Assoc. Prof. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D.

Photo not published

 

Experimentální farmakologický vývoj v neuropsychiatrii a onkologii (MUNI/A/1284/2015)
MU Investigator:PharmDr. Jana Rudá, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Nové farmakologické mechanizmy v preklinickém i klinickém vývoji léčiv (MUNI/A/1116/2014)
MU Investigator:PharmDr. Jana Rudá, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2015 - 12/2015
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Inovace předmětu Základy farmakologie - Kazuistiky (MUNI/FR/1782/2014)
MU Investigator:PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2015 - 12/2015
Investor/Programme:Masaryk University / MU Development Fund
more
Farmakodynamické, farmakokinetické a farmakogenetické přístupy v preklinické fázi výzkumu a vývoje léčiv (MUNI/A/0886/2013)
MU Investigator:PharmDr. Jana Rudá, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
OPTIMED-optimalizovaná výuka všeobecného lékařství: horizontální a vertikální propojení, inovace a efektivita pro praxi (CZ.1.07/2.2.00/28.0042)
MU Investigator:Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2012 - 12/2014
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Operational Programme Education for Competitiveness
more
Neurofarmakologické a farmakokinetické mechanizmy v animálních modelech neuropsychiatrických onemocnění (MUNI/A/0701/2012)
MU Investigator:PharmDr. Jana Rudá, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2013 - 12/2013
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Miniaturized on-line drug metabolism system based on capillary electrophoresis (GAP206/10/0057)
MU Investigator:Prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2010 - 12/2013
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Vliv farmakogenetických a farmakokinetických faktorů na účinnost a bezpečnost terapie prvních epizod schizofrenie (NS9676)
MU Investigator:Assoc. Prof. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2009 - 12/2011
Investor/Programme:Ministry of Health of the CR / Departmental Programme of Research and Development - MH II from 2008 to 2011
more
Capillary electrophoresis as a tool for the drug-metabolism studies (GA203/06/0047)
MU Investigator:Prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2006 - 12/2008
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more