Department of Urology

Total number of titles in 2015: 13

 

FEDORKO, Michal - STANÍK, Michal - ILIEV, Robert - MLČOCHOVÁ, Hana - MACHÁČKOVÁ, Táňa - PACÍK, Dalibor - DOLEŽEL, Jan - SLABÝ, Ondřej.
Circulating miRNA-378 and miRNA-210 in patients with renal cell carcinoma and their levels after surgical removal of the tumour. European Urology Suppl., Elsevier Science. ISSN 1569-9056, 2015, vol. 14, no. 2, p. e861.


more

 

FEDORKO, Michal - STANÍK, Michal - ILIEV, Robert - LOJOVÁ, Martina - MACHÁČKOVÁ, Táňa - SVOBODA, Marek - PACÍK, Dalibor - DOLEŽEL, Jan - SLABÝ, Ondřej.
Combination of MiR-378 and MiR-210 Serum Levels Enables Sensitive Detection of Renal Cell Carcinoma. International Journal of Molecular Sciences, Basel, Switzerland, MDPI Center, Switzerland. ISSN 1661-6596, 2015, vol. 16, no. 10, pp. 23382-23389.


more

 

DIXON, Christopher - CEDANO, Edwin Rijo - PACÍK, Dalibor - VÍT, Vítězslav - VARGA, Gabriel - WAGRELL, Lennart - TORNBLOM, Magnus - MYNDERSE, Lance - LARSON, Thayne.
Efficacy and Safety of Rezum System Water Vapor Treatment for Lower Urinary Tract Symptoms Secondary to Benign Prostatic Hyperplasia. Urology, New York, Elsevier Science, USA. ISSN 0090-4295, 2015, vol. 86, no. 5, pp. 1042-1047.


more

 

ILIEV, Robert - STANÍK, Michal - DOLEŽEL, Jan - FEDORKO, Michal - PACÍK, Dalibor - POPRACH, Alexandr - SLABÝ, Ondřej.
Exprese PIWIL proteinů a piR-651 u pacientů s renálním karcinomem. 2015.


more

 

SOROKAČ KUBOLKOVÁ, Alena - FEDORKO, Michal.
High-grade non-Hodgkinůvlymfom imitující primární nádor penisu. 2015.


more

 

URBANOVÁ, Lucie - VYHNÁNKOVÁ, Vlasta - KRISOVÁ, Šárka - PACÍK, Dalibor - NEČAS, Alois.
Intensive training technique utilizing the dog's olfactory abilities to diagnose prostate cancer in men. Acta veterinaria Brno, Brno, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. ISSN 0001-7213, 2015, vol. 84, no. 1, pp. 77-82.


more

 

FEDORKO, Michal - STANÍK, Michal - MLČOCHOVÁ, Hana - MACHÁČKOVÁ, Táňa - PACÍK, Dalibor - DOLEŽEL, Jan - SLABÝ, Ondřej.
MikroRNA jako neinvazivní biomarkery renálního karcinomu. 2015.


more

 

FEDORKO, Michal - PACÍK, Dalibor - VARGA, Gabriel - WASSERBAUER, Roman - GHAZAL, Motasem - NUSSIR, Mohamed Ismail Abdo.
MikroRNA v patogenezi renálního karcinomu a jejich využití pro stanovení diagnózy a prognózy RCC. Urologické listy, Ambit Media a.s. ISSN 1214-2085, 2015, vol. 13, no. 1, p. 27-31.


more

 

FEDORKO, Michal - PACÍK, Dalibor.
Možnosti / algoritmus léčby kastračně rezistentního karcinomu prostaty. Černá Hora : 20. ročník sympózia Onkologie v praxi, 2015. ISBN 978-80-260-7603-2, nestránkováno-3 pp. 2015, Černá Hora.


more

 

FEDORKO, Michal - KISS, Igor - PACÍK, Dalibor.
Nádory ledvin. In Geriatrická onkologie. Praha : Mladá fronta, 2015. ISBN 978-80-204-3738-9, pp. 120-124.


more

 

ILIEV, Robert - VYCHYTILOVÁ, Petra - JURÁČEK, Jaroslav - MLČOCHOVÁ, Hana - STANÍK, Michal - DOLEŽEL, Jan - FEDORKO, Michal - PACÍK, Dalibor - SVOBODA, Marek - SLABÝ, Ondřej.
Piwi genes and tissue/serum piR-651 are related to clinicopathologic features of renal cell carcinoma. 2015.


more

 

MYNDERSE, Lance A. - HANSON, Dennis - ROBB, Richard A. - PACÍK, Dalibor - VÍT, Vítězslav - VARGA, Gabriel - WAGRELL, Lennart - TORNBLOM, Magnus - CEDANO, Edwin Rijo - WOODRUM, David A. - DIXON, Christopher M. - LARSON, Thayne R..
Rezum System Water Vapor Treatment for Lower Urinary Tract Symptoms/Benign Prostatic Hyperplasia: Validation of Convective Thermal Energy Transfer and Characterization With Magnetic Resonance Imaging and 3-Dimensional Renderings. Urology, New York, Elsevier Science Inc., USA. ISSN 0090-4295, 2015, vol. 86, no. 1, pp. 122-127.


more

 

FEDORKO, Michal - POLÁKOVÁ, Lucia - VÍT, Vítězslav - PACÍK, Dalibor.
Zpráva z 30. výroční konference Evropské urologické asociace. Urologické listy, Ambit Media a.s. ISSN 1214-2085, 2015, vol. 13, no. 2, pp. 47-52.


more