Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:1086601
Pedagogičtí pracovníci:710312
Profesoři:8222
Docenti:10331
Odborní asistenti:387172
Asistenti:13386
Lektoři:11
Vědeckovýzkumní pracovníci:40
Odborní a techničtí pracovníci:228147
Ostatní zaměstnanci:151144
Celkový počet externích pracovníků:610399
Celkový počet vyučujících:1004498
zaměstnanců:602287
studentů:3218
externistů:370193
Celkový počet studentů:47993111
bakalářské studijní programy:863729
z toho v kombinované formě:144131
magisterské studijní programy:30221808
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:235213
z toho v kombinované formě:8171
doktorské studijní programy:679361
z toho v kombinované formě:376164

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 10.10.2015