Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:1120631
Pedagogičtí pracovníci:693303
Profesoři:9122
Docenti:10628
Odborní asistenti:363167
Asistenti:12684
Lektoři:11
Vědeckovýzkumní pracovníci:61
Odborní a techničtí pracovníci:276181
Ostatní zaměstnanci:152146
Celkový počet externích pracovníků:647434
Celkový počet vyučujících:934459
zaměstnanců:588287
studentů:2718
externistů:319154
Celkový počet studentů:47423081
bakalářské studijní programy:880755
z toho v kombinované formě:198176
magisterské studijní programy:30351801
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:194180
z toho v kombinované formě:33
doktorské studijní programy:633345
z toho v kombinované formě:350139

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 29.8.2014