Department of Nursing

Total number of projects in 2014: 12


Implementace mezinárodní klasifikace systému ošetřovatelských intervencí do anesteziologicko-resuscitační a chirurgické ošetřovatelské péče (NT12078)
MU Investigator:Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:6/2011 - 12/2014
Investor/Programme:Ministry of Health of the CR / Resortní program výzkumu a vývoje - MZ III. na léta 2010 - 2015 (IGA)
more
Inovace studijního programu: Tvorba elektronické studijní opory pro předmět: Ošetřovatelská péče v pediatrii u studijních oborů Všeobecná sestra, Radiologický asistent a Ortoptika. (MUNI/FR/0203/2014)
MU Investigator:Mgr. Hana Pinkavová
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:3/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Fond rozvoje MU
more
Klinická biochemie - inovovaná, interaktivní výuka e-learningem (CZ.1.07/2.2.00/15.0048)
MU Investigator:Assoc. Prof. MUDr. Milan Dastych, CSc., MBA
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:2/2011 - 1/2014
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Operational Programme Education for Competitiveness
more
Klinická hodnocení a farmakologie pro 3. tisíciletí - multimodální edukační platforma PharmAround (CZ.1.07/2.4.00/17.0034)
MU Investigator:MUDr. Regina Demlová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:6/2011 - 5/2014
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Operational Programme Education for Competitiveness
more
Mezinárodní centrum pro výzkum a vzdělávání v oblasti hematoonkologie a monoklonálních gamapatií (CZ.1.07/2.3.00/20.0046)
MU Investigator:Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:10/2011 - 9/2014
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Operational Programme Education for Competitiveness
more
Modifikace systému vzdělávání v oblasti fyzioterapie za účelem zvýšení konkurenceschopnosti (CZ.1.07/2.2.00/28.0240)
MU Investigator:Prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2012 - 12/2014
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Operational Programme Education for Competitiveness
more
OPTIMED-optimalizovaná výuka všeobecného lékařství: horizontální a vertikální propojení, inovace a efektivita pro praxi (CZ.1.07/2.2.00/28.0042)
MU Investigator:Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2012 - 12/2014
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Operational Programme Education for Competitiveness
more
Partnerská siť centra excelentního bionanotechnologického výzkumu (CZ.1.07/2.4.00/31.0023)
MU Investigator:RNDr. Michal Masařík, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:4/2012 - 3/2014
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Operational Programme Education for Competitiveness
more
Prohloubení odborné spolupráce a propojení ústavů lékařské biofyziky na lékařských fakultách v ČR (CZ.1.07/2.4.00/17.0058)
MU Investigator:Prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:6/2011 - 5/2014
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Operational Programme Education for Competitiveness
more
Výuka patologie pomocí hypertextových výukových materiálů a obrazových databází pro magisterské, pregraduální, doktorské i postgraduální studium (CZ.1.07/2.2.00/28.0045)
MU Investigator:MUDr. Zdeněk Pavlovský, Prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:3/2012 - 2/2015
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Operational Programme Education for Competitiveness
more
Zkvalitnění výuky studijního oboru intenzivní péče prostřednictvím jeho inovace (CZ.1.07/2.2.00/28.0226)
MU Investigator:Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2012 - 12/2014
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Operational Programme Education for Competitiveness
more