Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:1102609
Pedagogičtí pracovníci:731320
Profesoři:8122
Docenti:10532
Odborní asistenti:399176
Asistenti:13887
Lektoři:11
Vědeckovýzkumní pracovníci:72
Odborní a techničtí pracovníci:218143
Ostatní zaměstnanci:156149
Celkový počet externích pracovníků:666442
Celkový počet vyučujících:990493
zaměstnanců:606297
studentů:2816
externistů:356180
Celkový počet studentů:44102859
bakalářské studijní programy:792671
z toho v kombinované formě:120107
magisterské studijní programy:28091671
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:233215
z toho v kombinované formě:7770
doktorské studijní programy:576302
z toho v kombinované formě:301124

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 24.5.2016