Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:1078599
Pedagogičtí pracovníci:697304
Profesoři:8621
Docenti:10631
Odborní asistenti:365163
Asistenti:13688
Lektoři:11
Vědeckovýzkumní pracovníci:30
Odborní a techničtí pracovníci:225148
Ostatní zaměstnanci:150144
Celkový počet externích pracovníků:596410
Celkový počet vyučujících:941463
zaměstnanců:584282
studentů:2816
externistů:329165
Celkový počet studentů:43532873
bakalářské studijní programy:757656
z toho v kombinované formě:131117
magisterské studijní programy:27621669
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:218205
z toho v kombinované formě:4138
doktorské studijní programy:616343
z toho v kombinované formě:324141

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 25.4.2015