Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:1107629
Pedagogičtí pracovníci:676294
Profesoři:9022
Docenti:10327
Odborní asistenti:356165
Asistenti:12078
Lektoři:11
Vědeckovýzkumní pracovníci:61
Odborní a techničtí pracovníci:275183
Ostatní zaměstnanci:155150
Celkový počet externích pracovníků:584400
Celkový počet vyučujících:925450
zaměstnanců:581283
studentů:2818
externistů:316149
Celkový počet studentů:44602961
bakalářské studijní programy:792687
z toho v kombinované formě:166148
magisterské studijní programy:27811698
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:228215
z toho v kombinované formě:4241
doktorské studijní programy:659361
z toho v kombinované formě:368150

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 20.4.2014