Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:1100607
Pedagogičtí pracovníci:730319
Profesoři:8122
Docenti:10532
Odborní asistenti:400176
Asistenti:13686
Lektoři:11
Vědeckovýzkumní pracovníci:72
Odborní a techničtí pracovníci:217142
Ostatní zaměstnanci:156149
Celkový počet externích pracovníků:644422
Celkový počet vyučujících:993493
zaměstnanců:607297
studentů:2816
externistů:358180
Celkový počet studentů:43752830
bakalářské studijní programy:792671
z toho v kombinované formě:120107
magisterské studijní programy:27991662
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:208195
z toho v kombinované formě:7770
doktorské studijní programy:576302
z toho v kombinované formě:301124

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 29.5.2016