Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:1105615
Pedagogičtí pracovníci:707307
Profesoři:8621
Docenti:10631
Odborní asistenti:371164
Asistenti:13890
Lektoři:11
Vědeckovýzkumní pracovníci:50
Odborní a techničtí pracovníci:245163
Ostatní zaměstnanci:150143
Celkový počet externích pracovníků:668459
Celkový počet vyučujících:949467
zaměstnanců:594287
studentů:2816
externistů:327164
Celkový počet studentů:42892801
bakalářské studijní programy:757654
z toho v kombinované formě:129115
magisterské studijní programy:27241623
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:194183
z toho v kombinované formě:4138
doktorské studijní programy:614341
z toho v kombinované formě:323140

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 28.5.2015