Institutions shared with the Faculty Hospital Brno - Adult Age Medicine

Total number of titles in 2014: 293

Alphabetical list of 30 titles starting from: 151

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 2Letter D, page 2Letter E, page 3Letter F, page 3Letter G, page 3Letter H, page 3Letter CH, page 4Letter I, page 4Letter J, page 4Letter K, page 4Letter L, page 5Letter M, page 5Letter N, page 5Letter O, page 6Letter P, page 6Letter Q, page 7Letter R, page 7Letter S, page 8Letter T, page 9Letter U, page 9Letter V, page 9Letter W, page 10Letter X, page 10Letter Y, page 10Letter Z, page 10
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|Next pageLast page
found: 293 records, displayed 151 - 180

 

MAIER, Lukáš - HYLSE, Ondřej - NEČAS, Marek - TRBUŠEK, Martin - YTRE-ARNE, Mari - DALHUS, Bjorn - BJORAS, Magnar - PARUCH, Kamil.
New carbocyclic nucleosides: synthesis of carbocyclic pseudoisocytidine and its analogs. Tetrahedron Letters. ISSN 0040-4039, 2014, vol. 55, no. 2014, pp. 3713-3716.


more

 

HANKE, Ivo - KRÁL, Zdeněk.
Nitrohrudní lymfomy-podíl chirurga na diagnostice a komplexní léčbě. 2014.


more

 

RÁČIL, Zdeněk - RÁZGA, Filip - KLAMOVA, Hana - VOGLOVÁ, Jaroslava - BELOHLAVKOVA, Petra - MALÁSKOVÁ, Ludmila - POTĚŠIL, David - MUŽÍK, Jan - ŽÁČKOVÁ, Daniela - POLAKOVA, Katerina Machova - ZDRÁHAL, Zbyněk - MALAKOVA, Jana - SUTTNAR, Jiri - DYR, Jan - MAYER, Jiří.
No clinical evidence for performing trough plasma and intracellular imatinib concentrations monitoring in patients with chronic myelogenous leukaemia. Hematological Oncology, Hoboken, John Wiley & Sons, Ltd., USA. ISSN 0278-0232, 2014, vol. 32, no. 2, pp. 87-93.


more

 

KURICOVÁ, Katarína - DVOŘÁKOVÁ, Veronika - PÁCAL, Lukáš - BARTÁKOVÁ, Vendula - BROŽOVÁ, Lucie - JARKOVSKÝ, Jiří - KAŇKOVÁ, Kateřina.
NOS3 894G > T Polymorphism is Associated With Progression of Kidney Disease and Cardiovascular Morbidity in Type 2 Diabetic Patients: NOS3 as a Modifier Gene for Diabetic Nephropathy?. Kidney and Blood Pressure Research, Karger, Switzerland. ISSN 1420-4096, 2014, vol. 38, no. 1, pp. 92-98.


more

 

HUSA, Petr.
Nová antivirotika v léčbě hepatitidy C. Praktické lékárenství, Olomouc, Solen. ISSN 1801-2434, 2014, vol. 10, no. 2, pp. 50-51.


more

 

CHOLEVÍK, Dalibor.
Oboustranná fakoemulzifikace. Vyd. První. Praha : AESCULAP, 2014. Fakoemulzifikace.


more

 

EID, Michal - SZTURZ, Petr - ČERMÁKOVÁ, Zdeňka - ADAM, Zdeněk - MAYER, Jiří.
Onkologie v obrazech. Makroglosie jako příznak onemocnění kostní dřeně. Klinická onkologie, Praha, Česká lékařská společnost J. E. Purkyně. ISSN 0862-495X, 2014, vol. 27, no. 3, pp. 221-222.


more

 

VEVERKOVÁ, Lenka - JARKOVSKÝ, Jiří - ŽÁK, Jan - REŠKA, Michal - VLČEK, Petr - ČAPOV, Ivan.
Outcome of negative pressure wound therapy with different devices. Wound Medicine, ELSEVIER, The Nederlands. ISSN 2213-9095, 2014, vol. 2014, no. 6c, pp. 15-17.


more

 

MAREK, Filip - KALA, Zdeněk - PENKA, Igor - ČAN, Vladimír - ROBEK, Oldřich - DUJSÍKOVÁ, Hana.
Ovlivňuje biologická léčba Crohnovy choroby chirurgické výsledky a komplikace?. 2014.


more

 

POLÁK, Pavel - JURÁNKOVÁ, Jana - HUSA, Petr.
Patofyziologie a patogeneze salmonelové sepse. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, Praha, Trios. ISSN 1211-264X, 2014, vol. 20, no. 1, pp. 11-14.


more

 

LIPKOVÁ, Jolana - BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie - ŠPINAROVÁ, Lenka - BIENERT, Petr - HLAVNA, Marián - PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Monika - PAŘENICA, Jiří - ŠPINAR, Jindřich - VAŠKŮ, Anna.
Per3 VNTR polymorphism and chronic heart failure. Biomedical Papers, Univerzita Palackého v Olomouci. ISSN 1213-8118, 2014, vol. 158, no. 1, pp. 80-83.


more

 

PAI, Madhava - VÁLEK, Vlastimil - ANDRAŠINA, Tomáš - DOROS, Attila - QUARETTI, Pietro - GOLFIERI, Rita - MOSCONI, Cristina - NAGY, Habib.
Percutaneous Intraductal Radiofrequency Ablation for Clearance of Occluded Metal Stent in Malignant Biliary Obstruction: Feasibility and Early Results. CardioVascular and Interventional Radiology, New York, Springer-Verlag, USA. ISSN 0174-1551, 2014, vol. 37, no. 1, pp. 235-240.


more

 

LIPKOVÁ, Jolana - ŠPLÍCHAL, Zbyněk - BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie - JURAJDA, Michal - PAŘENICA, Jiří - VAŠKŮ, Anna - PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Monika.
Period3 VNTR polymorphism influences the time-of-day pain onset of acute myocardial infarction with ST elevation. Chronobiology International, England, . ISSN 1525-6073, 2014, vol. 31, no. 8, pp. 878-90.


more

 

RUMANOVÁ, Pavla - CHOLEVÍK, Dalibor.
Perioperační péče o děti s šedým zákalem. 2014. ISBN 978-80-87735-12-1.


more

 

ADAM, Zdeněk - ŘEHÁK, Zdeněk - KOUKALOVÁ, Renata - BORTLÍČEK, Zbyněk - KREJČÍ, Marta - POUR, Luděk - SZTURZ, Petr - PRÁŠEK, Jiří - NEBESKÝ, Tomáš - ADAMOVÁ, Zdenka - KRÁL, Zdeněk - MAYER, Jiří.
PET-CT dokumentovaná kompletní 4letá remise Erdheimovy-Chesterovy nemoci po léčbě kladribinem. Vnitřní lékařství, Brno, Facta Medica. ISSN 0042-773X, 2014, vol. 60, no. 5-6, pp. 499-511.


more

 

SVOBODOVÁ, Zora - MALÁ, Alexandra - ADÁMKOVÁ, Radka - DOVRTĚLOVÁ, Lenka - HROUZEK, Michal - JANÍKOVÁ, Andrea - KAPOUNKOVÁ, Kateřina - KOHOUT, Jan - SEMAN, Pavel - STEJSKAL, Pavel - VODIČKA, Tomáš.
PHYSICAL ACTIVITIES PROGRAM SUITABLE FOR HEMATO-ONCOLOGICAL PATIENTS - A PILOT STUDY. In 7th International Scientific Conference on Kinesiology, 2014, Opatija, Croatia. Opatija : University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, Croatia, 2014. ISBN 978-953-317-014-5, pp. 107-110. 22.5.2014, Opatija.


more

 

SVOBODOVÁ, Zora - MALÁ, Alexandra - ADÁMKOVÁ, Radka - DOVRTĚLOVÁ, Lenka - HROUZEK, Michal - JANÍKOVÁ, Andrea - KAPOUNKOVÁ, Kateřina - KOHOUT, Jan - SEMAN, Pavel - STEJSKAL, Pavel - VODIČKA, Tomáš.
PHYSICAL ACTIVITIES PROGRAM SUITABLE FOR HEMATO-ONCOLOGICAL PATIENTS - A PILOT STUDY. In 7th International Scientific Conference on Kinesiology, 2014, Opatija, Croatia. Opatija : University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, Croatia, 2014. ISBN 978-953-317-027-5, pp. 107-110. 22.5.2014, Opatija.


more

 

MAYEROVÁ, Michaela - ČEŠKOVÁ, Eva - USTOHAL, Libor - PŘIKRYL, Radovan - KAŠPÁREK, Tomáš.
Plazmatické hladiny psychofarmak a efekt léčby u psychických poruch. In Sborník příspěvků X. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Vyd. první. Brno : Tribun EU, 2014. ISBN 978-80-263-0702-0, pp. 235-237. 12.6.2014, Špindlerův Mlýn.


more

 

WEBEROVÁ, Dana - WEBER, Pavel - MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana - MELUZÍNOVÁ, Hana - POLCAROVÁ, Vlasta - PRUDIUS, Vadym - BIELAKOVÁ, Katarína - CANOV, Petr.
Plicní embolie ve stáří. 2014.


more

 

WEBEROVÁ, Dana - WEBER, Pavel - MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana - MELUZÍNOVÁ, Hana - POLCAROVÁ, Vlasta - BIELAKOVÁ, Katarína - PRUDIUS, Vadym - CANOV, Petr.
Plicní embolizace ve stáří - jsou častěji postiženi diabetici?. 2014.


more

 

HORVÁTH, Teodor - GERYK, Edvard - KOZEL, Jiří - ŠTAMPACH, Radim - SOBOTKA, Martin - HORVÁTHOVÁ, Mária.
Plicní nádorové multiplicity. 2014.


more

 

HORVÁTH, Teodor.
Plicní segmentektomie pro nádor. 2014.


more

 

SKŘIČKOVÁ, Jana.
Pneumonie u imunokompromitovaných nemocných. In Pneumologie. 2., rozš. vyd. Praha : Maxdorf, 2014. Jessenius, ISBN 978-80-7345-387-9, pp. 209-210.


more

 

KALA, Zdeněk - SVATOŇ, Roman - PENKA, Igor - PROCHÁZKA, Vladimír - VÁLEK, Vlastimil - NOVOTNÝ, Ivo.
Poranění žlučových cest. 2014.


more

 

ŠTOURAČ, Petr - HARAZIM, Hana - KOSINOVÁ, Martina.
Postavení remifentanilu v porodnické analgezii. Anesteziologie a intenzivní medicína, Praha, Mladá fronta a.s. ISSN 1214-2158, 2014, vol. 25, no. 4, pp. 281-287.


more

 

RYBÁROVÁ, Natália - BAKOŠOVÁ, Martina.
Postihnutie oka pri vrodených chorobách spojiva. Slovenský lekár, Bratislava, . ISSN 1335-0234, 2014, vol. 24, no. 5-6/2014, p. 81-84.


more

 

PETRÁŠOVÁ, Hana.
Postižení parenchymových orgánů lymfomem. 2014.


more

 

NOSKOVÁ, Pavlína - BLÁHA, Jan - KLOZOVÁ, Radka - SEIDLOVÁ, Dagmar - ŠTOURAČ, Petr - PAŘÍZEK, Antonín.
Postpunkční cefalea v porodnictví. Anesteziologie & intenzivní medicína, Praha, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně. ISSN 1214-2158, 2014, vol. 25, no. 3, pp. 194-202.


more

 

CHOLEVÍK, Dalibor - KOPECKÝ, Adam - NEMČANSKÝ, Jan.
PPV a katarakta. 2014. ISBN 978-80-87735-12-1.


more

 

GERYCHOVÁ, Romana - PANNOVA, Jana - SOKOL, Filip - ŠENKYŘÍK, Jan.
Prenatally detected rare case of the fetal facial rhabdomyosarcoma. In Supplement: Abstracts of the 24th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, 14–17 September 2014, Barcelona, Spain. London, United Kingdom : Wiley Blackwell, 2014. p. 244-244. 14.9.2014, Barcelona.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|Next pageLast page
found: 293 records, displayed 151 - 180