Jiná pracoviště pro vzdělávací a vědecko-výzkumnou činnost

autentizovaný odkaz do nového oknaSeznam kontaktních informací

Zaměstnanci
Profesoři:prof. Ing. Jiří Holčík, CSc.
Docenti:doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
Odborní asistenti:Mgr. Eva Budinská, Ph.D.
RNDr. Danka Haruštiaková, Ph.D.
RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.
RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.
Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.
MUDr. Petr Štourač, Ph.D.
Asistenti:RNDr. Martin Komenda
Vědeckovýzkumní pracovníci:RNDr. Jan Mužík, Ph.D.
Neučitelští pracovníci:Mgr. Zbyněk Bortlíček (odborný pracovník)
Ing. Petr Brabec, Ph.D. (odborný pracovník)
Ing. Regina Čachotská (ekonomka)
PhDr. Karel Hejduk (odborný pracovník)
Mgr. Jana Koptíková, Ph.D. (analytička)
RNDr. Ondřej Májek, Ph.D. (analytik)
Studenti doktorských studijních programů

Počet doktorských studentů na pracovišti: 5

Seznamy studentů nejsou veřejně k dispozici. Studenty je možno zobrazit po přihlášení.

Externí pracovníci
Matěj Karolyi