Institute for Biostatistics and Analyses of the Faculty of Medicine

Total number of projects in 2014: 8


IntegRECAMO: Intellectual Anchor (CZ.1.07/2.3.00/20.0097)
MU Investigator:Prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:7/2012 - 6/2015
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Operational Programme Education for Competitiveness
more
Klinická hodnocení a farmakologie pro 3. tisíciletí - multimodální edukační platforma PharmAround (CZ.1.07/2.4.00/17.0034)
MU Investigator:MUDr. Regina Demlová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:6/2011 - 5/2014
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Operational Programme Education for Competitiveness
more
MEDTECH - vzdělávací a výzkumná partnerská síť v medicíně, biomedicíně a přístrojové technice (CZ.1.07/2.4.00/31.0016)
MU Investigator:Assoc. Prof. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:6/2012 - 5/2014
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Operational Programme Education for Competitiveness
more
Mezinárodní konsorcium pro buněčnou terapii a imunoterapii (CZ.1.07/2.3.00/20.0012)
MU Investigator:Prof. MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:7/2011 - 6/2014
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Operational Programme Education for Competitiveness
more
Moderní trendy v problematice testování při výuce medicíny (MUNI/FR/0057/2014)
MU Investigator:RNDr. Martin Komenda
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:3/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Fond rozvoje MU
more
OPTIMED-optimalizovaná výuka všeobecného lékařství: horizontální a vertikální propojení, inovace a efektivita pro praxi (CZ.1.07/2.2.00/28.0042)
MU Investigator:Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2012 - 12/2014
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Operational Programme Education for Competitiveness
more
Osobnost pacienta jako spoludeterminanta úspěšnosti onkologické léčby (GAP407/12/0607)
MU Investigator:Mgr. et Mgr. Kateřina Skřivanová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2012 - 12/2015
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Pokročilé metody analýzy dat v neurovědách jako nový předmět na LF MU (MUNI/FR/0260/2014)
MU Investigator:RNDr. Eva Janoušová
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:3/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Fond rozvoje MU
more