Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:1105622
Pedagogičtí pracovníci:686300
Profesoři:8822
Docenti:10829
Odborní asistenti:360164
Asistenti:12484
Lektoři:11
Vědeckovýzkumní pracovníci:50
Odborní a techničtí pracovníci:264173
Ostatní zaměstnanci:153147
Celkový počet externích pracovníků:810536
Celkový počet vyučujících:958468
zaměstnanců:580273
studentů:3220
externistů:346175
Celkový počet studentů:45973027
bakalářské studijní programy:812698
z toho v kombinované formě:157141
magisterské studijní programy:28991744
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:223210
z toho v kombinované formě:4340
doktorské studijní programy:663375
z toho v kombinované formě:358161

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 22.12.2014