Theoretical Departments

Total number of titles in 2016: 25

 

PEŠ, Ondřej - MIDLIK, Adam - SCHLAGHAMERSKÝ, Jiří - ZITNAN, M. - TÁBORSKÝ, Petr.
A study on bioluminescence and photoluminescence in the earthworm Eisenia lucens. Photochemical and Photobiological Sciences, Cambridge, Royal Society of Chemistry, Great Britain. ISSN 1474-905X, 2016, vol. 15, 6 pp.


more

 

BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra - KAŠTOVSKÝ, Jakub - BARTOŠOVÁ, Michaela - MUSILOVÁ, Kristína - ŽÁČKOVÁ, Lenka - KUKLETOVÁ, Martina - KUKLA, Lubomír - IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie.
ACE I/D POLYMORPHISM ASSOCIATED WITH CARIES IN PERMANENT BUT NOT PRIMARY DENTITION IN CZECH CHILDREN. Caries Research, Basel (Switzerland), Karger, Switzerland. ISSN 0008-6568, 2016, vol. in print, no. in print, in print-6 pp.


more

 

BABINSKÁ, Zuzana - RUDÁ, Jana - AMCHOVÁ, Petra - ŠTARK, Tibor - ŠULCOVÁ, Alexandra - MICALE, Vincenzo.
Alkoholová závislosť v neurovývojovom modeli schizofrénie u potkana. 2016.


more

 

JOUKAL, Marek - KLUSÁKOVÁ, Ilona - DUBOVÝ, Petr.
Buněčné změny v plexus choroideus po poškození periferního nervu. 2016.


more

 

HENDRYCH, Michal - OLEJNÍČKOVÁ, Veronika - NOVÁKOVÁ, Marie.
Calcium versus strontium handling by the heart muscle. General Physiology and Biophysics, Bratislava, Slovak Academy of Sciences, Slovakia. ISSN 0231-5882, 2016, vol. 35, 11 pp.


more

 

SÁNDOR, Roman - MIDLIK, Adam - ŠEBRLOVÁ, Kristýna - DOVRTĚLOVÁ, Gabriela - NOSKOVÁ, Kristýna - JUŘICA, Jan - SLANINOVÁ, Iva - TÁBORSKÁ, Eva - PEŠ, Ondřej.
Identification of metabolites of selected benzophenanthridine alkaloids and their toxicity evaluation. JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND BIOMEDICAL ANALYSIS, Elsevier Science, USA. ISSN 0731-7085, 2016, vol. 121, no. 20 March 2016, pp. 174-180.


more

 

BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra - KAŠTOVSKÝ, Jakub - LUČANOVÁ, Světlana - BÁRTOVÁ, Jiřina - POSKEROVÁ, Hana - VOKURKA, Jan - FASSMANN, Antonín - KAŇKOVÁ, Kateřina - IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie.
Interleukin-17A gene variability in patients with type 1 diabetes mellitus and chronic periodontitis; its correlation with IL-17 levels and the occurrence of periodontopathic bacteria. Mediators of Inflammation, USA, Hindawi Pub. Corp., USA. ISSN 0962-9351, 2016, vol. Volume 201, no. Article ID 572354, pp. 1-9.


more

 

SLANINOVÁ, Iva - LÓPEZ-SÁNCHEZ, Noelia - ŠEBRLOVÁ, Kristýna - VYMAZAL, Ondřej - FRADE, José María - TÁBORSKÁ, Eva.
Introduction of macarpine as a novel cell-permeant DNA dye for live cell imaging and flow cytometry sorting. Biology of the Cell, Hoboken, Wiley-Blackwell, USA. ISSN 0248-4900, 2016, vol. 108, no. 1, pp. 1-18.


more

 

STÖLZEL, F - MOHR, B - KRAMER, M - OELSCHLÄGEL, U - BOCHTLER, T - BERDEL, WE - KAUFMANN, M - BALDUS, CD - SCHÄFER-ECKART, K - STUHLMANN, R - EINSELE, H - KRAUSE, SW - SERVE, H - HÄNEL, M - HERBST, R - NEUBAUER, A - SOHLBACH, K - MAYER, Jiří - MIDDEKE, JM - PLATZBECKER, U - SCHAICH, M - KRÄMER, A - RÖLLIG, C - SCHETELIG, J - BORNHÄUSER, M - EHNINGER, G.
Karyotype complexity and prognosis in acute myeloid leukemia. Blood Cancer Journal, London, Nature Publishing Group, Great Britain. ISSN 2044-5385, 2016, vol. 6, no. "e386", pp. 1-7.


more

 

HOLUBOVÁ, Marie - PILNÝ, Jaroslav.
Kvalita života pacientů s artrózou kolenního a kyčelního kloubu - přehled využívaných dotazníků. Ortopedie, Praha, Medakta. ISSN 1802-1727, 2016, vol. 10, no. 1, pp. 37-42.


more

 

PEKAŘ, Matej - MAZUR, Miloslav - FOLTYS, Aleš - KOZÁK, Jiří - KUBA, Petr - PEKAŘOVÁ, Anna - NOVÁKOVÁ, Zuzana.
LUMBÁLNÍ SYMPATEKTOMIE V PROBLEMATICE DIABETICKÉ NOHY. 2016.


more

 

RUDÁ, Jana - BABINSKÁ, Zuzana - AMCHOVÁ, Petra - ŠTARK, Tibor - ŠULCOVÁ, Alexandra - MICALE, Vincenzo.
Metamfetaminová závislost v metylazoxymetanolovém (MAM) modelu schizofrenie u samců a samic potkana. 2016.


more

 

PALÁNOVÁ, Blanka - STÁVKOVÁ, Jana - LEFNEROVÁ, Danuše - MATĚJOVÁ, Halina.
Mikrobiologická rizika z potravin během těhotenství. Výživa a potraviny, Praha, Výživaservis. ISSN 1211-846X, 2016, vol. 71, no. 1, pp. 15-18.


more

 

TOLBOOM, Herman - OLEJNÍČKOVÁ, Veronika - RESER, Diana - WILHELM, Markus J. - GASSMANN, Max - BOGDANOVA, Anna - FALK, Volkmar.
Moderate hypothermia during ex vivo machine perfusion promotes recovery of hearts donated after cardiocirculatory death. European Journal Cardio-Thoracic Surgery, Cary, Oxford University Press, USA. ISSN 1010-7940, 2016, vol. 49, no. 1, pp. 25-31.


more

 

HOŘÁK, Martin - NOVÁK, Jan - BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie.
Muscle-specific microRNAs in skeletal muscle development. Developmental Biology, San Diego, Academic Press Inc., USA. ISSN 0012-1606, 2016.


more

 

HRUBÁ, Drahoslava - FIALOVÁ, Jana - STÁVKOVÁ, Jana.
Nekuřácký domov. 2016.


more

 

BÜCHLER, Tomáš - BORTLÍČEK, Zbyněk - POPRACH, Alexandr - PAVLÍK, Tomáš - VEŠKRNOVÁ, Veronika - HONZÍRKOVÁ, Michaela - ZEMANOVÁ, Milada - FIALA, Ondřej - KUBÁČKOVÁ, Kateřina - SLABÝ, Ondřej - SVOBODA, Marek - VYZULA, Rostislav - DUŠEK, Ladislav - MELICHAR, Bohuslav.
Outcomes for Patients with Metastatic Renal Cell Carcinoma Achieving a Complete Response on Targeted Therapy: A Registry-based Analysis. European Urology, Brusel, Karger, The Nederlands. ISSN 0302-2838, 2016.


more

 

KUMMEROVÁ, Marie - ZEZULKA, Štěpán - BABULA, Petr - TŘÍSKA, Jan.
Possible ecological risk of two pharmaceuticals diclofenac and paracetamol demonstrated on a model plant Lemna minor. Journal of Hazardous Materials, Amsterdam, Elsevier Science BV. ISSN 0304-3894, 2016, vol. 302, no. 1, pp. 351-361.


more

 

MAYEROVÁ, Michaela - JARKOVSKÝ, Jiří - PIVNIČKA, Jan - USTOHAL, Libor - KAŠPÁREK, Tomáš - ČEŠKOVÁ, Eva.
Praktické výstupy klinického monitorování psychofarmak. 2016.


more

 

USTOHAL, Libor - MAYEROVÁ, Michaela - KOTOLOVÁ, Hana - HORSKÁ, Kateřina - ALBRECHTOVÁ, Lenka - ČEŠKOVÁ, Eva - KAŠPÁREK, Tomáš.
Přírůstek hmotnosti a schizofrenie. 2016.


more

 

USTOHAL, Libor - MAYEROVÁ, Michaela - SVĚRÁK, Tomáš - ALBRECHTOVÁ, Lenka - ČEŠKOVÁ, Eva - KAŠPÁREK, Tomáš.
Repetitivní transkraniální magnetická stimulace jako augmentace psychofarmak. 2016.


more

 

BARTÁKOVÁ, Vendula - KLIMEŠOVÁ, Linda - KIANIČKOVÁ, Katarína - DVOŘÁKOVÁ, Veronika - KAŇKOVÁ, Kateřina - OLŠOVSKÝ, Jindřich - SVOJANOVSKÝ, Jan - MALÚŠKOVÁ, Denisa - ŘEHOŘOVÁ, Jitka - BĚLOBRÁDKOVÁ, Jana.
Resting heart rate does not predict cardiovascular and renal outcomes in type 2 diabetic patients. Journal of Diabetes Research, Great Britain. ISSN 2314-6745, 2016, vol. 2016, no. 1, pp. 1-7.


more

 

STAFFA, Erik - BERNARD, Vladan - KUBÍČEK, Luboš - ŽIŽLAVSKÝ, Václav - LANGEROVÁ, Jana - VLK, Daniel - VLACHOVSKÝ, Robert - STAFFA, Robert - MORNSTEIN, Vojtěch.
Využití bezkontaktní termografie u pacientů s vaskulárním onemocněním. 2016.


more

 

STAFFA, Erik - BERNARD, Vladan - KUBÍČEK, Luboš - ŽIŽLAVSKÝ, Václav - LANGEROVÁ, Jana - VLK, Daniel - VLACHOVSKÝ, Robert - STAFFA, Robert - MORNSTEIN, Vojtěch.
Využití bezkontaktní termografie u pacientů s vaskulárním onemocněním. 2016.


more

 

KAŠPÁREK, Tomáš - ČEŠKOVÁ, Eva.
Výzkum centra Neurověd CEITEC MU Brno a Psychiatrické kliniky lF MU a FN Brno. 2016.


more