Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:1121634
Pedagogičtí pracovníci:696306
Profesoři:8922
Docenti:10728
Odborní asistenti:362166
Asistenti:13188
Lektoři:11
Vědeckovýzkumní pracovníci:61
Odborní a techničtí pracovníci:275182
Ostatní zaměstnanci:151145
Celkový počet externích pracovníků:640432
Celkový počet vyučujících:904438
zaměstnanců:576280
studentů:2215
externistů:306143
Celkový počet studentů:47443093
bakalářské studijní programy:906777
z toho v kombinované formě:207183
magisterské studijní programy:30131790
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:192180
z toho v kombinované formě:33
doktorské studijní programy:633346
z toho v kombinované formě:351141

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 3.9.2014