Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:1120631
Pedagogičtí pracovníci:693303
Profesoři:9122
Docenti:10628
Odborní asistenti:363167
Asistenti:12684
Lektoři:11
Vědeckovýzkumní pracovníci:61
Odborní a techničtí pracovníci:276181
Ostatní zaměstnanci:152146
Celkový počet externích pracovníků:645432
Celkový počet vyučujících:935460
zaměstnanců:588287
studentů:2718
externistů:320155
Celkový počet studentů:47643098
bakalářské studijní programy:885759
z toho v kombinované formě:200178
magisterské studijní programy:30511813
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:195181
z toho v kombinované formě:33
doktorské studijní programy:633345
z toho v kombinované formě:350139

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 22.8.2014