Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:1115631
Pedagogičtí pracovníci:690303
Profesoři:8822
Docenti:10728
Odborní asistenti:360164
Asistenti:12887
Lektoři:11
Vědeckovýzkumní pracovníci:61
Odborní a techničtí pracovníci:272181
Ostatní zaměstnanci:152146
Celkový počet externích pracovníků:761518
Celkový počet vyučujících:953465
zaměstnanců:584277
studentů:3219
externistů:337169
Celkový počet studentů:46953070
bakalářské studijní programy:828709
z toho v kombinované formě:166147
magisterské studijní programy:29421765
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:225211
z toho v kombinované formě:4441
doktorské studijní programy:700385
z toho v kombinované formě:393169

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 25.10.2014