Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:1075594
Pedagogičtí pracovníci:716315
Profesoři:7921
Docenti:10431
Odborní asistenti:397179
Asistenti:13183
Lektoři:11
Vědeckovýzkumní pracovníci:40
Odborní a techničtí pracovníci:210137
Ostatní zaměstnanci:151144
Celkový počet externích pracovníků:279145
Celkový počet vyučujících:1031508
zaměstnanců:612291
studentů:3718
externistů:382199
Celkový počet studentů:46693031
bakalářské studijní programy:838706
z toho v kombinované formě:138124
magisterské studijní programy:29611772
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:231212
z toho v kombinované formě:7870
doktorské studijní programy:639341
z toho v kombinované formě:346150

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 9.2.2016