Department of Pulmonary Diseases and Tuberculosis

Total number of titles in 2014: 16

 

DOSBABA, Filip - ŽURKOVÁ, Petra - LUDKA, Ondřej - VYSOKÝ, Robert - BAŤALÍK, Ladislav - ŠPINAR, Jindřich - KOLAŘÍK, Ondřej.
Aerobní a specifický trénink nádechových svalů u pacinetů s chronickým srdečním selháním. In Sborník abstraktů z mezinárodní konference Analýza pohybu a její praktické aplikace ve fyzioterapii. Vyd. 2014. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. ISBN 978-80-244-4220-4, pp. 19-52. 3.10.2014, Olomouc.


more

 

MAREL, M. - KOLEK, V. - HLOBIL, Z. - BARTOŇ, P. - BRŮHA, F. - SKŘIČKOVÁ, Jana - PETŘÍK, F. - REITERER, P. - VONDRA, J. - VANÍK, P. - SNÍŽEK, T. - PAUK, N. - PEŠEK, M. - SALAJKA, F. - VOTRUBA, J. - VAŠÁKOVÁ, M. - ONDREJKA, G. - VYTISKA, J. - KOBLÍŽEK, V. - POHUNEK, P. - FILA, l. - GRANDCOURTOVÁ, A..
Bronchoscopy in the Czech Republic in 2012. Studia pneumologica et phthiseologica, Praha, Trios. ISSN 1213-810X, 2014, vol. 74, no. 1, pp. 14-19.


more

 

ŽURKOVÁ, M. - KOLEK, V. - VAŠÁKOVÁ, M. - LOŠTÁKOVÁ, V. - BARTOŠ, V. - ŠTERCLOVÁ, M. - DOUBKOVÁ, Martina - BINKOVÁ, Ilona - BITTENGLOVÁ, R. - LISÁ, P. - PLAČKOVÁ, M. - ŘIHÁK, V. - ŠULDOVÁ, H. - PETŘÍK, F. - PŠÍKALOVÁ, J. - SNÍŽEK, T. - ŠIŠKOVÁ, L. - HRDINA, R. - MOKOŠOVÁ, R. - TYL, R..
Hodnocení dynamiky plicních funkcí nemocných s IPF ve vztahu k jednotlivým léčebným modalitám. 2014.


more

 

SKŘIČKOVÁ, Jana.
Jiné nádory plic a průdušek. In Pneumologie. 2., rozš. vyd. Praha : Maxdorf, 2014. Jessenius, ISBN 978-80-7345-387-9, pp. 335-339.


more

 

SKŘIČKOVÁ, Jana.
Karcinom plic. In Pneumologie. 2., rozš. vyd. Praha : Maxdorf, 2014. Jessenius, ISBN 978-80-7345-387-9, pp. 315-334.


more

 

SKŘIČKOVÁ, Jana.
Léčba karcinomu plic. Postgraduální medicína, Praha, Mladá fronta a.s. ISSN 1212-4184, 2014, vol. 2, no. 16, pp. 152-158.


more

 

SKŘIČKOVÁ, Jana.
Nádory mediastina. In Pneumologie. 2., rozš. vyd. Praha : Maxdorf, 2014. Jessenius, ISBN 978-80-7345-387-9, pp. 371-378.


more

 

SKŘIČKOVÁ, Jana.
Pneumonie u imunokompromitovaných nemocných. In Pneumologie. 2., rozš. vyd. Praha : Maxdorf, 2014. Jessenius, ISBN 978-80-7345-387-9, pp. 209-210.


more

 

SKŘIČKOVÁ, Jana - KADLEC, Bohdan.
Příznaky a rizika karcinomu plic. Medicína pro praxi, Solen s.r.o. ISSN 1214-8687, 2014, pp. 30-33.


more

 

ILLA, Petr - TOMÍŠKOVÁ, Marcela - SKŘIČKOVÁ, Jana.
Screening rizika malnutrice versus ukazatelé nutričního stavu a systémové zánětlivé odpovědi u pacientů s nově diagnostikovaným karcinomem plic. Klinická onkologie, Ambit Media a.s. ISSN 0862-495X, 2014.


more

 

SKŘIČKOVÁ, Jana.
Sekundární nádory plic. In Pneumologie. 2., rozš. vyd. Praha : Maxdorf, 2014. Jessenius, ISBN 978-80-7345-387-9, pp. 340-342.


more

 

KADLEC, Bohdan - SKŘIČKOVÁ, Jana - MERTA, Zdeněk - DUŠEK, Ladislav - JARKOVSKÝ, Jiří.
The Incidence and Predictors of Thromboembolic Events in Patients with Lung Cancer. The Scientific World Journal, New York, Hindawi Publishing Corporation, USA. ISSN 1537-744X, 2014, vol. 2014, no. "125706", pp. 1-9.


more

 

TURČÁNI, Pavel - SKŘIČKOVÁ, Jana - PAVLÍK, Tomáš - JANOUŠOVÁ, Eva - ORBAN, Marek.
The prevalence of obstructive sleep apnea in patients hospitalized for COPD exacerbation. Biomedical Papers, Univerzita Palackého v Olomouci. ISSN 1213-8118, 2014, vol. 158, 7 pp.


more

 

ŽURKOVÁ, Petra - MERTA, Zdeněk - DOŠKOVÁ, Milada - BARTOŠKOVÁ, Miroslava - BEDNAŘÍK, Josef.
Vyšetření plicních funkcí a síly dechových svalů u nemocných s okulární a generalizovanou formou myasthenia gravis. 2014.


more

 

SKŘIČKOVÁ, Jana.
Význam vyšetření bioptického materiálu pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) vzhledem k moderním možnostem léčby pacientů stadia III. 2014.


more

 

SKŘIČKOVÁ, Jana.
Záněty mediastina. In Pneumologie. 2., rozš. vyd. Praha : Maxdorf, 2014. Jessenius, ISBN 978-80-7345-387-9, pp. 379-380.


more