Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:1106616
Pedagogičtí pracovníci:708308
Profesoři:8621
Docenti:10631
Odborní asistenti:371164
Asistenti:13991
Lektoři:11
Vědeckovýzkumní pracovníci:50
Odborní a techničtí pracovníci:245163
Ostatní zaměstnanci:150143
Celkový počet externích pracovníků:672462
Celkový počet vyučujících:949467
zaměstnanců:595288
studentů:2816
externistů:326163
Celkový počet studentů:42752793
bakalářské studijní programy:758655
z toho v kombinované formě:130116
magisterské studijní programy:27091614
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:194183
z toho v kombinované formě:4138
doktorské studijní programy:614341
z toho v kombinované formě:323140

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 29.5.2015