Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:1083600
Pedagogičtí pracovníci:709312
Profesoři:8122
Docenti:10331
Odborní asistenti:391174
Asistenti:12984
Lektoři:11
Vědeckovýzkumní pracovníci:40
Odborní a techničtí pracovníci:227147
Ostatní zaměstnanci:150143
Celkový počet externích pracovníků:722466
Celkový počet vyučujících:1009502
zaměstnanců:608291
studentů:2916
externistů:372195
Celkový počet studentů:47343079
bakalářské studijní programy:849717
z toho v kombinované formě:137124
magisterské studijní programy:29901794
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:233211
z toho v kombinované formě:8070
doktorské studijní programy:662357
z toho v kombinované formě:363161

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 25.11.2015