Department of Pulmonary Diseases and Tuberculosis

Total number of titles in 2015: 32

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 1Letter F, page 1Letter G, page 1Letter H, page 1Letter CH, page 1Letter I, page 1Letter J, page 1Letter K, page 1Letter L, page 1Letter M, page 1Letter N, page 1Letter O, page 1Letter P, page 1Letter Q, page 1Letter R, page 1Letter S, page 1Letter T, page 1Letter U, page 1Letter V, page 1Letter W, page 1Letter X, page 1Letter Y, page 1Letter Z, page 1
First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 32 records, displayed 1 - 30

 

ONDREJKA, Gustav - MÁJEK, Ondřej - SKŘIČKOVÁ, Jana - TYL, Richard.
Accuracy Analysis of Narrow Band Imaging (NBI) Bronchoscopy Compared To White Light Bronchoscopy in the Diagnostics of Lung Tumours. International Journal of Health Sciences and Research, New Delhi, International journal of health sciences and research, India. ISSN 2249-9571, 2015, vol. 5, no. 6, pp. 80-88.


more

 

DOUBKOVÁ, Martina.
Autoprotilátky u systémových onemocnění pojiva a ANCA asociovaných vaskulitid - jejich vztah k plicnímu nálezu a prognóze. 2015.


more

 

PLUTINSKÝ, Marek.
Česká multicentrická výzkumná databáze těžké chronické obstrukční plicní nemoci - popis projektu. Postgraduální medicína, Mladá fronta a.s. ISSN 1212-4184, 2015, vol. 17/2015, no. 2/2015, pp. 23-30.


more

 

PLUTINSKÝ, Marek - HEJDUK, Karel - ZBOŽÍNKOVÁ, Zuzana - JARKOVSKÝ, Jiří - ŠVANCARA, Jan - ORBAN, Marek - BRAT, Kristián - DUŠEK, Ladislav.
Distribuce klinických fenotypů v populaci nemocných s těžkou chronickou obstrukční plicní nemocí (pilotní analýza vstupních dat České multicentrické výzkumné databáze těžké CHOPN). Studia pneumologica et phthiseologica, Praha, Trios s.r.o. ISSN 1213-810X, 2015, vol. 75, no. 1/2015, pp. 20-28.


more

 

BRAT, Kristián.
Dynamika bakteriálního osídlení vědecké stanice J.G. Mendela v Antarktidě v průběhu let 2012 a 2013. 2015.


more

 

ŠTOURAČ, Petr - HRADILOVÁ, Tereza - STRAŽEVSKÁ, Eva - TURČÁNI, Pavel - ŠTOURAČOVÁ, Alena - JANKŮ, Petr - SKŘIČKOVÁ, Jana - GÁL, Roman.
Eclampsia as a cause of secondary non-obstructive central sleep hypoventilation. Česká gynekologie, Praha, Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně. ISSN 1210-7832, 2015, vol. 80, no. 1, pp. 16-19.


more

 

ŽURKOVÁ, Petra - DOSBABA, Filip - MERTA, Zdeněk - DOŠKOVÁ, Milada - BARTOŠKOVÁ, Miroslava - BEDNAŘÍK, Josef.
Efekt tréninku nádechových svalů u nemocných s myasthenia gravis - předběžné výsledky. In Neurólogia pre prax - Suplemet 1. Vyd. 1. Bratislava : Solen s.r.o., 2015. p. 42-42. 2015, Bratislava.


more

 

ŽURKOVÁ, Petra - SKŘIČKOVÁ, Jana - MERTA, Zdeněk - DOSBABA, Filip - DOŠKOVÁ, Milada - BARTOŠKOVÁ, Miroslava - BEDNAŘÍK, Josef.
Efekt tréninku nádechových svalů u nemocných s okulární a generalizovanou formou mysthenia gravis. 2015. ISBN 978-80-88112-00-6.


more

 

HEROUT, Vladimír.
Hemoptýza - doporučený postup. 2015. ISBN 978-80-87450-12-3.


more

 

BRAT, Kristián - MERTA, Zdeněk.
Chronobiological changes in arterial blood pressure in participants of the 5th and 6 th Czech Antarctic Scientific Expeditions. Neuroendocrinology Letters, Edition Medizin. ISSN 0172-780X, 2015, vol. 1, no. 36/2015, p. 80-83.


more

 

ROBESOVA, Blanka - BAJEROVA, Monika - HAUSNEROVÁ, Jitka - SKŘIČKOVÁ, Jana - TOMÍŠKOVÁ, Marcela - DVOŘÁKOVÁ, Dana.
Identification of atypical ATRNL1 insertion to EML4-ALK fusion gene in NSCLC. Lung Cancer, Clare, Elsevier Ireland, Ireland. ISSN 0169-5002, 2015, vol. 87, no. 3, pp. 318-320.


more

 

ŽURKOVÁ, Petra - DOSBABA, Filip - BAŤALÍK, Ladislav - DOSBABA, Hana - LUDKA, Ondřej - ŠPINAR, Jindřich.
Inspiratory Muscle Training and Chronic Heart Failure. International Journal of Health Sciences and Research, India, . ISSN 2249-9571, 2015, vol. 5, no. 4, pp. 315-319.


more

 

DOUBKOVÁ, Martina - MOULIS, Mojmír - SKŘIČKOVÁ, Jana.
Intersticiální plicní procesy a granulomatózy asociované s běžným variabilním imunodeficitem. Vnitřní lékařství, Praha, Česká lékařská společnost J. E. Purkyně. ISSN 0042-773X, 2015, vol. 61, no. 2, pp. 119-124.


more

 

ŠATÁNKOVÁ, Monika - JAKUBÍKOVÁ, Lenka - SKŘIČKOVÁ, Jana.
Kazuistika : Udržovací léčba pemetrexedem u nemalobuněčného karcinomu plic. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL, Nakladatelství Geum s.r.o. ISSN 1802-0518, 2015, vol. 12/2015, no. 2/2015, pp. 19-22.


more

 

ŠTEFÁNIKOVÁ, Marianna - DOUBKOVÁ, Martina - SKŘIČKOVÁ, Jana - MÚČKOVÁ, Katarína.
Kazuistika : Úskalí histologické diagnózy u granulomatózního postižení plic. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL, Nakladatelství Geum s.r.o. ISSN 1802-0518, 2015, vol. 12/2015, no. 2/2015, pp. 23-25.


more

 

SKŘIČKOVÁ, Jana.
Kazuistika: Klinika nemocí plicních a tuberkulózy Fakultní nemocnice Brno. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL, Nakladatelství Geum s.r.o. ISSN 1802-0518, 2015, vol. 12/2015, no. 2/2015, pp. 16-18.


more

 

GREGUŠ, Michal - FORET, František - KINDLOVÁ, Dagmar - POKOJOVÁ, Eva - PLUTINSKÝ, Marek - DOUBKOVÁ, Martina - MERTA, Zdeněk - BINKOVÁ, Ilona - SKŘIČKOVÁ, Jana - KUBÁŇ, Petr.
Monitoring the ionic content of exhaled breath condensate in various respiratory diseases by capillary electrophoresis with contactless conductivity detection. IOP Publishing. 2015, vol. 9/2015, pp. 1-10.


more

 

SKŘIČKOVÁ, Jana.
Nádory plic. In Onkologie - minimum pro praxi, Jiří Tomášek a kol. Vyd. 1. Praha : Axonite CZ, 2015. ISBN 978-80-88046-01-1, pp. 174-184.


more

 

SKŘIČKOVÁ, Jana.
Nemalobuněčný karcinom plic v roce 2015. 2015.


more

 

SKŘIČKOVÁ, Jana - VENCLÍČEK, Ondřej - KADLEC, Bohdan - TOMÍŠKOVÁ, Marcela - JAKUBÍKOVÁ, Lenka - ŠPELDOVÁ, Jana.
Novinky v biologické léčbě nemalobuněčného karcinomu plic. Postgraduální medicína, Mladá fronta a.s. ISSN 1212-4184, 2015, vol. 17, no. 1/2015, pp. 41-50.


more

 

DOSBABA, Filip - BAŤALÍK, Ladislav - ŽURKOVÁ, Petra - FELŠŐCI, Marián - VYSOKÝ, Robert - LUDKA, Ondřej - ŠPINAR, Jindřich.
Pilotní projekt ambulantně řízeného tréninku u pacientů s chronickým systolickým srdečním selháním ve FN Brno. 2015.


more

 

DOUBKOVÁ, Martina.
Poster - Polymorfní varianty NOD2/CARD15 u sarkodiózy - pilotní studie, Petřek M., Herodesová A, Žižková V., Doubková M., Kolek V. 2015.


more

 

SKŘIČKOVÁ, Jana.
Postižení plic léčbou. 2015. ISBN 978-80-87450-12-3.


more

 

NEUMANNOVÁ, Kateřina - ŽURKOVÁ, Petra.
Posturálně dechový trénink u poruch dýchání - praktický workshop. 2015. CZE, Brno. 18.6.2015 - 18.6.2015, European Activity.


more

 

SKŘIČKOVÁ, Jana - VENCLÍČEK, Ondřej - KADLEC, Bohdan - TOMÍŠKOVÁ, Marcela - JAKUBÍKOVÁ, Lenka - ŠPELDOVÁ, Jana.
Posun v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC), ISBN 978-80-905979-3-8. Onkologická revue, Praha, . 2015, no. 1/2015, pp. 11-15.


more

 

SKŘIČKOVÁ, Jana - TOMÍŠKOVÁ, Marcela - TURČÁNI, Pavel.
Respirační symptomy u pokročilého onkologického pacienta. 2015.


more

 

HRAZDIROVÁ, Anna - POTREPČIAKOVÁ, Stanislava - SKŘIČKOVÁ, Jana - JARKOVSKÝ, Jiří.
Rozdíly v průběhu tuberkulózy u českých nemocných a cizinců. Studia pneumologica et phthiseologica, Praha, Česká pneumologická a ftizeologická společnost. ISSN 1213-810X, 2015, vol. 75, no. 2, pp. 49-54.


more

 

MAREL, Miloslav - KOBLÍŽEK, Vladimír - SKŘIČKOVÁ, Jana - HEJDUK, Karel.
Solitární plicní ložiska na CT vyšetření u rizikové populace, Návrh doporučeného postupu managementu plicních ložisek u rizikové populace. Studia pneumologica et phthiseologica, Trios s.r.o. ISSN 1213-810X, 2015, vol. 75, no. 2/2015, pp. 102-113.


more

 

DOSBABA, Filip - ŽURKOVÁ, Petra - BAŤALÍK, Ladislav - DOSBABA, Hana - PAŘENICOVÁ, Ilona - FELŠŐCI, Marián - LUDKA, Ondřej - ŠPINAR, Jindřich.
The Effect Of Expiratory Muscle Training In Chronic Heart Failure Patient: A Case Report. International Journal of Health Sciences and Research, India, . ISSN 2249-9571, 2015, vol. 5, no. 6, pp. 682-694.


more

 

ROBEŠOVÁ, Blanka - SKŘIČKOVÁ, Jana - TOMÍŠKOVÁ, Marcela - HAUSNEROVÁ, Jitka.
Záchyt atypické přestavby genu ALK u pacienta s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC). Klinická onkologie, Ambit Media a.s. ISSN 0862-495X, 2015.


more

 
First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 32 records, displayed 1 - 30