Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:1124636
Pedagogičtí pracovníci:698308
Profesoři:8922
Docenti:10728
Odborní asistenti:361165
Asistenti:13491
Lektoři:11
Vědeckovýzkumní pracovníci:61
Odborní a techničtí pracovníci:276182
Ostatní zaměstnanci:151145
Celkový počet externích pracovníků:659447
Celkový počet vyučujících:956467
zaměstnanců:585275
studentů:4026
externistů:331166
Celkový počet studentů:47833130
bakalářské studijní programy:846724
z toho v kombinované formě:174153
magisterské studijní programy:29671779
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:229215
z toho v kombinované formě:4643
doktorské studijní programy:741412
z toho v kombinované formě:385151

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 23.9.2014