MUDr. Lukáš Hruban

Photo not published

 

First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 49 records, displayed 1 - 30

 
2015

HRUBAN, Lukáš - SPILKA, Jiří - CHUDÁČEK, Václav - JANKŮ, Petr - HUPTYCH, Michal - BURŠA, Miroslav - HUDEC, Adam - KACEROVSKÝ, Marian - KOUCKÝ, Michal - PROCHÁZKA, Martin - KOREČKO, Vladimír - SEGEŤA, Jan - ŠIMETKA, Ondřej - MĚCHUROVÁ, Alena - LHOTSKÁ, Lenka.
Angreement on intrapartum cardiotocogram recordings between expert obstetricians. Journal of Evaluation in Clinical Practise, Hoboken, Wiley-Blackwell, Great Britain. ISSN 1356-1294, 2015, vol. 21, no. 4, pp. 694-702.


more

 

JANKŮ, Petr - HRUBAN, Lukáš - VENTRUBA, Pavel - GERYCHOVÁ, Romana - PROCHÁZKA, M..
Dvojčata ve II. době porodní. Moderní gynekologie a porodnictví, Praha, Levret. ISSN 1211-1058, 2015, vol. 23, no. 1, pp. 78-84.


more

 

BURSA, Miroslav - LHOTSKA, Lenka - CHUDACEK, Vaclav - SPILKA, Jiri - JANKŮ, Petr - HRUBAN, Lukáš.
Information retrieval from hospital information system: Increasing effectivity using swarm intelligence. Journal of Applied Logic, Amsterdam, ELSEVIER SCIENCE BV, The Nederlands. ISSN 1570-8683, 2015, vol. 13, no. 2, pp. 126-137.


more

 

VLAŠÍNOVÁ, Iva - HRUBAN, Lukáš - JANKŮ, Petr - GERYCHOVÁ, Romana - VENTRUBA, Pavel - ŤÁPALOVÁ, Veronika - HODICKÁ, Zuzana.
Specifické placentární komplikace u monochoriálních biamniálních dvojčat porozených po 24. týdnu gravidity - retrospektivní analýza. Česká gynekologie, Praha, Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně. ISSN 1210-7832, 2015, vol. 80, no. 3, pp. 189-195.


more

 
2014

HRUBAN, Lukáš - JANKŮ, Petr - SPILKA, J. - CHUDÁČEK, V. - BURŠA, M. - HUPTYCH, M. - HUDEC, A. - KACEROVSKÝ, M. - KOUCKÝ, M. - LHOTSKÁ, L. - PROCHÁZKA, M. - KOREČKO, V. - SEGEŤA, J. - ŠIMETKA, O. - UNZEITIG, V..
Analysis of CTG interpretation of expert - obstetricians - is it time for change?. 2014.


more

 

SPILKA, Jiří - CHUDÁČEK, Václav - JANKŮ, Petr - HRUBAN, Lukáš - BURŠA, Miroslav - HUPTYCH, Michal - ZACH, Lukáš - LHOTSKÁ, Lenka.
Analysis of obstetricians' decision making on CTG recordings. Journal of Biomedical Informatics, San Diego, Academic Press Inc. Elsevier Science, USA. ISSN 1532-0464, 2014, vol. 51, no. 16.4.2014, pp. 72-79.


more

 

VLAŠÍNOVÁ, Iva - HRUBAN, Lukáš - ŤÁPALOVÁ, Veronika - JANKŮ, Petr - VENTRUBA, Pavel.
Are perinatal outcomes in non comlicated monochorionic diamniotic twins affected by birth management?. 2014.


more

 

HRUBAN, Lukáš - JANKŮ, Petr - ŠIMETKA, O. - MICHALEC, I. - VLK, R. - ZÁHUMENSKÝ, J. - TOMAN, A. - DOUBEK, R. - ROUŠAROVÁ, K..
Effectiveness and safety of the osmotic dilator dilapan-S for cervical ripening in females with/without caesarean section in medical history. 2014.


more

 

HRUBAN, Lukáš.
Intrauterinní růstová retardace plodu. 2014.


more

 

HRUBAN, Lukáš.
Management růstové retardace plodu. 2014.


more

 

CHUDÁČEK, Václav - SPILKA, Jiří - BURŠA, Miroslav - JANKŮ, Petr - HRUBAN, Lukáš - HUPTYCH, Michal - LHOTSKÁ, Lenka.
Open access intrapartum CTG database. BMC Pregnancy and Childbirth, London, BIOMED CENTRAL LTD, Great Britain. ISSN 1471-2393, 2014, vol. 14, no. 16, pp. 1-12.


more

 

GERYCHOVÁ, Romana - HRUBAN, Lukáš - JANKŮ, Petr - VENTRUBA, Pavel.
Prevence poporodního krvácení. 2014.


more

 

JANKŮ, Petr - GERYCHOVÁ, Romana - HRUBAN, Lukáš.
PROVISIO, 5. ročník, praktický ultrazvukový kurz pro aplikaci 3D/4D technologií v gynekologii a porodnictví. 2014. 31.10.2014 - 1.11.2014, National Activity.


more

 

VLAŠÍNOVÁ, Iva - HRUBAN, Lukáš - JANKŮ, Petr - ŤÁPALOVÁ, Veronika - VENTRUBA, Pavel - GERYCHOVÁ, Romana.
Specifické komplikace u monochoriálních biamniálních dvojčat. 2014.


more

 

GERYCHOVÁ, Romana - HRUBAN, Lukáš - VLAŠÍNOVÁ, Iva - JANKŮ, Petr.
TRAP sequence - vzácná komplikace monochoriální gravidity. 2014.


more

 

GERYCHOVÁ, Romana - HRUBAN, Lukáš - WEINBERGER, Vít.
V. ročník ProVisio education program Praktický ultrazvukový kurz pro aplikaci 3D/4D technologií v gynekologii a porodnictví. 2014. CZE, Hotel Kaskáda, Jinačovice, Kuřim. 31.10.2014 - 1.11.2014, National Activity.


more

 

HRUBAN, Lukáš - JANKŮ, Petr - VENTRUBA, Pavel - OŠKRDALOVÁ, Lenka - SKORKOVSKÁ, Klára - HODICKÁ, Zuzana - ŤÁPALOVÁ, Veronika - MEKIŇOVÁ, Lenka - ŠMEREK, Michal.
Vaginální vedení porodu koncem pánevním po ukončeném 36. týdnu gravidity - analýza perinatálních výsledků let 2008-2011. Česká gynekologie, Praha, Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně. ISSN 1210-7832, 2014, vol. 79, no. 5, pp. 343-350.


more

 

ŤÁPALOVÁ, Veronika - HRUBAN, Lukáš - JANKŮ, Petr - VENTRUBA, Pavel - VLAŠÍNOVÁ, Iva - HODICKÁ, Zuzana - REJDOVÁ, Ingrid.
Vliv naléhání druhého dvojčete koncem pánevním na perinatální výsledky při vaginálním vedení porodu bichoriálních biamniálních dvojčat po 33. týdnu gravidity. Česká gynekologie, Praha, Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně. ISSN 1210-7832, 2014, vol. 79, no. 5, pp. 350-356.


more

 
2013

HRUBAN, Lukáš - JANKŮ, Petr - KADLECOVÁ, Jana - MEKIŇOVÁ, Lenka.
EVALUATION OF EFFICACY AND SAFETY OF HYGROSCOPIC DILATOR DILAPAN-S FOR CERVICAL RIPENING IN LABOR PREINDUCTION. 2013.


more

 

HRUBAN, Lukáš - JANKŮ, Petr - VENTRUBA, Pavel - GERYCHOVÁ, Romana - WEINBERGER, Vít - PASTORČÁKOVÁ, Marcela - ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Andrea.
Inkarcerace dělohy v graviditě. Úskalí diagnostiky, klinického průběhu a terapie: dvě kazuistiky. Česká gynekologie, Mladá fronta a.s. ISSN 1210-7832, 2013, vol. 78, no. 5, pp. 427-431.


more

 

ŠTOURAČ, Petr - KŘIKAVA, Ivo - SEIDLOVÁ, Judita - STRAŽEVSKÁ, Eva - HUSER, Martin - HRUBAN, Lukáš - JANKŮ, Petr - GÁL, Roman.
Sugammadex in a parturient with myotonic dystrophy. British Journal of Anaesthesia, OXFORD, Oxford University Press, Great Britain. ISSN 0007-0912, 2013, vol. 110, no. 4, pp. 657-658.


more

 

HRUBAN, Lukáš - JANKŮ, Petr - KADLECOVÁ, Jana - MEKIŇOVÁ, Lenka.
What is the position of mechanical preinduction cervical ripening in modern obstetrics?. 2013.


more

 

HRUBAN, Lukáš - JANKŮ, Petr - KADLECOVÁ, Jana - MEKIŇOVÁ, Lenka.
WHAT IS THE POSITION OF THE MECHANICAL PRE-INDUCTION CERVICAL RIPENING IN MODERN OBSTETRICS?. 2013.


more

 
2012

GERYCHOVÁ, Romana - VENTRUBA, Pavel - JANKŮ, Petr - HRUBAN, Lukáš.
Asistovaná reprodukce u pacientů se závažným onemocněním z pohledu porodníka. 2012.


more

 

HRUBAN, Lukáš - JANKŮ, Petr - GERYCHOVÁ, Romana - VENTRUBA, Pavel - PASTORČÁKOVÁ, Marcela - WEINBERGER, Vít.
Incarcerated uterus in pregnancy - pitfalls of diagnosis, different clinical course and therapy. 2012.


more

 

GERYCHOVÁ, Romana - VENTRUBA, Pavel - HRUBAN, Lukáš - JANKŮ, Petr.
Indukce u rizikových těhotenství - "pohled pro". 2012.


more

 

HRUBAN, Lukáš - JANKŮ, Petr - VENTRUBA, Pavel - GERYCHOVÁ, Romana - WEINBERGER, Vít - PASTORČÁKOVÁ, Marcela.
Inkarcerace dělohy v graviditě. 2012.


more

 

VENTRUBA, Pavel - JANKŮ, Petr - HRUBAN, Lukáš - GERYCHOVÁ, Romana - HODICKÁ, Zuzana.
Narůstající frekvence císařského řezu. 2012.


more

 

JANKŮ, Petr - HRUBAN, Lukáš.
Perinatologické výsledky za rok 2011. Nemocniční listy, Fakultní nemocnice Brno, Fakultní nemocnice Brno. ISSN 1802-0224, 2012, no. 2.


more

 

HRUBAN, Lukáš - JANKŮ, Petr.
Porod po předchozím císařském řezu. In Kritické stavy v porodnictví. Vyd. první. Praha, Kamenice : Galén, MCC Publishing, 2012. neuveden, ISBN 978-80-7262-949-7, pp. 203-205.


more

 
First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 49 records, displayed 1 - 30