Theoretical Departments

Total number of titles in 2015: 362

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1

Letter A, page 1Letter B, page 2Letter C, page 2Letter D, page 3Letter E, page 3Letter F, page 4Letter G, page 4Letter H, page 4Letter CH, page 5Letter I, page 5Letter J, page 5Letter K, page 5Letter L, page 6Letter M, page 6Letter N, page 7Letter O, page 7Letter P, page 8Letter Q, page 9Letter R, page 9Letter S, page 9Letter T, page 10Letter U, page 12Letter V, page 12Letter W, page 12Letter X, page 12Letter Y, page 12Letter Z, page 12
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 362 records, displayed 1 - 30

 

BAŤALÍK, Ladislav - DOSBABA, Filip - VYSOKÝ, Robert - NEHYBA, Svatopluk - ŠPINAR, Jindřich.
1347 tréninkových cyklů Kardiovaskulární rehabilitace u kardiaků ve Fakultní nemocnici Brno. 2015.


more

 

HEGER, Zbynek - GUMULEC, Jaromír - CERNEI, Natalia - TMEJOVA, Katerina - KOPEL, Pavel - BALVAN, Jan - MASAŘÍK, Michal - ZITKA, Ondrej - BEKLOVA, Miroslava - ADAM, Vojtech - KIZEK, Rene.
17 beta-estradiol-containing liposomes as a novel delivery system for the antisense therapy of ER-positive breast cancer: An in vitro study on the MCF-7 cell line. Oncology Reports, Athens, Spandidos Publications, Greece. ISSN 1021-335X, 2015, vol. 33, no. 2, pp. 921-929.


more

 

HEGER, Zbynek - ZITKA, Jan - CERNEI, Natalia - KRIZKOVA, Sona - SZTALMACHOVÁ, Markéta - KOPEL, Pavel - MASAŘÍK, Michal - HODEK, Petr - ZÍTKA, Ondrej - ADAM, Vojtech - KIZEK, Rene.
3D-printed biosensor with poly(dimethylsiloxane) reservoir for magnetic separation and quantum dots-based immunolabeling of metallothionein. Electrophoresis, Hoboken, Wiley-Blackwell, USA. ISSN 0173-0835, 2015, vol. 36, no. 11-12, pp. 1256-1264.


more

 

JOUKAL, Marek - FRIŠHONS, Jan.
A facial reconstruction and identification technique for seriously devastating head wounds. Forensic Science International, Clare, Elsevier Ireland Ltd, Ireland. ISSN 0379-0738, 2015, vol. 2015, no. 252, pp. 82-86.


more

 

KHAIRNAR, Amit Suresh - LATTA, Peter - DRAŽANOVÁ, Eva - KUČEROVÁ, Jana - ARAB, Anas - HUTTER-PAIER, Birgit - HAVAS, Daniel - WINDISH, Manfred - ŠULCOVÁ, Alexandra - STARČUK, Zenon - REKTOROVÁ, Irena.
A longitudinal diffusion kurtosis imaging study in TNWT-61 transgenic mouse model of Parkinson´s disease: comparison with conventional diffusion tensor imaging. 2015.


more

 

GELBÍČOVÁ, Tereza - KOLÁČKOVÁ, Ivana - PANTŮČEK, Roman - KARPÍŠKOVÁ, Renata.
A novel mutation leading to a premature stop codon in inlA of Listeria monocytogenes isolated from neonatal listeriosis. New Microbiologica, Bologna, Italy, Italian Society for Medical Virology (SIVIM), Italy. ISSN 1121-7138, 2015, vol. 38, no. 2, pp. 293-296.


more

 

KANT, S. G. - ČERVENKOVÁ, Iveta - BÁLEK, Lukáš - TRANTÍREK, Lukáš - SANTEN, G. W. E. - DE VRIES, M. C. - VAN DUYVENVOORDE, H. A. - VAN DER WIELEN, M. J. R. - VERKERK, A. J. M. H. - UITTERLINDEN, A. G. - HANNEMA, S. E. - WIT, J. M. - OOSTDIJK, W. - KREJČÍ, Pavel - LOSEKOOT, Monique.
A novel variant of FGFR3 causes proportionate short stature. European Journal od Endocrinology, BRISTOL, BIOSCIENTIFICA LTD, Great Britain. ISSN 0804-4643, 2015, vol. 172, no. 6, pp. 763-770.


more

 

ZIKÁN, Michal - FISCHEROVA, Daniela - PINKAVOVA, Ivana - SLAMA, Jiri - WEINBERGER, Vít - DUŠEK, Ladislav - CIBULA, David.
A prospective study examining the incidence of asymptomatic and symptomatic lymphoceles following lymphadenectomy in patients with gynecological cancer. Gynecologic Oncology, San Diego, Academic Press Inc. Elsevier Science, USA. ISSN 0090-8258, 2015, vol. 137, no. 2, pp. 291-298.


more

 

ŠERÝ, Omar - BONCZEK, Ondřej - HLOUŠKOVÁ, Alena - ČERNOCHOVÁ, Pavlína - VANĚK, Jiří - MÍŠEK, Ivan - KREJČÍ, Přemysl - IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie.
A screen of a large Czech cohort of oligodontia patients implicates a novel mutation in the PAX9 gene. EUROPEAN JOURNAL OF ORAL SCIENCES, United Kingdom, Blackwell, Great Britain. ISSN 0909-8836, 2015, vol. 123, no. 2, pp. 65-71.


more

 

HEJČ, Jakub - VÍTEK, Martin - RONZHINA, Marina - NOVÁKOVÁ, Marie - KOLÁŘOVÁ, Jana.
A Wavelet-Based ECG Delineation Method: Adaptation to an Experimental Electrograms with Manifested Global Ischemia. Cardiovascular Engineering and Technology, New York, Springer Publishing Company, USA. ISSN 1869-408X, 2015, vol. 6, no. 3, pp. 364-375.


more

 

PANTUČKOVÁ, Pavla - BARTOŠOVÁ, Michaela - BROUKAL, Zdeněk - KUKLETOVÁ, Martina - IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie.
Agreement of two molecular methods for the oral anaerobes detection in children. 2015.


more

 

VŠIANSKÁ, Pavla - ŘÍHOVÁ, Lucie - VARMUŽOVÁ, Tamara - SUSKÁ, Renata - KRYUKOV, Fedor - MIKULÁŠOVÁ, Aneta - KUPSKÁ, Renata - PENKA, Miroslav - POUR, Luděk - ADAM, Zdeněk - HÁJEK, Roman.
Analysis of B-Cell Subpopulations in Monoclonal Gammopathies. Clinical Lymphoma Myeloma & Leukemia, Dallas, CIG MEDIA GROUP, USA. ISSN 2152-2650, 2015, vol. 15, no. 4, pp. "e61"-"e71".


more

 

TRIZULJAK, Jakub - SROVNAL, Josef - PLEVOVÁ, Karla - BRYCHTOVÁ, Yvona - SEMERÁD, Lukáš - BAKEŠOVÁ, Denisa - LÉTALOVÁ, Eva - BENEDÍKOVÁ, Andrea - MAYER, Jiří - HAJDÚCH, Marian - POSPÍŠILOVÁ, Šárka - DOUBEK, Michael.
Analysis of Prognostic Significance of Merkel Cell Polyomavirus in Chronic Lymphocytic Leukemia. CLINICAL LYMPHOMA MYELOMA & LEUKEMIA, Dallas, Cig Media Group, LP, USA. ISSN 2152-2650, 2015, vol. 15, no. 7, pp. 439-442.


more

 

BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra - KAŠTOVSKÝ, Jakub - LUČANOVÁ, Světlana - MAGURA, Matej - MOSNÝ, Pavol - VOKURKA, Jan - POSKEROVÁ, Hana - FASSMANN, Antonín - IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie.
Analysis of vitamin D receptor and osteoprotegerin gene polymorphisms in patients with chronic periodontitis. 2015.


more

 

WIEWIORKA, Ondřej - PLEŠKOVÁ, Veronika - ČERMÁKOVÁ, Zdeňka - DASTYCH, Milan.
ANALYTIC AND POSTANALYTIC PARAMETERS OF DICYNONE INTERFERENCE IN METHODS WITH TRINDER REACTION. 2015.


more

 

COUFALOVÁ, Dominika - ĎURECH, Michal - RŮČKOVÁ, Eva - HUPP, Ted - VOJTĚŠEK, Bořivoj - HERNYCHOVÁ, Lenka.
Analýza dynamiky oligomerizace proteinu Reptin metodou vodík/deuteriové výměny ve spojení s hmotnostní spektrometrií. 2015.


more

 

book coverVALOVÁ, Simona - BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra - KAŇKOVÁ, Kateřina - POSKEROVÁ, Hana - VOKURKA, Jan - FASSMANN, Antonín - IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie.
Analýza haplotypů polymorfizmů v promotoru genu pro interleukin-6 u pacientů s chronickou parodontitidou a diabetem mellitem. 2015. ISBN 978-80-210-7852-9.


more

 

book coverMERHAUTOVÁ, Jana - HÉŽOVÁ, Renata - POPRACH, Alexandr - DEMLOVÁ, Regina - SLABÝ, Ondřej.
Analýza mikroRNA asociovaných s progresí metastatického renálního karcinomu u pacientů léčených sunitinibem. 2015. ISBN 978-80-210-7852-9.


more

 

VYCHYTILOVÁ, Petra - KOSAŘOVÁ, Zdeňka - RADOVÁ, Lenka - ŠACHLOVÁ, Milana - SVOBODA, Marek - VYZULA, Rostislav - SLABÝ, Ondřej.
Analýza mikroRNA u pacientů s kolorektálním karcinomem s využitím sekvenování nové generace. 2015.


more

 

OBACZ, Joanna Agnieszka - BRYCHTOVÁ, Veronika - PODHOREC, Ján - FABIAN, Pavel - DOBEŠ, Petr - VOJTĚŠEK, Bořivoj - HRSTKA, Roman.
ANTERIOR GRADIENT PROTEIN 3 (AGR3) IS ASSOCIATED WITH LESS AGGRESSIVE TUMOURS AND BETTER OUTCOME OF BREAST CANCER PATIENTS. 2015.


more

 

OBACZ, Joanna Agnieszka - BRYCHTOVÁ, Veronika - PODHOREC, Ján - FABIAN, Pavel - DOBEŠ, Petr - VOJTĚŠEK, Bořivoj - HRSTKA, Roman.
Anterior gradient protein 3 is associated with less aggressive tumors and better outcome of breast cancer patients. Oncotargets Ther, 2015, Dovepress. ISSN 1178-6930, 2015, no. 8, pp. 1523-1532.


more

 

TUČEK, Štěpán - JUREČKOVÁ, Andrea - TOMÁŠEK, Jiří - ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Dagmar - HALÁMKOVÁ, Jana - POCHOP, Lukáš.
Antikoagulační léčba a trombembolizmus při léčbě bevacizumabem – opatrnost, či obavy?. Klinická onkologie, Praha, ČLS J.E.Purkyně, Ambit Media a.s. ISSN 0862-495X, 2015, vol. 28(4), p. 293-295.


more

 

DROZDOVÁ, Eva - VARGOVÁ, Lenka - HORÁČKOVÁ, Ladislava - FIALOVÁ, Dana - RAČANSKÁ, Michaela - BRZOBOHATÁ, Kristýna - VYMAZALOVÁ, Kateřina - ČUTA, Martin - ŠAŇKOVÁ, Markéta.
Antropologické dny 2015. 2015. CZE, AÚ LF MU. 8.9.2015 - 10.9.2015, European Activity.


more

 

BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra - BARTOVA, Jirina - POSKEROVÁ, Hana - MÁCHAL, Jan - VOKURKA, Jan - FASSMANN, Antonín - IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie.
Apolipoprotein E gene polymorphisms in relation to chronic periodontitis, periodontopathic bacteria and lipid levels. Archives of Oral Biology, Oxford, Pergamon-Elsevier Science Press, Great Britain. ISSN 0003-9969, 2015, vol. 60, no. 3, pp. 456-462.


more

 

DUŠEK, Ladislav - MÁJEK, Ondřej - KLIMEŠ, Daniel - BLAHA, Milan - MUŽÍK, Jan - GREGOR, Jakub.
Architecture and Implementation of Information Strategy Serving Population-based Cancer Screening Programmes in the Czech Republic: Lessons Learned from the Management of Multiple Data Sources. International Journal on Biomedicine and Healthcare. ISSN 1805-8698, 2015, vol. 3, no. 2, pp. 7-11.


more

 

book coverKAŠTOVSKÝ, Jakub - LUČANOVÁ, Světlana - BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra - MUSILOVÁ, Kristína - BARTOŠOVÁ, Michaela - KUKLETOVÁ, Martina - KUKLA, Lubomír - DUŠEK, Ladislav - IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie.
Asociace polymorfizmů v genech pro glukózový transportér a receptor sladké chuti se zubním kazem. 2015. ISBN 978-80-210-7852-9.


more

 

KURIC, Dušan - ČERNOCHOVÁ, Pavlína - IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie.
Aspirace a ingesce částí ortodontických aparátů: diagnostika, léčba a prevence. Časopis LKS, Praha, Česká stomatologická komora. ISSN 1210-3381, 2015, vol. v tisku, no. v tisku, pp. v tisku-v tisku.


more

 

LIPKOVÁ, Jolana - PAŘENICA, Jiří - ĎURIŠ, Kamil - HELANOVA, Katerina - TOMANDL, Josef - KUBKOVÁ, Lenka - VAŠKŮ, Anna - PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Monika.
Association of circulating levels of RANTES and -403G/A promoter polymorphism to acute heart failure after STEMI and to cardiogenic shock. Clinical and Experimental Medicine, Milan, SPRINGER-VERLAG ITALIA SRL, Italy. ISSN 1591-8890, 2015, vol. 15, no. 3, pp. 405-414.


more

 

PEŠL, Martin - PŘIBYL, Jan - AĆIMOVIĆ, Ivana - VILOTIĆ, Aleksandra - JELÍNKOVÁ, Šárka - SALYKIN, Anton - DVOŘÁK, Petr - SKLÁDAL, Petr - ROTREKL, Vladimír.
ATOMIC FORCE MICROSCOPY AND HUMAN PLURIPOTENT STEM CELL-DERIVED CARDIOMYOCYTES FORMS A BIOSENSOR OF PHYSIOLOGICAL CHANGES AND ADRENERGIC MODUALTION THROUGH DYNAMIC FORCE-CONTRACTION ANALYSIS. 2015.


more

 

SKLÁDAL, Petr - PŘIBYL, Jan - HORŇÁKOVÁ, Veronika - GEREG, Patrik - FOHLEROVÁ, Zdenka - JAKUBEC, Martin - FARKA, Zdeněk - KOVÁŘ, David - PEŠL, Martin.
Atomic force microscopy for characterization of biomolecules, affinity complexes and cells. In XV. Workshop of Physical Chemists and Electrochemists. Brno : Masaryk University, 2015. ISBN 978-80-210-7857-4, pp. 38-39. 26.5.2015, Brno.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 362 records, displayed 1 - 30