Department of Urology

Total number of titles in 2015: 6

 

FEDORKO, Michal - STANÍK, Michal - ILIEV, Robert - MLČOCHOVÁ, Hana - MACHÁČKOVÁ, Táňa - PACÍK, Dalibor - DOLEŽEL, Jan - SLABÝ, Ondřej.
Circulating miRNA-378 and miRNA-210 in patients with renal cell carcinoma and their levels after surgical removal of the tumour. European Urology Suppl., Elsevier Science. ISSN 1569-9056, 2015, vol. 14, no. 2, p. e861.


more

 

ILIEV, Robert - STANÍK, Michal - DOLEŽEL, Jan - FEDORKO, Michal - PACÍK, Dalibor - POPRACH, Alexandr - SLABÝ, Ondřej.
Exprese PIWIL proteinů a piR-651 u pacientů s renálním karcinomem. 2015.


more

 

FEDORKO, Michal - STANÍK, Michal - MLČOCHOVÁ, Hana - MACHÁČKOVÁ, Táňa - PACÍK, Dalibor - DOLEŽEL, Jan - SLABÝ, Ondřej.
MikroRNA jako neinvazivní biomarkery renálního karcinomu. 2015.


more

 

FEDORKO, Michal - PACÍK, Dalibor - VARGA, Gabriel - WASSERBAUER, Roman - GHAZAL, Motasem - NUSSIR, Mohamed Ismail Abdo.
MikroRNA v patogenezi renálního karcinomu a jejich využití pro stanovení diagnózy a prognózy RCC. Urologické listy, Ambit Media a.s. ISSN 1214-2085, 2015, vol. 13, no. 1, p. 27-31.


more

 

FEDORKO, Michal - PACÍK, Dalibor.
Možnosti / algoritmus léčby kastračně rezistentního karcinomu prostaty. Černá Hora : 20. ročník sympózia Onkologie v praxi, 2015. ISBN 978-80-260-7603-2, nestránkováno-3 pp. 2015, Černá Hora.


more

 

ILIEV, Robert - VYCHYTILOVÁ, Petra - JURÁČEK, Jaroslav - MLČOCHOVÁ, Hana - STANÍK, Michal - DOLEŽEL, Jan - FEDORKO, Michal - PACÍK, Dalibor - SVOBODA, Marek - SLABÝ, Ondřej.
Piwi genes and tissue/serum piR-651 are related to clinicopathologic features of renal cell carcinoma. 2015.


more