Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:1058594
Pedagogičtí pracovníci:687303
Profesoři:8721
Docenti:10429
Odborní asistenti:359162
Asistenti:13390
Lektoři:11
Vědeckovýzkumní pracovníci:30
Odborní a techničtí pracovníci:219147
Ostatní zaměstnanci:146141
Celkový počet externích pracovníků:18688
Celkový počet vyučujících:971474
zaměstnanců:569269
studentů:4425
externistů:358180
Celkový počet studentů:45823016
bakalářské studijní programy:811697
z toho v kombinované formě:155139
magisterské studijní programy:28911740
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:222209
z toho v kombinované formě:4239
doktorské studijní programy:658370
z toho v kombinované formě:353156

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 28.1.2015