Department of Pulmonary Diseases and Tuberculosis

Total number of titles in 2015: 58

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 1Letter F, page 1Letter G, page 1Letter H, page 1Letter CH, page 1Letter I, page 1Letter J, page 1Letter K, page 1Letter L, page 1Letter M, page 1Letter N, page 1Letter O, page 2Letter P, page 2Letter Q, page 2Letter R, page 2Letter S, page 2Letter T, page 2Letter U, page 2Letter V, page 2Letter W, page 2Letter X, page 2Letter Y, page 2Letter Z, page 2
First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 58 records, displayed 1 - 30

 

ONDREJKA, Gustav - MÁJEK, Ondřej - SKŘIČKOVÁ, Jana - TYL, Richard.
Accuracy Analysis of Narrow Band Imaging (NBI) Bronchoscopy Compared To White Light Bronchoscopy in the Diagnostics of Lung Tumours. International Journal of Health Sciences and Research, New Delhi, International journal of health sciences and research, India. ISSN 2249-9571, 2015, vol. 5, no. 6, pp. 80-88.


more

 

KOLEK, Vitezslav - GRYGARKOVA, Ivona - KOUBKOVA, Leona - SKŘIČKOVÁ, Jana - OSTRIZKOVA, Lenka - SVECOVA, Jirina - SIXTOVA, Dimka.
Adjuvant Chemotherapy in Patients with Resected Non-Small-Cell- Lung Cancer Treated with Carboplatin and Oral Vinorelbine - SWITCH I Study. 2015.


more

 

DOUBKOVÁ, Martina.
Autoprotilátky u systémových onemocnění pojiva a ANCA asociovaných vaskulitid - jejich vztah k plicnímu nálezu a prognóze. 2015.


more

 

HANKE, Ivo - ŠPELDOVÁ, Jana - HORVÁTH, Teodor - IVIČIČ, Jaroslav - MITÁŠ, Ladislav - VOMELA, Jindřich.
Bronchogenní karcinom u seniorů. 2015.


more

 

PLUTINSKÝ, Marek.
Česká multicentrická výzkumná databáze těžké chronické obstrukční plicní nemoci - popis projektu. Postgraduální medicína, Mladá fronta a.s. ISSN 1212-4184, 2015, vol. 17/2015, no. 2/2015, pp. 23-30.


more

 

PLUTINSKÝ, Marek - HEJDUK, Karel - ZBOŽÍNKOVÁ, Zuzana - JARKOVSKÝ, Jiří - ŠVANCARA, Jan - ORBAN, Marek - BRAT, Kristián - DUŠEK, Ladislav.
Distribuce klinických fenotypů v populaci nemocných s těžkou chronickou obstrukční plicní nemocí (pilotní analýza vstupních dat České multicentrické výzkumné databáze těžké CHOPN). Studia pneumologica et phthiseologica, Praha, Trios s.r.o. ISSN 1213-810X, 2015, vol. 75, no. 1/2015, pp. 20-28.


more

 

BRAT, Kristián.
Dynamika bakteriálního osídlení vědecké stanice J.G. Mendela v Antarktidě v průběhu let 2012 a 2013. 2015.


more

 

ŠTOURAČ, Petr - HRADILOVÁ, Tereza - STRAŽEVSKÁ, Eva - TURČÁNI, Pavel - ŠTOURAČOVÁ, Alena - JANKŮ, Petr - SKŘIČKOVÁ, Jana - GÁL, Roman.
Eclampsia as a cause of secondary non-obstructive central sleep hypoventilation. Česká gynekologie, Praha, Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně. ISSN 1210-7832, 2015, vol. 80, no. 1, pp. 16-19.


more

 

BENEJOVÁ, Andrea.
Efekt terapiebevacizumabem u 67 leté pacientky s adenocarcinomem. 2015. ISBN 978-80-7177-958-2.


more

 

ŽURKOVÁ, Petra - DOSBABA, Filip - MERTA, Zdeněk - DOŠKOVÁ, Milada - BARTOŠKOVÁ, Miroslava - BEDNAŘÍK, Josef.
Efekt tréninku nádechových svalů u nemocných s myasthenia gravis - předběžné výsledky. In Neurólogia pre prax - Suplemet 1. Vyd. 1. Bratislava : Solen s.r.o., 2015. p. 42-42. 2015, Bratislava.


more

 

ŽURKOVÁ, Petra - SKŘIČKOVÁ, Jana - MERTA, Zdeněk - DOSBABA, Filip - DOŠKOVÁ, Milada - BARTOŠKOVÁ, Miroslava - BEDNAŘÍK, Josef.
Efekt tréninku nádechových svalů u nemocných s okulární a generalizovanou formou mysthenia gravis. 2015. ISBN 978-80-88112-00-6.


more

 

SKŘIČKOVÁ, Jana.
Epidemiologie SQ NSCLC v čr. 2015. ISBN 978-80-7177-958-2.


more

 

VISSER, Veerle de - SOTGIU, Viovanni - LANGE, Christoph - AABYE, Martine G. - BAKKER, Marleen - BARTALESI, Filippo - BRAT, Kristián - CHEE, Cynthia B.E. - DHEDA, Keertan - DOMINGUEZ, Jose - EYUBOGLU, Fusun - GHANEM, Maha - GOLETTI, Delia - DILEKTASLI, Asli Gorek - GUGLIELMETTI, Lorenzo - KOH, Won-Jung - LATORRE, Irene - LOSI, Monica - POLANOVA, Monica - RAVN, Pernile - RINGSHAUSEN, Felix C. - RUMETSHOFER, Rudolf - SOUZA-GALVAO, Maria Luiza de - THIJSEN, Steven - BOTHAMLEY, Graham - BOSSINK, Aik.
False-negative interferon-gamma release assay results in active tuberculosis: a TBNET study. European Respiratory Journal, Sheffield, European Respiratory Society Journals Ltd., Great Britain. ISSN 0903-1936, 2015, vol. 45, no. 1, pp. 279-283.


more

 

TURČÁNI, Pavel.
Fenotyp malých dýchacích cest v pneumologické praxi. 2015.


more

 

HEROUT, Vladimír.
Hemoptýza - doporučený postup. 2015. ISBN 978-80-87450-12-3.


more

 

ŽÁKOVSKÁ, Alena - ZEZULOVÁ, Olivie - BRAT, Kristián.
Changes in immunological and physiological parameters in urine during Antarctic Scientific Expedition. Czech Polar Reports, Brno, Masaryk University. ISSN 1805-0689, 2015, vol. 5, no. 1, pp. 69-74.


more

 

BRAT, Kristián - HOMOLKA, Pavel - CORNELISSEN, Germaine - MERTA, Zdeněk - HOMOLKA, Martin - ŘIHÁČEK, Ivan - SEVCIK, Pavel.
Chronobiological changes in arterial blood pressure in participants of the 5th and 6th Czech Antarctic Scientific Expeditions. Neuroendocrinology Letters, Stockholm, Maghira & Maas publications, Sweden. ISSN 0172-780X, 2015, vol. 36, no. 1, pp. 80-83.


more

 

ROBESOVA, Blanka - BAJEROVA, Monika - HAUSNEROVÁ, Jitka - SKŘIČKOVÁ, Jana - TOMÍŠKOVÁ, Marcela - DVOŘÁKOVÁ, Dana.
Identification of atypical ATRNL1 insertion to EML4-ALK fusion gene in NSCLC. Lung Cancer, Clare, Elsevier Ireland, Ireland. ISSN 0169-5002, 2015, vol. 87, no. 3, pp. 318-320.


more

 

KOLEK, Vítězslav - PEŠEK, Miloš - SKŘIČKOVÁ, Jana - GRYGÁRKOVÁ, Ivona - ROUBEC, Jaromír - KOUBKOVÁ, Leona - HEJDUK, Karel - BORTLÍČEK, Zbyněk.
Inhibice ALK - současné a budoucí možnosti v léčbě NSCLC. 2015. ISBN 978-80-7177-958-2.


more

 

ŽURKOVÁ, Petra - DOSBABA, Filip - BAŤALÍK, Ladislav - DOSBABA, Hana - LUDKA, Ondřej - ŠPINAR, Jindřich.
Inspiratory Muscle Training and Chronic Heart Failure. International Journal of Health Sciences and Research, India, . ISSN 2249-9571, 2015, vol. 5, no. 4, pp. 315-319.


more

 

DOUBKOVÁ, Martina - MOULIS, Mojmír - SKŘIČKOVÁ, Jana.
Intersticiální plicní procesy a granulomatózy asociované s běžným variabilním imunodeficitem. Vnitřní lékařství, Praha, Česká lékařská společnost J. E. Purkyně. ISSN 0042-773X, 2015, vol. 61, no. 2, pp. 119-124.


more

 

DOSBABA, Filip - BAŤALÍK, Ladislav - ŽURKOVÁ, Petra - DOSBABA, Hana - LUDKA, Ondřej.
Intervenční program u pacientů s dilatační kardiomyopatií ve Fakultní nemocnici Brno - průběžné výsledky a zkušenosti. In FYZIOTERAPIA – VZDELÁVANIE A PRAX. Vyd. 1. Bratislava : Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, 2015. ISBN 978-80-89702-19-0, pp. 41-47. 1.10.2015, Bratislava.


more

 

KADLEC, Bohdan.
Kazuistické sdělení zkušeností s léčbou Avastinem (bevacizumabem). 2015. ISBN 978-80-7177-958-2.


more

 

ŠATÁNKOVÁ, Monika - JAKUBÍKOVÁ, Lenka - SKŘIČKOVÁ, Jana.
Kazuistika : Udržovací léčba pemetrexedem u nemalobuněčného karcinomu plic. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL, Nakladatelství Geum s.r.o. ISSN 1802-0518, 2015, vol. 12/2015, no. 2/2015, pp. 19-22.


more

 

ŠTEFÁNIKOVÁ, Marianna - DOUBKOVÁ, Martina - SKŘIČKOVÁ, Jana - MÚČKOVÁ, Katarína.
Kazuistika : Úskalí histologické diagnózy u granulomatózního postižení plic. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL, Nakladatelství Geum s.r.o. ISSN 1802-0518, 2015, vol. 12/2015, no. 2/2015, pp. 23-25.


more

 

SKŘIČKOVÁ, Jana.
Kazuistika: Klinika nemocí plicních a tuberkulózy Fakultní nemocnice Brno. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL, Nakladatelství Geum s.r.o. ISSN 1802-0518, 2015, vol. 12/2015, no. 2/2015, pp. 16-18.


more

 

DUDOŇOVÁ, A. - BENEJ, Michal - SKŘIČKOVÁ, Jana - TOMÍŠKOVÁ, Marcela - ČAPOV, Ivan.
Méně častá příčina recidivujícího pleurálního výpotku ve vyšším věku - kazuistika. Studia pneumologica et phthiseologica, Praha, Česká pneumologická a ftizeologická společnost. ISSN 1213-810X, 2015, vol. 75, no. 4, pp. 137-140.


more

 

GREGUŠ, Michal - FORET, František - KINDLOVÁ, Dagmar - POKOJOVÁ, Eva - PLUTINSKÝ, Marek - DOUBKOVÁ, Martina - MERTA, Zdeněk - BINKOVÁ, Ilona - SKŘIČKOVÁ, Jana - KUBÁŇ, Petr.
Monitoring the ionic content of exhaled breath condensate in various respiratory diseases by capillary electrophoresis with contactless conductivity detection. IOP Publishing. 2015, vol. 9/2015, pp. 1-10.


more

 

SKŘIČKOVÁ, Jana.
Nádory plic. In Onkologie - minimum pro praxi, Jiří Tomášek a kol. Vyd. 1. Praha : Axonite CZ, 2015. ISBN 978-80-88046-01-1, pp. 174-184.


more

 

POKOJOVÁ, Eva - SKŘIČKOVÁ, Jana.
Naše zkušenosti s Ivacaftorem u pacienta s cystickou fibrózou a těžkým snížením plicních funkcí. 2015.


more

 
First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 58 records, displayed 1 - 30