MUDr. Radovan Sedlinský

Photo not published

 

 
1998

SEDLINSKÝ, Radovan - HANÁK, Roman - JANKOVÁ, M. - ELSTNEROVÁ, Z. - ŠEDOVÁ, Z..
Diagnostika novorozenecké sepse. Česko-slovenská pediatrie, Praha, ČLS. ISSN 0069-2328, 1998, vol. 53, no. suppl. 1, p. 58-58.


more

 

SEDLINSKÝ, Radovan - SKOTÁKOVÁ, Jarmila - KŘEN, Leoš - HANÁK, Roman - GROCHOVÁ, I. - ŠTARHA, Jiří.
Kongenitální hypofosfatázie v rámci skeletálních dysplazií novorozenců. Čs. pediatrie, Praha, ČLS JEP. ISSN 0069-2328, 1998, vol. 53, no. 7, pp. 430-435.


more

 

SEDLINSKÝ, Radovan - ŠEDOVÁ, Z. - JANKOVÁ, M. - HANÁK, Roman - ELSTNEROVÁ, L..
Korelace rutinních kultivací s etiologickým agens pozdní novorozenecké sepse. Česko-slovenská pediatrie, Praha, ČLS. ISSN 0069-2328, 1998, vol. 53, no. suppl.1, p. 59-59.


more

 

ŠEDOVÁ, Z. - SEDLINSKÝ, Radovan - VALÍK, D. - ŠTARHA, Jiří - JANKOVÁ, M..
Nekonjugovaná hyperbilirubinémie vyžadující výměnnou transfuzi - první příznak galaktosemie. Česko-slovenská pediatrie, Praha, ČLS. ISSN 0069-2328, 1998, vol. 53, p. 90-90.


more

 

HANÁK, Roman - SEDLINSKÝ, Radovan.
Optimalizace plicního objemu s následnou aplikací surfaktantu v léčbě IRDS novorozence. Česko-slovenská pediatrie, Praha, ČLS. ISSN 0069-2328, 1998, vol. 53, no. suppl.1, p. 61-61.


more

 

SEDLINSKÝ, Radovan - ŠEDOVÁ, Z. - HANÁK, Roman - JANKOVÁ, M..
Sepsis screen u kultivačně potvrzených novorozeneckých sepsí. Česko-slovenská pediatrie, Praha, ČLS. ISSN 0069-2328, 1998, vol. 53, no. suppl. 1, p. 60-60.


more

 

ŠEDOVÁ, Z. - SEDLINSKÝ, Radovan - JANKOVÁ, M. - ELSTNEROVÁ, L. - HANÁK, Roman.
Spektrum etiologických agens novorozeneckých sepsí. Česko-slovenská pediatrie, Praha, ČLS. ISSN 0069-2328, 1998, vol. 53, no. suppl. 1, p. 59-59.


more

 
1997

SEDLINSKÝ, Radovan.
Mikrovilózní inkluzní choroba jako příčina nezvladatelného průjmu. Česko-slovenská pediatrie, Praha, ČLS JEP. ISSN 0069-2328, 1997, vol. 52, no. 1, pp. 23-29.


more

 

ŠTARHA, Jiří - SEDLINSKÝ, Radovan - DOLEŽEL, Zdeněk - SMRŽOVÁ, Marie.
TINU syndrom - syndrom tubulointersticiální nefritidy a uveitidy. Česko-slovenská pediatrie, Praha, ČLS JEP. ISSN 0069-2328, 1997, vol. 52, no. 5, pp. 304-306.


more

 
1996

ŠTARHA, Jiří - SEDLINSKÝ, Radovan - DOLEŽEL, Zdeněk - DOSTÁLKOVÁ, Dana.
Denys - Drashův syndrom. Česko-slovenská pediatrie, Praha, ČLS JEP. ISSN 0069-2328, 1996, vol. 51, no. 9, p. 581-581.


more