MUDr. Jiří Tůma, CSc.

Photo not published

 

First pagePrevious page|1|2|3|Next pageLast page
found: 68 records, displayed 1 - 30

 
2015

DOUŠEK, Robert - TŮMA, Jiří - PLÁNKA, Ladislav - HUŠEK, Karel - ŠTĚRBA, Jaroslav - PENKA, Igor.
Inflammatory myofibroblastic tumor of the esophagus in childhood: a case report and a review of the literature. Journal of Pediatric Hematology/Oncology, Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkins, USA. ISSN 1077-4114, 2015, vol. 37, no. 2, pp. "E121"-"E124".


more

 
2014

STARÝ, David - MACHÁČEK, Robert - DOUŠEK, Robert - HNILIČKA, Bronislav - TŮMA, Jiří - PLÁNKA, Ladislav.
Laparoskopická cholecystektomie u dětí a adolescentů. Rozhledy v chirurgii, Praha, Česká lékařská společnost J.E.Purkyně. ISSN 0035-9351, 2014, vol. 93, no. 1, pp. 11-15.


more

 
2013

BIBROVÁ, Štěpánka - LUKÁŠOVÁ, Olga - BRICHTOVÁ, Eva - VOKURKOVÁ, Jitka - PLÁNKA, Ladislav - TŮMA, Jiří.
Hojení ran způsobených psím kousnutím v dětském věku. 2013.


more

 

BIBROVÁ, Štěpánka - TŮMA, Jiří - HNILIČKA, Bronislav - PLÁNKA, Ladislav.
Poranění břicha u dětí. Pediatrie pro praxi, Olomouc, Solen. ISSN 1213-0494, 2013, vol. 14, no. 4, pp. 257-258.


more

 
2012

STARÝ, David - TŮMA, Jiří - MACHÁČEK, Robert - PLÁNKA, Ladislav.
Cholecystolithiasa u dětí a adolescentů. 2012. ISBN 978-80-87562-02-4.


more

 
2011

PLÁNKA, Ladislav - TŮMA, Jiří - MACHÁČEK, Robert - STARÝ, David - GÁL, Petr.
Invaginace? Laparoskopicky?!?!?!. 2011.


more

 

TŮMA, Jiří - MACHÁČEK, Robert - STARÝ, David - BAJER, Milan - BAJEROVÁ, Kateřina.
Miniinvasive surgery in Crohn‘s disease in children. 2011.


more

 
2010

BIBROVÁ, Štěpánka - TŮMA, Jiří - BARTL, Vladimír - HNILIČKA, Bronislav - TEYSCHL, Otakar - GÁL, Petr.
Břišní poranění v dětském věku. In 56. Mezinárodní kongres českých a slovenských dětských chirurgů. Olomouc : 2010. ISBN 978-80-87327-34-0, p. 33-33. 29.4.2010, Olomouc.


more

 

TŮMA, Jiří - MACHÁČEK, Robert - STARÝ, David - PLÁNKA, Ladislav - ŠKVAŘIL, Jan - TEYSCHL, Otakar - GÁL, Petr.
Dětská laparoskopie – ano či ne?. In Sborník abstrakt. Olomouc : 2010. ISBN 978-80-87327-34-0, p. 36-36. 29.4.2010, Olomouc.


more

 

TŮMA, Jiří - BIBROVÁ, Š - BLATNÝ, Jan - ZAPLETAL, Ondřej - OVČAČÍKOVÁ, Lubomíra.
Hematologická onemocnění - Laparoskopická splenektomie. Praha : Medical Healthworld, a.s., 2010. ISBN 978-80-904002-6-9, p. 67-67. 2010, Praha, Hotel Pyramida.


more

 

STARÝ, David - PLÁNKA, Ladislav - TŮMA, Jiří - GÁL, Petr.
Spontánní pneumotorax u dětí. In Sborník abstrakt. Olomouc : 2010. ISBN 978-80-87327-34-0, p. 36-36. 29.4.2010, Olomouc.


more

 
2009

DOSTÁLOVÁ, Z - REJDOVÁ, I - STARÝ, David - HUSÁR, Matej - TŮMA, Jiří - PLÁNKA, Ladislav.
Hygiena u dětí. Pediatrie pro praxi, Olomouc, Solen, s.r.o. ISSN 1213-0494, 2009, vol. 10, no. 3, pp. 79-82.


more

 

PLÁNKA, Ladislav - STARÝ, David - TŮMA, Jiří - GÁL, Petr.
Laparoscopic versus laparotomic appendectomy for generalised peritinitis in children. Scripta medica, Brno, MU. ISSN 1211-3395, 2009, vol. 82, no. 2, pp. 83-89.


more

 
2008

STARÝ, David - TŮMA, Jiří - PLÁNKA, Ladislav - GÁL, Petr.
Corrosive injuries of the oesophagus and stomach in children. Scripta medica, Brno, Masarykova univerzita, Lékařská fakulta. ISSN 1211-3395, 2008, vol. 82, no. 2, pp. 69-75.


more

 

PENKA, Igor - KALA, Zdeněk - VÁLEK, Vlastimil - KISS, Igor - GÁL, Roman - DOLINA, Jiří - TŮMA, Jiří - ČÍHALOVÁ, Marta.
Hlavní otázky interdisciplinární spolupráce v chirurgické léčbě ložiskového postižení jater. In Edukační sborník. XXXII. Brněnské onkologické dny. Vyd. 1. Brno : Masarykův onkologický ústav, 2008. ISBN 978-80-86793-11-5, pp. 297-298. 17.4.2008, Brno.


more

 

POUL, Jan - TŮMA, Jiří - BAJEROVÁ, Jaroslava.
Video-assisted gastrocnemius-soleus and hamstring lengthening in cerebral palsy patients. J.Pediatr. Orthop. part B, USA. ISSN 1060-152X, 2008, vol. 17, no. 2, pp. 81-84.


more

 
2006

TŮMA, Jiří - PLÁNKA, Ladislav.
Chronická bolest v podbříšku a elektivní appendektomie. 2006.


more

 

PLÁNKA, Ladislav - TŮMA, Jiří - RAK, Václav - GÁL, Petr.
Výsledky elektivní laparoskopické apendektomie u nejasných bolestí v pravém hypogastriu. Rozhledy v chirurgii, Praha, Česká lékařská společnostJ.E.Purkyně. ISSN 0035-9351, 2006, vol. 85, no. 7, pp. 343-346.


more

 
2005

KRAFKA, Karel - TŮMA, Jiří - TEYSCHL, Otakar - HORÁK, Milan - MACHÁČEK, Robert.
Akutní endoskopie u dětí. Dvůr Králové nad Labem : 50. kongres českých a slovenských dětských chirurgů, 2005. p. 64-64. 2005, Dvůr Králové nad Labem.


more

 

KRAFKA, Karel - TŮMA, Jiří - VENTRUBA, Jiří - ŠTĚRBA, Jaroslav.
Anlegung der perkutanen endoskopischen Gastrostomie unter laparoskopischen Kontrolle. In Sborník souhrnů č.C005.11V. Bremen, Německo : 2005. p. 337-337. 2005, Bremen, Německo.


more

 

NOVOTNÁ, Dana - ŠTARHA, Jiří - NOVOTNÁ, Eva - TŮMA, Jiří - DOLEŽEL, Z - CHARVÁTOVÁ, Marcela - TEYSCHL, O.
Dívka se závažnou polymorbiditou. 2005.


more

 

KRAFKA, Karel - TŮMA, Jiří - TEYSCHL, Otakar - HORÁK, Milan - BARTL, Vladimír - SKOTÁKOVÁ, Jarmila.
Endoskopické výkony u dětí do 3 let na klinice dětské chirurgie. Časopis lékařů českých, Česká lékařská společnost J. E. Purkyně. ISSN 0008-7335, 2005, vol. 144, no. 3, pp. 177-180.


more

 

KRAFKA, Karel - TŮMA, Jiří - TEYSCHL, Otakar - BARTL, Vladimír - BARTL, Vladimír - SKOTÁKOVÁ, Jarmila.
Intramural duodenum hematoma in a child with repeated attacks of pancreatitis. Scripta Medica, Brno, Lékařská fakulta MU. ISSN 1211-3395, 2005, vol. 78, no. 3, pp. 151-160.


more

 

KRAFKA, Karel - TŮMA, Jiří.
Laparoscopic Bowel Resection in Children with Hirschprungs disease. In 14th Annual Congress for Endosurgery in Children. Itálie : 2005. 1 p. 2005, 1. 6. - 4. 6. 2006.


more

 

KRAFKA, Karel - TŮMA, Jiří.
Laparoskopická resekce střeva při Morbus Hirschprung. In 50. kongres českých a slovenských dětských chirurgů. Dvůr Králové nad Labem : 2005. p. 66-66. 2005, 27. 4. - 29. 4. 2005.


more

 

KRAFKA, Karel - TŮMA, Jiří - HNILIČKA, Bronislav - TEYSCHL, Otakar.
Laparoskopické operace u dětí s Hirschprungovou chorobou-první zkušenosti. Rozhledy v chirurgii, Česká lékařská společnost J. E. Purkyně. ISSN 0035-9351, 2005, vol. 84, no. 8, pp. 395-399.


more

 

FIALA, Martin - TŮMA, Jiří - KRAFKA, Karel - BIBROVÁ, Štěpánka - MACHÁČEK, Robert.
Možnosti endoskopického řešení perforace proximálního úseku GIT. In 51. Kongres českých a slovenských dětských chirurgů. Dvůr Králové nad Labem : 2005. 1 p. 29.4.2006.


more

 

BIBROVÁ, Štěpánka - GÁL, Petr - TŮMA, Jiří - FIALA, Martin.
Poranění sleziny u dětí. In 51. kongres českých a slovenských dětských chirurgů. Dvůr Králové nad Labem : 2005. 1 p. 29.4.2005, Dvůr Králové nad Labem.


more

 

BIBROVÁ, Štěpánka - GÁL, Petr - TŮMA, Jiří - FIALA, Martin.
Poranění sleziny v dětském věku. In V. dni mladých chirurgov prof. MUDr. S. Čárského, DrSc. Martin, Slovensko : 2005. 1 p. 9.6.2005, Martin, Slovensko.


more

 

POUL, Jan - TŮMA, Jiří - BAJEROVÁ, Jaroslava.
Video-asistovaná tenotomie m. tricipitis surae u pacientů s dětskou mozkovou obrnou. Acta chirurgiae, ortohopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca, Galen. ISSN 0001-5415, 2005, vol. 72, no. 3/2005, pp. 170-172.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|Next pageLast page
found: 68 records, displayed 1 - 30