Radiologická klinika

Začlenění pracoviště ve struktuře

Ústav výpočetní techniky MU s využitím ArcGIS Server, CEDA a Geodis | Copyright © 2016
Masarykova univerzita
Lékařská fakulta
Radiologická klinika
Korespondenční adresa: Jihlavská 340/20, 625 00 Brno
Sídlo:budova L, areál Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, Bohunice, Brno
umístění a doprava    fotogalerie
Telefon:532 23 3007
Fax:532 23 2383
E-mail:jhalouzkova@fnbrnodotcz
WWW:odkaz do nového oknahttp://www.fnbrno.cz/rdk

Vedoucí pracoviště:
prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA

Zástupce vedoucího:
MUDr. Daniel Bartušek, Ph.D.

Zástupce vedoucího:
MUDr. Daniel Bartušek, Ph.D.