Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:1083600
Pedagogičtí pracovníci:709312
Profesoři:8122
Docenti:10331
Odborní asistenti:391174
Asistenti:12984
Lektoři:11
Vědeckovýzkumní pracovníci:40
Odborní a techničtí pracovníci:227147
Ostatní zaměstnanci:150143
Celkový počet externích pracovníků:734472
Celkový počet vyučujících:1006500
zaměstnanců:608291
studentů:2815
externistů:370194
Celkový počet studentů:47273075
bakalářské studijní programy:847716
z toho v kombinované formě:137124
magisterské studijní programy:29871792
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:231210
z toho v kombinované formě:7970
doktorské studijní programy:662357
z toho v kombinované formě:363161

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 29.11.2015