Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:1105611
Pedagogičtí pracovníci:733322
Profesoři:8022
Docenti:10732
Odborní asistenti:400178
Asistenti:13887
Lektoři:11
Vědeckovýzkumní pracovníci:72
Odborní a techničtí pracovníci:222146
Ostatní zaměstnanci:153146
Celkový počet externích pracovníků:687438
Celkový počet vyučujících:1035517
zaměstnanců:617294
studentů:3318
externistů:385205
Celkový počet studentů:47413055
bakalářské studijní programy:826691
z toho v kombinované formě:120110
magisterské studijní programy:30371799
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:234215
z toho v kombinované formě:8070
doktorské studijní programy:644350
z toho v kombinované formě:339152

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 21.10.2016