Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:1117632
Pedagogičtí pracovníci:692304
Profesoři:8922
Docenti:10728
Odborní asistenti:360164
Asistenti:12988
Lektoři:11
Vědeckovýzkumní pracovníci:61
Odborní a techničtí pracovníci:272181
Ostatní zaměstnanci:152146
Celkový počet externích pracovníků:689466
Celkový počet vyučujících:954466
zaměstnanců:585277
studentů:3520
externistů:334169
Celkový počet studentů:47323092
bakalářské studijní programy:835715
z toho v kombinované formě:170151
magisterské studijní programy:29511771
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:226212
z toho v kombinované formě:4441
doktorské studijní programy:720394
z toho v kombinované formě:395159

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 2.10.2014