RNDr. Miroslava Beňovská, Ph.D.

Photo not published

 

 
2015

BEŇOVSKÁ, Miroslava - WIEWIORKA, Ondřej - TŮMOVÁ, Jana.
Mikroskopické vyšetření moče. 2., aktual. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. Elportál.


more

 

BEŇOVSKÁ, Miroslava - BUČKOVÁ, D. - PETŘÍKOVÁ, Daniela - STAŠEK, Jan - GOTTWALDOVÁ, Jana.
Presepsin jako diagnostický a prognostický nástroj při posuzování sepse. Klinická biochemie a metabolismus, Pardubice, Stapro. ISSN 1210-7921, 2015, vol. 23, no. 3, pp. 89-94.


more

 
2014

DASTYCH, Milan - WIEWIORKA, Ondřej - BEŇOVSKÁ, Miroslava.
Ethamsylate (Dicynone®) Interference in Determination of Serum Creatinine, Uric Acid, Triglycerides, and Cholesterol in Assays Involving the Trinder Reaction; In Vivo and In Vitro. Clinical Laboratory, Heidelberg, Clinical Laboratory Publications, Germany. ISSN 1433-6510, 2014, vol. 60, no. 8, pp. 1373-1376.


more

 

BEŇOVSKÁ, Miroslava - WIEWIORKA, Ondřej - TŮMOVÁ, Jana.
Srovnávací studie močového analyzátoru FUS-2000 (DIRUI) a systému iQ 200 (Iris) – Aution Max AX-4280 (Arkray). FONS, Stapro s.r.o. ISSN 1211-7137, 2014, vol. 2014, no. 2, pp. 5-7.


more

 
2013

BEŇOVSKÁ, Miroslava - WIEWIORKA, Ondřej - TŮMOVÁ, Jana.
Intoxikace metanolem a zkušenosti se stanovením jeho metabolitu - kyseliny mravenčí. Labor Aktuell, Praha, Roche s.r.o. ISSN 1214-7672, 2013, vol. 2013, no. 1, pp. 8-11.


more

 

BUČKOVÁ, Dana - TŮMOVÁ, Jana - BEŇOVSKÁ, Miroslava - VLAŠÍNOVÁ, Jitka.
Intoxikace vitaminem D - kazuistika. Klinická biochemie a metabolismus, Praha, Česká lékařská společnost J.E.Purkyně. ISSN 1210-7921, 2013, vol. 21, no. 3, pp. 133-134. v ISu 2x, neboť MUDr. Bučková, byť není domácí autor, hce míti publ. v ISu.


more

 
2012

BEŇOVSKÁ, Miroslava - KŘIVÁNKOVÁ, Aneta - RICHTEROVÁ, Eva - HODICKÁ, Zuzana.
Možnosti časné diagnostiky preeclampsie s produkty firmy Roche. Labor Aktuell, Praha, Roche s.r.o. ISSN 1214-7672, 2012, vol. 04, no. 12, pp. 18-21.


more

 
2011

BEŇOVSKÁ, Miroslava - DASTYCH, Milan - ČERMÁKOVÁ, Zdeňka.
Proces výběru perianalytických systémů a jejich charakteristiky. Chemické listy. ISSN 0009-2770, 2011, vol. 105, no. 2, pp. 103-107.


more

 

KRÁLÍKOVÁ, Michaela - MELOUNOVÁ, Jitka - CRHA, Igor - ŽÁKOVÁ, Jana - MATEJOVIČOVÁ, Milena - BEŇOVSKÁ, Miroslava.
Thioly ve spermiích - souhrnné výsledky po roce stanovení. 2011.


more

 
2010

DASTYCH, Milan - GOTTWALDOVÁ, Jana - POHLUDKA, Michal - BEŇOVSKÁ, Miroslava - PŘIKRYL, Petr.
Determination of asialotransferrin in the cerebrospinal fluid with the HPLC method. Scandiavian Journal of Clinical & Laboratory Investigation, UK, Informa Healthcare, Taylor & Francis AS, Norway. ISSN 0036-5513, 2010, vol. 70, no. 2, pp. 87-91.


more

 

BEŇOVSKÁ, Miroslava.
Fosfolipáza A2 asociovaná s lipoproteiny – význam, metoda stanovení a klinické monitorování. Klinická biochemie a metabolismus. ISSN 1210-7921, 2010, vol. 18, pp. 38-44.


more

 

BEŇOVSKÁ, Miroslava - DASTYCH, Milan - ČERMÁKOVÁ, Zdeňka.
Preanalytické interference a praktické využití sérových indexů. Klinická biochemie a metabolismus. ISSN 1210-7921, 2010, vol. 18, no. 3, pp. 144-148.


more

 
2009

KRÁLÍKOVÁ, Michaela - MELOUNOVÁ, Jitka - CRHA, Igor - ŽÁKOVÁ, Jana - MATEJOVIČOVÁ, Milena - JARKOVSKÝ, Jiří - BEŇOVSKÁ, Miloslava - TALLOVÁ, Jaroslava.
Homocystein, vitamin B12 a kyselina listová v seminální tekutině. 2009. Praktická gynekologie, 2009. 13 (S1): 211. ISSN 1211-6645.


more

 

ČÍHALOVÁ, Jana - BEŇOVSKÁ, Miroslava - KLIMÍČEK, Igor.
Stanovení prokalcitoninu na modulu E170 analyzátoru Modular Analytics a analyzátoru Kryptor compact. Labor Aktuell, Praha, Roche s.r.o. ISSN 1214-7672, 2009, vol. 14, no. 2, pp. 26-28.


more

 
2008

book coverDASTYCH, Milan - BREINEK, Petr - BEŇOVSKÁ, Miroslava.
Klinická biochemie. Vyd. 1. Brno : Masarykova universita, 2008. 232 pp. ISBN 978-80-210-4572-9.


more

 

BEŇOVSKÁ, Miroslava - KOPECKÝ, Petr.
Modular Preanalytics ve FN Brno. Labor Aktuell, Praha, Roche s.r.o. ISSN 1214-7672, 2008, vol. 13, no. 2, pp. 28-31.


more