MUDr. Jaroslav Motyčka

Photo not published

 

 
2009

KRBEC, Martin - MOTYČKA, Jaroslav - LUŇÁČEK, Lubomír - DOUŠA, Pavel.
Osteosyntéza periprotetické suprakondylické zlomeniny kolenního kloubu s použitím LCP dlahy. Acta Chirurgiae orthopaedicae et Traumatologiae čechosl., Praha, Galén. ISSN 0001-5415, 2009, vol. 76, no. 6, pp. 473-478.


more

 
2000

VALIŠ, Petr - CHALOUPKA, Richard - MOTYČKA, Jaroslav - KRBEC, Martin.
Víceetážová spondylolistéza. 2000.


more

 
1999

CHALOUPKA, Richard - VALIŠ, Petr - MOTYČKA, Jaroslav - LEZNAR, Milan.
Contribution to the radiological evaluation of stability in spondylolisthesis. Bulgarian Journal of Orthopaedics and Traumatology, Sofia, Bulgaria. 1999, vol. 35, no. 1, pp. 9-15.


more

 
1996

CHALOUPKA, Richard - MOTYČKA, Jaroslav - VALIŠ, Petr.
Ošetření degenerativní spondylolistézy. Scripta Medica, Brno, Masarykov univerzita. ISSN 1211-3395, 1996, vol. 67, no. Suppl 2, pp. 201-204.


more

 
1988

SKLEPEK, Jan - CHALOUPKA, Richard - MOTYČKA, Jaroslav - VLACH, Otto.
Operační léčení neuromuskulárních deformit páteře. Acta Chir orthop Traum čech, Praha, Avicenum. ISSN 0001-5415, 1988, vol. 55, no. 2, pp. 111-115.


more

 

VLACH, Otto - CHALOUPKA, Richard - MOTYČKA, Jaroslav.
Repozice olistetického L5 zadní instrumentací. Acta Chir orthop Traum čech, Praha, Avicenum. ISSN 0001-5415, 1988, vol. 55, no. 1, pp. 27-31.


more