Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:1102605
Pedagogičtí pracovníci:730318
Profesoři:8122
Docenti:10732
Odborní asistenti:400178
Asistenti:13483
Lektoři:11
Vědeckovýzkumní pracovníci:72
Odborní a techničtí pracovníci:222144
Ostatní zaměstnanci:152145
Celkový počet externích pracovníků:578368
Celkový počet vyučujících:1000495
zaměstnanců:609295
studentů:3017
externistů:361183
Celkový počet studentů:48343117
bakalářské studijní programy:879736
z toho v kombinované formě:149134
magisterské studijní programy:31311843
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:264244
z toho v kombinované formě:10998
doktorské studijní programy:560294
z toho v kombinované formě:290119

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 26.8.2016