Institutions shared with the Faculty Hospital Brno - Adult Age Medicine

Total number of titles in 2016: 208

Alphabetical list of 30 titles starting from: 151

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 2Letter E, page 2Letter F, page 2Letter G, page 2Letter H, page 2Letter CH, page 3Letter I, page 3Letter J, page 3Letter K, page 3Letter L, page 3Letter M, page 4Letter N, page 4Letter O, page 5Letter P, page 5Letter Q, page 5Letter R, page 5Letter S, page 6Letter T, page 6Letter U, page 7Letter V, page 7Letter W, page 7Letter X, page 7Letter Y, page 7Letter Z, page 7
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|Next pageLast page
found: 208 records, displayed 151 - 180

 

POLÁK, Pavel - HUSA, Petr - KEŘKOVSKÝ, Miloš.
Relabující salmonelová sepse u imunokompromitované pacientky. Interní medicína pro praxi, Olomouc, Solen. ISSN 1212-7299, 2016, vol. 18, no. 1, pp. 43-45.


more

 

USTOHAL, Libor - MAYEROVÁ, Michaela - SVĚRÁK, Tomáš - ALBRECHTOVÁ, Lenka - ČEŠKOVÁ, Eva - KAŠPÁREK, Tomáš.
Repetitivní transkraniální magnetická stimulace jako augmentace psychofarmak. 2016.


more

 

LINHARTOVÁ, Marcela - KUBEŠOVÁ, Barbara - ŠTRAJTOVÁ, Lucie - PACASOVÁ, Rita - ŘEHOŘOVÁ, Jitka.
Replantace kryoprezervované příštitné tkáně - kazuistiky. 2016.


more

 

KOTAŠKOVÁ, Jana - PAVLOVÁ, Šárka - GREIF, Igor - STEHLÍKOVÁ, Olga - PLEVOVÁ, Karla - JANOVSKÁ, Pavlína - BRYCHTOVÁ, Yvona - DOUBEK, Michael - POSPÍŠILOVÁ, Šárka - BRYJA, Vítězslav.
ROR1-based immunomagnetic protocol allows efficient separation of CLL and healthy B cells. British journal of haematology, Velká Británie, Oxford : Blackwell Scientific Publications. ISSN 0007-1048, 2016, 4 pp.


more

 

LIPOVÝ, Břetislav - ŘIHOVÁ, Hana - ŠTIKAROVSKÁ, Darmar - HLAVÁČOVÁ, Miroslava - PAULOVÁ, Hana - MATEJOVIČOVÁ, Milena - SUCHÁNEK, Ivan.
Řízená imunomodulace v terapii pacientů s toxickou epidermální nekrolýzou. 2016.


more

 

SVĚRÁK, Tomáš - SKŘIVANOVÁ, Kateřina - ANDERKOVÁ, Ľubomíra - BENDOVÁ, Marcela - BRANČÍKOVÁ, Dagmar - ELFMARKOVÁ, Nela - PETERKOVÁ, Hana - JARKOVSKÝ, Jiří - BENEŠOVÁ, Klára - MINÁŘ, Luboš - DUŠEK, Ladislav - NEDVĚD, Jan - PROTIVÁNKOVÁ, Markéta.
Screening of Psychological Distress 4.5 Years after Dia gnosis in Breast Cancer Patients Compared to Healthy Population. Klinická onkologie, Praha, Ambit Media,a.s. ISSN 1802-5307, 2016, vol. 29, no. 3.


more

 

ZVĚŘINA, Ondřej - COUFALÍK, Pavel - BRAT, Kristián - ČERVENKA, Rostislav - KUTA, Jan - MIKEŠ, Ondřej - KOMÁREK, Josef.
Seal remains as sources of mercury for Antarctic environment. 2016.


more

 

BRYNDZIAR, Tomáš - ŠEDOVÁ, Petra - KRAMER, Neha M. - MANDREKAR, Jay - MIKULÍK, Robert - BROWN, Robert D. Jr - KLAAS, James P..
Seizures Following Ischemic Stroke: Frequency of Occurrence and Impact on Outcome in a Long-Term Population-Based Study. Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases, Amsterdam, Elsevier Science BV., The Nederlands. ISSN 1052-3057, 2016, vol. 25, no. 1, pp. 150-156.


more

 

LIPOVÝ, Břetislav - HOLOUBEK, Jakub - HANSLIANOVÁ, Markéta - ŘIHOVÁ, Hana - SUCHÁNEK, Ivan.
Spektrum potenciálně patogenních mikroorganismů izolovanýchh z exfoliovaných ploch u pacientů s toxickou epidermální nekrolýzou. Léčba ran, Praha, Vzdělávání IN. ISSN 2336-520X, 2016, vol. 2016, no. 2, pp. 9-11.


more

 

book cover HOLOUBEK, Jakub - LIPOVÝ, Břetislav.
Spektrum potenciálně patogenních mikroorganismů u infekčních komplikací v závislosti na charakteru terapie pacientů s toxickou epidermální nekrolýzou. 2016. ISBN 978-80-210-8257-1.


more

 

ŽOURKOVÁ, Alexandra - THEINER, Pavel - SEJBALOVÁ, Petra - BRICHCÍN, Slavoj.
Srovnání dopaminergních antidepresiv v léčbě snížené sexuální touhy a poruch orgasmu u žen. Vyd. První. Brno : Tribun EU, 2016. ISBN 978-80-263-1047-1, pp. 62-65. 9.6.2016, Špindlerův Mlýn.


more

 

VÁVROVÁ, Eva - KANTOROVÁ, Barbara - VONKOVÁ, Barbara - KABÁTHOVÁ, Jitka - KOTAŠKOVÁ, Jana - MALČÍKOVÁ, Jitka - PLEVOVÁ, Karla - DOUBEK, Michael - MAYER, Jiří - POSPÍŠILOVÁ, Šárka.
Srovnání nejčastěji využívaných metod detekce hotspot mutace genu NOTCH1 u pacientů s chronickou lymfocytární leukemií. 2016.


more

 

VLČKOVÁ, Eva - ŠROTOVÁ, Iva - BEDNAŘÍK, Josef.
Sympatická kožní odpověď v diagnostice neuropatie tenkých vláken. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně. ISSN 1210-7859, 2016, vol. 79, no. 1, pp. 52-60.


more

 

HEMMELOVÁ, Beáta - EMMERSTEN, K - KALA, Zdeněk.
Syndrom nízké resekce rekta a jeho závažnost z pohledu pacienta. 2016.


more

 

MAREK, Filip.
TACHOSIL - využití při minimálně invazivních výkonech. 2016.


more

 

MAREK, Filip.
TACHOSIL - využití při minimálně invazivních výkonech. 2016. FN Brno. 11.4.2016 - 11.4.2016.


more

 

ČEŠKOVÁ, Eva.
TDM (terapeutické monitorování) - úvod do problematiky. 2016.


more

 

BERNARD, Vladan - STAFFA, Erik - MORNSTEIN, Vojtěch.
Termografické měření jako příklad biofyzikálního výzkumu v medicíně. Zpravodaj Československé biologické společnosti, Brno, . ISSN 1805-9619, 2016, vol. 2015/25, no. 2, pp. 4-14.


more

 

POLÁK, Pavel - HUSA, Petr - MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana.
Těžká osteoporóza aneb Příběh chronické polékové hyponatremie. Vnitřní lékařství, Praha, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně. ISSN 0042-773X, 2016, vol. 62, no. 2, pp. 152-156.


more

 

SMRČKA, Martin.
Thalamic tumors — Approach and surgical results. 2016.


more

 

ŠTOURAČ, Petr - KOSINOVÁ, Martina - HARAZIM, Hana - HUSER, Martin - JANKŮ, Petr - LITTNEROVÁ, Simona - JARKOVSKÝ, Jiří.
The analgesic efficacy of remifentanil for labour. Systematic review of the recent literature. Biomedical Papers, Olomouc: Palacky University, Olomouc, Palacky University. ISSN 1213-8118, 2016, vol. 160, no. 1, pp. 30-38.


more

 

FILIP, Pavel - BALÁŽ, Marek - ŠUMEC, Rastislav - BAREŠ, Martin.
The clinical phenomenology and associations of trick maneuvers in cervical dystonia. Journal of Neural Transmission, Wien, Springer Wien, Austria. ISSN 0300-9564, 2016, vol. 123, no. 3, pp. 269-275.


more

 

PROCHÁZKOVÁ, Dagmar - HRUBÁ, Zuzana - KONEČNÁ, Petra - SKOTÁKOVÁ, Jarmila - FAJKUSOVÁ, Lenka.
The p.(Glu809Lys) mutation in the WFS1 gene is associated with the occurrence of the Wolfram-like syndrome-WFSL: a case report. Journal of Clinical Research in Pediatric Endocrinology, Galenos Turkey Istanbul, Thomson Reuters. ISSN 1308-5735, 2016, vol. 8/2016, no. 3, pp. 1-2.


more

 

KUKLETA, Miloslav - DAMBORSKÁ, Alena - ROMAN, Robert - REKTOR, Ivan - BRÁZDIL, Milan.
The primary motor cortex is involved in the control of a non-motor cognitive action. Clinical Neurophysiology, Clare, Elsevier Ireland, Ireland. ISSN 1388-2457, 2016, vol. 127, no. 2, pp. 1547-1550.


more

 

ŠTOURAČ, Petr - SMÉKALOVÁ, Olga - KOSINOVÁ, Martina - HARAZIM, Hana - JANKŮ, Petr - HUSER, Martin.
The Role of Remifentanil in Obstetric Analgesia: A Review. In Advances in Medicine and Biology. Vyd. 1. New York : Nova Science Publishers, 2016. Neuveden, ISBN 978-1-63484-186-3, pp. 1-16.


more

 

SCHWARZ, Jiří - OVESNÁ, Petra - ČERNÁ, Olga - KISSOVÁ, Jarmila - SOUKUPOVÁ MAALOUFOVÁ, Jacqueline - BRYCHTOVÁ, Yvona - DOUBEK, Michael - ČERVINEK, Libor - CMUNT, Eduard - DULÍČEK, Petr - CAMPR, Vít - KŘEN, Leoš - PENKA, Miroslav.
Thrombosis in thrombocythemic Ph-myeloproliferations is associated with higher platelet count prior to the event: results of analyses of prothrombotic risk factors from a registry of patients treated with anagrelide. European Journal of Haematology, Hoboken, Wiley-Blackwell, USA. ISSN 0902-4441, 2016, vol. 96, no. 1, pp. 98-106.


more

 

KRPOUN, Zdeněk.
Time in current psychotherapy: modern view of human agent in social psychology. 2016.


more

 

KRPOUN, Zdeněk.
Time Perspective, Health, Aging Characteristics and Human Preferences. 2016.


more

 

ROBEK, Oldřich - ČAN, Vladimír - SVOBODA, Tomáš - HEMMELOVÁ, Beáta - KALA, Zdeněk - HRIVNÁK, Radoslav.
Transanaální endoskopická mikrochirurgie (TEM) − Naše zkušenosti. . 2016, vol. 95, no. 1, pp. 33-39.


more

 

DOSBABA, Filip - ŽURKOVÁ, Petra - BAŤALÍK, Ladislav - VYSOKÝ, Robert - LUDKA, Ondřej - ŠPINAR, Jindřich.
TRÉNINK EXPIRAČNÍHO SVALSTVA S POMŮCKOU THRESHOLD PEP® U CHRONICKÉHO SYSTOLICKÉHO SRDEČNÍHO SELHÁNÍ- PŘÍPADOVÁ STUDIE. 2016.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|Next pageLast page
found: 208 records, displayed 151 - 180