Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:1114630
Pedagogičtí pracovníci:689302
Profesoři:8822
Docenti:10728
Odborní asistenti:359163
Asistenti:12887
Lektoři:11
Vědeckovýzkumní pracovníci:61
Odborní a techničtí pracovníci:272181
Ostatní zaměstnanci:152146
Celkový počet externích pracovníků:776529
Celkový počet vyučujících:953465
zaměstnanců:583276
studentů:3219
externistů:338170
Celkový počet studentů:46913068
bakalářské studijní programy:828709
z toho v kombinované formě:166147
magisterské studijní programy:29391763
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:225211
z toho v kombinované formě:4441
doktorské studijní programy:699385
z toho v kombinované formě:391168

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 1.11.2014