Department of Nursing

Total number of projects in 2016: 6


ELEKTRONICKÁ OPORA PRO TVORBU SEMINÁRNÍCH PRACÍ - ODBORNÁ OŠETŘOVATELSKÁ PRAXE NA CHIRURGICKÝCH PRACOVIŠTÍCH (MUNI/FR/0954/2015)
MU Investigator:Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / MU Development Fund
more
Elektronická studijní podpora pro předměty Edukace v práci sestry, Edukace v práci nutričního terapeuta, Edukace v práci dentálního hygienisty a Základy edukace a pedagogiky (MUNI/FR/1019/2015)
MU Investigator:Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / MU Development Fund
more
Implementace edukačních karet prostřednictvím moderních technologií ke zkvalitnění výuky ošetřovatelských předmětů (MUNI/FR/1252/2015)
MU Investigator:PhDr. Natália Beharková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / MU Development Fund
more
Inovace studijního programu pro předmět První pomoc u studijních oborů Všeobecná sestra, Nutriční terapeut a Dentální hygienista: Tvorba elektronické audiovizuální studijní opory (MUNI/FR/1043/2015)
MU Investigator:PhDr. Simona Saibertová
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / MU Development Fund
more
Registr dekubitálních lézí – sjednocení sledování a strategie preventivních intervencí na národní úrovni (15-29111A)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:5/2015 - 12/2018
Investor/Programme:Ministry of Health of the CR / Ministry of Health Research Programme 2015 - 2022
more
Vliv edukace na vybrané psychosomatické faktory u pacientů indikovaných k implantaci cévní protézy (15-33437A)
MU Investigator:Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:5/2015 - 12/2018
Investor/Programme:Ministry of Health of the CR / Ministry of Health Research Programme 2015 - 2022
more