Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:1070589
Pedagogičtí pracovníci:706308
Profesoři:8622
Docenti:10531
Odborní asistenti:379169
Asistenti:13084
Lektoři:11
Vědeckovýzkumní pracovníci:51
Odborní a techničtí pracovníci:214138
Ostatní zaměstnanci:151143
Celkový počet externích pracovníků:541347
Celkový počet vyučujících:954470
zaměstnanců:595287
studentů:2917
externistů:330166
Celkový počet studentů:48663181
bakalářské studijní programy:953801
z toho v kombinované formě:173155
magisterské studijní programy:30811835
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:236215
z toho v kombinované formě:7565
doktorské studijní programy:596330
z toho v kombinované formě:310133

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 30.7.2015