Institutions shared with the Faculty Hospital Brno - Adult Age Medicine

Total number of titles in 2015: 252

Alphabetical list of 30 titles starting from: 151

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 2Letter E, page 2Letter F, page 3Letter G, page 3Letter H, page 3Letter CH, page 3Letter I, page 3Letter J, page 4Letter K, page 4Letter L, page 4Letter M, page 4Letter N, page 5Letter O, page 5Letter P, page 6Letter Q, page 7Letter R, page 7Letter S, page 7Letter T, page 8Letter U, page 8Letter V, page 8Letter W, page 9Letter X, page 9Letter Y, page 9Letter Z, page 9
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|Next pageLast page
found: 252 records, displayed 151 - 180

 

ČEŠKOVÁ, Eva.
Optimalizace farmakoterapie závažných neuropsychických poruch. 2015.


more

 

ADAMOVÁ, Blanka - VOHÁŇKA, Stanislav - DUŠEK, Ladislav - JARKOVSKÝ, Jiří - CHALOUPKA, Richard - BEDNAŘÍK, Josef.
Outcomes and their predictors in lumbar spinal stenosis: a 12-year follow-up. European Spine Journal, New York, Springer, USA. ISSN 0940-6719, 2015, vol. 24, no. 2, pp. 369-380.


more

 

BIELAKOVÁ, Katarína - MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana.
Pády u geriatrických pacientů. In Vybrané klinické stavy u seniorů. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2015. Aeskulap, ISBN 978-80-204-3394-7, pp. 179-188.


more

 

BRANČÍKOVÁ, Dagmar - MECHL, Zdeněk - ADAM, Zdeněk - ANDRAŠINA, Tomáš - VÁLEK, Vlastimil - PAVLOVSKÝ, Zdeněk - JANDÁKOVÁ, Eva.
Patient with inoperable pheochromocytoma. Current Oncology, Toronto, Multimed INC. ISSN 1198-0052, 2015, no. 3, p. e216–e219.


more

 

MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana - MATĚJOVSKÝ, Jan.
Patologie dutiny ústní a celkový zdravotní stav seniorů. In Vybrané klinické stavy u seniorů. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2015. Aeskulap, ISBN 978-80-204-3394-7, pp. 87-93.


more

 

SELLNER ŠVESTKOVÁ, Sabina.
Péče o nehojící se rány u geriatrických pacientů. In Vybrané klinické stavy u seniorů. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2015. Aeskulap, ISBN 978-80-204-3394-7, pp. 29-42.


more

 

ADAM, Zdeněk - SZTURZ, Petr - KOUKALOVÁ, Renata - ŘEHÁK, Zdeněk - POUR, Luděk - KREJČÍ, Marta - ŠMARDOVÁ, Lenka - EID, Michal - VOLFOVÁ, Pavlína - ČERMÁKOVÁ, Zdeňka - KŘEN, Leoš - SOKOL, Filip - HANKE, Ivo - MICHALKOVÁ, Eva - KRÁL, Zdeněk - MAYER, Jiří.
PET-CT dokumentovaná remise multicentrické formy Castlemanovy choroby po léčbě rituximabem. Popis případu a přehled literatury. Vnitřní lékařství, Praha, Česká lékařská společnost J. E. Purkyně. ISSN 0042-773X, 2015, vol. 61, no. 3, pp. 251-258.


more

 

ŠPINAROVÁ, Lenka - ŠPINAR, Jindřich.
Pharmacotherapy of Dilated Cardiomyopathy. Current Pharmaceutical Design, Sharjah, Bentham Science Publishers, United Arab Emirates. ISSN 1381-6128, 2015, vol. 21, no. 4, pp. 449-458.


more

 

MARTINKA, Ivan - PETROVIČ, R - CHANDOGA, Ján - TURČÁNI, Peter - ŠPALEK, Peter.
Pilotná štúdia prevalencie familiárnej amyloidnej polyneuropatie medzi pacientmi s diagnózou idiopatickej polyneuropatie. Neurógia pre prax- Suplement, Bratislava, Solen. ISSN 1339-4223, 2015, vol.  16, no. S1, pp. 38-40.


more

 

DOSBABA, Filip - BAŤALÍK, Ladislav - ŽURKOVÁ, Petra - FELŠŐCI, Marián - VYSOKÝ, Robert - LUDKA, Ondřej - ŠPINAR, Jindřich.
Pilotní projekt ambulantně řízeného tréninku u pacientů s chronickým systolickým srdečním selháním ve FN Brno. 2015.


more

 

BUDINSKAYA, Ksenia - ZÁVODNÁ, Eva - LOKAJ, Petr - VYSOČANOVÁ, Petra - NOVÁKOVÁ, Zuzana.
PILOTNÍ STUDIE: ZMĚNY OBĚHOVÝCH PARAMETRŮ U PACIENTŮ S REZISTENTNÍ HYPERTENZÍ PŘED A PO RENÁLNÍ DENERVACI. 2015.


more

 

ILIEV, Robert - VYCHYTILOVÁ, Petra - JURÁČEK, Jaroslav - MLČOCHOVÁ, Hana - STANÍK, Michal - DOLEŽEL, Jan - FEDORKO, Michal - PACÍK, Dalibor - SVOBODA, Marek - SLABÝ, Ondřej.
Piwi genes and tissue/serum piR-651 are related to clinicopathologic features of renal cell carcinoma. 2015.


more

 

ŽÁČKOVÁ, Daniela.
Ponatinib v léčbě leukemií s pozitivním Philadelphským chromosomem : Komentář ke studii. Farmakoterapie, Praha, Farmakon Press. ISSN 1801-1209, 2015, vol. 11, no. 3, pp. 304-306.


more

 

ŤOUKÁLKOVÁ, Michaela - SMÉKALOVÁ, Olga - DRÁB, Michal - KOLÁČEK, Tomáš - PAVLÍK, Tomáš - ŠTOURAČ, Petr.
Pooperační mortalita u pacientů s izolovanou frakturou proximálního konce femuru – retrospektivní observační studie. 2015.


more

 

HRAZDIRA, Luboš - ŘEZANINOVÁ, Jana - PAZOUREK, Lukáš.
Poranění hlezna ve sportu. 2015.


more

 

ŠILHART, Zdeněk - KYSELA, Petr.
Poranění tepenného systému dospělých a dětí. 2015.


more

 

KOSINOVÁ, Martina - ŠTOURAČ, Petr - ADAMUS, Milan - SEIDLOVÁ, Dagmar - KŘIKAVA, Ivo - PAVLÍK, Tomáš.
Porovnání vlivu rokuronia a sukcinylcholinu v rámci bleskového úvodu do celkové anestezie u akutních a plánovaných císařských řezů na parametry poporodní adaptace novorozence - randomizovaná jednoduše zaslepená prospektivní intervenční studie. 2015.


more

 

KOSINOVÁ, Martina - ŠTOURAČ, Petr.
Porovnání vlivu rokuronia a sukcinylcholinu v rámci bleskového úvodu do celkové anestezie u císařských řezů na parametry poporodní adaptace novorozence - randomizovaná jednoduše zaslepená prospektivní intervenční studie. 2015.


more

 

GREPLOVÁ, Kamila - MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana.
Poruchy chůze - pohled geriatra. In Vybrané klinické stavy u seniorů. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2015. Aeskulap, ISBN 978-80-204-3394-7, pp. 165-178.


more

 

MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana - MATĚJOVSKÝ, Jan.
Poruchy krvetvorby a srážlivosti v geriatrii. In Vybrané klinické stavy u seniorů. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2015. Aeskulap, ISBN 978-80-204-3394-7, pp. 43-57.


more

 

WEBEROVÁ, Dana - MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana - WEBER, Pavel - PRUDIUS, Vadym - POLCAROVÁ, Vlasta - MELUZÍNOVÁ, Hana - BIELAKOVÁ, Katarína.
Poruchy příjmu tekutin a iontové dysbalance u starších nemocných. In Vybrané klinické stavy u seniorů. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2015. Aeskulap, ISBN 978-80-204-3394-7, pp. 130-140.


more

 

ARTHUR, Christopher - CERMAK, Jaroslav - DELAUNAY, Jacques - MAYER, Jiří - MAZUR, Grzegorz - THOMAS, Xavier - WIERZBOWSKA, Agnieszka - JONES, Mark M. - BERRAK, Erhan - KANTARJIAN, Hagop.
Post hoc analysis of the relationship between baseline white blood cell count and survival outcome in a randomized Phase III trial of decitabine in older patients with newly diagnosed acute myeloid leukemia. Journal of blood medicine, Auckland, Dove Medical Press, New Zealand. ISSN 1179-2736, 2015, vol. 2015, no. 6, pp. 25-29.


more

 

DOUBKOVÁ, Martina.
Poster - Polymorfní varianty NOD2/CARD15 u sarkodiózy - pilotní studie, Petřek M., Herodesová A, Žižková V., Doubková M., Kolek V. 2015.


more

 

SKŘIČKOVÁ, Jana.
Postižení plic léčbou. 2015. ISBN 978-80-87450-12-3.


more

 

NEUMANNOVÁ, Kateřina - ŽURKOVÁ, Petra.
Posturálně dechový trénink u poruch dýchání - praktický workshop. 2015. CZE, Brno. 18.6.2015 - 18.6.2015, European Activity.


more

 

SKŘIČKOVÁ, Jana - VENCLÍČEK, Ondřej - KADLEC, Bohdan - TOMÍŠKOVÁ, Marcela - JAKUBÍKOVÁ, Lenka - ŠPELDOVÁ, Jana.
Posun v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC), ISBN 978-80-905979-3-8. Onkologická revue, Praha, . 2015, no. 1/2015, pp. 11-15.


more

 

HARAZIM, Hana - ŠTOURAČ, Petr - JANKŮ, Petr - SEIDLOVÁ, Dagmar - ADAMUS, Milan - PAVLÍK, Tomáš.
Použití rokuronia a aktivní reverze neuromuskulární blokády sugammadexem v anestezii pro císařský řez vede ke snížení výskytu myalgie v časném pooperačním období - prospektivní randomizovaná multicentrická intervenční studie. Anesteziologie a intenzivní medicína, Mladá fronta a.s. ISSN 1214-2158, 2015, vol. 26, no. 1, p. 58.


more

 

ŠILHART, Zdeněk - KYSELA, Petr.
Pozice extraanatomického bypassu v tepenné rekonstrukční chirurgii - cross over F-F bypass v naší sestavě. 2015.


more

 

ČEŠKOVÁ, Eva - PŘIKRYL, Radovan.
Praktické aspekty gendrových rozdílů ve farmakoterapii závažných psychických poruch. 2015.


more

 

KISSOVÁ, Jarmila.
Problematika normocytárních a megaloblastových anemií u seniorů. In Vybrané klinické stavy u seniorů. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2015. Aeskulap, ISBN 978-80-204-3394-7, pp. 75-91.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|Next pageLast page
found: 252 records, displayed 151 - 180