Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:1074594
Pedagogičtí pracovníci:709311
Profesoři:8622
Docenti:10531
Odborní asistenti:379170
Asistenti:13386
Lektoři:11
Vědeckovýzkumní pracovníci:51
Odborní a techničtí pracovníci:215140
Ostatní zaměstnanci:151143
Celkový počet externích pracovníků:535344
Celkový počet vyučujících:954470
zaměstnanců:598290
studentů:2917
externistů:327163
Celkový počet studentů:39632535
bakalářské studijní programy:592506
z toho v kombinované formě:120106
magisterské studijní programy:26391574
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:135125
z toho v kombinované formě:4440
doktorské studijní programy:597330
z toho v kombinované formě:311133

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 4.7.2015