Prof. MUDr. Miloš Janeček, CSc.

Photo not published

 

 
2012

HART, Radek - JANEČEK, Miloš - KLUSÁKOVÁ, Ilona - BUČEK, P..
Loketní kloub : ortopedie a traumatologie. 2. vydání. Praha : Maxdorf, 2012. 560 pp. Jessenius. ISBN 978-80-7345-195-0.


more

 

HART, Radek - JANEČEK, Miloš - BÁRTA, Radim - SAFI, Adel Mohammad Mahmoud.
Trojí osteotomie pánve v počátečních stádiích postdysplastické koxartrózy. Ortopedie. ISSN 1802-1727, 2012, vol. 6, no. 1, pp. 8-11.


more

 
2011

HART, Radek - JANEČEK, Miloš - KOZÁK, Tomáš - OKÁL, František.
Extenzivní zadní přístup při uvolnění poúrazové ztuhlosti loketního kloubu. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Cechoslovaca. ISSN 0001-5415, 2011, vol. 78, no. 2, pp. 114-119.


more

 

HART, Radek - JANEČEK, Miloš.
Femoropatelární artróza. Ortopedie. ISSN 1802-1727, 2011, vol. 5, no. 6, pp. 272-274.


more

 

HART, Radek - JANEČEK, Miloš.
Chronická nestabilita femoropatelárního kloubu. Ortopedie. ISSN 1802-1727, 2011, vol.  5, no. 6, pp. 267-271.


more

 

HART, Radek - ŠVÁB, Pavel - JANEČEK, Miloš.
Totální endoprotéza hlezna - poznámky k filozofii implantace. Ortopedie. ISSN 1802-1727, 2011, vol. Neuveden, no. 5, pp. 221-227.


more

 
2010

PINK, Tomáš - STOKLAS, Jiří - JAROŠÍK, Juraj - HERŮFEK, Radim - JANEČEK, Miloš.
Chirurgická léčba femoroacetabulárního impingementu. Ortopedie, Praha, . ISSN 1802-1727, 2010, vol. 4/2010, no. 3.


more

 
2006

HART, Radek - JANEČEK, Miloš - ČIŽMÁŘ, Igor - ŠTIPČÁK, Václav - KUČERA, B - FILAN, P.
Minimal-invasive und navigierte implantation von knietotalendoprothesen. Orthopäde, Heidelberg, Springer. ISSN 0085-4530, 2006, vol. 35, no. 5, pp. 552-557.


more

 
1999

MICHEK, J. - ZELNÍČEK, P. - KUBAČÁK, J. - SVOBODA, P. - JANEČEK, Miloš - KANTOROVÁ, Ivana.
Problems with stress ulcer in severe traumas. Scripta medica, Brno, Lékařská fakulta MU Brno. ISSN 1211-3395, 1999, vol. 72, no. 7, pp. 295-298.


more