Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:1103609
Pedagogičtí pracovníci:732321
Profesoři:8022
Docenti:10732
Odborní asistenti:399177
Asistenti:13887
Lektoři:11
Vědeckovýzkumní pracovníci:72
Odborní a techničtí pracovníci:221145
Ostatní zaměstnanci:153146
Celkový počet externích pracovníků:682436
Celkový počet vyučujících:1033516
zaměstnanců:617294
studentů:3318
externistů:383204
Celkový počet studentů:47363053
bakalářské studijní programy:825690
z toho v kombinované formě:120110
magisterské studijní programy:30361799
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:234215
z toho v kombinované formě:8070
doktorské studijní programy:641349
z toho v kombinované formě:336151

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 25.10.2016