MUDr. Roman Malý

Photo not published

 

 
2014

ŠTOURAČ, Petr - KUCHAŘOVÁ, Eliška - KŘIKAVA, Ivo - MALÝ, Roman - KOSINOVÁ, Martina - HARAZIM, Hana - SMÉKALOVÁ, Olga - BÁRTÍKOVÁ, Ivana - ŠTOUDEK, Roman - JANKŮ, Petr - HUSER, Martin - WÁGNEROVÁ, Kristýna - HAKLOVÁ, Olga - HAKL, Lubomír - SCHWARZ, Daniel - ZELINKOVÁ, Hana - LITTNEROVÁ, Simona - JARKOVSKÝ, Jiří - GÁL, Roman - ŠEVČÍK, Pavel.
Establishment and evaluation of post caesarean acute pain service in a perinatological center: retrospective observational study. Česká gynekologie, Praha, Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně. ISSN 1210-7832, 2014, vol. 79, no. 5, pp. 363-370.


more

 
2011

MALÝ, Roman - GÁL, Roman - SAS, Igor - ŠEVČÍK, Pavel - PACÍK, Dalibor.
Užití trombelastografie při monitorování změn koagulačního profilu během akutní normovolemické hemodiluce u pacientů podstupujících operaci radikální prostatektomie. Anesteziologie a intenzivní medicína, ČLS JEP. ISSN 0862-4968, 2011, vol. 2011, no. 6, p. 366-366.


more

 
2010

MALÝ, Roman - GÁL, Roman - CHAMZIN, Azat - PESKA, J..
Thrombelastography during an acute normovolemic hemodilution in patient undergoing radical retropubic prostatectomy. Bratislavské Lekárske Listy, Bratislava, Slovakia. ISSN 1336-0345, 2010, vol. 111, no. 9, pp. 518-521.


more

 

ŠTOURAČ, Petr - MALÝ, Roman - KŘIKAVA, Ivo - ŠTOUDEK, Roman - ŠEVČÍK, Pavel - SKŘIČKOVÁ, Jana - HRAZDIROVÁ, Anna - TURČÁNI, Pavel - ŠTOURAČOVÁ, Alena - SMUTNÁ, J..
Zkušenost s VFV u endobronchiálních výkonů. In 6. celostátní konference Umělá plicní ventilace. : 2010. 1 p. 16.2.2010, Mladá Boleslav.


more

 
2009

MALÝ, Roman - GÁL, Roman - ŠEVČÍK, Pavel - PACÍK, Dalibor - CHAMZIN, Azat - KLIKA, Petr.
Vliv akutní normovolemické hemodiluce na oběhový systém pacientů podstupujících radikální prostatektomii. In Edukační sborník XXXIII. Brněnské onkologické dny. Brno : 2009. p. 304-305. 16.4.2009, Brno.


more

 

MALÝ, Roman - GÁL, Roman - ŠEVČÍK, Pavel - PACÍK, Dalibor - CHAMZIN, Azat.
Vliv akutní normovolemické hemodiluce na oběhový systém pacientů podstupujících radikální prostatektomii. 2009.


more

 
2008

MALÝ, Roman - GÁL, Roman - PACÍK, Dalibor.
Minimalizace krevních ztrát u pacientů podstupujících radikální prostatektomii na Urologické klinice FN Brno. In Sborník XXXII. Brněnských onkologických dnů. Brno : 2008. p. 354-354. 17.4.2008, Brno.


more

 
2007

MANNOVÁ, Jitka - MALÝ, Roman - ŠILHART, Zdeněk - ŠEVČÍK, Pavel.
Cervikální blok u rizikových nemocných indikovaných ke karotické endarterektomii. In Česko – slovenský kongres regionální anestézie – Abstrakta. : 2007. p. 37-38.


more

 

MALÝ, Roman - MANNOVÁ, Jitka - HUSTÝ, Jakub - ŠEVČÍK, Pavel.
Kontinuální periferní nervová analgezie s využitím ultrasonografické (USG) navigace epidurální Tuohyho jehly G18 a epidurálního katétru. In Česko – slovenský kongres regionální anestézie – Abstrakta. : 2007. p. 23-23.


more

 
2006

MANNOVÁ, Jitka - MALÝ, Roman - ŠILHART, Zdeněk - ŠEVČÍK, Pavel.
Carotid endarterectomy in the cervical block in patients with varying degrees of cardiovascular risk. In Suppl. to Regional Anesthesia and Pain Medicine - XXV Annual ESRA Congress. : 2006. p. 62-62. 2006, Monte Carlo.


more