Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:1120633
Pedagogičtí pracovníci:696306
Profesoři:8922
Docenti:10728
Odborní asistenti:362166
Asistenti:13188
Lektoři:11
Vědeckovýzkumní pracovníci:61
Odborní a techničtí pracovníci:273180
Ostatní zaměstnanci:152146
Celkový počet externích pracovníků:640432
Celkový počet vyučujících:933460
zaměstnanců:582284
studentů:2819
externistů:323157
Celkový počet studentů:47663101
bakalářské studijní programy:907778
z toho v kombinované formě:207183
magisterské studijní programy:30321797
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:195181
z toho v kombinované formě:33
doktorské studijní programy:632345
z toho v kombinované formě:350140

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 2.9.2014