Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:1055590
Pedagogičtí pracovníci:686300
Profesoři:8621
Docenti:10329
Odborní asistenti:359161
Asistenti:13488
Lektoři:11
Vědeckovýzkumní pracovníci:30
Odborní a techničtí pracovníci:217146
Ostatní zaměstnanci:146141
Celkový počet externích pracovníků:291168
Celkový počet vyučujících:939462
zaměstnanců:574278
studentů:3517
externistů:330167
Celkový počet studentů:44472931
bakalářské studijní programy:782677
z toho v kombinované formě:147133
magisterské studijní programy:28081692
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:219206
z toho v kombinované formě:4138
doktorské studijní programy:638356
z toho v kombinované formě:343151

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 4.3.2015