MUDr. Jan Rottenberg, Ph.D.

Photo not published

 

First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 60 records, displayed 1 - 30

 
2016

TALACH, Tomáš - JURAJDA, Michal - ROTTENBERG, Jan - GÁL, Břetislav - KOSTŘICA, Rom - KOCÁK, Ivo - LAKOMÝ, Radek - VOGAZIANOS, Ermis.
Genetic risk factors of cisplatin induced ototoxicity in adult patients. Neoplasma, Slovenská akademie vied. ISSN 0028-2685, 2016, vol. 63, no. 2, 263—268-6 pp.


more

 
2014

ROTTENBERG, Jan - ŽALLMANN, Miroslav - KOSTŘICA, Rom - JURAJDA, Michal - TALACH, Tomáš.
The Significance Of (CA)n Tandem Repeat in GABA(A) Beta-3 Subunit Gene in Tinnitus Manifestation. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně. ISSN 1210-7859, 2014, vol. 77, no. 4, pp. 473-478.


more

 
2013

NEUWIRTHOVÁ, Jana - SMILEK, Pavel - ROTTENBERG, Jan - KOSTŘICA, Rom - ČERVENÁ, Renata.
Výsledky léčby a sledování pacientů se spinocelulárními karcinomy hlavy a krku po konkomitantní léčbě cetuximabem a radioterapií. Onkologie, Olomouc, Solen. ISSN 1802-4475, 2013, vol. 7, no. 3, pp. 146-148.


more

 
2012

SMILEK, Pavel - NEUWIRTHOVÁ, Jana - JARKOVSKÝ, Jiří - DUŠEK, Ladislav - ROTTENBERG, Jan - KOSTŘICA, Rom - SROVNAL, J. - HAJDUCH, M. - DRABEK, J. - KLOZAR, J..
Epidermal growth factor receptor (EGFR) expression and mutations in the EGFR signaling pathway in correlation with anti-EGFR therapy in head and neck squamous cell carcinomas. Neoplasma, Slovakia. ISSN 0028-2685, 2012, vol. 59, no. 5, pp. 508-515.


more

 
2011

NEUWIRTHOVÁ, Jana - SMILEK, Pavel - ROTTENBERG, Jan - KOSTŘICA, Rom - MECHL, Zdeněk - HAJDÚCH, Marian.
Mutations in EGFR signal pathway in correlation with response to treatment of head and neck cancers. The Gulf Journal of Oncology. ISSN 2078-2101, 2011, vol. Neuveden, no. 10, pp. 7-10.


more

 
2010

ROTTENBERG, Jan.
Diferenciální diagnostika, terapie a komplikace akutních tonzilitid. Vyd. 1. Olomouc : Solen s.r.o. Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc, 2010. Neuveden, ISBN 978-80-87327-32-6, pp. 48-57.


more

 

JURAJDA, Michal - TALACH, Tomáš - ROTTENBERG, Jan - KOSTŘICA, Rom - KOCÁK, Ivo - LAKOMÝ, Radek.
Ototoxicita indukovaná cisplatinou - klinické sledování a stanovení individuální senzitivity. Otorhinolaryngologie a foniatrie, Praha, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně. ISSN 1210-7867, 2010, vol. 59, no. 4, pp. 175-179.


more

 
2009

NEUWIRTHOVÁ, Jana - SMILEK, Pavel - BERKOVCOVÁ, Jitka - ROTTENBERG, Jan - KOSTŘICA, Rom - HAJDÚCH, Marian.
Mutations in EGFR signal pathway in correlation with response to treatment of head and neck cancers. Radiotherapy and Oncology, Journal of the European Society for Therapeutic Radiology and Oncology, Barcelona, Elsevier, Spain. ISSN 0167-8140, 2009, vol.  90, no. suppl. 2, p. 34-34.


more

 

NEUWIRTHOVÁ, Jana - SMILEK, Pavel - ROTTENBERG, Jan - KOSTŘICA, Rom - BERKOVCOVÁ, Jitka - HAJDÚCH, Marian.
Mutations in EGFR signal pathway in correlation with response to treatment of head and neck cancers. Scripta medica, Brno, Faculty of Medicine, Masaryk University. ISSN 1211-3395, 2009, vol. 82, no. 3, pp. 192-196.


more

 
2008

ROTTENBERG, Jan.
Diagnostika a terapie nedoslýchavosti. Interní medicína pro praxi, Solen. ISSN 1212-7299, 2008, vol. 10, no. 10, pp. 470-473.


more

 
2007

SMILEK, Pavel - DUŠEK, Ladislav - VESELÝ, Karel - ROTTENBERG, Jan - KOSTŘICA, Rom - NEUWIRTHOVÁ, Jana.
Prognostické parametry karcinomů hlavy a krku. In Abstrakta, III. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. Olomouc : Laboratoř experimentální medicíny, 2007. ISBN 978-80-244-1824-7, pp. 19-69. 26.11.2007, Olomouc.


more

 
2006

SMILEK, Pavel - DUŠEK, Ladislav - VESELÝ, Karel - ROTTENBERG, Jan - KOSTŘICA, Rom.
Correlation of Expression of Ki-67, EGFR, c-erbB-2,MMP-9, p53, bcl-2, CD34 and Cell Cycle Analysis with Survival in Head and Neck Squamous Cell Cancer. Journal of Experimental & Clinical Cancer Research, Rome, Italy, Regina Elena Institute, Italy. ISSN 0392-9078, 2006, vol. 25, no. 4, pp. 549-555.


more

 

ROTTENBERG, Jan.
Diagnostika a léčba chronické rhinosinusitis. Klinická farmakologie a farmacie, Konice, Solen, s.r.o. ISSN 1212-7973, 2006, vol. 20, no. 2, pp. 83-86.


more

 

SALZMAN, Richard - KOSTŘICA, Rom - PÁCAL, Lukáš - KAŇKOVÁ, Kateřina - TOMANDL, Josef - HORÁKOVÁ, Zuzana - ROTTENBERG, Jan - ZICHOVÁ, Iva.
ELEVACE OXIDATIVNÍHO STRESU U PACIENTŮ SE SPINOCELULÁRNÍM KARCINOMEM HLAVY A KRKU. In Sbroník abstrakt, XXX. Brněnské onkologické dny. Brno : Dataprint Brno, 2006. ISBN 80-86793-06-0, pp. 299-300. 11.5.2006, Brno.


more

 

ROTTENBERG, Jan - KOSTŘICA, Rom - ŽALLMANN, Miroslav - JURAJDA, Michal.
Genetické a elektrofyziologické pozadí vnímání tinnitu u pacientů s kochleární percepční poruchou sluchu. Otolaryngologie a foniatrie, Praha, Česká lékařská společnost J.E.Purkyně. ISSN 1210-7867, 2006, vol. 55, no. 2, pp. 96-102.


more

 

SALZMAN, Richard - KOSTŘICA, Rom - PÁCAL, Lukáš - KAŇKOVÁ, Kateřina - TOMANDL, Josef - HORÁKOVÁ, Zuzana - ROTTENBERG, Jan.
Increased level of malondialdehyde as negative prognostic factor for recurrent HNSCC. In Otorinolaryngologie a foniatrie, Supplementum 1. Vyd. 1. Plzen : CLS JEP, 2006. ISBN 1210-7867, pp. 225-456. 27.6.2006, Praha.


more

 

NEUWIRTHOVÁ, Jana - SMILEK, Pavel - VESELÝ, Karel - ROTTENBERG, Jan - KOSTŘICA, Rom - MECHL, Zdeněk.
Klinické využití detekce EGFR u spinocelulárních karcinomů hlavy a krku. In II. dny diagnostické a prediktivní onkologie - Abstrakta. Olomouc : Solen, 2006. ISBN 80-239-8240-0, 1 p. 2006, Olomouc.


more

 

SALZMAN, Richard - KOSTŘICA, Rom - PÁCAL, Lukáš - KAŇKOVÁ, Kateřina - TOMANDL, Josef - HORÁKOVÁ, Zuzana - ROTTENBERG, Jan.
Korelace zvýšeného oxidativního stresu s negativní prognózou u spinocelulárního karcinomu hlavy a krku. In Sborník přednášek, 69. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Plzen : Euroverlag, 2006. ISBN 80-7177-926-1, pp. 37-107. 1.6.2006, Plzeň.


more

 

SALZMAN, Richard - KOSTŘICA, Rom - PÁCAL, Lukáš - KAŇKOVÁ, Kateřina - TOMANDL, Josef - HORÁKOVÁ, Zuzana - ROTTENBERG, Jan.
Oxidativní stres a spinocelulární karcinom hlavy a krku. In Sborník přednášek, 69. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Plzeň : Euroverlag, 2006. ISBN 80-7177-926-1, pp. 61-131. 1.6.2006, Plzeň.


more

 

SALZMAN, Richard - KOSTŘICA, Rom - PÁCAL, Lukáš - KAŇKOVÁ, Kateřina - TOMANDL, Josef - HORÁKOVÁ, Zuzana - ROTTENBERG, Jan.
OXIDATIVNÍ STRES JAKO NEGATIVNÍ PROGNOSTICKÝ FAKTOR U SPINOCELULÁRNÍHO KARCINOMU HLAVY A KRKU. In Sborník abstrakt, XXX. Brněnské onkologické dny. Brno : Dataprint Brno, 2006. ISBN 80-86793-06-0, pp. 252-571. 11.5.2006, Brno.


more

 

SMILEK, Pavel - KOSTŘICA, Rom - DUŠEK, Miloslav - VESELÝ, Karel - ROTTENBERG, Jan.
Predictive parameters of the head and neck carcinomas. Otorinolaryngologie a foniatrie, Plzeň, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně. ISSN 1210-7867, 2006, vol. 55, no. 1, p. 228-229.


more

 

SALZMAN, Richard - KOSTŘICA, Rom - ROTTENBERG, Jan.
Případ pyokély slzného kanálku. Praha : CLS JEP, 2006. 60 pp. Otorinolaryng. a Foniat. (Prague), 55, 2006, č. 1. ISBN 1210-7867.


more

 

NEUWIRTHOVÁ, Jana - SMILEK, Pavel - VESELÝ, Karel - ROTTENBERG, Jan - KOSTŘICA, Rom - MECHL, Zdeněk.
Význam stanovení EGFR u spinocelulárních karcinomů hlavy a krku. In XXX Brněnské onkologické dny - Edukační sborník. Brno : MOU, 2006. ISBN 80-86793-06-0, 1 p. 2006, Brno.


more

 

NEUWIRTHOVÁ, Jana - SMILEK, Pavel - VESELÝ, Karel - ROTTENBERG, Jan - KOSTŘICA, Rom - MECHL, Zdeněk.
Význam stanovení EGFR u spinocelulárních karcinomů hlavy a krku. In Konference mladých lékařů - Sborník abstrakt. Brno : FN u sv. Anny v Brně, 2006. p. 25-25. 2006, FN u sv. Anny v Brně.


more

 
2005

TOMANDL, Josef - SALZMAN, Richard - PÁCAL, Lukáš - ROTTENBERG, Jan - HORÁKOVÁ, Zuzana - KAŇKOVÁ, Kateřina - KOSTŘICA, Rom.
Activities of antioxidative enzymes and lipoperoxidation in patients after tracheotomy. In Advances in Clinical Biochemistry 2005. Abstract volume of lectures and posters. Olomouc : Česká společnost klinické biochemie, 2005. ISBN 80-239-5267-6, p. 75-75. 11.9.2005, Olomouc. VIIth Czech National Congress of Clinical Biochemistry with international participation.


more

 

ROTTENBERG, Jan.
Bolesti v krku. Interní medicína pro praxi, Česká republika, Solen s.r.o., Zádvoří 206, Konice. ISSN 1212-7299, 2005, vol. 7, no. 2, pp. 60-63.


more

 

ROTTENBERG, Jan.
Bolesti v krku. Medicína pro praxi, Česká republika, Solen s.r.o., Zádvoří 206, Konice, Finland. ISSN 1214-8687, 2005, vol. 2005, no. 2, pp. 53-57.


more

 

ROTTENBERG, Jan - ŽALLMANN, Miroslav - KOSTŘICA, Rom - JURAJDA, Michal.
Polymorfismy NMDA receptoru, DRD-2 receptoru, GABA-A receptoru a variabilita odpovědí BAEP a MLR ve vztahu k manifestaci tinnitu aktualizovaná informace. In Sborník abstrakt 68. kongresu České společnosti pro otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku, 2005. Vyd. Brno. Brno : Společnost pro otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku JEP, 2005. ISBN 80-239-5112-2, p. 88-88. 16.6.2005, Brno.


more

 

ROTTENBERG, Jan - ŽALLMANN, Miroslav - KOSTŘICA, Rom - JURAJDA, Michal.
Polymorphisms of NMDA receptor, DRD2 receptor, GABA-A receptor and electrophysiologic variations found in BAEP and MLR in relation to tinnitus manifestation - update. In XVIII IFOS World Congress, Rome, 25-30 June, 2005. Rome, Italy : International Federation of Ot-Rhino-Laryngological Societies, 2005. p. 141-141. 25.6.2005, ím, Itálie.


more

 

ROTTENBERG, Jan - ŽALLMANN, Miroslav - KOSTŘICA, Rom - JURAJDA, Michal.
Polymorphisms of NMDA receptor, DRD2 receptor, GABA-A receptor and electrophysiologic variations found in BAEP and MLR in relation to tinnitus manifestation - update. In Abstract Book of 5th Czech-German Workshop. Vyd. Dresden. Dresden : University Hospital dresden, Department of Otorhinolaryngology, head and Neck Surgery, 2005. p. 25-25. 15.9.2005, Dresden.


more

 
First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 60 records, displayed 1 - 30