Department of Internal Cardiology Medicine

Total number of titles in 2015: 26

 

BAŤALÍK, Ladislav - DOSBABA, Filip - VYSOKÝ, Robert - NEHYBA, Svatopluk - ŠPINAR, Jindřich.
1347 tréninkových cyklů Kardiovaskulární rehabilitace u kardiaků ve Fakultní nemocnici Brno. 2015.


more

 

KONEČNÝ, Tomáš - GESKE, Jeffrey B - LUDKA, Ondřej - ORBAN, Marek - BRADY, Peter A - ABUDIAB, Muaz M - ALBUQUERQUE, Felipe N - PLACEK, Alexander - KÁRA, Tomáš - SAHAKYAN, Karine R - GERSH, Bernard J - TAJIK, A. Jamil - ALLISON, Thomas G - OMMEN, Steve R - SOMERS, Virend K.
Decreased Exercise Capacity and Sleep Disordered Breathing in Patients with Hypertrophic Cardiomyopathy. Chest, USA, American College of Chest Physicians. ISSN 1931-3543, 2015.


more

 

GRUSOVÁ, Kateřina - VOTAVA, Milan - ZEMAN, Martin.
Dva případy náhlého úmrtí dětí s mesenterium commune – kazuistika. Česko-slovenská patologie a soudní lékařství, Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ve spolupráci s Českou patologií, o.s. ISSN 1210-7875, 2015, vol. 60, no. 2, pp. 17-20.


more

 

ŠPINAR, Jindřich - ŠPINAROVÁ, Lenka.
Chronické srdeční selhání. In Novinky v kardiologii 2015. 1. vydání. Praha : Mladá fronta, 2015. Postgraduální medicína, ISBN 978-80-204-3712-9, pp. 204-217.


more

 

ŽURKOVÁ, Petra - DOSBABA, Filip - BAŤALÍK, Ladislav - DOSBABA, Hana - LUDKA, Ondřej - ŠPINAR, Jindřich.
Inspiratory Muscle Training and Chronic Heart Failure. International Journal of Health Sciences and Research, India, . ISSN 2249-9571, 2015, vol. 5, no. 4, pp. 315-319.


more

 

VYSOKÝ, Robert - BAŤALÍK, Ladislav - DOSBABA, Filip - JANÍKOVÁ, Andrea - ŠPINAR, Jindřich.
Kardiovaskulární trénink u nemocných s hematoonkologickými malignitami – pilotní studie. 2015.


more

 

ŠPINAROVÁ, M. - ŠPINAROVÁ, Lenka - ŠPINAR, Jindřich.
Klinické klasifikace a skórovací systémy u srdečního selhání. Kardiologická revue - Interní medicína, Praha, Ambit Media. ISSN 1212-4540, 2015, vol. 17, no. 2, pp. 131-135.


more

 

ŠPINAR, Jindřich - VÍTOVEC, Jiří - BENDOVÁ, Miroslava.
Kombinační léčba u obtížně kontrolovatelné hypertenze. In Arteriální hypertenze - současné klinické trendy XIII. 1. vyd. Praha : Triton, 2015. ISBN 978-80-7387-883-2, pp. 135-148. 1.4.2015, Praha.


more

 

HRAZDIRA, Luboš - ŘEZANINOVÁ, Jana.
Možnosti léčby sportovních postižení extraartikulární aplikací hyaluronové kyseliny. 2015.


more

 

MIKOLÁŠKOVÁ, Monika - SEPŠI, M. - ŠPINAR, Jindřich.
Náhlá srdeční smrt. Kardiologická revue - Interní medicína, Praha, Ambit Media. ISSN 2336-288X, 2015, vol. 17, no. 2, pp. 106-111.


more

 

ŠPINAR, Jindřich - ŠPINAROVÁ, Lenka - LUDKA, Ondřej.
Nové léky pro akutní srdeční selhání. Kardiologická revue - Interní medicína, Praha, Ambit Media. ISSN 2336-288X, 2015, vol. 17, no. 2, pp. 152-154.


more

 

ŠPINAROVÁ, Lenka - ŠPINAR, Jindřich.
Pharmacotherapy of Dilated Cardiomyopathy. Current Pharmaceutical Design, Sharjah, Bentham Science Publishers, United Arab Emirates. ISSN 1381-6128, 2015, vol. 21, no. 4, pp. 449-458.


more

 

DOSBABA, Filip - BAŤALÍK, Ladislav - ŽURKOVÁ, Petra - FELŠŐCI, Marián - VYSOKÝ, Robert - LUDKA, Ondřej - ŠPINAR, Jindřich.
Pilotní projekt ambulantně řízeného tréninku u pacientů s chronickým systolickým srdečním selháním ve FN Brno. 2015.


more

 

BUDINSKAYA, Ksenia - ZÁVODNÁ, Eva - LOKAJ, Petr - VYSOČANOVÁ, Petra - NOVÁKOVÁ, Zuzana.
PILOTNÍ STUDIE: ZMĚNY OBĚHOVÝCH PARAMETRŮ U PACIENTŮ S REZISTENTNÍ HYPERTENZÍ PŘED A PO RENÁLNÍ DENERVACI. 2015.


more

 

HRAZDIRA, Luboš - ŘEZANINOVÁ, Jana - PAZOUREK, Lukáš.
Poranění hlezna ve sportu. 2015.


more

 

ROSA, Jan - WIDIMSKÝ, Petr - TOUŠEK, Petr - PETRÁK, Ondřej - ČURILA, Karol - TÁBORSKÝ, Miloš - BRANNY, Marian - NYKL, Igor.
Randomized comparison of renal denervation versus intensified pharmacotherapy including spironolactone in true- resistant hypertension: six-month results from the Prague 15-study. Hypertension, Lippincott, Williams & Wilkins. ISSN 0194-911X, 2015, vol. Volume 65, no. Issue 2, pp. 407-413.


more

 

ZIKMUND GALKOVÁ, Lujza - ŠPINAR, Jindřich - LUDKA, Ondřej.
Skórovací systémy preventivní kardiologie. Kardiologická revue - Interní medicína, Praha, Ambit Media. ISSN 2336-288X, 2015, vol. 17, no. 2, pp. 112-116.


more

 

ZIKMUND GALKOVÁ, Lujza - ŠPINAR, Jindřich - LUDKA, Ondřej.
Skórovací systémy před kardiochirurgickou operací. Kardiologická revue - Interní medicína, Praha, Ambit Media. ISSN 2336-288X, 2015, vol. 17, no. 2, pp. 103-104.


more

 

GANOVSKÁ, Eva - LITTNEROVÁ, Simona - ŠPINAR, Jindřich - PAŘENICA, Jiří.
Skórovací systémy u pacientů s akutním koronárním syndromem. Kardiologická revue - Interní medicína, Praha, Ambit Media. ISSN 2336-288X, 2015, vol. 17, no. 2, pp. 117-120.


more

 

HLÁSENSKÝ, Jiří - MIHALOVÁ, Zuzana - ŠPINAR, Jindřich - LUDKA, Ondřej.
Skórovací systémy u tromboembolické nemoci. Kardiologická revue - Interní medicína, Praha, Ambit Media. ISSN 2336-288X, 2015, vol. 17, no. 2, pp. 126-130.


more

 

ŠPINAR, Jindřich - ŠPINAROVÁ, Lenka - VÍTOVEC, Jiří.
Studie IMPROVE-IT - statin a ezetimib po akutním koronárním syndromu. Hypertenze & kardiovaskulární prevence, Praha, Target MD. ISSN 1805-4129, 2015, vol. 4, no. 1, pp. 13-15.


more

 

ŠPINAR, Jindřich - ŠPINAROVÁ, Lenka - VÍTOVEC, Jiří - LUDKA, Ondřej.
Studie PEGASUS: dlouhodobá duální antiagregace po infarktu myokardu – ticagrelor + ASA. Acta medicinae, Brno, ERA Média. ISSN 1805-398X, 2015, vol. 2015, no. 3, pp. 8-11.


more

 

ŠPINAR, Jindřich - ŠPINAROVÁ, Lenka - VÍTOVEC, Jiří.
Studie PIANIST - trojkombinace v léčbě hypertenze. Hypertenze & kardiovaskulární prevence, Praha, Target MD. ISSN 1805-4129, 2015, vol. 4, no. 1, pp. 20-23.


more

 

ŠPINAR, Jindřich - WIDIMSKÝ, Jiří jr..
Ticagrelor - stručný lékový profil. Hypertenze & kardiovaskulární prevence, Praha, Target MD. ISSN 1805-4129, 2015, vol. 4, no. 1, pp. 36-38.


more

 

ŠPINAR, Jindřich - VÍTOVEC, Jiří.
Ticagrelor ve velkých klinických studiích. In Arteriální hypertenze - současné klinické trendy XIII. 1. vyd. Praha : Triton, 2015. ISBN 978-80-7387-883-2, pp. 181-192. 1.4.2015, Praha.


more

 

KLUZ, Krystyna - PAŘENICA, Jiří - KUBKOVÁ, Lenka - LITTNEROVÁ, Simona - TOMANDL, Josef - POLOCZEK, Martin - TOMAN, Ondřej - TESÁK, Martin - ČERMÁKOVÁ, Zdeňka - GOTTWALDOVÁ, Jana - MAŇOUŠEK, Jan - PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Monika - ŠPINAR, Jindřich - JARKOVSKÝ, Jiří.
Unstable angina pectoris prior to ST elevation myocardial infarction in patients treated with primary percutaneous coronary intervention has no influence on prognosis. Biomedical Papers of the Faculty of Medicine and Dentistry of Palacký University, Olomouc, Czech Republic, Olomouc, Palacký University. ISSN 1213-8118, 2015, vol. 159, no. 2, pp. 251-258.


more