Urologická klinika

Začlenění pracoviště ve struktuře

Ústav výpočetní techniky MU s využitím ArcGIS Server, CEDA a Geodis | Copyright © 2016
Masarykova univerzita
Lékařská fakulta
Urologická klinika
Korespondenční adresa: Jihlavská 340/20, 625 00 Brno
Sídlo:budova X, areál Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, Bohunice, Brno
umístění a doprava    fotogalerie
Telefon:532 23 3860
Fax:532 23 2306
E-mail:ikralikova@fnbrnodotcz
WWW:odkaz do nového oknahttp://www.fnbrno.cz/uk

Vedoucí pracoviště:
prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.