Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:1112612
Pedagogičtí pracovníci:742326
Profesoři:8122
Docenti:10932
Odborní asistenti:405181
Asistenti:13988
Lektoři:11
Vědeckovýzkumní pracovníci:72
Odborní a techničtí pracovníci:221144
Ostatní zaměstnanci:152145
Celkový počet externích pracovníků:619386
Celkový počet vyučujících:1037518
zaměstnanců:619294
studentů:3216
externistů:386208
Celkový počet studentů:48013095
bakalářské studijní programy:843707
z toho v kombinované formě:122112
magisterské studijní programy:30501806
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:237218
z toho v kombinované formě:8171
doktorské studijní programy:671364
z toho v kombinované formě:325140

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 27.9.2016