Assoc. Prof. MUDr. Petr Němec, CSc.

Photo not published

 

 
2014

NĚMEC, Petr - ONDRÁŠEK, Jiří - FILA, Petr - BEDÁŇOVÁ, Helena - PAVLÍK, Petr.
Surgical therapy of myocardial infarction. Vnitrni lekarstvi. 2014, vol. 60 (4), p. 331-334.


more

 

STAFFA, Robert - NĚMEC, Petr - VLACHOVSKÝ, Robert - NOVOTNÝ, Tomáš - ČERNÝ, Jan - FILA, Petr.
VI. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie. 2014. CZE, Brno, CZ. 9.11.2014 - 11.11.2014, European Activity.


more

 
2012

STAFFA, Robert - NĚMEC, Petr - ČERNÝ, Jan - VLACHOVSKÝ, Robert - NOVOTNÝ, Tomáš.
V. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie. 2012. CZE, Brno, CZ. 4.11.2012 - 6.11.2012, Worldwide Activity.


more

 

ORBAN, Marek - PRESSMAN, Gregg S - TURČÁNI, Pavel - SKOUPÁ, Martina - ONDRÁŠEK, Jiří - KÁRA, Tomáš - NĚMEC, Petr.
Vztah syndromu obstrukční spánkové apnoe (OSA) a akutní aortální disekce (AAD). 2012.


more

 
2010

VANĚRKOVÁ, Martina - ŽALOUDÍKOVÁ, Barbora - NĚMCOVÁ, Eva - JURÁNKOVÁ, Jana - POL, Jiří - ČERNÝ, Jan - NĚMEC, Petr - FREIBERGER, Tomáš.
Detection of Cardiobacterium valvarum in patient with aortic valve infective endocarditis by broad-range PCR. Journal of Medical Microbiology. ISSN 0022-2615, 2010, vol. 59, no. 2, pp. 231-234.


more

 

POL, Jiří - ČERNÝ, Jan - ONDRÁŠEK, Jiří - ŽALOUDÍKOVÁ, Barbora - VRŠANSKÝ, Dušan - FREIBERGER, Tomáš - NĚMEC, Petr.
Diagnostika a výsledky chirurgické léčby infekční endokarditidy. cor et Vasa. ISSN 0010-8650, 2010, vol. 52, no. 5-6, 7 pp.


more

 

ONDRÁČKOVÁ, Barbora - PAŘENICA, Jiří - MIKLÍK, Roman - FELŠŐCI, Marián - ŠULCOVÁ, Alexandra - NĚMEC, Petr - TOMČÍKOVÁ, Daniela - KALA, Petr - ŠPINAR, Jindřich.
Farmakoekonomická analýza nákladů kardiochirurgické léčby pacientů hospitalizovaných pro akutní srdeční selhání. Cor et Vasa, Praha, MEDICAL TRIBUNE CZ. ISSN 0010-8650, 2010, vol. 52, no. 11-12, pp. 684-689.


more

 

HUDE, Petr - TOMANDL, Josef - KREJČÍ, Jan - ŠPINAROVÁ, Lenka - OZÁBALOVÁ, Eva - NĚMEC, Petr - SIROTKOVÁ, A.
Changes of matrix metalloproteinases and their inhibitor serum levels in heart transplant patients with acute rejection. In European Journal of Heart Failure Supplements. Oxford : European Society of Cardiology, 2010. p. S193-S193. 29.5.2010, Berlin.


more

 

ŽIDOVÁ, Klaudia - ŠPINAROVÁ, Lenka - KREJČÍ, Jan - HUDE, Petr - OZÁBALOVÁ, Eva - NĚMEC, Petr - ČERNÝ, Jan.
Invazivní plicní aspergilóza u pacienta po transplantaci srdce – kazuistika. 2010.


more

 

FILA, Petr - NĚMEC, Petr.
Mají antibakteriální vlákna vliv na snížení incidence ranných infekcí po kardiochirurgických revaskularizacích myokardu? Prospektivní randomizovaná studie. 2010.


more

 
2009

ŠPINAROVÁ, Lenka - HUDE, Petr - KREJČÍ, Jan - POLOCZKOVÁ, Hana - OZÁBALOVÁ, Eva - BEDÁŇOVÁ, Helena - NĚMEC, Petr - ONDRÁŠEK, Jiří - ČERNÝ, Jan - VÍTOVEC, Jiří.
Osud pacientů přežívajících deset let po transplantaci srdce se zřetelem k výskytu maligního onemocnění. Cor et Vasa, Praha, Česká Kardiologická společnost. ISSN 0010-8650, 2009, vol. 51, no. 6, pp. 415-418.


more

 

ŽIDOVÁ, Klaudia - ŠPINAROVÁ, Lenka - KREJČÍ, Jan - HUDE, Petr - OZÁBALOVÁ, Eva - NĚMEC, Petr - ČERNÝ, Jan.
Vývoj imunosupresivní terapie u pacientů po transplantaci srdce. 2009.


more

 
2003

ŠEVČÍK, Pavel - SMRČKA, Vladimír - BRÁZDIL, Milan - VÍTOVEC, Jiří - PLUHÁČEK, Luděk - HUSA, Petr - ČERNÝ, Vladimír - ZVONÍČEK, Václav - NĚMEC, Petr - PODLAHA, Jiří.
Neurologická problematika v intenzívní medicíně. In Ševčík, Pavel - Černý, Vladimír - Vítovec, Jiří. Intenzívní medicína. Vyd. Druhé, rozšířené. Praha : Galén, 2003. Druhé, ISBN 80-7262-203-X, pp. 272-301.


more

 

ŠEVČÍK, Pavel - SMRČKA, Vladimír - BRÁZDIL, Milan - VÍTOVEC, Jiří - PLUHÁČEK, Luděk - ČERNÝ, Vladimír - ZVONÍČEK, Václav - NĚMEC, Petr - PODLAHA, Jiří.
Neurologická problematika v intenzivní medicíně. In Ševčík, Pavel - Černý, Vladimír - Vítovec, Jiří. Intenzívní medicína. Vyd. Druhé, rozšířené. Praha : Galén, 2003. Druhé, ISBN 80-7262-203-X, pp. 272-301.


more

 
2002

ŠPINAROVÁ, Lenka - TOMAN, Jiří - MELUZÍN, Jaroslav - ČERNÝ, Jan - SEMÉNKA, Jiří - NĚMEC, Petr.
Echocardiography in heart transplant patients. In 10th AlpeAdria Meeting, Abstract book,. Vienna, Austria : Assoc. for promotion of Research and training in cardiology, 2002. p. 39-39. 2002, 17.020.4.2002, Vienna Austria.


more

 
2001

ŠPINAROVÁ, Lenka - TOMAN, Jiří - MELUZÍN, Jaroslav - SEMÉNKA, Jiří - ČERNÝ, Jan - NĚMEC, Petr.
Echokardiografie u pacientů po transplantaci srdce. In Supplementum Cor et Vasa. Praha : Praha Publishing, 2001. p. 83-83. 13.- 16.5.2001, Brno.


more

 

HUDE, Petr - KREJČÍ, Jan - ŠPINAROVÁ, Lenka - TOMAN, Jiří - SITAR, jan - TEJC, Miloslav - ČERNÝ, Jan - NĚMEC, Petr.
PTCA u pacienta po srdeční transplantaci. Interní medicína pro praxi, Praha, Solen. ISSN 1212-7299, 2001, vol. 3, no. 4, p. 181-181.


more

 

HOKL, Jan - ČERNÝ, Jan - NĚMEC, Petr - STUDENÍK, Pavel - ŠPINAROVÁ, Lenka - MALÍK, Petr.
Serum troponin T in the early posttransplant period and long-term graft function in heart recipients. Transplantation Proceedings, New York, USA, Elsevier Science, USA. ISSN 0041-1345, 2001, vol. 33, no. 3, pp. 2018-2019.


more

 
2000

ŠEVČÍK, Pavel - SMRČKA, Vladimír - BRÁZDIL, Milan - VÍTOVEC, Jiří - PLUHÁČEK, Luděk - HUSA, Petr - ČERNÝ, Vladimír - ZVONÍČEK, Václav - NĚMEC, Petr - PODLAHA, Jiří.
Neurologická problematika v intenzivní medicíně. In Ševčík, Pavel - Černý, Vladimír - Vítovec, Jiří. Intenzivní medicína. Vyd. 1. Praha : Galén a Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2000. První, ISBN 80-7262-042-8, pp. 264-291.


more

 

KREJČÍ, Jan - HUDE, Petr - ŠPINAROVÁ, Lenka - TOMAN, Jiří - ČERNÝ, Jan - NĚMEC, Petr - FRÉLICH, Milan - SIROTKOVÁ, Alžběta.
Transplantace srdce-indikace, komplikace, terapie - naše zkušenosti ze sledování 100 pacientů po srdeční transplantaci. Vnitřní lékařství, Praha, Čes. lék. společnost JEP. ISSN 0042-773X, 2000, vol. 46, no. 11, pp. 755-759.


more

 

KREJČÍ, Jan - HUDE, Petr - ŠPINAROVÁ, Lenka - TOMAN, Jiří - SITAR, Jan - GROCH, Ladislav - HORŇÁČEK, Ivan - ČERNÝ, Jan - NĚMEC, Petr - SIROTKOVÁ, Alžběta.
Vaskulopatie štěpu po transplantaci srdce. Cor et Vasa, Praha, Praha Publishing. ISSN 0010-8650, 2000, vol. 42, no. 4, p. 37-37.


more

 
1999

MELUZÍN, Jaroslav - ČERNÝ, Jan - NĚMEC, Petr - FRÉLICH, Milan - ŠTĚTKA, František - ŠPINAROVÁ, Lenka.
Do the presence and amount of dysfunctional but viable myocardium affect the perioperative outcome of coronary artery bypass graft surgery?. Int. J. Cardiol. ISSN 0167-5273, 1999, vol. 71, no. 3, pp. 265-272.


more

 

FRÉLICH, Milan - BEDÁŇOVÁ, Helena - ČERNÝ, Jan - NĚMEC, Petr - TOMAN, Jiří - ŠPINAROVÁ, Lenka - ŠTĚTKA, František - ÚTRATA, Pavel - POKORNÝ, Petr - MALÍK, Petr - ČERBÁK, Roman - HOKL, Jan.
Indikace a kontraindikace transplantace srdce. In 112. internistický den, XV. Vanýskův den. Vyd. 1. Brno : Česká kardiologická společnost, 1999. pp. 1-3. Brno 1999.


more

 

MELUZÍN, Jaroslav - ČERNÝ, Jan - NĚMEC, Petr - FRÉLICH, Milan - ŠTĚTKA, František - ŠPINAROVÁ, Lenka.
Ovlivňuje přítomnost a množství dysfunkčního ale viabilního myokardu průběh aortokoronárního přemostění?. Cor Vasa, Praha, . ISSN 0010-8650, 1999, vol. 41, no. 4, p. 39-39.


more

 

TOMAN, Jiří - ŠPINAROVÁ, Lenka - HUDE, Petr - KREJČÍ, Jan - ČERNÝ, Jan - NĚMEC, Petr - FRÉLICH, Milan - HOKL, Jan.
Pooperační sledování nemocných po transplantaci srdce. In 112. Internistický den, XV. Vanýskův den. Vyd. 1. Brno : Česká kardiologická společnost, 1999. pp. 3-4. Brno, 1999.


more

 

HOKL, Jan - ČERNÝ, Jan - NĚMEC, Petr - STUDENÍK, Pavel - MALÍK, Petr - ŠPINAROVÁ, Lenka - SIROTKOVÁ, Alžběta.
Sérový troponin T u příjemců po transplantaci srdce:Korelace s buněčnou a humorální imunitou. Cor et Vasa. ISSN 0010-8650, 1999, vol. 41, no. 4, p. 21-21.


more

 

HUDE, Petr - KREJČÍ, Jan - ŠPINAROVÁ, Lenka - TOMAN, Jiří - NĚMEC, Petr - ČERNÝ, Jan - FRÉLICH, Milan - SIROTKOVÁ, Alžběta.
Transplantace srdce- výsledky dlouhodobého sledování 100 pacientů. Scripta medica, Brno, LF MU Brno. ISSN 1211-3395, 1999, vol. 72, no. 7, p. 331-331.


more

 
1998

LOJEK, Antonín - ČERNÝ, Jan - NĚMEC, Petr - NIČOVSKÝ, J - SOŠKA, Vladimír - ČÍŽ, M - SLAVÍKOVÁ, H - KUBALA, Lukáš.
Phagocyte-induced oxidative stress in patients with haemodialysis treatment and organ transplantation. Biofactors, ENGLAND, IOS PRESS. ISSN 0951-6433, 1998, vol. 8, no. 1-2, pp. 165-168.


more