Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:1103606
Pedagogičtí pracovníci:730318
Profesoři:8122
Docenti:10732
Odborní asistenti:400178
Asistenti:13483
Lektoři:11
Vědeckovýzkumní pracovníci:72
Odborní a techničtí pracovníci:223145
Ostatní zaměstnanci:152145
Celkový počet externích pracovníků:578368
Celkový počet vyučujících:1000495
zaměstnanců:609295
studentů:3017
externistů:361183
Celkový počet studentů:48763150
bakalářské studijní programy:896751
z toho v kombinované formě:153138
magisterské studijní programy:31461851
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:274254
z toho v kombinované formě:111100
doktorské studijní programy:560294
z toho v kombinované formě:290119

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 31.8.2016