Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:1098606
Pedagogičtí pracovníci:728317
Profesoři:8122
Docenti:10431
Odborní asistenti:400177
Asistenti:13685
Lektoři:11
Vědeckovýzkumní pracovníci:61
Odborní a techničtí pracovníci:218144
Ostatní zaměstnanci:155148
Celkový počet externích pracovníků:647430
Celkový počet vyučujících:989492
zaměstnanců:604295
studentů:2816
externistů:357181
Celkový počet studentů:44222874
bakalářské studijní programy:790669
z toho v kombinované formě:120107
magisterské studijní programy:28201690
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:230211
z toho v kombinované formě:7870
doktorské studijní programy:582304
z toho v kombinované formě:307126

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 6.5.2016