Legal Office

Total number of titles in 2015: 3

 

KOŠČÍK, Michal - HARAŠTA, Jakub - KYNCL, Libor - MYŠKA, Matěj - POLČÁK, Radim - STUPKA, Václav.
European ICT Law 2015 Texts, Cases, Materials. 2015. 447 pp. ISBN 978-80-263-0945-1.


more

 

KOŠČÍK, Michal.
Ochrana súkromia a správa osobných údajov v repozitári šedej literatúry. ITlib. Informačné technológie a knižnice, Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovakia. ISSN 1336-0779, 2015, vol. 2015, no. 2, pp. 40-43.


more

 

KOŠČÍK, Michal.
Privacy and anonymization in repositories of Grey literature. The Grey Journal, An International Journal on Grey Literature, Amsterdam, Grey Literature Network Service, The Nederlands. ISSN 1574-1796, 2015, vol. 2015, no. 11, pp. 47-52.


more