Prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.

Personal photo

 

Completed procedures:

Professorship procedures
Masaryk University faculty carrying the appointment processFaculty of Medicine
Name of the Applicantdoc. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.
Affiliation of the ApplicantFaculty of Medicine
SpecializationPathological Physiology
Starting date28. 5. 2009
Evaluation Board
ChairProf. MUDr. Nataša Honzíková, CSc. (MU - Faculty of Medicine)
MembersProf. MUDr. Anna Vašků, CSc. (MU - Faculty of Medicine)
Prof. MUDr. PhDr. Jana Mačáková, CSc. (Lékařská fakulta UP Olomouc)
prof. MUDr. Jan Škrha, CSc. (UK Praha-1.lékařská fakulta)
prof. MUDr. Jaroslav Veselý, CSc. (UP Olomouc - lékařská fakulta)
Date and time of presentation17. 12. 2009 at 15:30
Faculty Scientific Board session17. 12. 2009
MU Scientific Board session16. 3. 2010
Current stateprofessor appointment
Closing date8. 12. 2010
Habilitation procedures
Masaryk University faculty carrying the appointment processFaculty of Medicine
Name of the Applicantdoc. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.
Affiliation of the ApplicantMU Brno, Faculty of Medicine
SpecializationPathological Physiology
Habilitation thesis (public part)Role genetické variability v patogenezi diabetických komplikací
Starting date15. 12. 2005
Habilitation Board
ChairProf. MUDr. Nataša Honzíková, CSc. (MU - Faculty of Medicine)
MembersProf. MUDr. Anna Vašků, CSc. (MU - Faculty of Medicine)
prof.MUDr. Jan Škrha, CSc. (UK Praha -1. Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. (UK Praha -1. Lékařská fakulta)
doc. MUdr. Oliver Rácz, CSc., mim.prof. (UPJŠ Košice-Lékařská fakulta)
Reviewersprof. MUDr. Jan Škrha, CSc. (UK Praha-1.lékařská fakulta)
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. (UK Praha-1.lékařská fakulta)
doc. MUdr. Oliver Rácz, CSc., mim.prof. (UPJŠ Košice-Lékařská fakulta)
Public lecture time and date
Faculty Scientific Board session
MU Scientific Board session
Current stateassociate professor appointment
Closing date1. 4. 2006