Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:1100606
Pedagogičtí pracovníci:725316
Profesoři:8122
Docenti:10632
Odborní asistenti:396174
Asistenti:13485
Lektoři:11
Vědeckovýzkumní pracovníci:72
Odborní a techničtí pracovníci:223145
Ostatní zaměstnanci:155148
Celkový počet externích pracovníků:668444
Celkový počet vyučujících:1001496
zaměstnanců:607295
studentů:2916
externistů:365185
Celkový počet studentů:39662506
bakalářské studijní programy:609507
z toho v kombinované formě:9987
magisterské studijní programy:26321553
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:158148
z toho v kombinované formě:7669
doktorské studijní programy:567298
z toho v kombinované formě:295122

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 27.6.2016