Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:1102606
Pedagogičtí pracovníci:730318
Profesoři:8122
Docenti:10732
Odborní asistenti:401179
Asistenti:13382
Lektoři:11
Vědeckovýzkumní pracovníci:72
Odborní a techničtí pracovníci:222145
Ostatní zaměstnanci:152145
Celkový počet externích pracovníků:580373
Celkový počet vyučujících:1000495
zaměstnanců:610297
studentů:2815
externistů:362183
Celkový počet studentů:48373130
bakalářské studijní programy:889746
z toho v kombinované formě:149134
magisterské studijní programy:31221846
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:266245
z toho v kombinované formě:11199
doktorské studijní programy:560293
z toho v kombinované formě:290118

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 26.7.2016