Institutions shared with the Faculty Hospital Brno - Adult Age Medicine

Total number of titles in 2014: 243

Alphabetical list of 30 titles starting from: 151

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 2Letter E, page 2Letter F, page 3Letter G, page 3Letter H, page 3Letter CH, page 3Letter I, page 3Letter J, page 3Letter K, page 3Letter L, page 4Letter M, page 4Letter N, page 4Letter O, page 5Letter P, page 5Letter Q, page 6Letter R, page 6Letter S, page 6Letter T, page 7Letter U, page 8Letter V, page 8Letter W, page 8Letter X, page 8Letter Y, page 8Letter Z, page 8
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|Next pageLast page
found: 243 records, displayed 151 - 180

 

KALA, Zdeněk.
První zkušenosti s transanální technikou totální mezorektální excize z Brna. 2014.


more

 

HOKYNKOVÁ, Alica - FIAMOLI, Michaela - WILHELM, Zdeněk - FRANCŮ, Milada - ČERNOCH, Filip.
Přehled lalokových plastik při operaci dekubitů. 2014.


more

 

GANOVSKÁ, Eva - ŠPINAR, Jindřich - PAŘENICA, Jiří.
Přínos natriuretických peptidů v současné klinické praxi. Vnitřní lékařství, Brno, Facta Medica. ISSN 0042-773X, 2014, vol. 60, no. 5-6, pp. 474-483.


more

 

SKŘIČKOVÁ, Jana - KADLEC, Bohdan.
Příznaky a rizika karcinomu plic. Medicína pro praxi, Solen s.r.o. ISSN 1214-8687, 2014, pp. 30-33.


more

 

ŽOURKOVÁ, Alexandra - SEJBALOVÁ, Petra.
Psychofarmakologická ochranná léčba sexuologická mladistvých. 2014.


more

 

HÝŽA, Martin - HÜTTLOVÁ, Jitka - KEŘKOVSKÝ, Miloš - KAŠPÁREK, Tomáš.
Psychosis effect on hippocampal reduction in schizophrenia. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, Oxford, Pergamon-Elsevier Ltd., Great Britain. ISSN 0278-5846, 2014, vol. 48, no. 3 Jan 2014, pp. 186-192.


more

 

STEHNOVÁ, Iva - SISROVÁ, Monika - USTOHAL, Libor - MAYEROVÁ, Michaela - BERÁNKOVÁ, Dagmar.
Quality of life and first epizode of schizophrenia. 2014.


more

 

BERNARD, Vladan - ANDRAŠINA, Tomáš - MORNSTEIN, Vojtěch - VÁLEK, Vlastimil.
Radiofrequency tissue ablation inside of metal stent - A thermographis study. IRBM, New York, Elsevier Science INC., USA. ISSN 1959-0318, 2014, vol. 35, no. 3, pp. 164-169.


more

 

FUNG, Scott - KWAN, Peter - FABRI, Milotka - HORBAN, Andrzej - PELEMIS, Mijomir - HANN, Hie-Won - GUREL, Selim - CARUNTU, Florin A. - FLAHERTY, John F. - MASSETTO, Benedetta - DINH, Phillip - CORSA, Amoreena - SUBRAMANIAN, G. Mani - MCHUTCHISON, John G. - HUSA, Petr - GANE, Edward.
Randomized Comparison of Tenofovir Disoproxil Fumarate vs Emtricitabine and Tenofovir Disoproxil Fumarate in Patients With Lamivudine-Resistant Chronic Hepatitis B. Gastroenterology, Philadelphia, W B Saunders co-Elsevier Inc, USA. ISSN 0016-5085, 2014, vol. 146, no. 4, pp. 980-988. Ve WoS signalizuje počet stran 10, dle fyzické kopie 9 stran.


more

 

PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Monika - NĚMEC, Petr - LIPKOVÁ, Jolana - JARKOVSKÝ, Jiří - GATTEROVA, Jindra - AMBROZKOVÁ, Dana - VAŠKŮ, Anna - SOUČEK, Miroslav - PÁVEK, Nikolas.
Relation of IL-6, IL-13 and IL-15 gene polymorphisms to the rheumatoid factors, anti-CCP and other measures of rheumatoid arthritis activity. International journal of Immunogenetics, Hoboken, Wiley-Blackwell, USA. ISSN 1744-313X, 2014, vol. 41, no. 1, pp. 34-40.


more

 

PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Monika - NĚMEC, Petr - LIPKOVÁ, Jolana - JARKOVSKÝ, Jiří - GATTEROVA, Jindra - AMBROZKOVÁ, Dana - VAŠKŮ, Anna - SOUČEK, Miroslav - PÁVEK, Nikolas.
Relation of IL-6, IL-13 and IL-15 gene polymorphisms to the rheumatoid factors, anti-CCP and other measures of rheumatoid arthritis activity. Int J Immunogenet, Anglie, Blackwell. ISSN 1744-3121, 2014, vol. 41, no. 1, pp. 34-40.


more

 

KALA, Petr.
Reperfusion therapy for ST elevation acute myocardial infarction 2010/2011: current status in 37 ESC countries. European heart journal, Oxford, Oxford University Press, Great Britain. ISSN 0195-668X, 2014.


more

 

PŘIKRYL, Radovan - USTOHAL, Libor - PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Hana - KAŠPÁREK, Tomáš - JARKOVSKÝ, Jiří - HUBLOVÁ, Veronika - MAYEROVÁ, Michaela - ČEŠKOVÁ, Eva.
Repetitive transcranial magnetic stimulation reduces cigarette consumption in schizophrenia patients. PROGRESS IN NEURO-PSYCHOPHARMACOLOGY & BIOLOGICAL PSYCHIATRY, OXFORD, PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, Great Britain. ISSN 0278-5846, 2014, vol. 49, no. Mar, pp. 30-35.


more

 

PLUHÁČEK, Zdeněk - ŠTĚPÁNOVÁ, Radka - FIALA, Jindřich - DOBŠÁK, Petr - LOPEZ-JIMENEZ, Francesco - SOCHOR, Ondřej.
REPRODUCIBILITY OF MEASURING THE CARDIO-ANKLE VASCULAR INDEX (CAVI) TO ASSESS ARTERIAL STIFFNESS USING VASCULAR SCREENING SYSTEM. 2014.


more

 

HEMMELOVÁ, Beáta - BOHATÁ, Šárka - KALA, Zdeněk.
Restaging po neoadjuvantní léčbě pro karcinom rekta a jeho úskalí. 2014.


more

 

HEMMELOVÁ, Beáta - BOHATÁ, Šárka - KALA, Zdeněk.
Restaging po neoadjuvantní léčbě pro karcinom rekta a jeho úskalí. 2014.


more

 

ŠÁLEK, David - VESELÁ, Pavla - BOUDOVÁ, Ludmila - JANÍKOVÁ, Andrea - KLENER, Pavel - VOKURKA, Samuel - JANKOVSKA, Milada - PYTLIK, Robert - BELADA, David - PIRNOS, Jan - MOULIS, Mojmír - KODET, Roman - MICHAL, Michal - JANOUŠOVÁ, Eva - MUŽÍK, Jan - MAYER, Jiří - TRNĚNÝ, Marek.
Retrospective analysis of 235 unselected patients with mantle cell lymphoma confirms prognostic relevance of Mantle Cell Lymphoma International Prognostic Index and Ki-67 in the era of rituximab: long-term data from the Czech Lymphoma Project Database. Leukemia & lymphoma, London, Informa Healthcare, Great Britain. ISSN 1042-8194, 2014, vol. 55, no. 4, pp. 802-810.


more

 

KOLÁŘ, Petr.
Risk Factors for Central and Branch Retinal Vein Occlusion: A Meta-Analysis of Published Clinical Data. Journal of Ophthalmology, Hindawi, USA. ISSN 2090-004X, 2014, vol. 2014, no. 724780, pp. 1-5.


more

 

ILIEV, Robert - VYCHYTILOVÁ, Petra - STANÍK, Michal - DOLEŽEL, Jan - FEDORKO, Michal - PACÍK, Dalibor - SVOBODA, Marek - SLABÝ, Ondřej.
Role PIWIL proteinů a vybraných piRNA v patogenezi RCC a CRC. 2014. ISBN 978-80-260-6793-1.


more

 

USTOHAL, Libor - PŘIKRYL, Radovan - MAYEROVÁ, Michaela - PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Hana - ČEŠKOVÁ, Eva - KAŠPÁREK, Tomáš.
rTMS a schizofrenie. 2014.


more

 

MAYEROVÁ, Michaela - PŘIKRYL, Radovan.
Rychlý nástup účinku antipsychotik - pravda nebo mýtus. 2014.


more

 

HORVÁTH, Teodor - HORVÁTHOVÁ, Mária.
SAFE v Brně. 2014.


more

 

ILLA, Petr - TOMÍŠKOVÁ, Marcela - SKŘIČKOVÁ, Jana.
Screening rizika malnutrice versus ukazatelé nutričního stavu a systémové zánětlivé odpovědi u pacientů s nově diagnostikovaným karcinomem plic. Klinická onkologie, Ambit Media a.s. ISSN 0862-495X, 2014.


more

 

KISSOVÁ, Jarmila - OVESNÁ, Petra - PENKA, Miroslav - BULIKOVÁ, Alena - KISS, Igor.
Second Malignancies in Philadelphia-negative Myeloproliferative Neoplasms–Single-center Experience. ANTICANCER RESEARCH, ATHENS, INT INST ANTICANCER RESEARCH, Greece. ISSN 0250-7005, 2014, vol. 34, no. 5, pp. 2489-2496.


more

 

SKŘIČKOVÁ, Jana.
Sekundární nádory plic. In Pneumologie. 2., rozš. vyd. Praha : Maxdorf, 2014. Jessenius, ISBN 978-80-7345-387-9, pp. 340-342.


more

 

STANÍK, Michal - ČAPÁK, Ivo - MACÍK, Daniel - VAŠINA, Jiří - LŽIČAŘOVÁ, Eva - JARKOVSKÝ, Jiří - ŠUSTR, Martin - MIKLÁNEK, David - DOLEŽEL, Jan.
Sentinel lymph node dissection combined with meticulous histology increases the detection rate of nodal metastases in prostate cancer. Int Urol Nephrol. 2014.


more

 

USTOHAL, Libor - PŘIKRYL, Radovan - HUBLOVÁ, Veronika - MAYEROVÁ, Michaela - PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Hana - ČEŠKOVÁ, Eva - KAŠPÁREK, Tomáš.
Severe acute dystonia/akathisia after paliperidone palmitate application - a case study. International Journal of Neuropsychopharmacology, New York, Cambridge University Press, USA. ISSN 1461-1457, 2014, vol. 17, no. 2, pp. 341-342.


more

 

SZTURZ, Petr - ŠTORK, Jiří - ČERMÁKOVÁ, Zdeňka - GOTTWALDOVÁ, Jana - ŠEDIVÁ, Anna - ADAM, Zdeněk - FOJTÍK, Zdeněk - STEYEROVÁ, Petra - VOKÁČOVÁ, Alena - KOUKALOVÁ, Renata - ŘEHÁK, Zdeněk - MAYER, Jiří.
Schnitzler-syndrom – paradigma multidisciplinárního přístupu u velmi vzácné diagnózy. Postgraduální medicína, Praha, Mladá fronta a.s. ISSN 1212-4184, 2014, vol. 16, no. 1, pp. 74-80.


more

 

KOŠKOVÁ, Olga - VOKURKOVÁ, Jitka.
Skryté vrozené vady patra jako příčina opožděného vývoje řeči. 2014.


more

 

ŽOURKOVÁ, Alexandra - SEJBALOVÁ, Petra.
Sledování transsexuálních osob po dokončené změně pohlaví. In Sborník příspěvků X. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Vyd. první. Brno : Tribun EU, 2014. ISBN 978-80-263-0702-0, pp. 145-148. 12.6.2014, Špindlerův Mlýn.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|Next pageLast page
found: 243 records, displayed 151 - 180