Department of Internal Cardiology Medicine

Total number of titles in 2015: 49

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 1Letter F, page 1Letter G, page 1Letter H, page 1Letter CH, page 1Letter I, page 1Letter J, page 1Letter K, page 1Letter L, page 1Letter M, page 1Letter N, page 1Letter O, page 1Letter P, page 1Letter Q, page 1Letter R, page 1Letter S, page 2Letter T, page 2Letter U, page 2Letter V, page 2Letter W, page 2Letter X, page 2Letter Y, page 2Letter Z, page 2
First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 49 records, displayed 1 - 30

 

BAŤALÍK, Ladislav - DOSBABA, Filip - VYSOKÝ, Robert - NEHYBA, Svatopluk - ŠPINAR, Jindřich.
1347 tréninkových cyklů Kardiovaskulární rehabilitace u kardiaků ve Fakultní nemocnici Brno. 2015.


more

 

LIPKOVÁ, Jolana - PAŘENICA, Jiří - ĎURIŠ, Kamil - HELANOVA, Katerina - TOMANDL, Josef - KUBKOVÁ, Lenka - VAŠKŮ, Anna - PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Monika.
Association of circulating levels of RANTES and -403G/A promoter polymorphism to acute heart failure after STEMI and to cardiogenic shock. Clinical and Experimental Medicine, Milan, SPRINGER-VERLAG ITALIA SRL, Italy. ISSN 1591-8890, 2015, vol. 15, no. 3, pp. 405-414.


more

 

PAVLUŠOVÁ, Marie - PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Monika - SVOBODA, Jaroslav - LITTNEROVÁ, Simona - FELŠŐCI, Marián - LOKAJ, Petr - GANOVSKÁ, Eva - ŠPINAR, Jindřich - PAŘENICA, Jiří.
Circadian variation in onset of acute heart failure. 2015.


more

 

HARJOLA, Veli-Peka - LASSUS, Johan - SIONIS, Alessandro - KOBER, Lars - TARVASMAKI, Tuukka - ŠPINAR, Jindřich - PARISSIS, John - BANASZEWSKI, Marek - SILVA-CARDOSO, Jose - CARUBELLI, Valentina - DI SOMMA, Salvatore - TOLPPANEN, Heli - ZEYMER, Uwe - THIELE, Holger - NIEMINEN, Markku S. - MEBAZAA, Alexandre.
Clinical picture and risk prediction of short-term mortality in cardiogenic shock. European Journal of heart Failure, Great Britain, Elsevier Science, USA. ISSN 1388-9842, 2015, vol. 17, no. 5, pp. 501-509.


more

 

ŠPINAROVÁ, Lenka - ŠPINAR, Jindřich - VÍTOVEC, Jiří.
Co přináší studie EXAMINE - alogliptin po akutním koronárním syndromu u pacientů s diabetem mellitem 2. typu. Intervenční a akutní kardiologie, Olomouc, Solen. ISSN 1213-807X, 2015, vol. 14, no. 3, pp. 100-103.


more

 

PODROUŽKOVÁ, Helena - BEDÁŇOVÁ, Helena - TŘETINA, Martin - KORINEK, Josef - ŠTĚPÁNOVÁ, Radka - HRUŠKOVÁ, Jana - NĚMEC, Petr - KONEČNÝ, Tomáš - ORBAN, Marek.
Decrease in longitudinal strain in heart transplant recipients is associated with rejection. Biomedical papers of the Medical Faculty of the University Palacky, Olomouc. ISSN 1213-8118, 2015.


more

 

KONEČNÝ, Tomáš - GESKE, Jeffrey B - LUDKA, Ondřej - ORBAN, Marek - BRADY, Peter A - ABUDIAB, Muaz M - ALBUQUERQUE, Felipe N - PLACEK, Alexander - KÁRA, Tomáš - SAHAKYAN, Karine R - GERSH, Bernard J - TAJIK, A. Jamil - ALLISON, Thomas G - OMMEN, Steve R - SOMERS, Virend K.
Decreased Exercise Capacity and Sleep Disordered Breathing in Patients with Hypertrophic Cardiomyopathy. Chest, USA, American College of Chest Physicians. ISSN 1931-3543, 2015.


more

 

GRUSOVÁ, Kateřina - VOTAVA, Milan - ZEMAN, Martin.
Dva případy náhlého úmrtí dětí s mesenterium commune – kazuistika. Česko-slovenská patologie a soudní lékařství, Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ve spolupráci s Českou patologií, o.s. ISSN 1210-7875, 2015, vol. 60, no. 2, pp. 17-20.


more

 

MAGNANI, Giulia - BONACA, Marc P. - BRAUNWALD, Eugene - DALBY, Anthony J. - FOX, Keith A.A. - MURPHY, Sabina A. - NICOLAU, José Carlos - OPHUIS, Ton Oude - SCIRICA, Benjamin M. - ŠPINAR, Jindřich - THEROUX, Pierre - MORROW, David A..
Efficacy and Safety of Vorapaxar as Approved for Clinical Use in the United States. Journal of the American Heart Association, Hoboken, Wiley-Blackwell, USA. ISSN 2047-9980, 2015, vol. 4, no. 3, "e001505"-9 pp.


more

 

VÍTOVEC, Jiří - ŠPINAR, Jindřich - ŠPINAROVÁ, Lenka.
Farmakologická léčba chronického srdečního selhání. Farmakoterapie, Praha, Farmakon Press. ISSN 1801-1209, 2015, vol. 11, no. 1, pp. 87-90.


more

 

VÍTOVEC, Jiří - ŠPINAR, Jindřich - WIDIMSKÝ JR., Jiří.
Fixní kombinace u hypertenze - aktuality. In Arteriální hypertenze - současné klinické trendy XIII. 1. vyd. Praha : Triton, 2015. ISBN 978-80-7387-883-2, pp. 129-133. 1.4.2015, Praha.


more

 

ŠPINAR, Jindřich - ŠPINAROVÁ, Lenka.
Chronické srdeční selhání. In Novinky v kardiologii 2015. 1. vydání. Praha : Mladá fronta, 2015. Postgraduální medicína, ISBN 978-80-204-3712-9, pp. 212-229.


more

 

VÍTOVEC, Jiří - ŠPINAR, Jindřich - ŠPINAROVÁ, Lenka.
Inhibice systému renin-angiotenzin-aldosteron u srdečního selhání aneb od obecného souhlasu (CONSENSUS) po vzorec myšlení (PARADIGM-HF). Vnitřní lékařství, Praha, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně. ISSN 0042-773X, 2015, vol. 61, no. 5, pp. 470-474.


more

 

ŽURKOVÁ, Petra - DOSBABA, Filip - BAŤALÍK, Ladislav - DOSBABA, Hana - LUDKA, Ondřej - ŠPINAR, Jindřich.
Inspiratory Muscle Training and Chronic Heart Failure. International Journal of Health Sciences and Research, India, . ISSN 2249-9571, 2015, vol. 5, no. 4, pp. 315-319.


more

 

DOSBABA, Filip - BAŤALÍK, Ladislav - ŽURKOVÁ, Petra - DOSBABA, Hana - LUDKA, Ondřej.
Intervenční program u pacientů s dilatační kardiomyopatií ve Fakultní nemocnici Brno - průběžné výsledky a zkušenosti. In FYZIOTERAPIA – VZDELÁVANIE A PRAX. Vyd. 1. Bratislava : Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, 2015. ISBN 978-80-89702-19-0, pp. 41-47. 1.10.2015, Bratislava.


more

 

VYSOKÝ, Robert - BAŤALÍK, Ladislav - DOSBABA, Filip - JANÍKOVÁ, Andrea - ŠPINAR, Jindřich.
Kardiovaskulární trénink u nemocných s hematoonkologickými malignitami – pilotní studie. 2015.


more

 

ŠPINAROVÁ, M. - ŠPINAROVÁ, Lenka - ŠPINAR, Jindřich.
Klinické klasifikace a skórovací systémy u srdečního selhání. Kardiologická revue - Interní medicína, Praha, Ambit Media. ISSN 1212-4540, 2015, vol. 17, no. 2, pp. 131-135.


more

 

ŠPINAR, Jindřich - VÍTOVEC, Jiří - ŠPINAROVÁ, Lenka - BENDOVÁ, Miroslava.
Kombinační léčba hypertenze 2015. Vnitřní lékařství, Praha, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně. ISSN 0042-773X, 2015, vol. 61, no. 5, pp. 458-465.


more

 

ŠPINAR, Jindřich - VÍTOVEC, Jiří - BENDOVÁ, Miroslava.
Kombinační léčba u obtížně kontrolovatelné hypertenze. In Arteriální hypertenze - současné klinické trendy XIII. 1. vyd. Praha : Triton, 2015. ISBN 978-80-7387-883-2, pp. 135-148. 1.4.2015, Praha.


more

 

HRAZDIRA, Luboš - ŘEZANINOVÁ, Jana.
Možnosti léčby sportovních postižení extraartikulární aplikací hyaluronové kyseliny. 2015.


more

 

MIKOLÁŠKOVÁ, Monika - SEPŠI, M. - ŠPINAR, Jindřich.
Náhlá srdeční smrt. Kardiologická revue - Interní medicína, Praha, Ambit Media. ISSN 2336-288X, 2015, vol. 17, no. 2, pp. 106-111.


more

 

ŠPINAR, Jindřich - ŠPINAROVÁ, Lenka - LUDKA, Ondřej.
Nové léky pro akutní srdeční selhání. Kardiologická revue - Interní medicína, Praha, Ambit Media. ISSN 2336-288X, 2015, vol. 17, no. 2, pp. 152-154.


more

 

ŠPINAR, Jindřich - ŠPINAROVÁ, Lenka - VÍTOVEC, Jiří.
Pegasus - Tikagrelor v sekundární prevenci u nemocných po infarktu myokardu. Vnitřní lékařství, Praha, Česká lékařská společnost J. E. Purkyně. ISSN 0042-773X, 2015, vol. 61, no. 6, pp. 511-515.


more

 

ŠPINAROVÁ, Lenka - ŠPINAR, Jindřich.
Pharmacotherapy of Dilated Cardiomyopathy. Current Pharmaceutical Design, Sharjah, Bentham Science Publishers, United Arab Emirates. ISSN 1381-6128, 2015, vol. 21, no. 4, pp. 449-458.


more

 

DOSBABA, Filip - BAŤALÍK, Ladislav - ŽURKOVÁ, Petra - FELŠŐCI, Marián - VYSOKÝ, Robert - LUDKA, Ondřej - ŠPINAR, Jindřich.
Pilotní projekt ambulantně řízeného tréninku u pacientů s chronickým systolickým srdečním selháním ve FN Brno. 2015.


more

 

BUDINSKAYA, Ksenia - ZÁVODNÁ, Eva - LOKAJ, Petr - VYSOČANOVÁ, Petra - NOVÁKOVÁ, Zuzana.
PILOTNÍ STUDIE: ZMĚNY OBĚHOVÝCH PARAMETRŮ U PACIENTŮ S REZISTENTNÍ HYPERTENZÍ PŘED A PO RENÁLNÍ DENERVACI. 2015.


more

 

HRAZDIRA, Luboš - ŘEZANINOVÁ, Jana - PAZOUREK, Lukáš.
Poranění hlezna ve sportu. 2015.


more

 

VYSOKÝ, Robert - FIALA, Jindřich - DOSBABA, Filip - BAŤALÍK, Ladislav - NEHYBA, Svatopluk - LUDKA, Ondřej.
Preventive training programme for patients after acute coronary event - correlation between selected parameters and age groups. Central European Journal of Public Health, Tigis s.r.o. ISSN 1210-7778, 2015, vol. 23, no. 3, pp. 192-197. Článek je ve stavu "in print".


more

 

TOMANDLOVÁ, Marie - JARKOVSKÝ, Jiří - TOMANDL, Josef - KUBKOVA, Lenka - KALA, Petr - LITTNEROVÁ, Simona - GOTTWALDOVÁ, Jana - KUBENA, Petr - GANOVSKÁ, Eva - POLOCZEK, Martin - ŠPINAR, Jindřich - MUELLER, Christian - MEBAZAA, Alexandre - PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Monika - PAŘENICA, Jiří.
Prognostic Value of Pentraxin-3 Level in Patients with STEMI and Its Relationship with Heart Failure and Markers of Oxidative Stress. Disease Markers, New York, Hindawi Publishing Corporation, USA. ISSN 0278-0240, 2015, vol. 2015, no. 159051, pp. 1-11.


more

 

ROSA, Ján - WIDIMSKÝ, Petr - TOUŠEK, Petr - PETRÁK, Ondřej - ČURILA, Karol - WALDAUF, Petr - BEDNÁŘ, František - ZELINKA, Tomáš - HOLAJ, Robert - ŠTRAUCH, Branislav - ŠOMLÓOVÁ, Zuzana - TÁBORSKÝ, Miloš - VÁCLAVÍK, Jan - KOCIÁNOVÁ, Eva - BRANNY, Marian - NYKL, Igor - JIRAVSKÝ, Otakar - WIDIMSKÝ JR., Jiří.
Randomized Comparison of Renal Denervation Versus Intensified Pharmacotherapy Including Spironolactone in True-Resistant Hypertension : Six-Month Results From the Prague-15 Study. Hypertension, Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkins, USA. ISSN 0194-911X, 2015, vol. 65, no. 2, pp. 407-413.


more

 
First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 49 records, displayed 1 - 30