Department of Urology

Total number of titles in 2014: 17

 

WASSERBAUER, Roman.
Aktivní přístup k časné detekci karcinomu prostaty – co je smysluplné a co již škodlivé. Urologické listy, Praha, Ambit Media. ISSN 1214-2085, 2014, vol. 12, no. 2, pp. 19-28.


more

 

ILIEV, Robert - STANÍK, Michal - DOLEŽEL, Jan - PACÍK, Dalibor - FEDORKO, Michal - SLABÝ, Ondřej.
Analýza exprese PIWIL proteinů a vybraných piRNA u renálního karcinomu. 2014.


more

 

ILIEV, Robert - VYCHYTILOVÁ, Petra - STANÍK, Michal - DOLEŽEL, Jan - FEDORKO, Michal - PACÍK, Dalibor - SVOBODA, Marek - SLABÝ, Ondřej.
Deregulace PIWIL proteinů a vybraných piRNA u RCC a CRC. 2014.


more

 

KNEDLÍK, Tomáš - NAVRÁTIL, Václav - VIK, Viktor - PACÍK, Dalibor - ŠÁCHA, Pavel - KONVALINKA, Jan.
Detection and quantitation of glutamate carboxypeptidase II in human blood. Prostate, HOBOKEN, WILEY-BLACKWELL, USA. ISSN 0270-4137, 2014, vol. 74, no. 7, pp. 768-780.


more

 

KNEDLÍK, T - NAVRATIL, V - VIK, Viktor - PACÍK, Dalibor - SACHA, P - KONVALINKA, Jan.
Detection and Quantitation of Glutamate Carboxypeptidase II in Human Blood. The Prostate, 2014;74(7):768-80. 2014, p. 768-80.


more

 

PETRÍK, Martin - ČERMÁK, Aleš.
Erektilní dysfunkce – patofyziologické mechanizmy vzniku. Urologické listy, Ambit Media a.s. ISSN 1214-2085, 2014, vol. 12, no. 1, pp. 6-10.


more

 

POLÁKOVÁ, Lucia - PACÍK, Dalibor - ČERMÁK, Aleš.
Karcinom prostaty – od hormonální závislosti po kastračně rezistentní nádor. Urologické listy, Praha, Ambit Media. ISSN 1214-2085, 2014, vol. 12, no. 2, pp. 29-39.


more

 

DOLAN, Igor - ŠRÁMKOVÁ, Taťána - ŠRÁMKOVÁ, Kateřina - KUMSTÁT, Petr - FEDORKO, Michal - FILIPENSKÝ, Petr.
Kvalita života mužů po spinálním traumatu s ohledem na sexuální dysfunkce. 2014.


more

 

CATHOMAS, Richard - BAJORY, Zoltan - BOUZID, Mounira - GHONEIMY, Ahmed El - GILLESSEN, Silke - GONCALVES, Frederico - KACSO, Gabriel - KRAMER, Gero - MILECKI, Piotr - PACÍK, Dalibor - TANTAWY, Wahid - LESNIEWSKI-KMAK, Krzystof.
Management of Bone Metastases fin Patients with Castration-Resistant Prostate Cancer. Urologia internationalis, Basel, Karger, Switzerland. ISSN 0042-1138, 2014, vol. 92, no. 4, pp. 377-386.


more

 

MLČOCHOVÁ, Hana - HÉŽOVÁ, Renata - STANÍK, Michal - DOLEŽEL, Jan - FEDORKO, Michal - PACÍK, Dalibor - SLABÝ, Ondřej.
Metodické aspekty analýzy mikroRNA v moči jako potenciálních biomarkerů v uroonkologii. 2014. ISBN 978-80-260-6793-1.


more

 

FEDORKO, Michal - STANÍK, Michal - ILIEV, Robert - MLČOCHOVÁ, Hana - MACHÁČKOVÁ, Táňa - PACÍK, Dalibor - DOLEŽEL, Jan - DOLAN, Igor - SLABÝ, Ondřej.
MiRNA-378 a miRNA-210 u pacientů s renálním karcinomem a jejich hladiny po odstranění nádoru. 2014.


more

 

NUSSIR, Mohamed Ismail Abdo.
Možnosti chirurgické léčby erektilní dysfunkce – dosavadní vývoj a současné možnosti. Urologické listy, Ambit Media a.s. ISSN 1214-2085, 2014, vol. 12, no. 1, pp. 24-28.


more

 

MLČOCHOVÁ, Hana - HÉŽOVÁ, Renata - STANÍK, Michal - DOLEŽEL, Jan - FEDORKO, Michal - PACÍK, Dalibor - SLABÝ, Ondřej.
Nastavení základních metodických parametrů analýzy miRNA v moči jako potenciálních biomarkerů v uroonkologii. 2014. ISBN 978-80-86793-32-0.


more

 

ILIEV, Robert - VYCHYTILOVÁ, Petra - STANÍK, Michal - DOLEŽEL, Jan - FEDORKO, Michal - PACÍK, Dalibor - SVOBODA, Marek - SLABÝ, Ondřej.
Role PIWIL proteinů a vybraných piRNA v patogenezi RCC a CRC. 2014. ISBN 978-80-260-6793-1.


more

 

ŽÁKOVÁ, Jana - LOUSOVÁ, Eva - VENTRUBA, Pavel - CRHA, Igor - POCHOPOVÁ, Hana - TESAŘOVÁ, Eva - VINKLÁRKOVÁ, Jaroslava - NUSSIR, Mohamed Ismail Abdo.
Sperm cryopreservation before testicular cancer treatment and its subsequent utilization for the treatment of infertility. The Scientific World Journal, New York, Hindawi Publishing Corporation, USA. ISSN 1537-744X, 2014, vol. 2014, no. "575978", pp. 1-5.


more

 

VYHNÁNKOVÁ, Vlasta - PACÍK, Dalibor - ČERMÁK, Aleš.
Vývoj medikamentózní terapie ED - minulost, současnost, budoucnost. Urologické listy, Praha, Ambit Media. ISSN 1214-2085, 2014, vol. 12, no. 1, pp. 19-23.


more

 

HÉŽOVÁ, Renata - ILIEV, Robert - MLČOCHOVÁ, Hana - MACHÁČKOVÁ, Táňa - STANÍK, Michal - FEDORKO, Michal - POPRACH, Alexandr - DOLEŽEL, Jan - PACÍK, Dalibor - SVOBODA, Marek - VYZULA, Rostislav - SLABÝ, Ondřej.
Zvýšená hladina cirkulujících miR-378 a miR-210 v séru pacientů s renálním karcinomem. 2014. ISBN 978-80-86793-32-0.


more