Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:1123635
Pedagogičtí pracovníci:698308
Profesoři:8922
Docenti:10728
Odborní asistenti:361165
Asistenti:13491
Lektoři:11
Vědeckovýzkumní pracovníci:61
Odborní a techničtí pracovníci:275181
Ostatní zaměstnanci:151145
Celkový počet externích pracovníků:657446
Celkový počet vyučujících:957467
zaměstnanců:585275
studentů:3523
externistů:337169
Celkový počet studentů:46823070
bakalářské studijní programy:851729
z toho v kombinované formě:174153
magisterské studijní programy:29741782
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:230216
z toho v kombinované formě:4643
doktorské studijní programy:627343
z toho v kombinované formě:344138

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 20.9.2014