Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:1077599
Pedagogičtí pracovníci:697304
Profesoři:8621
Docenti:10631
Odborní asistenti:365163
Asistenti:13688
Lektoři:11
Vědeckovýzkumní pracovníci:30
Odborní a techničtí pracovníci:224148
Ostatní zaměstnanci:150144
Celkový počet externích pracovníků:563383
Celkový počet vyučujících:941462
zaměstnanců:583282
studentů:2915
externistů:329165
Celkový počet studentů:43562876
bakalářské studijní programy:764663
z toho v kombinované formě:137123
magisterské studijní programy:27581665
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:218205
z toho v kombinované formě:4138
doktorské studijní programy:616343
z toho v kombinované formě:324141

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 18.4.2015