Institutions shared with the Faculty Hospital Brno - Adult Age Medicine

Total number of titles in 2014: 205

Alphabetical list of 30 titles starting from: 151

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 2Letter E, page 2Letter F, page 2Letter G, page 2Letter H, page 3Letter CH, page 3Letter I, page 3Letter J, page 3Letter K, page 3Letter L, page 3Letter M, page 3Letter N, page 4Letter O, page 4Letter P, page 4Letter Q, page 5Letter R, page 5Letter S, page 5Letter T, page 6Letter U, page 7Letter V, page 7Letter W, page 7Letter X, page 7Letter Y, page 7Letter Z, page 7
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|Next pageLast page
found: 205 records, displayed 151 - 180

 

STANÍK, Michal - ČAPÁK, Ivo - MACÍK, Daniel - VAŠINA, Jiří - LŽIČAŘOVÁ, Eva - JARKOVSKÝ, Jiří - ŠUSTR, Martin - MIKLÁNEK, David - DOLEŽEL, Jan.
Sentinel lymph node dissection combined with meticulous histology increases the detection rate of nodal metastases in prostate cancer. Int Urol Nephrol. 2014.


more

 

USTOHAL, Libor - PŘIKRYL, Radovan - HUBLOVÁ, Veronika - MAYEROVÁ, Michaela - PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Hana - ČEŠKOVÁ, Eva - KAŠPÁREK, Tomáš.
Severe acute dystonia/akathisia after paliperidone palmitate application - a case study. International Journal of Neuropsychopharmacology, New York, Cambridge University Press, USA. ISSN 1461-1457, 2014, vol. 17, no. 2, pp. 341-342.


more

 

SZTURZ, Petr - ŠTORK, Jiří - ČERMÁKOVÁ, Zdeňka - GOTTWALDOVÁ, Jana - ŠEDIVÁ, Anna - ADAM, Zdeněk - FOJTÍK, Zdeněk - STEYEROVÁ, Petra - VOKÁČOVÁ, Alena - KOUKALOVÁ, Renata - ŘEHÁK, Zdeněk - MAYER, Jiří.
Schnitzler-syndrom – paradigma multidisciplinárního přístupu u velmi vzácné diagnózy. Postgraduální medicína, Praha, Mladá fronta a.s. ISSN 1212-4184, 2014, vol. 16, no. 1, pp. 74-80.


more

 

KOŠKOVÁ, Olga - VOKURKOVÁ, Jitka.
Skryté vrozené vady patra jako příčina opožděného vývoje řeči. 2014.


more

 

ŽOURKOVÁ, Alexandra - SEJBALOVÁ, Petra.
Sledování transsexuálních osob po dokončené změně pohlaví. In Sborník příspěvků X. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Vyd. první. Brno : Tribun EU, 2014. ISBN 978-80-263-0702-0, pp. 145-148. 12.6.2014, Špindlerův Mlýn.


more

 

PROCHÁZKA, Vladimír - KALA, Zdeněk - HLAVSA, Jan.
Smysl a selekce pacientů u extenzivních výkonů v hepatopankreatobiliární oblasti. 2014.


more

 

POUR, Luděk - ŠEVČÍKOVÁ, Sabina - GREŠLIKOVÁ, Henrieta - KUPSKÁ, Renata - MÁJKOVÁ, Petra - ZAHRADOVÁ, Lenka - SANDECKÁ, Viera - ADAM, Zdeněk - KREJČÍ, Marta - KUGLÍK, Petr - HÁJEK, Roman.
Soft-tissue extramedullary multiple myeloma prognosis is significantly worse in comparison to bone-related extramedullary relapse. Haematologica/the hematology journal, Fondazione Ferrata Storti, Italy. ISSN 0390-6078, 2014, vol. 99, no. 2, pp. 360-364.


more

 

BLÁHA, Jan - NOSKOVÁ, Pavlína - KLOZOVÁ, Radka - SEIDLOVÁ, Dagmar - ŠTOURAČ, Petr - PAŘÍZEK, Antonín.
Současné postupy v porodnické anestezii III. – regionální anestezie u císařského řezu. Anesteziologie a intenzivní medicína, Praha, ČLS JE Purkyně Praha. ISSN 1214-2158, 2014, vol. 25, no. 1, pp. 29-39.


more

 

ŠTOURAČ, Petr - BLÁHA, Jan - NOSKOVÁ, Pavlína - KLOZOVÁ, Radka - SEIDLOVÁ, Dagmar.
Současné postupy v porodnické anestezii IV. – anesteziologické komplikace u císařského řezu. Anesteziologie & intenzivní medicína, Praha, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně. ISSN 1214-2158, 2014, vol. 25, no. 2, pp. 123-134.


more

 

ŽÁKOVÁ, Jana - LOUSOVÁ, Eva - VENTRUBA, Pavel - CRHA, Igor - POCHOPOVÁ, Hana - TESAŘOVÁ, Eva - VINKLÁRKOVÁ, Jaroslava - NUSSIR, Mohamed Ismail Abdo.
Sperm cryopreservation before testicular cancer treatment and its subsequent utilization for the treatment of infertility. The Scientific World Journal, New York, Hindawi Publishing Corporation, USA. ISSN 1537-744X, 2014, vol. 2014, no. "575978", pp. 1-5.


more

 

FOUKAL, Jakub - MECHL, Marek - JANOUŠOVÁ, Eva.
Srovnání kontrastní ultrasonografie a CT v klasifikaci cystických lézí ledvin. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha, Galén. ISSN 1210-7883, 2014, vol. 68, no. 1, pp. 30-39.


more

 

ŠTOURAČ, Petr - SEIDLOVÁ, Dagmar - BÁRTÍKOVÁ, Ivana - KUCHAŘOVÁ, Eliška - JANKŮ, Petr - KŘIKAVA, Ivo - HUSER, Martin - WÁGNEROVÁ, Kristýna - HAKLOVÁ, Olga - HAKL, Lubomír - ŠTOUDEK, Roman - KOSINOVÁ, Martina - SCHWARZ, Daniel - ZELINKOVÁ, Hana - ŠEVČÍK, Pavel - GÁL, Roman.
Srovnání opioidní a neopioidní analgezie po císařském řezu v celkové anestezii – prospektivní observační studie. Anesteziologie a intenzivní medicína, Praha, ČLS JE Purkyně Praha. ISSN 1214-2158, 2014, vol. 25, no. 1, pp. 8-16.


more

 

ŠPINAR, Jindřich - VÍTOVEC, Jiří.
Stabilita a jednoduchost ovládly Washington. Kardiologická revue - Interní medicína, Praha, Ambit Media. ISSN 1212-4540, 2014, vol. 16, no. 2, pp. 128-129.


more

 

KUBEŠOVÁ, Barbara.
Stabilita destičkových faktorů při zpracování a jejich hojivý potenciál. Olomouc : VII.konference Sestra v praxi, 2014. ISBN 978-80-7471-075-9, pp. 12-13. 19.6.2014, Olomouc.


more

 

BRIM, Luboš - DLUHOŠ, Petr - ŠAFRÁNEK, David - VEJPUSTEK, Tomáš.
STL*: Extending signal temporal logic with signal-value freezing operator. Information and computation, Academic Press. ISSN 0890-5401, 2014, vol. 236, no. January, pp. 52-67.


more

 

WEDEMEYER, H. - DUBERG, A. S. - BUTI, M. - ROSENBERG, W. M. - FRANKOVA, S. - ESMAT, G. - ÖRMECI, N. - VAN VLIERBERGHE, H. - GSCHWANTLER, M. - AKARCA, U. - ALEMAN, S. - BALIK, I. - BERG, T. - BIHL, F. - BILODEAU, M. - BLASCO, A. J. - MELLO, C. E. Brandao - BRUGGMANN, P. - CALINAS, F. - CALLEJA, J. L. - CHEINQUER, H. - CHRISTENSEN, P. B. - CLAUSEN, M. - COELHO, H. S. M. - CORNBERG, M. - CRAMP, M. E. - DORE, G. J. - DOSS, W. - EL-SAYED, M. H. - ERGÖR, G. - ESTES, C. - FALCONER, K. - FÉLIX, J. - FERRAZ, M. L. G. - FERREIRA, P. R. - GARCÍA-SAMANIEGO, J. - GERSTOFT, J. - GIRIA, J. A. - GONÇALES, F. L. Jr. - PESSÔA, M. Guimaraes - HÉZODE, C. - HINDMAN, S. J. - HOFER, H. - HUSA, Petr - IDILMAN, R. - KABERG, M. - KAITA, K. D. E. - KAUTZ, A. - KAYMAKOGLU, S. - KRAJDEN, M. - KRARUP, H. - LALEMAN, W. - LAVANCHY, D. - LÁZARO, P. - MARINHO, R. T. - MAROTTA, P. - MAUSS, S. - CORREA, M. C. Mendes - MORENO, C. - MÜLLHAUPT, B. - MYERS, R. P. - NEMECEK, V. - OVREHUS, A. L. H. - PARKES, J. - PELTEKIAN, K. M. - RAMJI, A. - RAZAVI, H. - REIS, N. - ROBERTS, S. K. - ROUDOT-THORAVAL, F. - RYDER, S. D. - SARMENTO-CASTRO, R. - SARRAZIN, C. - SEMELA, D. - SHERMAN, M. - SHIHA, G. E. - SPERL, J. - STÄRKEL, P. - STAUBER, R. E. - THOMPSON, A. J. - URBANEK, P. - DAMME, P. Van - THIEL, I. van - VANDIJCK, D. - VOGEL, W. - WAKED, I. - WEIS, N. - WIEGAND, J. - YOSRY, A. - ZEKRY, A. - NEGRO, F. - SIEVERT, W. - GOWER, E..
Strategies to manage hepatitis C virus (HCV) disease burden. JOURNAL OF VIRAL HEPATITIS, HOBOKEN, WILEY-BLACKWELL, USA. ISSN 1352-0504, 2014, vol. 21, no. Supplement 1, pp. 60-89.


more

 

ŠPAČKOVÁ, Jana - ZÍTKOVÁ, Marie - MIČUDOVÁ, Erna.
Supervize u nelékařských zdravotnických pracovníků. Sestra, Praha, Mladá fronta a.s. ISSN 1210-0404, 2014, vol. ročník 24, no. 6, pp. 24-26.


more

 

JEŽOVÁ, Miroslava - SURÁ, Zdeňka.
Supervizní zkušenost v ošetřovatelské praxi. 2014.


more

 

ŠPINAR, Jindřich - VÍTOVEC, Jiří - SOUČEK, Miroslav - ŠPINAROVÁ, Lenka - LÁBROVÁ, Růžena - ŠIŠÁKOVÁ, Martina - JARKOVSKÝ, Jiří - ŠPÁC, Jiří - ONDREJKOVÁ, Alena.
The First Registry. Comparison of anticoagulant treatment in patients with atrial fibrillation. Experimental and Clinical Cardiology, Ontario, Pulsus Group, Canada. ISSN 1205-6626, 2014, vol. 20, no. 1, pp. 662-673.


more

 

SMRČKA, Martin - BRICHTOVÁ, Eva - JURÁŇ, Vilém.
The choice of surgical approach for thalamic tumors. 2014.


more

 

VOMELA, Jindřich - MICA, Ladislav - KEEL, Marius - TRENTZ, Otmar.
The impact of body mass index on the development of systemic inflammatory response syndrome and sepsis in patients with polytrauma. Injury, Philadelphia, Elsevier Ltd., USA. ISSN 0020-1383, 2014, vol. 45, no. 1, pp. 253-258.


more

 

TOUSEK, Petr - TOUSEK, Frantisek - HORAK, David - CERVINKA, Pavel - ROKYTA, Richard - PESL, Ladislav - JARKOVSKÝ, Jiří - WIDIMSKÝ, Petr.
The incidence and outcomes of acute coronary syndromes in a central European country: Results of the CZECH-2 registry. International Journal of Cardiology, Ireland, ELSEVIER IRELAND LTD, Ireland. ISSN 0167-5273, 2014, vol. 173, no. 2, pp. 204-208.


more

 

KADLEC, Bohdan - SKŘIČKOVÁ, Jana - MERTA, Zdeněk - DUŠEK, Ladislav - JARKOVSKÝ, Jiří.
The Incidence and Predictors of Thromboembolic Events in Patients with Lung Cancer. The Scientific World Journal, New York, Hindawi Publishing Corporation, USA. ISSN 1537-744X, 2014, vol. 2014, no. "125706", pp. 1-9.


more

 

TIMKOVIČ, Juraj - NĚMČANSKÝ, Jan - CHOLEVÍK, Dalibor - MAŠEK, Petr.
The new modified technique of the cryotherapy and laser photocoagulation of the retina under the visual control of RetCam 3 in newborns with high-risk prethreshold ROP. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci., USA. ISSN 0146-0404, 2014, vol. 55, no. (5), ARVO 5925-1 p.


more

 

RAZAVI, H. - WAKED, I. - SARRAZIN, C. - MYERS, R. P. - IDILMAN, R. - CALINAS, F. - VOGEL, W. - CORREA, M. C. Mendes - HÉZODE, C. - LÁZARO, P. - AKARCA, U. - ALEMAN, S. - BALIK, I. - BERG, T. - BIHL, F. - BILODEAU, M. - BLASCO, A. J. - MELLO, C. E. Brandao - BRUGGMANN, P. - BUTI, M. - CALLEJA, J. L. - CHEINQUER, H. - CHRISTENSEN, P. B. - CLAUSEN, M. - COELHO, H. S. M. - CRAMP, M. E. - DORE, G. J. - DOSS, W. - DUBERG, A. S. - EL-SAYED, M. H. - ERGÖR, G. - ESMAT, G. - FALCONER, K. - FÉLIX, J. - FERRAZ, M. L. G. - FERREIRA, P. R. - FRANKOVA, S. - GARCÍA-SAMANIEGO, J. - GERSTOFT, J. - GIRIA, J. A. - GONÇALES, F. L. Jr. - GOWER, E. - GSCHWANTLER, M. - PESSÔA, M. Guimaraes - HINDMAN, S. J. - HOFER, H. - HUSA, Petr - KABERG, M. - KAITA, K. D. E. - KAUTZ, A. - KAYMAKOGLU, S. - KRAJDEN, M. - KRARUP, H. - LALEMAN, W. - LAVANCHY, D. - MARINHO, R. T. - MAROTTA, P. - MAUSS, S. - MORENO, C. - MURPHY, K. - NEGRO, F. - NEMECEK, V. - ÖRMECI, N. - OVREHUS, A. L. H. - PARKES, J. - PASINI, K. - PELTEKIAN, K. M. - RAMJI, A. - REIS, N. - ROBERTS, S. K. - ROSENBERG, W. M. - ROUDOT-THORAVAL, F. - RYDER, S. D. - SARMENTO-CASTRO, R. - SEMELA, D. - SHERMAN, M. - SHIHA, G. E. - SIEVERT, W. - SPERL, J. - STÄRKEL, P. - STAUBER, R. E. - THOMPSON, A. J. - URBANEK, P. - DAMME, P. Van - THIEL, I. van - VLIERBERGHE, H. Van - VANDIJCK, D. - WEDEMEYER, H. - WEIS, N. - WIEGAND, J. - YOSRY, A. - ZEKRY, A. - CORNBERG, M. - MÜLLHAUPT, B. - ESTES, C..
The present and future disease burden of hepatitis C virus (HCV) infection with today's treatment paradigm. JOURNAL OF VIRAL HEPATITIS, HOBOKEN, WILEY-BLACKWELL, USA. ISSN 1352-0504, 2014, vol. 21, no. Supplement 1, pp. 34-59.


more

 

TURČÁNI, Pavel - SKŘIČKOVÁ, Jana - PAVLÍK, Tomáš - JANOUŠOVÁ, Eva - ORBAN, Marek.
The prevalence of obstructive sleep apnea in patients hospitalized for COPD exacerbation. Biomedical Papers, Univerzita Palackého v Olomouci. ISSN 1213-8118, 2014, vol. 158, 7 pp.


more

 

HEMMELOVÁ, Beáta.
The role of transanal ultrasound in proctology ambulatory. 2014.


more

 

PÝCHOVÁ, Martina - STRAKOVÁ, Jana - HUSA, Petr.
Tick-borne Encephalitis: Course and Complications - Our Observations from 2009-2012. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně. ISSN 1210-7859, 2014, vol. 77, no. 3, pp. 339-342.


more

 

PROCHÁZKA, Vladimír - KALA, Zdeněk - GROLICH, Tomáš.
Transanální a laparoskopická totální mesorektální excize - nová technika radikální léčby tumorů rekta. 2014.


more

 

JANÍKOVÁ, Andrea - MARECKOVA, Andrea - BAUMEISTEROVA, A. - KREJČÍ, Marta - ŠUPÍKOVÁ, Jana - ŠÁLEK, David - HORKÝ, Ondřej - TICHÝ, Boris - HANKE, Ivo - POSPÍŠILOVÁ, Šárka - MOULIS, Mojmír - MAYER, Jiří.
Transmission of t(11;14)-positive cells by allogeneic stem cell transplant: 10-year journey to mantle cell lymphoma. LEUKEMIA & LYMPHOMA, London, INFORMA HEALTHCARE, Great Britain. ISSN 1042-8194, 2014.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|Next pageLast page
found: 205 records, displayed 151 - 180