Institutions shared with the Faculty Hospital Brno - Adult Age Medicine

Total number of titles in 2016: 81

Alphabetical list of 30 titles starting from: 52

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 1Letter F, page 1Letter G, page 1Letter H, page 1Letter CH, page 1Letter I, page 1Letter J, page 1Letter K, page 1Letter L, page 2Letter M, page 2Letter N, page 2Letter O, page 2Letter P, page 2Letter Q, page 2Letter R, page 2Letter S, page 2Letter T, page 2Letter U, page 3Letter V, page 3Letter W, page 3Letter X, page 3Letter Y, page 3Letter Z, page 3
First pagePrevious page|1|2|3|Next pageLast page
found: 81 records, displayed 52 - 81

 

ZEMÁNKOVÁ, Petra - LUNGU, Ovidiu - BAREŠ, Martin.
Psychosocial Modulators of Motor Learning in Parkinson's Disease. Frontiers in Human Neuroscience, Lausanne, Frontiers Research Foundation, Switzerland. ISSN 1662-5161, 2016, vol. 10, no. "neuvedeno", pp. 1-8.


more

 

HLAVSA, Jan - KALA, Zdeněk - PROCHÁZKA, Vladimír - MAZANEC, Jan - PENKA, Igor.
Radikalita resekce karcinomu pankreatu z pohledu Leedského protokolu. 2016.


more

 

USTOHAL, Libor - MAYEROVÁ, Michaela - SVĚRÁK, Tomáš - ALBRECHTOVÁ, Lenka - ČEŠKOVÁ, Eva - KAŠPÁREK, Tomáš.
Repetitivní transkraniální magnetická stimulace jako augmentace psychofarmak. 2016.


more

 

KOTAŠKOVÁ, Jana - PAVLOVÁ, Šárka - GREIF, Igor - STEHLÍKOVÁ, Olga - PLEVOVÁ, Karla - JANOVSKÁ, Pavlína - BRYCHTOVÁ, Yvona - DOUBEK, Michael - POSPÍŠILOVÁ, Šárka - BRYJA, Vítězslav.
ROR1-based immunomagnetic protocol allows efficient separation of CLL and healthy B cells. British journal of haematology, Velká Británie, Oxford : Blackwell Scientific Publications. ISSN 0007-1048, 2016, 4 pp.


more

 

BRYNDZIAR, Tomáš - ŠEDOVÁ, Petra - KRAMER, Neha M. - MANDREKAR, Jay - MIKULÍK, Robert - BROWN, Robert D. Jr - KLAAS, James P..
Seizures Following Ischemic Stroke: Frequency of Occurrence and Impact on Outcome in a Long-Term Population-Based Study. Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases, Amsterdam, Elsevier Science BV., The Nederlands. ISSN 1052-3057, 2016, vol. 25, no. 1, pp. 150-156.


more

 

VÁVROVÁ, Eva - KANTOROVÁ, Barbara - VONKOVÁ, Barbara - KABÁTHOVÁ, Jitka - KOTAŠKOVÁ, Jana - MALČÍKOVÁ, Jitka - PLEVOVÁ, Karla - DOUBEK, Michael - MAYER, Jiří - POSPÍŠILOVÁ, Šárka.
Srovnání nejčastěji využívaných metod detekce hotspot mutace genu NOTCH1 u pacientů s chronickou lymfocytární leukemií. 2016.


more

 

VLČKOVÁ, Eva - ŠROTOVÁ, Iva - BEDNAŘÍK, Josef.
Sympatická kožní odpověď v diagnostice neuropatie tenkých vláken. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně. ISSN 1210-7859, 2016, vol. 79, no. 1, pp. 52-60.


more

 

HEMMELOVÁ, Beáta - EMMERSTEN, K - KALA, Zdeněk.
Syndrom nízké resekce rekta a jeho závažnost z pohledu pacienta. 2016.


more

 

MAREK, Filip.
TACHOSIL - využití při minimálně invazivních výkonech. 2016.


more

 

MAREK, Filip.
TACHOSIL - využití při minimálně invazivních výkonech. 2016. FN Brno. 11.4.2016 - 11.4.2016.


more

 

ČEŠKOVÁ, Eva.
TDM (terapeutické monitorování) - úvod do problematiky. 2016.


more

 

FILIP, Pavel - BALÁŽ, Marek - ŠUMEC, Rastislav - BAREŠ, Martin.
The clinical phenomenology and associations of trick maneuvers in cervical dystonia. Journal of Neural Transmission, Wien, Springer Wien, Austria. ISSN 0300-9564, 2016, vol. 123, no. 3, pp. 269-275.


more

 

KUKLETA, Miloslav - DAMBORSKÁ, Alena - ROMAN, Robert - REKTOR, Ivan - BRÁZDIL, Milan.
The primary motor cortex is involved in the control of a non-motor cognitive action. Clinical Neurophysiology, Clare, Elsevier Ireland, Ireland. ISSN 1388-2457, 2016, vol. 127, no. 2, pp. 1547-1550.


more

 

ŠTOURAČ, Petr - SMÉKALOVÁ, Olga - KOSINOVÁ, Martina - HARAZIM, Hana - JANKŮ, Petr - HUSER, Martin.
The Role of Remifentanil in Obstetric Analgesia: A Review. In Advances in Medicine and Biology. Vyd. 1. New York : Nova Science Publishers, 2016. Neuveden, ISBN 978-1-63484-186-3, pp. 1-16.


more

 

SCHWARZ, Jiří - OVESNÁ, Petra - ČERNÁ, Olga - KISSOVÁ, Jarmila - SOUKUPOVÁ MAALOUFOVÁ, Jacqueline - BRYCHTOVÁ, Yvona - DOUBEK, Michael - ČERVINEK, Libor - CMUNT, Eduard - DULÍČEK, Petr - CAMPR, Vít - KŘEN, Leoš - PENKA, Miroslav.
Thrombosis in thrombocythemic Ph-myeloproliferations is associated with higher platelet count prior to the event: results of analyses of prothrombotic risk factors from a registry of patients treated with anagrelide. European Journal of Haematology, Hoboken, Wiley-Blackwell, USA. ISSN 0902-4441, 2016, vol. 96, no. 1, pp. 98-106.


more

 

ROBEK, Oldřich - ČAN, Vladimír - SVOBODA, Tomáš - HEMMELOVÁ, Beáta - KALA, Zdeněk - HRIVNÁK, Radoslav.
Transanaální endoskopická mikrochirurgie (TEM) − Naše zkušenosti. . 2016, vol. 95, no. 1, pp. 33-39.


more

 

HÝŽA, Martin.
Urgentní stavy a první pomoc v psychiatrii. Praha : Karolinum, 2016. Psychiatrie a pedopsychiatrie, ISBN 978-80-246-3011-3, pp. 526-537.


more

 

STAFFA, Erik - BERNARD, Vladan - KUBÍČEK, Luboš - VLACHOVSKÝ, Robert - VLK, Daniel - MORNSTEIN, Vojtěch - STAFFA, Robert.
Using Noncontact Infrared Thermography for Long-term Monitoring of Foot Temperatures in a Patient with Diabetes Mellitus. Ostomy Wound Management., King of Prussia, PA, Health Management Publications, USA. ISSN 0889-5899, 2016, vol. 62, no. 4, pp. 54-61.


more

 

TOLPPANEN, Heli - SIIRILA-WARIS, Krista - HARJOLA, Veli-Pekka - MARONO, David - PAŘENICA, Jiří - KREUTZINGER, Philipp - NIEMINEN, Tuomo - PAVLUŠOVÁ, Marie - TARVASMAKI, Tuukka - TWERENBOLD, Raphael - TOLONEN, Jukka - MIKLIK, Roman - NIEMINEN, Markku S. - ŠPINAR, Jindřich - MUELLER, Christian - LASSUS, Johan.
Ventricular conduction abnormalities as predictors of long-term survival in acute de novo and decompensated chronic heart failure. ESC Heart Failure, Biot, John Wiley & Sons Ltd, France. ISSN 2055-5822, 2016, vol. 3, no. 1, pp. 35-43.


more

 

MAREK, Filip - KALA, Zdeněk - PROCHÁZKA, Vladimír.
Výsledky laproskopické ezofagokardiomyotomie s antirefluxní manžetou u achalázie jícnu. 2016.


more

 

GROLICH, Tomáš - KALA, Zdeněk - PROCHÁZKA, Vladimír - ČAN, Vladimír.
Využití AIRSEAL insuflátoru při transanální operaci konečníku. 2016.


more

 

STAFFA, Erik - BERNARD, Vladan - KUBÍČEK, Luboš - ŽIŽLAVSKÝ, Václav - LANGEROVÁ, Jana - VLK, Daniel - VLACHOVSKÝ, Robert - STAFFA, Robert - MORNSTEIN, Vojtěch.
Využití bezkontaktní termografie u pacientů s vaskulárním onemocněním. 2016.


more

 

STAFFA, Erik - BERNARD, Vladan - KUBÍČEK, Luboš - ŽIŽLAVSKÝ, Václav - LANGEROVÁ, Jana - VLK, Daniel - VLACHOVSKÝ, Robert - STAFFA, Robert - MORNSTEIN, Vojtěch.
Využití bezkontaktní termografie u pacientů s vaskulárním onemocněním. 2016.


more

 

ČEŠKOVÁ, Eva.
Využití biomarkerů v psychiatrické farmakoterapii. 2016.


more

 

KAŠPÁREK, Tomáš - ČEŠKOVÁ, Eva.
Výzkum centra Neurověd CEITEC MU Brno a Psychiatrické kliniky lF MU a FN Brno. 2016.


more

 

ČEŠKOVÁ, Eva.
Význam nežádoucích účinků v běžné klinické praxi. 2016.


more

 

WEBER, Pavel.
XVIII. Brněnský geriatrický den s mezinárodní účastí. 2016. CZE, Brno; Fakutní nemocnice Brno - Kinosál. 30.3.2016 - 30.3.2016, National Activity.


more

 

WEBER, Pavel (Ed.).
XVIII. Brněnský geriatrický den s mezinárodní účastí. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 22 pp. ISBN 978-80-210-8166-6.


more

 

SKŘIČKOVÁ, Jana.
Záněty plic u imunokompromitovaných nemocných. 2016. ISBN 978-80-87450-15-4.


more

 

ŠILHÁN, Petr - KACÍŘOVÁ, Ivana - UŘINOVSKÁ, Romana - ČEŠKOVÁ, Eva.
Zkušenosti s terapeutickým monitorováním při posuzování adherence a účinnosti léčby. 2016.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|Next pageLast page
found: 81 records, displayed 52 - 81