RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.

Personal photo

 

First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|Next pageLast page
found: 242 records, displayed 1 - 30

 
2014

ŠEDO, Jiří - BLAHA, Milan - PAVLÍK, Tomáš - KLIKA, Petr - DUŠEK, Ladislav - BÜCHLER, T. - ABRAHÁMOVÁ, J. - ŠRÁMEK, V. - ŠLAMPA, P. - KOMÍNEK, Libor - POSPÍŠIL, Petr - SLÁMA, Ondřej - VYZULA, Rostislav.
Analýza nákladů na radioterapii v lůžkové péči – hledání vhodných prediktorů pro potřeby nového prospektivního úhradového modelu. Klinická onkologie, Praha, Česká lékařská společnost J. E. Purkyně. ISSN 0862-495X, 2014, vol. 27, no. 3, pp. 192-202.


more

 

BUCHLER, Tomáš - PAVLÍK, Tomáš - MELICHAR, Bohuslav - BORTLÍČEK, Zbyněk - USIAKOVÁ, Zuzana - DUŠEK, Ladislav - KISS, Igor - KOHOUTEK, Milan - BENESOVA, Vera - VYZULA, Rostislav - ABRAHAMOVA, Jitka - OBERMANNOVA, Radka.
Bevacizumab with 5-fluorouracil, leucovorin, and oxaliplatin versus bevacizumab with capecitabine and oxaliplatin for metastatic colorectal carcinoma: results of a large registry-based cohort analysis. BMC CANCER, London, BIOMED CENTRAL LTD, Great Britain. ISSN 1471-2407, 2014, vol. 14, no. "article number" 323, pp. 1-7.


more

 

INDRÁK, Karel - SNINSKÁ, Zuzana - FABER, Edgar - KARAS, M - VOGLOVÁ, Jaroslava - DEMITROVIČOVÁ, Ludmila - CHUDEJ, Juraj - MARKULIAK, I - CMUNT, Eduard - PALÁŠTHY, S - ŚTECOVÁ, N - TÓTHOVÁ, E - JAROŠOVÁ, Marie - STEINEROVÁ, Kateřina - COPÁKOVÁ, Lucia - SKOUMALOVA, I - ROHOŇ, Peter - MIKUŠKOVÁ, Eva - KAFKOVÁ, Adriana - JINDRA, Pavel - MAREŠOVÁ, I - PAVLÍK, Tomáš - ZBOŽÍNKOVÁ, Zuzana - DUŠEK, Ladislav - MUŽÍK, Jan.
CAMELIA Česká Republika a Slovensko v projektu: The EUropean Treatment Outcome Study (EUTOS) pro CML. In VII Bratislavské hematologické a transfuziologické dni s mezinárodnou účasťou, Bratislava, SR, 15.-17.10.2014. : 2014.


more

 

POPRACH, A. - PAVLÍK, Tomáš - MELICHAR, B. - KUBACKOVA, K. - BORTLÍČEK, Zbyněk - SVOBODA, M. - LAKOMY, R. - VYZULA, R. - KISS, I. - DUŠEK, Ladislav - BUEHLER, T..
Clinical and laboratory prognostic factors in patients with metastatic renal cell carcinoma treated with sunitinib and sorafenib after progression on cytokines. UROLOGIC ONCOLOGY-SEMINARS AND ORIGINAL INVESTIGATIONS, New York, ELSEVIER SCIENCE INC., USA. ISSN 1078-1439, 2014, vol. 32, no. 4, pp. 488-495.


more

 

PROCHÁZKOVÁ, Jana - KEŘKOVSKÝ, Miloš - PAVLÍK, Tomáš - MECHL, Marek.
Difuzně vážené obrazy při celotělovém zobrazování magnetickou rezonancí (DWIBS) v diagnostice mnohočetného myelomu. Česká radiologie, Praha, Galén. ISSN 1210-7883, 2014, vol. 68, no. 1, pp. 16-21.


more

 

KOSINOVÁ, Martina - ŠTOURAČ, Petr - SEIDLOVÁ, Dagmar - ADAMUS, Milan - KŘIKAVA, Ivo - PAVLÍK, Tomáš.
Effect of rapid sequence induction for caesarean section in general anaesthesia with rocuronium versus succinylcholine on neonatal outcome: prospective randomised interventional multicentric trial. 2014.


more

 

SLAVÍČEK, Lubomír - PAVLÍK, Tomáš - TOMÁŠEK, Jiří - BORTLÍČEK, Zbyněk - BÜCHLER, Tomáš - MELICHAR, Bohuslav - VYZULA, Rostislav - PRAUSOVÁ, Jana - FÍNEK, Jindřich - MÁJEK, Ondřej - DUŠEK, Ladislav.
Efficacy and safety of bevacizumab in elderly patients with metastatic colorectal cancer: results from the Czech population-based registry. BMC Gastroenterology, Great Britain. ISSN 1471-230X, 2014, vol. 2014, no. 14, "article number" 53-8 pp.


more

 

TURČÁNI, Pavel - SKŘIČKOVÁ, Jana - PAVLÍK, Tomáš - JANOUŠOVÁ, Eva - ORBAN, Marek.
Prevelance syndromu spánkové apnoe u nemocných hospitalizovaných pro excerbaci CHOPN. In XVIII. Hradecké pneumologické dny. Hradec Králové : Hanzo produktion, 2014. p. 10-10. 2014.


more

 

TURČÁNI, Pavel - SKŘIČKOVÁ, Jana - PAVLÍK, Tomáš - JANOUŠOVÁ, Eva - ORBAN, Marek.
The prevalence of obstructive sleep apnea in patients hospitalized for COPD exacerbation. Biomedical Papers, Univerzita Palackého v Olomouci. ISSN 1213-8118, 2014, vol. 158, 7 pp.


more

 

PAVLÍK, Tomáš - MÁJEK, Ondřej - BÜCHLER, Tomáš - VYZULA, Rostislav - PETERA, Jiří - RYŠKA, Miroslav - RYŠKA, Aleš - CIBULA, David - BABJUK, Marek - ABRAHAMOVÁ, Jitka - VORLÍČEK, Jiří - MUŽÍK, Jan - DUŠEK, Ladislav.
Trends in stage-specific population-based survival of cancer patients in the Czech Republic in the period 2000-2008. Cancer epidemiology, Oxford, Elsevier, Great Britain. ISSN 1877-7821, 2014, vol. 38, no. 1, pp. 28-34.


more

 

HARAZIM, Hana - ŠTOURAČ, Petr - SEIDLOVÁ, Dagmar - ADAMUS, Milan - KŘIKAVA, Ivo - PAVLÍK, Tomáš.
Use of rocuronium and active reversal of neuromuscular blockade with sugammadex in anaesthesia for caesarean section led to reduction of myalgia incidence in early postoperative period: prospective randomised interventional multicentric trial. 2014.


more

 

HLAVSA, Jan - KALA, Zdeněk - PROCHÁZKA, Vladimír - PENKA, Igor - ANDRAŠINA, Tomáš - OSTŘÍŽKOVÁ, Lenka - PAVLÍK, Tomáš - MAZANEC, Jan.
Výsledky onkochirurgie pankreatu-vlastní zkušenosti. 2014.


more

 

UHER, Michal - PAVLÍK, Tomáš - MÁJEK, Ondřej - MUŽÍK, Jan - BÜCHLER, T. - ABRAHÁMOVÁ, J. - VYZULA, R. - FÍNEK, J. - VORLÍČEK, J. - DUŠEK, Ladislav.
Význam standardizace v hodnocení populačního přežití onkologických pacientů v ČR - Metodický koncept a výsledky analýzy dat Národního onkologického registru. Klinická onkologie, Praha, Česká lékařská společnost J. E. Purkyně. ISSN 0862-495X, 2014, vol. 27, no. 2, pp. 127-135.


more

 
2013

DUŠEK, Ladislav - PAVLÍK, Tomáš - JARKOVSKÝ, Jiří - KOPTÍKOVÁ, Jana.
Analýza dat v neurologii: XXXVIII. Možnosti grafického znázornění výstupů asociačních analýz kontingencních tabulek. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně. ISSN 1210-7859, 2013, vol. 76, no. 2, pp. 251-256.


more

 

DUŠEK, Ladislav - PAVLÍK, Tomáš - JARKOVSKÝ, Jiří - KOPTÍKOVÁ, Jana.
Analýza dat v neurologii: XL. Studium vlivu zavádějících faktorů; na odhad poměru šancí a relativního rizika. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie, Praha, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně. ISSN 1210-7859, 2013, vol. 76, no. 4, pp. 519-523.


more

 

DUŠEK, Ladislav - PAVLÍK, Tomáš - JARKOVSKÝ, Jiří - KOPTÍKOVÁ, Jana.
Analýza dat v neurologii: XLI. Simpsonův paradox. Praha : Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2013.


more

 

DUŠEK, Ladislav - PAVLÍK, Tomáš - JARKOVSKÝ, Jiří - KOPTÍKOVÁ, Jana.
Analýza dat v neurologii: XLII. Simpsonův paradox a faktory modifikující účinek v analýze asociačních studií. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie, Praha, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně. ISSN 1210-7859, 2013, vol. 76, no. 6, pp. 783-787.


more

 

DUŠEK, Ladislav - PAVLÍK, Tomáš - JARKOVSKÝ, Jiří - KOPTÍKOVÁ, Jana.
Analýza dat v neurologii: XXXIX. Statistické nástroje pro posouzení homogenity a korekci odhadů poměru šancí a relativního rizika. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie, Praha, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně. ISSN 1210-7859, 2013, vol. 76, no. 3, pp. 374-378.


more

 

DUŠEK, Ladislav - PAVLÍK, Tomáš - JARKOVSKÝ, Jiří - KOPTÍKOVÁ, Jana.
Analýza dat v neurologii: XXXVII. Statistické testy srovnávající odhady poměru šancí a relativního rizika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha, Česká lékařská společnost J.E.Purkyně. ISSN 1210-7859, 2013, vol. 76, no. 1, pp. 114-118.


more

 

BURGER, Michal - BORTLÍČEK, Zbyněk - PAVLÍK, Tomáš - DUŠEK, Ladislav.
Analýza klinických dat přípravku Herceptin® (trastuzumab) v léčbě metastatického adenokarcinomu žaludku nebo gastroezofageálního spojení v podmínkách klinické praxe v České republice. Brno : neuveden, 2013. 16 pp. neuveden.


more

 

POPRACH, Alexandr - LAKOMÝ, Radek - PAVLÍK, Tomáš - BORTLÍČEK, Zbyněk - MELICHAR, Bohuslav - SVOBODA, Marek - KISS, Igor - SLABÝ, Ondřej - KUBÁČKOVÁ, K. - BÜCHLER, Tomáš.
Analýza prognostických faktorů pacientů z registru renis, srovnání s hengovým prognostickým modelem. 2013. ISBN 978-80-904596-9-4.


more

 

PAVLÍK, Tomáš - JANOUŠOVÁ, Eva - MAYER, Jiří - INDRÁK, Karel - JAROSOVA, Marie - KLAMOVA, Hana - ŽÁČKOVÁ, Daniela - VOGLOVÁ, Jaroslava - FABER, Edgar - KARAS, Michal - POLAKOVA MACHOVA, Katerina - RÁČIL, Zdeněk - DEMEČKOVÁ, Eva - DEMITROVIČOVÁ, Ludmila - TOTHOVÁ, Elena - CHUDEJ, Juraj - MARKULJAK, Imrich - CMUNT, Eduard - KOZAK, Tomas - MUŽÍK, Jan - DUŠEK, Ladislav.
Current survival measures reliably reflect modern sequential treatment in CML: Correlation with prognostic stratifications. American Journal of Hematology, Hoboken, Wiley-Blackwell, USA. ISSN 0361-8609, 2013, vol. 88, no. 9, pp. 790-797.


more

 

JANOUŠOVÁ, Eva - PAVLÍK, Tomáš - MAYER, Jiří - DUŠEK, Ladislav.
currentSurvival: Estimation of CCI and CLFS Functions. 2013.


more

 

POPRACH, Alexandr - LAKOMÝ, Radek - SELINGEROVÁ, Iveta - DOLEČKOVÁ, B. - BÍLEK, Ondřej - SLABÝ, Ondřej - HÉŽOVÁ, Renata - FABIAN, Pavel - STANÍK, Michal - PAVLÍK, Tomáš - BORTLÍČEK, Zbyněk - MLČOCHOVÁ, Hana - TKÁČ, Daniel - VYZULA, Rostislav - KISS, Igor - KOCÁK, Ivo - KOCÁKOVÁ, Ilona - SVOBODA, Marek.
Epidemiologická a klinicko-patologická charakteristika pacientů s renálním karcinomem: analýza 544 případů z jednoho centra. Klinická onkologie. ISSN 0862-495X, 2013, vol. 26, no. 2, pp. 114-123.


more

 

DUŠEK, Ladislav - MÁJEK, Ondřej - MUŽÍK, Jan - PAVLÍK, Tomáš.
Epidemiologie preventabilních zhoubných nádorů v ČR. In Onkologie v gynekologii a mammologii. : 2013. ISBN 978-80-260-3772-9. Černá Hora.


more

 

JANOUŠOVÁ, Eva - PAVLÍK, Tomáš - MAYER, Jiří - DUŠEK, Ladislav.
Estimation of Current Survival Measures: The currentSurvival Package for R. 2013.


more

 

MAYER, Jiří - PAVLÍK, Tomáš - JANOUŠOVÁ, Eva - KLAMOVÁ, Hana - ŽÁČKOVÁ, Daniela - RÁČIL, Zdeněk - MACHOVÁ POLÁKOVÁ, Kateřina - NÉMETHOVÁ, Veronika - BŘEZINOVÁ, Jana - CETKOVSKÝ, Petr - DUŠEK, Ladislav.
Estimation of the Current Survival Survival Measures in Chronic Myeloid Leukemia: Metodology and New Software Tools. 2013.


more

 

MUŽÍK, Jan - PAVLÍK, Tomáš - MÁJEK, Ondřej - KANDRNAL, Vít - KRAMÁŘ, Filip - ŠLAMPA, Pavel - DUŠEK, Ladislav.
Gliomy v datech národního onkologického registru ČR a klinické databáze České neurochirurgické společnosti ČLS JEP. In Gliomy. 1. vyd. Praha : Maxdorf, 2013. Jessenius, ISBN 978-80-7345-321-3, pp. 24-33.


more

 

DUŠEK, Ladislav - SCHWARZ, Daniel - BURGER, Michal - BLAHA, Milan - KOŽENÝ, Pavel - NĚMEČEK, Karel - BRABEC, Petr - KLIMEŠ, Daniel - MÁJEK, Ondřej - PAVLÍK, Tomáš.
Metodika pro sběr dat a vyhodnocení léčby vysoce inovativními léčivými přípravky. 2013.


more

 

KOSINOVÁ, Martina - ŠTOURAČ, Petr - ADAMUS, Milan - SEIDLOVÁ, Dagmar - KŘIKAVA, Ivo - BÁRTÍKOVÁ, Iva - KLUČKA, Jozef - ŠTOUDEK, Roman - JANKŮ, Petr - HEJDUK, Karel - PAVLÍK, Tomáš - GÁL, Roman.
Porovnání vlivu použití rokuronia a sukcinylcholinu v rámci bleskového úvodu do celkové anestezie u císařského řezu na parametry poporodní adaptace novorozence - randomizovaná jednoduše zaslepená prospektivní intervenční studie. 2013.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|Next pageLast page
found: 242 records, displayed 1 - 30