Mgr. Stjepan Uldrijan, CSc.

Photo not published

 

Molekulárně buněčná biologie pro biomedicínu (MUNI/A/1171/2015)
MU Investigator:Prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Regulace dráhy nádorového supresoru p53 novými vazebnými partnery onkogenů Mdm2 a Mdm4 (GA14-12166S)
MU Investigator:Mgr. Stjepan Uldrijan, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2014 - 12/2016
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Molekulární a buněčná biomedicína (MUNI/A/1123/2014)
MU Investigator:Prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2015 - 12/2015
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci (CZ.1.07/2.3.00/30.0009)
MU Investigator:Prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.
MU Faculty/Unit:Rector's Office
Project Period:7/2012 - 6/2015
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Operational Programme Education for Competitiveness
more
Biomedicína na molekulární a buněčné úrovni (MUNI/A/0938/2013)
MU Investigator:Prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Využití epigenetické plasticity buněk maligního melanomu pro jejich řízené reprogramování (MUNI/11/InGA27/2013)
MU Investigator:Mgr. Stjepan Uldrijan, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Interní projekty LF
more
Molekulárně- a buněčně-biologický základ biomedicíny (MUNI/A/0798/2012)
MU Investigator:Prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2013 - 12/2013
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Terapeutický potenciál inhibice vybraných signálních drah v buňkách maligního melanomu (NS10236)
MU Investigator:Mgr. Stjepan Uldrijan, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:7/2009 - 12/2011
Investor/Programme:Ministry of Health of the CR / Departmental Programme of Research and Development - MH II from 2008 to 2011
more