Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:1107629
Pedagogičtí pracovníci:676294
Profesoři:9022
Docenti:10327
Odborní asistenti:356165
Asistenti:12078
Lektoři:11
Vědeckovýzkumní pracovníci:61
Odborní a techničtí pracovníci:275183
Ostatní zaměstnanci:155150
Celkový počet externích pracovníků:586402
Celkový počet vyučujících:924450
zaměstnanců:581283
studentů:2818
externistů:315149
Celkový počet studentů:44582959
bakalářské studijní programy:791686
z toho v kombinované formě:165147
magisterské studijní programy:27801697
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:228215
z toho v kombinované formě:4241
doktorské studijní programy:659361
z toho v kombinované formě:368150

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 23.4.2014