Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:1072591
Pedagogičtí pracovníci:711312
Profesoři:8522
Docenti:10531
Odborní asistenti:383171
Asistenti:13185
Lektoři:11
Vědeckovýzkumní pracovníci:62
Odborní a techničtí pracovníci:211136
Ostatní zaměstnanci:151143
Celkový počet externích pracovníků:526338
Celkový počet vyučujících:955470
zaměstnanců:595288
studentů:2917
externistů:331165
Celkový počet studentů:48793182
bakalářské studijní programy:950798
z toho v kombinované formě:173155
magisterské studijní programy:30961839
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:236215
z toho v kombinované formě:7565
doktorské studijní programy:597330
z toho v kombinované formě:311133

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 5.8.2015