RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.

Personal photo

 

First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|Next pageLast page
found: 228 records, displayed 1 - 30

 
2014

SLAVÍČEK, Lubomír - PAVLÍK, Tomáš - TOMÁŠEK, Jiří - BORTLÍČEK, Zbyněk - BÜCHLER, Tomáš - MELICHAR, Bohuslav - VYZULA, Rostislav - PRAUSOVÁ, Jana - FÍNEK, Jindřich - MÁJEK, Ondřej - DUŠEK, Ladislav.
Efficacy and safety of bevacizumab in elderly patients with metastatic colorectal cancer: results from the Czech population-based registry. BMC Gastroenterology, Great Britain. ISSN 1471-230X, 2014, vol. 14, no. March, article number: 53-8 pp.


more

 
2013

DUŠEK, Ladislav - PAVLÍK, Tomáš - JARKOVSKÝ, Jiří - KOPTÍKOVÁ, Jana.
Analýza dat v neurologii: XXXVIII. Možnosti grafického znázornění výstupů asociačních analýz kontingencních tabulek. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně. ISSN 1210-7859, 2013, vol. 76, no. 2, pp. 251-256.


more

 

DUŠEK, Ladislav - PAVLÍK, Tomáš - JARKOVSKÝ, Jiří - KOPTÍKOVÁ, Jana.
Analýza dat v neurologii: XL. Studium vlivu zavádějících faktorů; na odhad poměru šancí a relativního rizika. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie, Praha, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně. ISSN 1210-7859, 2013, vol. 76, no. 4, pp. 519-523.


more

 

DUŠEK, Ladislav - PAVLÍK, Tomáš - JARKOVSKÝ, Jiří - KOPTÍKOVÁ, Jana.
Analýza dat v neurologii: XLI. Simpsonův paradox. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie, Praha, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně. ISSN 1210-7859, 2013, vol. 76, no. 5, pp. 655-656.


more

 

DUŠEK, Ladislav - PAVLÍK, Tomáš - JARKOVSKÝ, Jiří - KOPTÍKOVÁ, Jana.
Analýza dat v neurologii: XLII. Simpsonův paradox a faktory modifikující účinek v analýze asociačních studií. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie, Praha, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně. ISSN 1210-7859, 2013, vol. 76, no. 6, pp. 783-787.


more

 

DUŠEK, Ladislav - PAVLÍK, Tomáš - JARKOVSKÝ, Jiří - KOPTÍKOVÁ, Jana.
Analýza dat v neurologii: XXXIX. Statistické nástroje pro posouzení homogenity a korekci odhadů poměru šancí a relativního rizika. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie, Praha, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně. ISSN 1210-7859, 2013, vol. 76, no. 3, pp. 374-378.


more

 

DUŠEK, Ladislav - PAVLÍK, Tomáš - JARKOVSKÝ, Jiří - KOPTÍKOVÁ, Jana.
Analýza dat v neurologii: XXXVII. Statistické testy srovnávající odhady poměru šancí a relativního rizika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha, Česká lékařská společnost J.E.Purkyně. ISSN 1210-7859, 2013, vol. 76, no. 1, pp. 114-118.


more

 

POPRACH, Alexandr - LAKOMÝ, Radek - PAVLÍK, Tomáš - BORTLÍČEK, Zbyněk - MELICHAR, Bohuslav - SVOBODA, Marek - KISS, Igor - SLABÝ, Ondřej - KUBÁČKOVÁ, K. - BÜCHLER, Tomáš.
Analýza prognostických faktorů pacientů z registru renis, srovnání s hengovým prognostickým modelem. 2013. ISBN 978-80-904596-9-4.


more

 

PAVLÍK, Tomáš - JANOUŠOVÁ, Eva - MAYER, Jiří - INDRÁK, Karel - JAROSOVA, Marie - KLAMOVA, Hana - ŽÁČKOVÁ, Daniela - VOGLOVÁ, Jaroslava - FABER, Edgar - KARAS, Michal - POLAKOVA MACHOVA, Katerina - RÁČIL, Zdeněk - DEMEČKOVÁ, Eva - DEMITROVIČOVÁ, Ludmila - TOTHOVÁ, Elena - CHUDEJ, Juraj - MARKULJAK, Imrich - CMUNT, Eduard - KOZAK, Tomas - MUŽÍK, Jan - DUŠEK, Ladislav.
Current survival measures reliably reflect modern sequential treatment in CML: Correlation with prognostic stratifications. American Journal of Hematology, Hoboken, Wiley-Blackwell, USA. ISSN 0361-8609, 2013, vol. 88, no. 9, pp. 790-797.


more

 

JANOUŠOVÁ, Eva - PAVLÍK, Tomáš - MAYER, Jiří - DUŠEK, Ladislav.
currentSurvival: Estimation of CCI and CLFS Functions. 2013.


more

 

POPRACH, Alexandr - LAKOMÝ, Radek - SELINGEROVÁ, Iveta - DOLEČKOVÁ, B. - BÍLEK, Ondřej - SLABÝ, Ondřej - HÉŽOVÁ, Renata - FABIAN, Pavel - STANÍK, Michal - PAVLÍK, Tomáš - BORTLÍČEK, Zbyněk - MLČOCHOVÁ, Hana - TKÁČ, Daniel - VYZULA, Rostislav - KISS, Igor - KOCÁK, Ivo - KOCÁKOVÁ, Ilona - SVOBODA, Marek.
Epidemiologická a klinicko-patologická charakteristika pacientů s renálním karcinomem: analýza 544 případů z jednoho centra. Klinická onkologie. ISSN 0862-495X, 2013, vol. 26, no. 2, pp. 114-123.


more

 

DUŠEK, Ladislav - MÁJEK, Ondřej - MUŽÍK, Jan - PAVLÍK, Tomáš.
Epidemiologie preventabilních zhoubných nádorů v ČR. In Onkologie v gynekologii a mammologii. : 2013. ISBN 978-80-260-3772-9. Černá Hora.


more

 

JANOUŠOVÁ, Eva - PAVLÍK, Tomáš - MAYER, Jiří - DUŠEK, Ladislav.
Estimation of Current Survival Measures: The currentSurvival Package for R. 2013.


more

 

MAYER, Jiří - PAVLÍK, Tomáš - JANOUŠOVÁ, Eva - KLAMOVÁ, Hana - ŽÁČKOVÁ, Daniela - RÁČIL, Zdeněk - MACHOVÁ POLÁKOVÁ, Kateřina - NÉMETHOVÁ, Veronika - BŘEZINOVÁ, Jana - CETKOVSKÝ, Petr - DUŠEK, Ladislav.
Estimation of the Current Survival Survival Measures in Chronic Myeloid Leukemia: Metodology and New Software Tools. 2013.


more

 

MUŽÍK, Jan - PAVLÍK, Tomáš - MÁJEK, Ondřej - KANDRNAL, Vít - KRAMÁŘ, Filip - ŠLAMPA, Pavel - DUŠEK, Ladislav.
Gliomy v datech národního onkologického registru ČR a klinické databáze České neurochirurgické společnosti ČLS JEP. In Gliomy. 1. vyd. Praha : Maxdorf, 2013. Jessenius, ISBN 978-80-7345-321-3, pp. 24-33.


more

 

DUŠEK, Ladislav - SCHWARZ, Daniel - BURGER, Michal - BLAHA, Milan - KOŽENÝ, Pavel - NĚMEČEK, Karel - BRABEC, Petr - KLIMEŠ, Daniel - MÁJEK, Ondřej - PAVLÍK, Tomáš.
Metodika pro sběr dat a vyhodnocení léčby vysoce inovativními léčivými přípravky. 2013.


more

 

VAŇÁSEK, Jaroslav - ODRÁŽKA, Karel - DOLEŽEL, Martin - KOLÁŘOVÁ, Iveta - JARKOVSKÝ, Jiří - PAVLÍK, Tomáš - HLÁVKA, Aleš - DUŠEK, Ladislav.
Statistical Analysis of Dose-Volume Profiles and its Implication for Radiation Therapy Planning in Prostate Carcinoma. International Journal of Radiation Oncology Biology Physics, New York, Elsevier Inc., USA. ISSN 0360-3016, 2013, vol. 86, no. 4, pp. 769-776.


more

 

MÁJEK, Ondřej - DANEŠ, Jan - ZAVORAL, Miroslav - DVOŘÁK, Vladimír - SEIFERT, Bohumil - DUŠKOVÁ, Jaroslava - SKOVAJSOVÁ, Miroslava - SUCHÁNEK, Štěpán - BEKOVÁ, Alena - MALÍK, Tomáš - KLIMEŠ, Daniel - BLAHA, Milan - PAVLÍK, Tomáš - GREGOR, Jakub - MUŽÍK, Jan - DUŠEK, Ladislav.
Stav screeningových programů zhoubných nádorů v České republice a metodika adresného zvaní občanů. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 233 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-6504-8.


more

 

JANOUŠOVÁ, Eva - PAVLÍK, Tomáš - HŮLEK, Richard - MAYER, Jiří - DUŠEK, Ladislav.
The Estimation of Current Survival Measures in Chronic Myeloid Leukemia is Now Available Online. 2013.


more

 

PENKA, Miroslav - SCHWARZ, J. - OVESNÁ, Petra - ČERVINEK, Libor - DULÍČEK, P. - POSPÍŠILOVÁ, D. - KISSOVÁ, Jarmila - PAVLÍK, Tomáš.
Účinnost léčby anagrelidem u nemocných s Ph-negativními myeloproliferativními chorobami: Ovlivnění výskytu trombózy ve výstupech Registru pacientů s diagnozou esencialni trombocytemie a trombocytemie provazejici jine myeloproliferativni onemocneni lecenych Thromboreductinem® ke konci roku 2012. Vnitřní lékařství, Brno, Ambit Media a.s. ISSN 0042-773X, 2013, vol. 59, no. 6, pp. 516-531.


more

 

DUŠEK, Ladislav - MÁJEK, Ondřej - MUŽÍK, Jan - PAVLÍK, Tomáš - GREGOR, Jakub - SKOVAJSOVÁ, Miroslava - DANEŠ, Jan.
Vývoj epidemiologie zhoubných nádorů prsu u žen dle nových dat Národního onkologického registru ČR a dalších datových zdrojů. Praktická gynekologie, Brno, Ambit Media. ISSN 1211-6645, 2013, vol.  17, no.  1, pp. 31-39.


more

 

LITTNEROVÁ, Simona - JARKOVSKÝ, Jiří - PAŘENICA, Jiří - PAVLÍK, Tomáš - ŠPINAR, Jindřich - DUŠEK, Ladislav.
Why to use propensity score in observational studies? Case study based on data from the Czech clinical database AHEAD 2006-09. Cor et Vasa, Praha, Česká kardiologická společnost. ISSN 0010-8650, 2013, vol. 55, no. 4, pp. e383-e390.


more

 
2012

TANHÄUSEROVÁ, Veronika - TOMANDL, Josef - PÁCAL, Lukáš - KLEPÁRNÍK, Martin - MALÚŠKOVÁ, Denisa - BARTÁKOVÁ, Vendula - KURICOVÁ, Katarína - ŘEHOŘOVÁ, Jitka - ŠTĚPÁNKOVÁ, Soňa - SVOJANOVSKÝ, Jan - OLŠOVSKÝ, Jindřich - BĚLOBRÁDKOVÁ, Jana - KRUSOVÁ, Darja - JURAJDA, Michal - MUŽÍK, Jan - PAVLÍK, Tomáš - KAŇKOVÁ, Kateřina.
ADMA, SDMA and L-arginine/ADMA ratio but not DDAH genetic polymorphisms are reliable predictors of diabetic nephropathy progression as identified by competing risk analysis. KIDNEY & BLOOD PRESSURE RESEARCH, Basel, Switzerland, Karger, Switzerland. ISSN 1420-4096, 2012, vol. 36, no. 1, pp. 200-208.


more

 

DUŠEK, Ladislav - PAVLÍK, Tomáš - JARKOVSKÝ, Jiří - KOPTÍKOVÁ, Jana.
Analýza dat v neurologii: XXXI. Bayesovská vs klasická statistika v medicínských aplikacích. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. ISSN 1210-7859, 2012, vol. 75, no. 1, pp. 103-107.


more

 

DUŠEK, Ladislav - PAVLÍK, Tomáš - JARKOVSKÝ, Jiří - KOPTÍKOVÁ, Jana.
Analýza dat v neurologii: XXXII. Bayesovská vs klasická statistika v klinických aplikacích. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. ISSN 1210-7859, 2012, vol. 75, no. 2, pp. 255-258.


more

 

DUŠEK, Ladislav - PAVLÍK, Tomáš - JARKOVSKÝ, Jiří - KOPTÍKOVÁ, Jana.
Analýza dat v neurologii: XXXIII. Bayesovská statistika v klinických a neurovědních aplikacích. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. ISSN 1210-7859, 2012, vol. 75, no. 3, pp. 383-388.


more

 

DUŠEK, Ladislav - PAVLÍK, Tomáš - JARKOVSKÝ, Jiří - KOPTÍKOVÁ, Jana.
Analýza dat v neurologii: XXXIV. Bayesovské sítě. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. ISSN 1210-7859, 2012, vol. 75, no. 4, pp. 504-507.


more

 

DUŠEK, Ladislav - PAVLÍK, Tomáš - JARKOVSKÝ, Jiří - KOPTÍKOVÁ, Jana.
Analýza dat v neurologii: XXXV. Rozlišujme poměr šancí a relativní riziko. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. ISSN 1210-7859, 2012, vol. 75, no. 5, pp. 642-645.


more

 

DUŠEK, Ladislav - PAVLÍK, Tomáš - JARKOVSKÝ, Jiří - KOPTÍKOVÁ, Jana.
Analýza dat v neurologii: XXXVI. Hodnocení statistické významnosti poměru šancí a relativního rizika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. ISSN 1210-7859, 2012, vol. 75, no. 6, pp. 764-767.


more

 

PAVLÍK, Tomáš - DUŠEK, Ladislav.
Biostatistika. Vyd. 1. Brno : Akademické nakladatelství CERM, s.r.o Brno, 2012. 131 pp. ISBN 978-80-7204-782-6.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|Next pageLast page
found: 228 records, displayed 1 - 30