MUDr. Eva Vlčková, Ph.D.

Photo not published

 

Identifikace osoby
  • Jméno: MUDr. Eva Vlčková ' ' Rozená: Moravcová ' ' Místo a datum narození: Brno, 6.6.1976 ' ' Stav: vdaná
Pracoviště
  • Neurologická klinika FN Brno, Jihlavská 20, 62500, Brno ' ' Lékařská fakulta MU Brno, Komenského n. 2, Brno
Funkce na pracovišti
  • Lékař - laboratoř EMG a EP
Vzdělání a akademická kvalifikace
  • 2000: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně ' ' Magisterský studijní program ' ' Studium ukončeno s vyznamenáním, udělen titul MUDr. ' ' 2003: Specializační atestace I. stupně v oboru Neurologie, s vyznamenáním ' '
Přehled zaměstnání
  • od 2000 Neurologická klinika FN Brno
Vědeckovýzkumná činnost
  • Výzkumné projekty zaměřené na oblast periferních neuropatií: ' ' 1. Grant IGF FN Brno 15/00 Neuropatie tenkých vláken ' ' 2. Výzkumný záměr Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy MSM0021622404 Vnitřní organizace a neurobiologické mechanismy funkčních systémů CNS ' '
Akademické stáže
  • 1. XI-XII/2001 Klinika funkčního vyšetřování nervového systému, universitní nemocnice Pitie-Salpetiere, Paříž, Francie měsíční stáž v laboratoři klinické elektrofyziologie. ' ' 2. IV/2002 Neurologická klinika Univerzitní nemocnice Wuerzburg, Německo dvoutýdenní studijní stáž v histologické laboratoři neurologické kliniky. ' ' 3. IV-IX/2005 Neurologická klinika Univerzitní nemocnice Wuerzburg, Německo 6 měsíců, výzkumný grant Evropské neurologické společnosti (ENS), zaměřený na výzkum polyneuropatie a neuropatické bolesti.' '
Ocenění vědeckou komunitou
  • 1999 - 1. místo v rámci Studentské vědecké konference LFMU, interní obory, téma práce: Asociace spondylogenní cervikální myelopatie a lumbální spinální stenozy 5. místo v rámci Celostátní České a slovenské studentské vědecké konference 1999, téma práce: Asociace spondylogenní cervikální myelopatie a lumbální spinální stenozy 2000 - 2. místo v rámci Studentské vědecké konference LFMU, interní obory, téma práce: Kvantitativní testování senzitivity normativní data a senzitivita v detekci neuropatie tenkých vláken. 2000 - cena Rektora MU pro nejlepší absolventy univerzity v r. 2000

Last update: 11. 7. 2006