Department of Pulmonary Diseases and Tuberculosis

Total number of titles in 2016: 8

 

ŠMARDOVÁ, Jana - LIŠKOVÁ, Květoslava - RAVČUKOVÁ, Barbora - MALČÍKOVÁ, Jitka - HAUSNEROVÁ, Jitka - SVITÁKOVÁ, Miluše - HRABÁLKOVÁ, Renata - ZLÁMALÍKOVÁ, Lenka - STAŇO KOZUBÍK, Kateřina - BLAHÁKOVÁ, Ivona - ŠPELDOVÁ, Jana - JARKOVSKÝ, Jiří - ŠMARDA, Jan.
Complex analysis of the p53 tumor suppressor in lung carcinoma. Oncology Reports, National Hellenic Research Foundation, Greece. ISSN 1021-335X, 2016, vol. 35, no. 3, pp. 1859-1867.


more

 

KOBLÍŽEK, Vladimír - NOVOTNÁ, Barbora - ZBOŽÍNKOVÁ, Zuzana - HEJDUK, Karel.
Diagnosing COPD: advances in training and practice – a systematic review. Advances in medical education and practice, Auckland, Dove Medical Press, New Zealand. ISSN 1179-7258, 2016, vol. 2016, no. 7, pp. 219-231.


more

 

LENNEROVÁ, Z. - SKŘIČKOVÁ, Jana.
Epidemiologie CHOPN v číslech a světových měnách. Studia pneumologica et phthiseologica, Praha, Trios. ISSN 1213-810X, 2016, vol. 76, no. 1, pp. 11-15.


more

 

BRAT, Kristián - SEDLÁČEK, Ivo - SEVCIKOVA, Alena - MERTA, Zdeněk - LÁSKA, Kamil - SEVCIK, Pavel.
Imported anthropogenic bacteria may survive the Antarctic winter and introduce new genes into local bacterial communities. Polish Polar Research, Warsawa, Polish Academy of Sciences, Poland. ISSN 0138-0338, 2016, vol. 37, no. 1, pp. 89-104.


more

 

ŠTOURAČ, Petr - ADAMUS, Milan - SEIDLOVÁ, Dagmar - PAVLÍK, Tomáš - JANKŮ, Petr - KŘIKAVA, Ivo - MROZEK, Zdeněk - PROCHÁZKA, Martin - KLUČKA, Jozef - ŠTOUDEK, Roman - BÁRTÍKOVÁ, Ivana - KOSINOVÁ, Martina - HARAZIM, Hana - ROBOTKOVÁ, Hana - HEJDUK, Karel - HODICKÁ, Zuzana - KIRCHNEROVÁ, Martina - FRANČÁKOVÁ, Jana - OBARE PYSZKOVA, Lenka - HLOŽKOVÁ, Jarmila - ŠEVČÍK, Pavel.
Low-dose or high-dose rocuronium reversed with neostigmine or sugammadex for cesarean delivery anesthesia: A randomized controlled non-inferiority trial of time to tracheal intubation and extubation. Anesthesia and Analgesia, Cleveland, Lippincott Williams & Wilkins, USA. ISSN 0003-2999, 2016, vol. 122, no. 5, pp. 1536-45.


more

 

SKŘIČKOVÁ, Jana - FRÖHLICH, Kateřina - KUHN, Matyáš - BORTLÍČEK, Zbyněk - HEJDUK, Karel - PEŠEK, Miloš - KOLEK, Vítězslav - GRYGÁRKOVÁ, Yvona - KOUBKOVÁ, Leona - ČERNOVSKÁ, Markéta - TOMÍŠKOVÁ, Marcela - ROUBEC, Jaromír - HAVEL, Libor - SALAJKA, František - ZEMANOVÁ, Milada - ČOUPKOVÁ, Helena - SIXTOVÁ, Dimka - ŠATÁNKOVÁ, Monika - MAREL, Miloslav.
Pokračovací udržovací léčba pemetrexedemu u nemocných s nemalobuněčným karcinomem plic v České republice. Onkologie, Olomouc, Solen. ISSN 1802-4475, 2016, vol. 10, no. 1, pp. 31-36.


more

 

ZVĚŘINA, Ondřej - COUFALÍK, Pavel - BRAT, Kristián - ČERVENKA, Rostislav - KUTA, Jan - MIKEŠ, Ondřej - KOMÁREK, Josef.
Seal remains as sources of mercury for Antarctic environment. 2016.


more

 

SKŘIČKOVÁ, Jana.
Záněty plic u imunokompromitovaných nemocných. 2016. ISBN 978-80-87450-15-4.


more