Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:1074598
Pedagogičtí pracovníci:695303
Profesoři:8621
Docenti:10631
Odborní asistenti:362161
Asistenti:13789
Lektoři:11
Vědeckovýzkumní pracovníci:30
Odborní a techničtí pracovníci:223148
Ostatní zaměstnanci:150144
Celkový počet externích pracovníků:460318
Celkový počet vyučujících:939461
zaměstnanců:583282
studentů:2915
externistů:327164
Celkový počet studentů:43822891
bakalářské studijní programy:772670
z toho v kombinované formě:142128
magisterské studijní programy:27741672
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:218205
z toho v kombinované formě:4138
doktorské studijní programy:618344
z toho v kombinované formě:326142

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 2.4.2015