Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:1074593
Pedagogičtí pracovníci:715314
Profesoři:7921
Docenti:10431
Odborní asistenti:396178
Asistenti:13183
Lektoři:11
Vědeckovýzkumní pracovníci:40
Odborní a techničtí pracovníci:211138
Ostatní zaměstnanci:150143
Celkový počet externích pracovníků:280145
Celkový počet vyučujících:1031508
zaměstnanců:611290
studentů:3617
externistů:384201
Celkový počet studentů:46553022
bakalářské studijní programy:842709
z toho v kombinované formě:141126
magisterské studijní programy:29481764
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:231212
z toho v kombinované formě:7870
doktorské studijní programy:634337
z toho v kombinované formě:342147

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 13.2.2016