve vlastním prostředí. Postgraduální medicína, Praha, Mladá fronta. ISSN 1212-4184, 2014, vol. 16, no. 4, pp. 421-426.


more

 

SKŘIČKOVÁ, Jana.
Význam vyšetření bioptického materiálu pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) vzhledem k moderním možnostem léčby pacientů stadia III. 2014.


more

 

DLUHOŠ, Petr - SCHWARZ, Daniel - KAŠPÁREK, Tomáš.
Wavelet Features for Recognition of First Episode of Schizophrenia from MRI Brain Images. Radioengineering, Czech Technical University, Faculty of Electrical Engineering. ISSN 1210-2512, 2014, vol. 23, no. 1, pp. 274-281.


more

 

SKŘIČKOVÁ, Jana.
Záněty mediastina. In Pneumologie. 2., rozš. vyd. Praha : Maxdorf, 2014. Jessenius, ISBN 978-80-7345-387-9, pp. 379-380.


more

 

BRYCHTOVÁ, Veronika - BLAHÁK, Jiří - OBACZ, Joanna Agnieszka - ZELINKA, Jiří - FABIÁN, Pavel - HRSTKA, Roman - PAVLOVSKÝ, Zdeněk - BULIK, Oliver - VOJTĚŠEK, Bořivoj.
ZHODNOCENÍ EXPRESE PROTEINŮ AGR2, AGR3 A MUC4 U KARCINOMU DUTINY ÚSTNÍ. 2014.


more

 

GIMUNOVÁ, Olga - ZIMOVÁ, Iveta - BOHATÁ, Šárka.
Zobrazovací metody u akutní pankreatitidy. 2014.


more

 

HÉŽOVÁ, Renata - ILIEV, Robert - MLČOCHOVÁ, Hana - MACHÁČKOVÁ, Táňa - STANÍK, Michal - FEDORKO, Michal - POPRACH, Alexandr - DOLEŽEL, Jan - PACÍK, Dalibor - SVOBODA, Marek - VYZULA, Rostislav - SLABÝ, Ondřej.
Zvýšená hladina cirkulujících miR-378 a miR-210 v séru pacientů s renálním karcinomem. 2014. ISBN 978-80-86793-32-0.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|Next pageLast page
found: 181 records, displayed 151 - 180