Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:1094606
Pedagogičtí pracovníci:728319
Profesoři:8122
Docenti:10230
Odborní asistenti:401179
Asistenti:13786
Lektoři:11
Vědeckovýzkumní pracovníci:61
Odborní a techničtí pracovníci:215143
Ostatní zaměstnanci:154147
Celkový počet externích pracovníků:625422
Celkový počet vyučujících:986489
zaměstnanců:603295
studentů:2917
externistů:354177
Celkový počet studentů:44652901
bakalářské studijní programy:792669
z toho v kombinované formě:120107
magisterské studijní programy:28581715
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:231212
z toho v kombinované formě:7870
doktorské studijní programy:584305
z toho v kombinované formě:309127

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 1.5.2016