Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:1075595
Pedagogičtí pracovníci:708310
Profesoři:8622
Docenti:10531
Odborní asistenti:378169
Asistenti:13487
Lektoři:11
Vědeckovýzkumní pracovníci:40
Odborní a techničtí pracovníci:217142
Ostatní zaměstnanci:151143
Celkový počet externích pracovníků:536345
Celkový počet vyučujících:954471
zaměstnanců:597290
studentů:2917
externistů:328164
Celkový počet studentů:39692541
bakalářské studijní programy:591506
z toho v kombinované formě:120106
magisterské studijní programy:26411576
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:135125
z toho v kombinované formě:4440
doktorské studijní programy:602334
z toho v kombinované formě:316137

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 1.7.2015