Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:1120633
Pedagogičtí pracovníci:694304
Profesoři:9122
Docenti:10628
Odborní asistenti:363167
Asistenti:12785
Lektoři:11
Vědeckovýzkumní pracovníci:61
Odborní a techničtí pracovníci:274181
Ostatní zaměstnanci:153147
Celkový počet externích pracovníků:651440
Celkový počet vyučujících:934460
zaměstnanců:586286
studentů:2919
externistů:319155
Celkový počet studentů:47793110
bakalářské studijní programy:888762
z toho v kombinované formě:201179
magisterské studijní programy:30601820
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:196182
z toho v kombinované formě:33
doktorské studijní programy:635346
z toho v kombinované formě:351140

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 28.7.2014