Assoc. Prof. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D.

Photo not published

 

Tkáňové inženýrství epitelů: Buňky a protokoly pro regenerativní medicínu (16-31501A)
MU Investigator:Assoc. Prof. MVDr. Aleš Hampl, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:4/2016 - 12/2019
Investor/Programme:Ministry of Health of the CR / Ministry of Health Research Programme 2015 - 2022
more
Vyhodnocení výsledků fyzikálních parametrů orgánových systému, tkání v korelaci s klinickým stavem u chirurgicky nemocných (MUNI/A/1372/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Měření fyzikálních parametrů orgánových systému, tkání a korelace výsledků klinického stavu u chirurgicky nemocných (MUNI/A/1538/2014)
MU Investigator:Assoc. Prof. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2015 - 12/2015
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Sledování perfuze a tlakových parametrů orgánových systému a tkání u chirurgicky nemocných (MUNI/A/0999/2013)
MU Investigator:Assoc. Prof. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Podpora výuky virtruální chirurgie (MUNI/FR/0404/2014)
MU Investigator:MUDr. Tomáš Paseka
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:3/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / MU Development Fund
more
OPTIMED-optimalizovaná výuka všeobecného lékařství: horizontální a vertikální propojení, inovace a efektivita pro praxi (CZ.1.07/2.2.00/28.0042)
MU Investigator:Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2012 - 12/2014
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Operational Programme Education for Competitiveness
more
MEDTECH - vzdělávací a výzkumná partnerská síť v medicíně, biomedicíně a přístrojové technice (CZ.1.07/2.4.00/31.0016)
MU Investigator:Assoc. Prof. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:6/2012 - 5/2014
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Operational Programme Education for Competitiveness
more
Vliv moderních technologií na nové metody v chirurgických oborech a hodnocení jejich vlivu výsledky léčby (MUNI/A/0966/2012)
MU Investigator:Prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2013 - 12/2013
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Multimediální učebna pro praktický výukový program jako (FRVS/1251/2010)
MU Investigator:Assoc. Prof. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2010 - 12/2010
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / University Development Fund
more