Institutions shared with the Faculty Hospital Brno - Adult Age Medicine

Total number of titles in 2016: 131

Alphabetical list of 30 titles starting from: 102

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 1Letter F, page 1Letter G, page 1Letter H, page 2Letter CH, page 2Letter I, page 2Letter J, page 2Letter K, page 2Letter L, page 2Letter M, page 3Letter N, page 3Letter O, page 3Letter P, page 3Letter Q, page 3Letter R, page 3Letter S, page 4Letter T, page 4Letter U, page 4Letter V, page 4Letter W, page 5Letter X, page 5Letter Y, page 5Letter Z, page 5
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|Next pageLast page
found: 131 records, displayed 102 - 131

 

ŠTOURAČ, Petr - KOSINOVÁ, Martina - HARAZIM, Hana - HUSER, Martin - JANKŮ, Petr - LITTNEROVÁ, Simona - JARKOVSKÝ, Jiří.
The analgesic efficacy of remifentanil for labour. Systematic review of the recent literature. Biomedical Papers, Olomouc: Palacky University, Olomouc, Palacky University. ISSN 1213-8118, 2016, vol. 160, no. 1, pp. 30-38.


more

 

FILIP, Pavel - BALÁŽ, Marek - ŠUMEC, Rastislav - BAREŠ, Martin.
The clinical phenomenology and associations of trick maneuvers in cervical dystonia. Journal of Neural Transmission, Wien, Springer Wien, Austria. ISSN 0300-9564, 2016, vol. 123, no. 3, pp. 269-275.


more

 

KUKLETA, Miloslav - DAMBORSKÁ, Alena - ROMAN, Robert - REKTOR, Ivan - BRÁZDIL, Milan.
The primary motor cortex is involved in the control of a non-motor cognitive action. Clinical Neurophysiology, Clare, Elsevier Ireland, Ireland. ISSN 1388-2457, 2016, vol. 127, no. 2, pp. 1547-1550.


more

 

ŠTOURAČ, Petr - SMÉKALOVÁ, Olga - KOSINOVÁ, Martina - HARAZIM, Hana - JANKŮ, Petr - HUSER, Martin.
The Role of Remifentanil in Obstetric Analgesia: A Review. In Advances in Medicine and Biology. Vyd. 1. New York : Nova Science Publishers, 2016. Neuveden, ISBN 978-1-63484-186-3, pp. 1-16.


more

 

SCHWARZ, Jiří - OVESNÁ, Petra - ČERNÁ, Olga - KISSOVÁ, Jarmila - SOUKUPOVÁ MAALOUFOVÁ, Jacqueline - BRYCHTOVÁ, Yvona - DOUBEK, Michael - ČERVINEK, Libor - CMUNT, Eduard - DULÍČEK, Petr - CAMPR, Vít - KŘEN, Leoš - PENKA, Miroslav.
Thrombosis in thrombocythemic Ph-myeloproliferations is associated with higher platelet count prior to the event: results of analyses of prothrombotic risk factors from a registry of patients treated with anagrelide. European Journal of Haematology, Hoboken, Wiley-Blackwell, USA. ISSN 0902-4441, 2016, vol. 96, no. 1, pp. 98-106.


more

 

KRPOUN, Zdeněk.
Time in current psychotherapy: modern view of human agent in social psychology. 2016.


more

 

KRPOUN, Zdeněk.
Time Perspective, Health, Aging Characteristics and Human Preferences. 2016.


more

 

ROBEK, Oldřich - ČAN, Vladimír - SVOBODA, Tomáš - HEMMELOVÁ, Beáta - KALA, Zdeněk - HRIVNÁK, Radoslav.
Transanaální endoskopická mikrochirurgie (TEM) − Naše zkušenosti. . 2016, vol. 95, no. 1, pp. 33-39.


more

 

DOSBABA, Filip - ŽURKOVÁ, Petra - BAŤALÍK, Ladislav - VYSOKÝ, Robert - LUDKA, Ondřej - ŠPINAR, Jindřich.
TRÉNINK EXPIRAČNÍHO SVALSTVA S POMŮCKOU THRESHOLD PEP® U CHRONICKÉHO SYSTOLICKÉHO SRDEČNÍHO SELHÁNÍ- PŘÍPADOVÁ STUDIE. XXIV. sjezd České kardiologické společnosti, Brno, Česká kardiologická společnost. 2016.


more

 

HÝŽA, Martin.
Urgentní stavy a první pomoc v psychiatrii. Praha : Karolinum, 2016. Psychiatrie a pedopsychiatrie, ISBN 978-80-246-3011-3, pp. 526-537.


more

 

STAFFA, Erik - BERNARD, Vladan - KUBÍČEK, Luboš - VLACHOVSKÝ, Robert - VLK, Daniel - MORNSTEIN, Vojtěch - STAFFA, Robert.
Using Noncontact Infrared Thermography for Long-term Monitoring of Foot Temperatures in a Patient with Diabetes Mellitus. Ostomy Wound Management, Malvern, HMP Communications, USA. ISSN 0889-5899, 2016, vol. 62, no. 4, pp. 54-61.


more

 

LUONG, Me-Linh - AL-DABBAGH, Mona - GROLL, Andreas H. - RÁČIL, Zdeněk - NANNYA, Yasuhito - MITSANI, Dimitra - HUSAIN, Shahid.
Utility of voriconazole therapeutic drug monitoring: a meta-analysis. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, Oxford, Oxford University Press, Great Britain. ISSN 0305-7453, 2016, 14 pp.


more

 

JARKOVSKÝ, Jiří - SKŘIVANOVÁ, Kateřina - BENEŠOVÁ, Klára - NEDVĚD, Jan - BRANČÍKOVÁ, Dagmar - PETERKOVÁ, Hana - SVĚRÁK, Tomáš - ANDERKOVÁ, Ľubomíra - ELFMARKOVÁ, Nela - DUŠEK, Ladislav.
Validation of the Czech version of the FACT-B scale for measuring quality of life in breast cancer patients. 2016.


more

 

TOLPPANEN, Heli - SIIRILA-WARIS, Krista - HARJOLA, Veli-Pekka - MARONO, David - PAŘENICA, Jiří - KREUTZINGER, Philipp - NIEMINEN, Tuomo - PAVLUŠOVÁ, Marie - TARVASMAKI, Tuukka - TWERENBOLD, Raphael - TOLONEN, Jukka - MIKLIK, Roman - NIEMINEN, Markku S. - ŠPINAR, Jindřich - MUELLER, Christian - LASSUS, Johan.
Ventricular conduction abnormalities as predictors of long-term survival in acute de novo and decompensated chronic heart failure. ESC Heart Failure, Biot, John Wiley & Sons Ltd, France. ISSN 2055-5822, 2016, vol. 3, no. 1, pp. 35-43.


more

 

MAREK, Filip - KALA, Zdeněk - PROCHÁZKA, Vladimír.
Výsledky laproskopické ezofagokardiomyotomie s antirefluxní manžetou u achalázie jícnu. 2016.


more

 

PROCHÁZKA, Vladimír - KALA, Zdeněk - GROLICH, Tomáš - PAVLOVSKÝ, Zdeněk.
Výsledky miniinvazivních resekcí pro adenokarcinom jícnu. 2016.


more

 

GROLICH, Tomáš - KALA, Zdeněk - PROCHÁZKA, Vladimír - KYCLOVÁ, Jitka.
Výsledky transanální totální mezorektální excize. 2016.


more

 

GROLICH, Tomáš - KALA, Zdeněk - PROCHÁZKA, Vladimír - ČAN, Vladimír.
Využití AIRSEAL insuflátoru při transanální operaci konečníku. 2016.


more

 

STAFFA, Erik - BERNARD, Vladan - KUBÍČEK, Luboš - ŽIŽLAVSKÝ, Václav - LANGEROVÁ, Jana - VLK, Daniel - VLACHOVSKÝ, Robert - STAFFA, Robert - MORNSTEIN, Vojtěch.
Využití bezkontaktní termografie u pacientů s vaskulárním onemocněním. 2016.


more

 

STAFFA, Erik - BERNARD, Vladan - KUBÍČEK, Luboš - ŽIŽLAVSKÝ, Václav - LANGEROVÁ, Jana - VLK, Daniel - VLACHOVSKÝ, Robert - STAFFA, Robert - MORNSTEIN, Vojtěch.
Využití bezkontaktní termografie u pacientů s vaskulárním onemocněním. 2016.


more

 

ČEŠKOVÁ, Eva.
Využití biomarkerů v psychiatrické farmakoterapii. 2016.


more

 

KAŠPÁREK, Tomáš - ČEŠKOVÁ, Eva.
Výzkum centra Neurověd CEITEC MU Brno a Psychiatrické kliniky lF MU a FN Brno. 2016.


more

 

ČEŠKOVÁ, Eva.
Význam nežádoucích účinků v běžné klinické praxi. 2016.


more

 

KRPOUN, Zdeněk.
When we want to get inside the mind: neuroscientific research of socially conditioned behavior in laboratory design. 2016.


more

 

WEBER, Pavel.
XVIII. Brněnský geriatrický den s mezinárodní účastí. 2016. CZE, Brno; Fakutní nemocnice Brno - Kinosál. 30.3.2016 - 30.3.2016, National Activity.


more

 

WEBER, Pavel (Ed.).
XVIII. Brněnský geriatrický den s mezinárodní účastí. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 22 pp. ISBN 978-80-210-8166-6.


more

 

SKŘIČKOVÁ, Jana.
Záněty plic u imunokompromitovaných nemocných. 2016. ISBN 978-80-87450-15-4.


more

 

ŠILHÁN, Petr - KACÍŘOVÁ, Ivana - UŘINOVSKÁ, Romana - ČEŠKOVÁ, Eva.
Zkušenosti s terapeutickým monitorováním při posuzování adherence a účinnosti léčby. 2016.


more

 

ADAM, Zdeněk - POUR, Luděk - KREJČÍ, Marta - ŠEVČÍKOVÁ, Sabina - POUROVÁ, Eva - MICHALKOVÁ, Eva - KRÁL, Zdeněk - MAYER, Jiří.
Změny v prognóze a v léčbě Waldenströmovy makroglobulinemie: přehled literatury a vlastní zkušenosti. Vnitřní lékařství, Praha, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně. ISSN 0042-773X, 2016, vol. 62, no. 1, pp. 25-39.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|Next pageLast page
found: 131 records, displayed 102 - 131