Institutions shared with the Faculty Hospital Brno (paediatric medicine)

Total number of titles in 2015: 3

 

ŽUREK, Jiří.
Bezpečnost a účinnost propofolu v intenzivní péči u dětí - přítel nebo nepřítel?. 2015. ISBN 978-80-905684-8-8.


more

 

VAVŘINA, Martin.
Srovnávací studie nalbuphinu a alphentanilu při adenotomii u dětí. 2015. ISBN 978-80-905684-8-8.


more

 

ŽUREK, Jiří.
Terapeutické použití dexmedetomidinu a klonidinu během syndromu z odnětí u dětských pacientů v intenzivní péči. 2015. ISBN 978-80-905684-8-8.


more