Institutions shared with the Faculty Hospital Brno - Adult Age Medicine

Total number of titles in 2014: 365

Alphabetical list of 30 titles starting from: 151

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 2Letter D, page 2Letter E, page 3Letter F, page 4Letter G, page 4Letter H, page 4Letter CH, page 4Letter I, page 4Letter J, page 5Letter K, page 5Letter L, page 5Letter M, page 6Letter N, page 6Letter O, page 7Letter P, page 7Letter Q, page 9Letter R, page 9Letter S, page 9Letter T, page 11Letter U, page 11Letter V, page 12Letter W, page 12Letter X, page 12Letter Y, page 12Letter Z, page 12
First pagePrevious page|...|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|...|Next pageLast page
found: 365 records, displayed 151 - 180

 

PŘIKRYL, Radovan.
Léčba depotními antipsychotiky u prvních epizod schizofrenie. 2014.


more

 

ČEŠKOVÁ, Eva - MAYEROVÁ, Michaela.
Léčba hospitalizovaných nemocných se schizofrenií. Psychiatrie pro praxi, Olomouc, Solen. ISSN 1213-0508, 2014, vol. 15, no. 1, pp. 6-8.


more

 

SKŘIČKOVÁ, Jana.
Léčba karcinomu plic. Postgraduální medicína, Praha, Mladá fronta a.s. ISSN 1212-4184, 2014, vol. 2, no. 16, pp. 152-158.


more

 

ROUBEC, Jaromír - SKŘIČKOVÁ, Jana - PEŠEK, Miloš - KOLEK, Vítězslav - HAVEL, Ladislav - PETRUŽELKA, Luboš - VAŠÁKOVÁ, Martina - MAREL, Miloslav - SALAJKA, František - PORZER, Bedřich - VYZULA, Rostislav - ČOUPKOVÁ, Helena - HEJDUK, Karel.
Léčba pacientů s EGFR WT typem NSCLC a analýza používání erlotinibu z dat registru TULUNG. In II. kongres české pneumologické společnosti ČLS JEP. Olomouc : Solen s.r.o., 2014. p. 78-78. 2014.


more

 

SKŘIČKOVÁ, Jana.
Léčba pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) v ČR v roce 2014 - minulost, aktuální stav a výhled do budoucna. In II. kongres české pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP. Olomouc : Solen s.r.o., 2014. p. 85-85. 2014.


more

 

ADAM, Zdeněk - KREJČÍ, Marta - POUR, Luděk - ŠEVČÍKOVÁ, Eva.
Léčba Waldenströmovy makroglobulinemie v roce 2013. Vnitřní lékařství, Brno, Facta Medica. ISSN 0042-773X, 2014, vol. 60, no. 2, pp. 139-157.


more

 

PŘIKRYL, Radovan.
Limity farmakoterapie schizofrenie a možnosti jejich překonání. 2014.


more

 

KAŠPÁREK, Tomáš.
Limity farmakoterapie závislostí a možnosti jejich překonání. 2014.


more

 

DUDOŇOVÁ, Andrea - BINKOVÁ, Ilona - SKŘIČKOVÁ, Jana.
Méně časté komplikace pneumonie. 2014.


more

 

PLUHÁČEK, Zdeněk - ŠTĚPÁNOVÁ, Radka - FIALA, Jindřich.
Měření krevního tlaku automatickým oscilometrickým neinvazivním měřičem. 2014.


more

 

NEDBÁLKOVÁ, Marta - SVOJANOVSKÝ, Jan - TRNAVSKÝ, Karel - KUMAN, Milan - JARKOVSKÝ, Jiří - KARPÍŠEK, Michal - SOUČEK, Miroslav.
Metabolický syndrom po transplantaci ledviny. Vnitřní lékařství, Brno, Facta Medica. ISSN 0042-773X, 2014, vol. 60, no. 3, pp. 196-204.


more

 

MLČOCHOVÁ, Hana - HÉŽOVÁ, Renata - STANÍK, Michal - DOLEŽEL, Jan - FEDORKO, Michal - PACÍK, Dalibor - SLABÝ, Ondřej.
Metodické aspekty analýzy mikroRNA v moči jako potenciálních biomarkerů v uroonkologii. 2014. ISBN 978-80-260-6793-1.


more

 

ŠÁNA, Jiří - LAKOMÝ, Radek - FADRUS, Pavel - SMRČKA, Martin - ŠLAMPA, Pavel - KŘEN, Leoš - HERMANOVÁ, Markéta - SVOBODA, Marek - SLABÝ, Ondřej.
MicroRNA signature associated with poor outcome of glioblastoma patients. 2014.


more

 

ŠTEFÁNIKOVÁ, Marianna - BINKOVÁ, Ilona - DOUBKOVÁ, Martina - SKŘIČKOVÁ, Jana.
Migrující plicní infiltráty u pacientky s karcinomem prsu. 2014.


more

 

FEDORKO, Michal - STANÍK, Michal - ILIEV, Robert - MLČOCHOVÁ, Hana - MACHÁČKOVÁ, Táňa - PACÍK, Dalibor - DOLEŽEL, Jan - DOLAN, Igor - SLABÝ, Ondřej.
MiRNA-378 a miRNA-210 u pacientů s renálním karcinomem a jejich hladiny po odstranění nádoru. 2014.


more

 

KOMENDA, Martin - ŠTUKA, Čestmír - VEJRAŽKA, Martin - TRNKA, Jan.
Moderní trendy v problematice testování. 2014.


more

 

GRILLOVÁ, Linda - PĚTROŠOVÁ, Helena - MIKALOVÁ, Lenka - STRNADEL, Radim - DASTYCHOVÁ, Eliška - KUKLOVÁ, Ivana - KOJANOVÁ, Martina - KREIDLOVÁ, Miluše - VAŇOUSOVÁ, Daniela - HERCOGOVÁ, Jana - PROCHÁZKA, Přemysl - ZÁKOUCKÁ, Hana - KRCHŇÁKOVÁ, Alena - VAŠKŮ, Vladimír - ŠMAJS, David.
Molecular Typing of Treponema pallidum in the Czech Republic during 2011 to 2013: Increased Prevalence of Identified Genotypes and of Isolates with Macrolide Resistance. Journal of Clinical Microbiology, Washington, American Society for Microbiology, USA. ISSN 0095-1137, 2014, vol. 52, no. 10, pp. 3693-3700.


more

 

SKŘIČKOVÁ, Jana - KADLEC, Bohdan - VENCLÍČEK, Ondřej - TOMÍŠKOVÁ, Marcela.
Možnosti biologické léčby u nemalobuněčného karcinomu plic v ČR. Acta Medicinae - Pneumologie 2014, Praha, . 2014, vol. 3, no. 6, pp. 13-16.


more

 

NUSSIR, Mohamed Ismail Abdo.
Možnosti chirurgické léčby erektilní dysfunkce – dosavadní vývoj a současné možnosti. Urologické listy, Ambit Media a.s. ISSN 1214-2085, 2014, vol. 12, no. 1, pp. 24-28.


more

 

HANKE, Ivo - MITÁŠ, Ladislav - GROLICH, Tomáš.
Možnosti chirurgické léčby u maligního plicního výpotku ve vyšším věku. 2014.


more

 

TURČÁNI, Pavel.
Možnosti oxygenoterapie v paliativní péči. 2014.


more

 

USTOHAL, Libor - PŘIKRYL, Radovan - MAYEROVÁ, Michaela - SYNKOVÁ, Jana - STEHNOVÁ, Iva - VALKOVÁ, Barbora - SVĚRÁK, Tomáš - ČEŠKOVÁ, Eva - KAŠPÁREK, Tomáš.
Možnosti transkraniální magnetické stimulace v diagnostice duševních poruch. In Sborník příspěvků X. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Vyd. první. Brno : Tribun EU, 2014. ISBN 978-80-263-0702-0, pp. 232-234. 12.6.2014, Špindlerův Mlýn.


more

 

ŠTAMPACH, Radim - GERYK, Edvard - KONEČNÝ, Milan - KUBÍČEK, Petr - DÍTĚ, Petr - HORVÁTH, Teodor.
Multidisciplinary cooperation of health specialists and cartographers as approach to cancer survivors. In 5th International Conference on Cartography and GIS. Sofia, Bulgaria : Bulgarian Cartographic Association, 2014. pp. 314-324. 15.6.2014, Riviera, Bulgaria.


more

 

MAYER, Jiří - ARTHUR, Christopher - DELAUNAY, Jacques - MAZUR, Grzegorz - THOMAS, Xavier G. - WIERZBOWSKA, Agnieszka - RAVANDI, Farhad - BERRAK, Erhan - JONES, Mark - LI, Yuhan - KANTARJIAN, Hagop M..
Multivariate and subgroup analyses of a randomized, multinational, phase 3 trial of decitabine vs treatment choice of supportive care or cytarabine in older patients with newly diagnosed acute myeloid leukemia and poor- or intermediate-risk cytogenetics. BMC Cancer, London, BioMed Central, Great Britain. ISSN 1471-2407, 2014, vol. 14, no. 69, pp. 1-9.


more

 

SKŘIČKOVÁ, Jana.
Nádory mediastina. In Pneumologie. 2., rozš. vyd. Praha : Maxdorf, 2014. Jessenius, ISBN 978-80-7345-387-9, pp. 371-378.


more

 

TOMÍŠKOVÁ, Marcela - SKŘIČKOVÁ, Jana.
Nádory plic ve stáří. 2014.


more

 

MLČOCHOVÁ, Hana - HÉŽOVÁ, Renata - STANÍK, Michal - DOLEŽEL, Jan - FEDORKO, Michal - PACÍK, Dalibor - SLABÝ, Ondřej.
Nastavení základních metodických parametrů analýzy miRNA v moči jako potenciálních biomarkerů v uroonkologii. 2014. ISBN 978-80-86793-32-0.


more

 

BŘEZINOVÁ, Eva - NEČAS, Miroslav - VAŠKŮ, Vladimír.
Naše zkušenoti s léčbou cyklosporinem A u atopické dermatitidy. 2014.


more

 

SKŘIČKOVÁ, Jana.
Necílená biopise pleury v diagnostice maligního pleurálního výpotku. Vnitřní lékařství, Praha, . 2014, vol. 60, no. 1, pp. 412-413.


more

 

SKŘIČKOVÁ, Jana - VENCLÍČEK, Ondřej - KADLEC, Bohdan - TOMÍŠKOVÁ, Marcela - JAKUBÍKOVÁ, Lenka - ŠPELDOVÁ, Jana.
Nemalobuněčný karcinom plic. Acta Medicinae - Onkologie 2014, Praha, Galén. 2014, vol. 2014, no. 8/3, pp. 34-40.


more

 
First pagePrevious page|...|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|...|Next pageLast page
found: 365 records, displayed 151 - 180