Institutions shared with the Faculty Hospital Brno - Adult Age Medicine

Total number of titles in 2015: 198

Alphabetical list of 30 titles starting from: 151

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 2Letter F, page 2Letter G, page 2Letter H, page 2Letter CH, page 2Letter I, page 3Letter J, page 3Letter K, page 3Letter L, page 3Letter M, page 3Letter N, page 4Letter O, page 4Letter P, page 4Letter Q, page 5Letter R, page 5Letter S, page 6Letter T, page 6Letter U, page 7Letter V, page 7Letter W, page 7Letter X, page 7Letter Y, page 7Letter Z, page 7
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|Next pageLast page
found: 198 records, displayed 151 - 180

 

USTOHAL, Libor.
Repetitivní transkraniální magnetická stimulace v léčbě depresivní poruchy. 2015.


more

 

MYNDERSE, Lance A. - HANSON, Dennis - ROBB, Richard A. - PACÍK, Dalibor - VÍT, Vítězslav - VARGA, Gabriel - WAGRELL, Lennart - TORNBLOM, Magnus - CEDANO, Edwin Rijo - WOODRUM, David A. - DIXON, Christopher M. - LARSON, Thayne R..
Rezum System Water Vapor Treatment for Lower Urinary Tract Symptoms/Benign Prostatic Hyperplasia: Validation of Convective Thermal Energy Transfer and Characterization With Magnetic Resonance Imaging and 3-Dimensional Renderings. Urology, New York, ELSEVIER SCIENCE INC, USA. ISSN 0090-4295, 2015, vol. 86, no. 1, pp. 122-127.


more

 

HRAZDIROVÁ, Anna - POTREPČIAKOVÁ, Stanislava - SKŘIČKOVÁ, Jana - JARKOVSKÝ, Jiří.
Rozdíly v průběhu tuberkulózy u českých nemocných a cizinců. Studia pneumologica et phthiseologica, Praha, Česká pneumologická a ftizeologická společnost. ISSN 1213-810X, 2015, vol. 75, no. 2, pp. 49-54.


more

 

WEBER, Pavel.
Rub a líc multimorbidity a farmakoterapie - klíčový problém medicíny budoucnosti. In Vybrané klinické stavy u seniorů. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2015. Aeskulap, ISBN 978-80-204-3394-7, pp. 189-199.


more

 

PLEVOVÁ, Karla - PLEŠINGEROVÁ, Hana - LIBRA, Antonín - JURČÍČKOVÁ, Zuzana - KOTAŠKOVÁ, Jana - PAVLOVÁ, Šárka - BRYJA, Vítězslav - POSPÍŠILOVÁ, Šárka - KOZUBÍK, Alois.
Sada pro stanovení prognózy chronické lymfocytární leukémie. 2015.


more

 

GROLICH, Tomáš - CRHA, Michal - NOVOTNÝ, Ladislav - KALA, Zdeněk - HEP, Aleš - NEČAS, Alois - HLAVSA, Jan - MITÁŠ, Ladislav - MISÍK, Jan.
Self-expandable biodegradable biliary stents in porcine model. Journal of Surgical Research, San Diego, Academic Press, USA. ISSN 0022-4804, 2015, vol. 193, no. 2, pp. 606-612.


more

 

HANKE, Ivo.
Setkání s experty: Težká pankreatitida. 2015.


more

 

SEJBALOVÁ, Petra - ŽOURKOVÁ, Alexandra - JANÁK, Jaroslav - TRPĚLKA, Zdeněk.
Sexuologická léčba deviantních mladistvých. 2015. ISBN 978-80-7204-913-4.


more

 

ZIKMUND GALKOVÁ, Lujza - ŠPINAR, Jindřich - LUDKA, Ondřej.
Skórovací systémy preventivní kardiologie. Kardiologická revue - Interní medicína, Praha, Ambit Media. ISSN 2336-288X, 2015, vol. 17, no. 2, pp. 112-116.


more

 

ZIKMUND GALKOVÁ, Lujza - ŠPINAR, Jindřich - LUDKA, Ondřej.
Skórovací systémy před kardiochirurgickou operací. Kardiologická revue - Interní medicína, Praha, Ambit Media. ISSN 2336-288X, 2015, vol. 17, no. 2, pp. 103-104.


more

 

GANOVSKÁ, Eva - LITTNEROVÁ, Simona - ŠPINAR, Jindřich - PAŘENICA, Jiří.
Skórovací systémy u pacientů s akutním koronárním syndromem. Kardiologická revue - Interní medicína, Praha, Ambit Media. ISSN 2336-288X, 2015, vol. 17, no. 2, pp. 117-120.


more

 

HLÁSENSKÝ, Jiří - MIHALOVÁ, Zuzana - ŠPINAR, Jindřich - LUDKA, Ondřej.
Skórovací systémy u tromboembolické nemoci. Kardiologická revue - Interní medicína, Praha, Ambit Media. ISSN 2336-288X, 2015, vol. 17, no. 2, pp. 126-130.


more

 

ŽOURKOVÁ, Alexandra - SEJBALOVÁ, Petra.
Sledování transsexuálních osob po dokončené změně pohlaví. 2015. ISBN 978-80-7204-913-4.


more

 

ROŽNOVSKÝ, Luděk - KABIESZOVÁ, Libuše - PETROUŠOVÁ, Lenka - ORSÁGOVÁ, Irena.
Sledování vertikálního přenosu viru hepatitidy C. 2015.


more

 

ŠKORŇA, Miroslav - KOPÁČIK, Roman - VLČKOVÁ, Eva - ADAMOVÁ, Blanka - KOŠŤÁLOVÁ, Milena - BEDNAŘÍK, Josef.
Small-nerve-fiber pathology in critical illness documented by serial skin biopsies. Muscle & nerve, New York, Wiley-Blackwell, USA. ISSN 0148-639X, 2015, vol. 52, no. 1, pp. 28-33. http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291097-4598/issues.


more

 

BLÁHA, Jan - KLOZOVÁ, Radka - NOSKOVÁ, Pavlína - SEIDLOVÁ, Dagmar - ŠTOURAČ, Petr - PAŘÍZEK, Antonín.
Současné postupy v porodnické anestezii V. – pooperační péče po císařském řezu. Anesteziologie & intenzivní medicína, Praha, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně. ISSN 1214-2158, 2015, vol. 26, no. 2, pp. 87-98.


more

 

RULCOVÁ, Jarmila.
Současné přístupy k léčbě acne vulgaris. Remedia, Praha, Medical Tribune. ISSN 0862-8947, 2015, vol. 25, no. 1, pp. 27-32.


more

 

STULÍK, Jakub - POLÁČKOVÁ, Monika Justýna - MAXOVÁ, Marie - MECHL, Marek.
Současný pohled na diagnostiku difuzního axonálního poranění zobrazovacími metodami. Česká radiologie, Praha, Galén. ISSN 1210-7883, 2015, vol. 69, no. 1, pp. 61-66.


more

 

ČEŠKOVÁ, Eva.
Společné rozhodování o léčbě. Psychiatrie pro praxi, Praha, Solen s.r.o. ISSN 1213-0508, 2015, vol. 16, no. 2, pp. 49-50.


more

 

ŠPINAR, Jindřich - ŠPINAROVÁ, Lenka - VÍTOVEC, Jiří.
Studie IMPROVE-IT - statin a ezetimib po akutním koronárním syndromu. Hypertenze & kardiovaskulární prevence, Praha, Target MD. ISSN 1805-4129, 2015, vol. 4, no. 1, pp. 13-15.


more

 

ŠPINAR, Jindřich - ŠPINAROVÁ, Lenka - VÍTOVEC, Jiří - LUDKA, Ondřej.
Studie PEGASUS: dlouhodobá duální antiagregace po infarktu myokardu – ticagrelor + ASA. Acta medicinae, Brno, ERA Média. ISSN 1805-398X, 2015, vol. 2015, no. 3, pp. 8-11.


more

 

ŠPINAR, Jindřich - ŠPINAROVÁ, Lenka - VÍTOVEC, Jiří.
Studie PIANIST - trojkombinace v léčbě hypertenze. Hypertenze & kardiovaskulární prevence, Praha, Target MD. ISSN 1805-4129, 2015, vol. 4, no. 1, pp. 20-23.


more

 

MINARIK, Jiri - PAVLICEK, Petr - POUR, Luděk - PIKA, Tomas - MAISNAR, Vladimir - SPICKA, Ivan - JARKOVSKÝ, Jiří - KREJČÍ, Marta - BACOVSKY, Jaroslav - RADOCHA, Jakub - STRAUB, Jan - KESSLER, Petr - WROBEL, Marek - WALTEROVA, Lenka - SYKORA, Michal - OBERNAUEROVA, Jarmila - BROŽOVÁ, Lucie - GREGORA, Evzen - ADAMOVA, Dagmar - GUMULEC, Jaromir - ADAM, Zdeněk - SCUDLA, Vlastimil - HAJEK, Roman.
Subcutaneous Bortezomib in Multiple Myeloma Patients Induces Similar Therapeutic Response Rates as Intravenous Application But It Does Not Reduce the Incidence of Peripheral Neuropathy. PLOS ONE, San Francisco, Public Library Science, USA. ISSN 1932-6203, 2015, vol. 10, no. 4, pp. "e0123866-1"-"e0123866-10".


more

 

SUTTON, L.A. - LJUNGSTRÖM, V. - MANSOURI, L. - YOUNG, E. - CORTESE, Diego - NAVRKALOVÁ, Veronika - MALČÍKOVÁ, Jitka - MUGGEN, A F. - TRBUŠEK, Martin - PANAGIOTIDIS, P. - DAVI, F. - BELESSI, Ch. - LANGERAK, A.W. - GHIA, P. - POSPÍŠILOVÁ, Šárka - STAMATOPOULOS, K. - ROSENQUIST, R..
Targeted next-generation sequencing in chronic lymphocytic leukemia: a high-throughput yet tailored approach will facilitate implementation within a clinical setting. Haematologica-The Hematology Journal, PAVIA, ITALY, Ferrata Storti Foundation, Italy. ISSN 0390-6078, 2015.


more

 

STAFFA, Erik - BERNARD, Vladan - VLK, Daniel - MORNSTEIN, Vojtěch - KUBÍČEK, Luboš - ŽIŽLAVSKÝ, Václav - LANGEROVÁ, Jana.
Termokamera jako doplňková metoda při cévně-chirurgickém vyšetření pacientů s ischemickou chorobou dolních končetin. In Sborník abstrakt XXXVIII. Dny lékařské biofyziky. Praha : UK v Praze, 1. Lékařská Fakulta, 2015. ISBN 978-80-7259-068-1.


more

 

TE RAA, G.D. - DERKS, I.A.M. - NAVRKALOVÁ, Veronika - SKOWRONSKA, A. - MOERLAND, P.D. - VAN LAAR, J. - OLDREIVE, C. - MONSUUR, H. - TRBUŠEK, Martin - MALČÍKOVÁ, Jitka - LODÉN, M. - GEISLER, C.H. - HULLEIN, J. - JETHWA, A. - ZENZ, T. - POSPÍŠILOVÁ, Šárka - STANKOVIC, T. - VAN OERS, M.H.J. - KATER, A.P. - ELDERING, E..
The impact of SF3B1 mutations in CLL on the DNA-damage response. Leukemia, London, NATURE PUBLISHING GROUP, Great Britain. ISSN 0887-6924, 2015, 10 pp.


more

 

ŠPINAR, Jindřich - WIDIMSKÝ, Jiří jr..
Ticagrelor - stručný lékový profil. Hypertenze & kardiovaskulární prevence, Praha, Target MD. ISSN 1805-4129, 2015, vol. 4, no. 1, pp. 36-38.


more

 

ŠPINAR, Jindřich - VÍTOVEC, Jiří.
Ticagrelor ve velkých klinických studiích. In Arteriální hypertenze - současné klinické trendy XIII. 1. vyd. Praha : Triton, 2015. ISBN 978-80-7387-883-2, pp. 181-192. 1.4.2015, Praha.


more

 

KANTOROVÁ, Barbara - MALČÍKOVÁ, Jitka - ŠMARDOVÁ, Jana - PAVLOVÁ, Šárka - TRBUŠEK, Martin - TOM, Nikola - PLEVOVÁ, Karla - TICHÝ, Boris - TRUONG, Sim - DIVISKOVA, Eva - KOTAŠKOVÁ, Jana - OLTOVÁ, Alexandra - PATTEN, Nancy - BRYCHTOVÁ, Yvona - DOUBEK, Michael - MAYER, Jiří - POSPÍŠILOVÁ, Šárka.
TP53 mutation analysis in chronic lymphocytic leukemia: comparison of different detection methods. Tumor Biology, Dordrecht, Springer, The Nederlands. ISSN 1010-4283, 2015, vol. Neuveden, no. December, "nestránkováno"-10 pp.


more

 

PROCHÁZKA, Vladimír - KALA, Zdeněk - ŠKROVINA, M. - GROLICH, T. - KLOS, K..
Transanální totální mezorektální excize pro karcinom distálního rekta - první výsledky. Rozhledy v chirurgii, Praha, Česká lékařská společnost J.E.Purkyně. ISSN 0035-9351, 2015, vol. 94, no. 2, pp. 64-68.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|Next pageLast page
found: 198 records, displayed 151 - 180