MUDr. Martin Doleček, Ph.D.

Photo not published

 

 
2014

ŠTOURAČ, Petr - DOLEČEK, Martin - DADÁK, Lukáš - GÁL, Roman - FEDORA, Michal - ŠRÁMEK, Vladimír - SMÉKALOVÁ, Olga - HARAZIM, Hana - KOSINOVÁ, Martina - MARKUSEKOVÁ, Zuzana.
Kurz urgentní medicíny 2014. 2014. 12.4.2014 - 13.4.2014, National Activity.


more

 

DOLEČEK, Martin.
Návykové látky. In Intenzivní medicína. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha : Galén, 2014. Neuveden, ISBN 978-80-7492-066-0, pp. 811-819.


more

 

DOLEČEK, Martin.
Řešení zdravotních následků mimořádných událostí v časné nemocniční neodkladné péči. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 75 pp. ISBN 978-80-210-6699-1.


more

 

DOLEČEK, Martin.
Skórovací a třídící systémy v traumatologii. In Intenzivní medicína. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha : Galén, 2014. Neuveden, ISBN 978-80-7492-066-0, pp. 837-840.


more

 

DOLEČEK, Martin.
Transport kriticky nemocných pacientů. In Intenzivní medicína. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha : Galén, 2014. Neuveden, ISBN 978-80-7492-066-0, pp. 58-65.


more

 

DOLEČEK, Martin.
Úrazový registr České republiky. In Intenzivní medicína. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha : Galén, 2014. Neuveden, ISBN 978-80-7492-066-0, pp. 840-843.


more

 
2013

ŠTOURAČ, Petr - DOLEČEK, Martin - DADÁK, Lukáš - GÁL, Roman - FEDORA, Michal - ŠRÁMEK, Vladimír - SMÉKALOVÁ, Olga - HARAZIM, Hana - KOSINOVÁ, Martina - MARKUSEKOVÁ, Zuzana.
Kurz urgentní medicíny 2013. 2013. 13.4.2013 - 14.4.2013, National Activity.


more

 

ŠTOURAČ, Petr - GÁL, Roman - KŘIKAVA, Ivo - DOLEČEK, Martin - SMÉKALOVÁ, Olga - HARAZIM, Hana - KOSINOVÁ, Martina.
V. konference AKUTNĚ.CZ. 2013. Brno, Univerzitní kampus Bohunice. 16.11.2013 - 16.11.2013, National Activity.


more

 
2012

VANÍČKOVÁ, Kateřina - DOLEČEK, Martin - SAS, Igor.
Jak zajišťuji na urgentním příjmu pacienta po KPR. 2012.


more

 

ŠTOURAČ, Petr - DOLEČEK, Martin - DADÁK, Lukáš - GÁL, Roman - FEDORA, Michal - ŠRÁMEK, Vladimír - KOSINOVÁ, Martina.
Kurz urgentní medicíny 2012. 2012. Brno, Univerzitní kampus Bohunice. 14.4.2012 - 15.4.2012, National Activity.


more

 
2011

ŠEVELA, Kamil - ŠEVČÍK, Pavel - DOLEČEK, Martin - HÁJEK, M. - HILLOVÁ MANNOVÁ, Jitka - KALOUDOVÁ, Yvona - KRAUS, Roman - KRIFTA, Petr - KRUSOVÁ, Darja - MURIOVÁ, K. - NEDBÁLKOVÁ, Marta - NOHEL, Pavel - SAS, Igor - SEIDLOVÁ, Dagmar - SOŠKA, Vladimír - SVOJANOVSKÝ, Jan - VĚZDA, Petr - ZVONÍČEK, Václav.
Akutní intoxikace a léková poškození v intenzivní medicíně. 2. doplněné vydání. Praha : Grada, 2011. 328 pp. Neuveden. ISBN 978-80-247-3146-9.


more

 

ŠTOURAČ, Petr - DOLEČEK, Martin - DADÁK, Lukáš - GÁL, Roman - FEDORA, Michal - ŠRÁMEK, Vladimír - KOSINOVÁ, Martina.
Kurz urgentní medicíny 2011. 2011. Brno, Univerzitní kampus Bohunice. 16.4.2011 - 17.4.2011, National Activity.


more

 
2009

DOLEČEK, Martin - SVOBODA, Petr - KANTOROVÁ, Ilona - SCHEER, Peter - SAS, Igor - BÍBROVÁ, Jitka - RADVANOVÁ, J. - RADVAN, M..
Therapeutic influence of 20 % albumin versus 6% hydroxyethylstarch on extravascular lung water in septic patients: a randomized controled trial. Hepatogastroenterology. ISSN 0172-6390, 2009, vol. 56, pp. 285-289.


more

 

DOLEČEK, Martin.
Vysoká léze krční míchy. 2009.


more