Prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

Personal photo

 

Identifikace nových možností léčby chronické myeloidní leukémie pomocí systematické analýzy interaktomu proteinu BCR-ABL (15-34405A)
MU Investigator:Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:5/2015 - 12/2018
Investor/Programme:Ministry of Health of the CR / Ministry of Health Research Programme 2015 - 2022
more
LF - Příspěvek IP 2016 (ROZV/24/LF/2016)
MU Investigator:Prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Development Programmes
more
II. pilíř - pracoviště 110212 (MUNI/11/II.pilir/2016)
MU Investigator:Prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:4/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Interní projekty LF
more
Detailní příprava výuky nového předmětu Teoretické základy klinické medicíny (MUNI/FR/1791/2014)
MU Investigator:Prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2015 - 12/2015
Investor/Programme:Masaryk University / MU Development Fund
more
Zaměstnáním nejlepších mladých vědců k rozvoji mezinárodní spolupráce (CZ.1.07/2.3.00/30.0037)
MU Investigator:Prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.
MU Faculty/Unit:Rector's Office
Project Period:3/2013 - 9/2015
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Operational Programme Education for Competitiveness
more
Funkční a strukturní změny microRNA u lymfoproliferativních malignit a jejich vliv na prognózu onemocnění a predikci léčebné odpovědi (NT11218-6/2010)
MU Investigator:Prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Central European Institute of Technology
Project Period:9/2010 - 12/2015
Investor/Programme:Ministry of Health of the CR / Resortní program výzkumu a vývoje - MZ III. na léta 2010 - 2015 (IGA)
more
Nové klinické a diagnostické přístupy u hematogických malignit (MUNI/A/0723/2012)
MU Investigator:RNDr. Ludmila Šebejová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2013 - 12/2013
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
New possibilities of diagnostics of leukemia using DNA-microarrays (1A8241)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Irena Krontorád Koutná, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Informatics
Project Period:7/2004 - 12/2006
Investor/Programme:Ministry of Health of the CR / Health of People (National Research Programme)
more
Subpopulace CD34+ buněk v transplantátu periferních kmenových buněk a jejich role pro engraftment v podmínkách autologní a příbuzenské alogenní transplantace kr (NR8003)
MU Investigator:Assoc. Prof. MUDr. Martin Klabusay, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2004 - 12/2006
Investor/Programme:Ministry of Health of the CR / Ministry of Agriculture R&D Programme
more
Determination of functional status of tumor suppressor p53 in acute myeloid leukemia by using of method FASAY. (NC6395)
MU Investigator:
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2000 - 1/2002
Investor/Programme:Ministry of Health of the CR / R&D of Oncology
more
Pragnostics of fungal infections in cancer patients by polymerase chain reaction (PCR) (IZ3037)
MU Investigator:
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/1995 - 1/1996
Investor/Programme:Ministry of Health of the CR / Problems of Separate Medical Branches
more
Use of bronchoalveolar wash-out in immunocompromised patients (IZ1221)
MU Investigator:
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/1992 - 1/1994
Investor/Programme:Ministry of Health of the CR / Problems of Separate Medical Branches
more