Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:1073591
Pedagogičtí pracovníci:711311
Profesoři:8522
Docenti:10531
Odborní asistenti:382170
Asistenti:13285
Lektoři:11
Vědeckovýzkumní pracovníci:62
Odborní a techničtí pracovníci:212137
Ostatní zaměstnanci:151143
Celkový počet externích pracovníků:530340
Celkový počet vyučujících:956471
zaměstnanců:596288
studentů:2817
externistů:332166
Celkový počet studentů:48573170
bakalářské studijní programy:941791
z toho v kombinované formě:172154
magisterské studijní programy:30841834
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:235214
z toho v kombinované formě:7565
doktorské studijní programy:597331
z toho v kombinované formě:311133

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 28.8.2015