Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:1121634
Pedagogičtí pracovníci:695305
Profesoři:9122
Docenti:10628
Odborní asistenti:362167
Asistenti:12986
Lektoři:11
Vědeckovýzkumní pracovníci:61
Odborní a techničtí pracovníci:274181
Ostatní zaměstnanci:153147
Celkový počet externích pracovníků:647435
Celkový počet vyučujících:935460
zaměstnanců:586286
studentů:2919
externistů:320155
Celkový počet studentů:47573100
bakalářské studijní programy:889763
z toho v kombinované formě:201179
magisterské studijní programy:30371809
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:196182
z toho v kombinované formě:33
doktorské studijní programy:635346
z toho v kombinované formě:351140

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 24.7.2014