Department of Pulmonary Diseases and Tuberculosis

Total number of titles in 2014: 80

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 1Letter F, page 1Letter G, page 1Letter H, page 1Letter CH, page 1Letter I, page 1Letter J, page 1Letter K, page 1Letter L, page 1Letter M, page 1Letter N, page 2Letter O, page 2Letter P, page 2Letter Q, page 2Letter R, page 2Letter S, page 2Letter T, page 3Letter U, page 3Letter V, page 3Letter W, page 3Letter X, page 3Letter Y, page 3Letter Z, page 3
First pagePrevious page|1|2|3|Next pageLast page
found: 80 records, displayed 1 - 30

 

DOSBABA, Filip - ŽURKOVÁ, Petra - LUDKA, Ondřej - VYSOKÝ, Robert - BAŤALÍK, Ladislav - ŠPINAR, Jindřich - KOLAŘÍK, Ondřej.
Aerobní a specifický trénink nádechovýc svalů u pacientů s chronickým srdečním selháním - přehledový článek. Kardiologická revue - Interní medicína, Praha, Ambit Media. ISSN 2336-288X, 2014, vol. 16, no. 5, pp. 380-384.


more

 

DOSBABA, Filip - ŽURKOVÁ, Petra - LUDKA, Ondřej - VYSOKÝ, Robert - BAŤALÍK, Ladislav - ŠPINAR, Jindřich - KOLAŘÍK, Ondřej.
Aerobní a specifický trénink nádechových svalů u pacinetů s chronickým srdečním selháním. In Sborník abstraktů z mezinárodní konference Analýza pohybu a její praktické aplikace ve fyzioterapii. Vyd. 2014. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. ISBN 978-80-244-4220-4, pp. 19-52. 3.10.2014, Olomouc.


more

 

KADLEC, Bohdan - SKŘIČKOVÁ, Jana.
Afatinib v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic - první zkušenosti. In XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky Brno. Brno : Masarykův onkologický ústav Brno, 2014. ISBN 978-80-86793-32-0, pp. 83-84. 2014.


more

 

SKŘIČKOVÁ, Jana.
Bronchoalveolární laváž (BAL) a bronchoalveolární tekutina (BALT) - kdy provádět a jak interpretovat. In II. kongres české pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP. Olomouc : Solen s.r.o., 2014. p. 26-26. 2014.


more

 

MAREL, M. - KOLEK, V. - HLOBIL, Z. - BARTOŇ, P. - BRŮHA, F. - SKŘIČKOVÁ, Jana - PETŘÍK, F. - REITERER, P. - VONDRA, J. - VANÍK, P. - SNÍŽEK, T. - PAUK, N. - PEŠEK, M. - SALAJKA, F. - VOTRUBA, J. - VAŠÁKOVÁ, M. - ONDREJKA, G. - VYTISKA, J. - KOBLÍŽEK, V. - POHUNEK, P. - FILA, l. - GRANDCOURTOVÁ, A..
Bronchoscopy in the Czech Republic in 2012. Studia pneumologica et phthiseologica, Praha, Trios. ISSN 1213-810X, 2014, vol. 74, no. 1, pp. 14-19.


more

 

ROBEŠOVÁ, Blanka - BAJEROVÁ, Martina - SKŘIČKOVÁ, Jana - TOMÍŠKOVÁ, Marcela - DVOŘÁKOVÁ, Dana.
Co vlastně víme o přestavbě genu ALK u NSCLC?. In XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno : Masarykův onkologický ústav Brno, 2014. ISBN 978-80-86793-32-0, p. 83-83. 2014.


more

 

TURČÁNI, Pavel.
Co vyžaduje moderní léčba CHOPN?. In II. kongres české pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP, Olomouc. Olomouc : Solen s.r.o., 2014. pp. 21-22. 2014.


more

 

TOMÍŠKOVÁ, Marcela - VENCLÍČEK, Ondřej - SKŘIČKOVÁ, Jana - HAUSNEROVÁ, Jitka - ROBEŠOVÁ, Blanka - DVOŘÁKOVÁ, Dana.
Crisotinib v léčbě pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic. In XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky Brno. Brno : Masarykův onkologický ústav Brno, 2014. ISBN 978-80-86793-32-0, p. 83-83. 2014.


more

 

KOLEK, Vítězslav - PEŠEK, Miloš - SKŘIČKOVÁ, Jana - GRYGÁRKOVÁ, Ivona - TOMÍŠKOVÁ, Marcela - ROUBEC, Jaromír - ZEMANOVÁ, Markéta - KOUBKOVÁ, Leona - ČOUPKOVÁ, Helena - HEJDUK, Karel.
Crizitonib v ČR - od časného přístupu k registraci IBA. In XXI. Západočeské pneumoonkologické dny Plzeň. Plzeň : Euroverlag s.r.o., 2014. ISBN 978-80-7177-969-8, p. 20-20. 2014.


more

 

KOLEK, Vítězslav - PEŠEK, Miloš - SKŘIČKOVÁ, Jana - GRYGÁRKOVÁ, Ivona - TOMÍŠKOVÁ, Marcela - ROUBEC, Jaromír.
Crizotinib - další reálná možnost personalizované léčby nemocných s NSCLC v ČR. Acta Medicinae - Pneumologie 2014, Praha, . 2014, vol. 3, no. 6, pp. 17-19.


more

 

TOMÍŠKOVÁ, Marcela - SKŘIČKOVÁ, Jana.
Denosumab v léčbě kostního postižení u zhoubného nádoru plic. In XXI. Západočeské pneumoonkologické dny Plzeň. Plzeň : Euroverlag s.r.o., 2014. ISBN 978-80-7177-969-8, pp. 66-67. 2014.


more

 

SKŘIČKOVÁ, Jana.
Diferenciální diagnostika bolesti na hrudníku v ambulanci. In XXI. Luhačovické dny. Vyd. 1. Luhačovice : Lázně Luhačovice, 2014. ISBN 978-80-87450-09-3, p. 45-45. 2014, Luhačovice.


more

 

KOBLÍŽEK, Vladimír - ZATLOUKAL, Jaromír - PLUTINSKÝ, Marek.
Distribuce klinických fenotypů v populaci těžké CHOPN (první analýza dat z Celostátní výzkumné databáze). In II. kongres české pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP. Olomouc : Solen s.r.o., 2014. p. 24-24. 2014.


more

 

KUBÁŇ, Petr - GREGUŠ, Michal - POKOJOVÁ, Eva - SKŘIČKOVÁ, Jana - FORET, František.
Double opposite end injection capillary electrophoresis with contactless conductometric detection for simultaneous determination of chloride, sodium and potassium in cystic fibrosis diagnosis. Journal of Chromatography A, AMSTERDAM, Elsevier, The Nederlands. ISSN 0021-9673, 2014, vol. 1358, no. 1, pp. 293-298.


more

 

SKŘIČKOVÁ, Jana - BORTLÍČEK, Zbyněk - HEJDUK, Karel - PEŠEK, Miloš - KOLEK, Vítězslav - KOUBKOVÁ, Lucie - TOMÍŠKOVÁ, Marcela - ROUBEC, Jaromír - HAVEL, Ladislav - SALAJKA, František - GRYGÁRKOVÁ, Ivona - HRNČIARIK, Michal - ŠATÁNKOVÁ, Monika - POVOLNÁ, Zdenka - MAREL, Miloslav - VAŠÁKOVÁ, Martina.
Gefitinib in front line treatment of patients with NSCLC in the Czech republic: Analysis of 113 patients. In European Respiratory journal Munich, Germany. Munich, Germany : 2014. p. 1-1.


more

 

ŽURKOVÁ, M. - KOLEK, V. - VAŠÁKOVÁ, M. - LOŠTÁKOVÁ, V. - BARTOŠ, V. - ŠTERCLOVÁ, M. - DOUBKOVÁ, Martina - BINKOVÁ, Ilona - BITTENGLOVÁ, R. - LISÁ, P. - PLAČKOVÁ, M. - ŘIHÁK, V. - ŠULDOVÁ, H. - PETŘÍK, F. - PŠÍKALOVÁ, J. - SNÍŽEK, T. - ŠIŠKOVÁ, L. - HRDINA, R. - MOKOŠOVÁ, R. - TYL, R..
Hodnocení dynamiky plicních funkcí nemocných s IPF ve vztahu k jednotlivým léčebným modalitám. 2014.


more

 

DOUBKOVÁ, Martina - MOULIS, Mojmír - SKŘIČKOVÁ, Jana.
Intersticiální plicní procesy a granulomatózy asociované s běžným variabilním imunodeficitem. In II. kongres české pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP. Olomouc : Solen s.r.o., 2014. p. 35-35. 2014.


more

 

PLUTINSKÝ, Marek - KOBLÍŽEK, Vladimír - SKŘIČKOVÁ, Jana.
Jak se čeští pneumologové dívají na exerbace CHOPN?. In II. kongres české pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP. Olomouc : Solen s.r.o., 2014. pp. 104-105. 2014.


more

 

SKŘIČKOVÁ, Jana - TOMÍŠKOVÁ, Marcela - KADLEC, Bohdan - ŠPELDOVÁ, Jana - JAKUBÍKOVÁ, Lenka - VENCLÍČEK, Ondřej - ŠATÁNKOVÁ, Monika - POVOLNÁ, Zdenka.
Je vyšetření bioptického materiálu materiálu nemocných s pokročilým NSCLC opravdu tak důležité?. In XVIII. Hradecké pneumologické dny. Hradec Králové : Hanzo produktion, 2014. pp. 53-54. 2014.


more

 

SKŘIČKOVÁ, Jana.
Jiné nádory plic a průdušek. In Pneumologie. 2., rozš. vyd. Praha : Maxdorf, 2014. Jessenius, ISBN 978-80-7345-387-9, pp. 335-339.


more

 

SKŘIČKOVÁ, Jana.
Karcinom plic. In Pneumologie. 2., rozš. vyd. Praha : Maxdorf, 2014. Jessenius, ISBN 978-80-7345-387-9, pp. 315-334.


more

 

SKŘIČKOVÁ, Jana - TOMÍŠKOVÁ, Marcela - KADLEC, Bohdan.
Karcinom plic - kam jsme se posunuli v roce 2014. 2014.


more

 

SKŘIČKOVÁ, Jana.
Klinický význam přítomnsoti EML4/ALK translokace u nemocných s NSCLC. In The 10th Symposium and Workshop on Molecular Pathology and Histo(cyto)chemistry. Olomouc : LF UP Olomouc, 2014. ISBN 978-80-7471-069-8, p. 43-43. 2014.


more

 

SKŘIČKOVÁ, Jana.
Léčba karcinomu plic. Postgraduální medicína, Praha, Mladá fronta a.s. ISSN 1212-4184, 2014, vol. 2, no. 16, pp. 152-158.


more

 

ROUBEC, Jaromír - SKŘIČKOVÁ, Jana - PEŠEK, Miloš - KOLEK, Vítězslav - HAVEL, Ladislav - PETRUŽELKA, Luboš - ZEMANOVÁ, Markéta - VAŠÁKOVÁ, Martina - MAREL, Miloslav - KOUBKOVÁ, Leona - SALAJKA, František - PORZER, Bedřich - VYZULA, Rostislav - ČOUPKOVÁ, Helena - KOŠATOVÁ, Kateřina - HEJDUK, Karel.
Léčba pacientů s EGFR WT typem NSCLC a analýza používání erlotinibu ve 2. linii léčby pacientů s NSCLC (registr TULUNG). In XXI. Západočeské pneumoonkologické dny Plzeň. Plzeň : Euroverlag s.r.o., 2014. ISBN 978-80-7177-969-8, p. 60-61. 2014.


more

 

ROUBEC, Jaromír - SKŘIČKOVÁ, Jana - PEŠEK, Miloš - KOLEK, Vítězslav - HAVEL, Ladislav - PETRUŽELKA, Luboš - VAŠÁKOVÁ, Martina - MAREL, Miloslav - SALAJKA, František - PORZER, Bedřich - VYZULA, Rostislav - ČOUPKOVÁ, Helena - HEJDUK, Karel.
Léčba pacientů s EGFR WT typem NSCLC a analýza používání erlotinibu z dat registru TULUNG. In II. kongres české pneumologické společnosti ČLS JEP. Olomouc : Solen s.r.o., 2014. p. 78-78. 2014.


more

 

SKŘIČKOVÁ, Jana.
Léčba pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) v ČR v roce 2014 - minulost, aktuální stav a výhled do budoucna. In II. kongres české pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP. Olomouc : Solen s.r.o., 2014. p. 85-85. 2014.


more

 

SKŘIČKOVÁ, Jana.
Má lokalizace aktivační mutace vliv na výsledek léčby gefitinibem?. In XXI. Západočeské pneumoonkologické dny Plzeň. Plzeň : Euroverlag s.r.o., 2014. ISBN 978-80-7177-969-8, p. 44-44. 2014.


more

 

TURČÁNI, Pavel.
Malé dýchací cesty u astmatu a CHOPN. In II. kongres české pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP. Olomouc : Solen s.r.o., 2014. p. 93-93. 2014.


more

 

DUDOŇOVÁ, Andrea - BINKOVÁ, Ilona - SKŘIČKOVÁ, Jana.
Méně časté komplikace pneumonie. 2014.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|Next pageLast page
found: 80 records, displayed 1 - 30