Department of Pulmonary Diseases and Tuberculosis

Total number of titles in 2016: 24

 

JAKUBÍKOVÁ, Lenka.
Afatinib u pokročilého NSCLC. Acta Medicinae - Reprint - kazuistiky. 2016, vol. 1, no. 3/2016, p. 6-9.


more

 

DOUBKOVÁ, Martina - KINDLOVÁ, Dagmar - SKŘIČKOVÁ, Jana.
Autoprotilátky u ANCA Asociovaných vaskulitid, jejich vztah k diagnóze, plicnímu nálezu a prognóze. 2016.


more

 

SKŘIČKOVÁ, Jana.
Cílená léčba nemalobuněčného karcinomu plic - nutná vyšetření před rozhodnutím o volbě preparátu. 2016.


more

 

ŠMARDOVÁ, Jana - LIŠKOVÁ, Květoslava - RAVČUKOVÁ, Barbora - MALČÍKOVÁ, Jitka - HAUSNEROVÁ, Jitka - SVITÁKOVÁ, Miluše - HRABÁLKOVÁ, Renata - ZLÁMALÍKOVÁ, Lenka - STAŇO KOZUBÍK, Kateřina - BLAHÁKOVÁ, Ivona - ŠPELDOVÁ, Jana - JARKOVSKÝ, Jiří - ŠMARDA, Jan.
Complex analysis of the p53 tumor suppressor in lung carcinoma. Oncology Reports, National Hellenic Research Foundation, Greece. ISSN 1021-335X, 2016, vol. 35, no. 3, pp. 1859-1867.


more

 

KOBLÍŽEK, Vladimír - NOVOTNÁ, Barbora - ZBOŽÍNKOVÁ, Zuzana - HEJDUK, Karel.
Diagnosing COPD: advances in training and practice - a systematic review. Advances in medical education and practice, Auckland, Dove Medical Press, New Zealand. ISSN 1179-7258, 2016, vol. 7, no. "neuvedeno", pp. 219-231.


more

 

LATTOVÁ, Erika - BRYANT, Joseph - SKŘIČKOVÁ, Jana - ZDRÁHAL, Zbyněk - POPOVIČ, Mikuláš.
Efficient Procedure for N-Glycan Analyses and Detection of Endo H-Like Activity in Human Tumor Specimens. JOURNAL OF PROTEOME RESEARCH, USA. ISSN 1535-3893, 2016, vol. 15, no. 8, pp. 2777-2786.


more

 

LENNEROVÁ, Z. - SKŘIČKOVÁ, Jana.
Epidemiologie CHOPN v číslech a světových měnách. Studia pneumologica et phthiseologica, Praha, Trios. ISSN 1213-810X, 2016, vol. 76, no. 1, pp. 11-15.


more

 

BRAT, Kristián.
Health problems in polar regions. 2016.


more

 

ADAM, Zdeněk - STARÝ, Karel - ŘEHÁK, Zdeněk - TOMÍŠKA, Miroslav - DOUBKOVÁ, Martina - PRÁŠEK, Jiří - POUR, Luděk - KREJČÍ, Marta - SANDECKÁ, Viera - ŠEVČÍKOVÁ, Eva - KRÁL, Zdeněk - ČERMÁK, Aleš.
Hyperkalcemie, příznaky, diferenciální diagnostika a léčba aneb důležitost vyšetřování kalcia. Vnitřní lékařství, Ambit Media a.s. ISSN 1801-7592, 2016, vol. 62/2016, no. 5, pp. 370-383.


more

 

BRAT, Kristián.
Hyperventilační syndrom – co je nového?. 2016.


more

 

BRAT, Kristián - TÓTHOVÁ, Zuzana - SKŘIČKOVÁ, Jana - ŠRÁMEK, Vladimír - VAŠÁKOVÁ, Martina - MERTA, Zdeněk - HOMOLKA, Pavel - ČUNDRLE, Ivan.
Hypocapnea At Rest Predicts Outcome In Patients Undergoing Lung Resection. 2016.


more

 

HORITA, N. - KOBLIZEK, V. - PLUTINSKÝ, Marek - NOVOTNA, B. - HEJDUK, Karel - KANEKO, T..
Chronic obstructive pulmonary disease prognostic score: A new index. Biomedical Papers, Olomouc: Palacky University, Olomouc, Palacky University. ISSN 1213-8118, 2016, vol. 160, no. 2, pp. 211-218.


more

 

BRAT, Kristián - SEDLÁČEK, Ivo - SEVCIKOVA, Alena - MERTA, Zdeněk - LÁSKA, Kamil - SEVCIK, Pavel.
Imported anthropogenic bacteria may survive the Antarctic winter and introduce new genes into local bacterial communities. Polish Polar Research, Warsawa, Polish Academy of Sciences, Poland. ISSN 0138-0338, 2016, vol. 37, no. 1, pp. 89-104.


more

 

SKŘIČKOVÁ, Jana - VENCLÍČEK, Ondřej - KADLEC, Bohdan - TOMÍŠKOVÁ, Marcela - JAKUBÍKOVÁ, Lenka - ŠPELDOVÁ, Jana.
Karcinom plic. Acta medicinae, ERA Média s.r.o. ISSN 1805-398X, 2016.


more

 

BRAT, Kristián - TÓTHOVÁ, Zuzana - TAŠKOVÁ, Alice - SKŘIČKOVÁ, Jana - ŠRÁMEK, Vladimír - VAŠÁKOVÁ, Martina - MERTA, Zdeněk - HOMOLKA, Pavel - ČUNDERLE, Michal.
Klidová tenze CO2 ve vydechovaném vzduchu predikuje pooperační plicní komplikace u pacientů podstupujících torakotomii. 2016.


more

 

ŠTOURAČ, Petr - ADAMUS, Milan - SEIDLOVÁ, Dagmar - PAVLÍK, Tomáš - JANKŮ, Petr - KŘIKAVA, Ivo - MROZEK, Zdenek - PROCHÁZKA, Martin - KLUČKA, Jozef - ŠTOUDEK, Roman - BÁRTÍKOVÁ, Ivana - KOSINOVÁ, Martina - HARAZIM, Hana - ROBOTKOVÁ, Hana - HEJDUK, Karel - HODICKÁ, Zuzana - KIRCHNEROVA, Martina - FRANČÁKOVÁ, Jana - OBARE PYSZKOVA, Lenka - HLOZKOVA, Jarmila - ŠEVČÍK, Pavel.
Low-dose or high-dose rocuronium reversed with neostigmine or sugammadex for cesarean delivery anesthesia: A randomized controlled non-inferiority trial of time to tracheal intubation and extubation. Anesthesia and Analgesia, Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkins, USA. ISSN 0003-2999, 2016, vol. 122, no. 5, pp. 1536-1545.


more

 

ČAN, Vladimír - DOUBKOVÁ, Martina - HANKE, Ivo - PENKA, Igor.
Lymfangioleiomyomatóza z pohledu chirurga. Kazuistiky v Alergologii, pneumologii a ORL, Semily, Geum, s.r.o. 2016, vol. 13, no. 2, pp. 10-15.


more

 

SKŘIČKOVÁ, Jana.
Nemalobuněčný karcinom plic. 2016.


more

 

HABER, Jan - VAŠÁKOVÁ, Martina - KOLEK, Vítězslav - SKŘIČKOVÁ, Jana - LISCHKE, Robert - OTÁHAL, Mirko.
Plicní aspergilové syndromy - diagnostika a léčba, doporučené postupy odborných společností. Studia Pneumologica et Phthiseologica, Praha, Česká pneumologická a ftizeologická společnost. ISSN 1213-810X, 2016, vol. 3/76, no. 3/2016, p. 82-106.


more

 

SKŘIČKOVÁ, Jana - FRÖHLICH, Kateřina - KUHN, Matyáš - BORTLÍČEK, Zbyněk - HEJDUK, Karel - PEŠEK, Miloš - KOLEK, Vítězslav - GRYGÁRKOVÁ, Yvona - KOUBKOVÁ, Leona - ČERNOVSKÁ, Markéta - TOMÍŠKOVÁ, Marcela - ROUBEC, Jaromír - HAVEL, Libor - SALAJKA, František - ZEMANOVÁ, Milada - ČOUPKOVÁ, Helena - SIXTOVÁ, Dimka - ŠATÁNKOVÁ, Monika - MAREL, Miloslav.
Pokračovací udržovací léčba pemetrexedemu u nemocných s nemalobuněčným karcinomem plic v České republice. Onkologie, Olomouc, Solen. ISSN 1802-4475, 2016, vol. 10, no. 1, pp. 31-36.


more

 

DOUBKOVÁ, Martina - BINKOVÁ, Ilona.
Prognostické faktory idiopatické plicní fibrózy (IPF) - analýza Českého registru IPF. Časopis lékařů českých, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně. ISSN 0008-7335, 2016, vol. 4/2016.


more

 

ZVĚŘINA, Ondřej - COUFALÍK, Pavel - BRAT, Kristián - ČERVENKA, Rostislav - KUTA, Jan - MIKEŠ, Ondřej - KOMÁREK, Josef.
Seal remains as sources of mercury for Antarctic environment. 2016.


more

 

DOUBKOVÁ, Martina - ŠVANCARA, Jan - SVOBODA, Michal - BINKOVÁ, Ilona - SKŘIČKOVÁ, Jana.
Vliv demografických parametrů, plicních funkčních ukazatelů a HRCT skóre na přežití a klinický průběh pacientů s IPF - analýza Českého registru IPF. 2016.


more

 

SKŘIČKOVÁ, Jana.
Záněty plic u imunokompromitovaných nemocných. 2016. ISBN 978-80-87450-15-4.


more