Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:1116629
Pedagogičtí pracovníci:692302
Profesoři:9122
Docenti:10628
Odborní asistenti:363167
Asistenti:12583
Lektoři:11
Vědeckovýzkumní pracovníci:61
Odborní a techničtí pracovníci:272179
Ostatní zaměstnanci:153147
Celkový počet externích pracovníků:631425
Celkový počet vyučujících:934460
zaměstnanců:584284
studentů:3121
externistů:319155
Celkový počet studentů:47643103
bakalářské studijní programy:887762
z toho v kombinované formě:201179
magisterské studijní programy:30471814
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:195181
z toho v kombinované formě:33
doktorské studijní programy:635346
z toho v kombinované formě:351140

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 2.8.2014