MUDr. Věra Maryšková

Photo not published

 

 
2014

MORNSTEIN, Vojtěch - MARYŠKOVÁ, Věra.
Termografie I. 2014. CZE, Biofyzikální ústav LF MU Brno. 12.2.2014 - 12.2.2014.


more

 

MORNSTEIN, Vojtěch - MARYŠKOVÁ, Věra.
Termografie II. 2014. CZE, Biofyzikální ústav LF MU Brno. 9.4.2014 - 9.4.2014.


more

 
2013

HRAZDIRA, Ivo - MARYŠKOVÁ, Věra - MORNSTEIN, Vojtěch.
Biomedicínské aplikace dopplerovských metod. 2013. Biofyzikální ústav LF MU Brno. 6.3.2013 - 6.3.2013, National Activity.


more

 

HRAZDIRA, Ivo - MORNSTEIN, Vojtěch - MARYŠKOVÁ, Věra.
Elastografie v medicíně- výhody a limity. 2013. CZE, Biofyzikální ústav LF MU Brno. 20.11.2013 - 20.11.2013.


more

 
2012

MARYŠKOVÁ, Věra - HRAZDIRA, Ivo - MORNSTEIN, Vojtěch.
Stručná historie dnů lékařské biofyziky v číslech. 2012. ISBN 978-80-244-3125-3.


more

 
2006

NOVOTNÝ, Jan - MARYŠKOVÁ, Věra - BURIAN, Daniel - NESTROJIL, Petr.
Kožní teplota nad kvadricepsem po 10 minutové zátěži u mužů. In Sport a kvalita života. Brno : Masarykova univerzita, 2006. ISBN 80-210-4145-5, pp. 86-90. 9.11.2006, Brno.


more

 
1999

HRAZDIRA, Ivo - MARYŠKOVÁ, Věra.
Termovize - její soucasny vyznam pro lékarskou diagnostiku. Lékař a technika, Praha, CLS J.E.Purkyne. ISSN 0301-5491, 1999, vol. 30, no. 5, pp. 117-120.


more

 
1996

MORNSTEIN, Vojtěch - FORÝTKOVÁ, Lenka - GREC, Pavel - LECHNER, Jiří - MARYŠKOVÁ, Věra - ŠKORPÍKOVÁ, Jiřina.
Biofyzikální praktikum. editor Vojtěch Mornstein. 2. přeprac. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1996. 150 pp. ISBN 80-210-1416-4.


more

 

MARYŠKOVÁ, Věra - HOLÝ, Jiří.
Gamagrafické, ultrazvukové a termografické vyšetření štítné žlázy z hlediska malignity. In MU. Brno : 1996. ISBN 80-210-1350-8.


more