Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:1059595
Pedagogičtí pracovníci:688304
Profesoři:8721
Docenti:10429
Odborní asistenti:360163
Asistenti:13390
Lektoři:11
Vědeckovýzkumní pracovníci:30
Odborní a techničtí pracovníci:219147
Ostatní zaměstnanci:146141
Celkový počet externích pracovníků:16676
Celkový počet vyučujících:972475
zaměstnanců:570270
studentů:4526
externistů:357179
Celkový počet studentů:45853017
bakalářské studijní programy:812698
z toho v kombinované formě:156140
magisterské studijní programy:28931740
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:222209
z toho v kombinované formě:4239
doktorské studijní programy:658370
z toho v kombinované formě:353156

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 26.1.2015