RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.

Personal photo

 

First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|Next pageLast page
found: 279 records, displayed 1 - 30

 
2016

ŠTOURAČ, Petr - ADAMUS, Milan - SEIDLOVÁ, Dagmar - PAVLÍK, Tomáš - JANKŮ, Petr - KŘIKAVA, Ivo - MROZEK, Zdenek - PROCHÁZKA, Martin - KLUČKA, Jozef - ŠTOUDEK, Roman - BÁRTÍKOVÁ, Ivana - KOSINOVÁ, Martina - HARAZIM, Hana - ROBOTKOVÁ, Hana - HEJDUK, Karel - HODICKÁ, Zuzana - KIRCHNEROVA, Martina - FRANČÁKOVÁ, Jana - OBARE PYSZKOVA, Lenka - HLOZKOVA, Jarmila - ŠEVČÍK, Pavel.
Low-dose or high-dose rocuronium reversed with neostigmine or sugammadex for cesarean delivery anesthesia: A randomized controlled non-inferiority trial of time to tracheal intubation and extubation. Anesthesia and Analgesia, Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkins, USA. ISSN 0003-2999, 2016, vol. 122, no. 5, pp. 1536-1545.


more

 

BUCHLER, Tomas - BORTLÍČEK, Zbyněk - POPRACH, Alexandr - PAVLÍK, Tomáš - VESKRNOVA, Veronika - HONZIRKOVA, Michaela - ZEMANOVA, Milada - FIALA, Ondrej - KUBÁČKOVÁ, Kateřina - SLABÝ, Ondřej - SVOBODA, Marek - VYZULA, Rostislav - DUŠEK, Ladislav - MELICHAR, Bohuslav.
Outcomes for Patients with Metastatic Renal Cell Carcinoma Achieving a Complete Response on Targeted Therapy: A Registry-based Analysis. European Urology, Amsterdam, Elsevier Science Inc., The Nederlands. ISSN 0302-2838, 2016, vol. 70, no. 3, pp. 469-475.


more

 
2015

HEJDUK, Karel - BURGER, Michal - KUHN, Matyáš - FRÖHLICH, Kateřina - OVESNÁ, Petra - PAVLÍK, Tomáš - JARKOVSKÝ, Jiří.
Analytický report databáze VILP: přípravek PERJETA (pertuzumab). Brno : Masarykova univerzita, 2015. 19 pp. neuveden.


more

 

DUŠEK, Ladislav - PAVLÍK, Tomáš - JARKOVSKÝ, Jiří - KOPTÍKOVÁ, Jana.
Analýza dat v neurologii : LIII. Atributivní riziko. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha, Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP. ISSN 1210-7859, 2015, vol. 78, no. 5, pp. 598-600.


more

 

DUŠEK, Ladislav - PAVLÍK, Tomáš - JARKOVSKÝ, Jiří - KOPTÍKOVÁ, Jana.
Analýza dat v neurologii : XLIX. Vzájemná srovnatelnost a aproximace odhadů relativního rizika a poměru šancí. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha, Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP. ISSN 1210-7859, 2015, vol. 78, no. 1, pp. 100-102.


more

 

DUŠEK, Ladislav - PAVLÍK, Tomáš - JARKOVSKÝ, Jiří - KOPTÍKOVÁ, Jana.
Analýza dat v neurologii : L. Vybrané komentáře k odhadům a interpretaci poměru šancí. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně. ISSN 1210-7859, 2015, vol. 78, no. 2, pp. 240-243.


more

 

DUŠEK, Ladislav - PAVLÍK, Tomáš - JARKOVSKÝ, Jiří - KOPTÍKOVÁ, Jana.
Analýza dat v neurologii : LIV. Koncept atributivního rizika v analýze populačních studií – I. Aplikace v různých typech studií. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně. ISSN 1210-7859, 2015, vol. 78, no. 6, pp. 717-720.


more

 

DUŠEK, Ladislav - PAVLÍK, Tomáš - JARKOVSKÝ, Jiří - KOPTÍKOVÁ, Jana.
Analýza dat v neurologii: LI. Yuleovo Q – užitečný nástroj pro srovnávání různých odhadů poměru šancí. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha, Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP. ISSN 1210-7859, 2015, vol. 78, no. 3, pp. 367-369.


more

 

DUŠEK, Ladislav - PAVLÍK, Tomáš - JARKOVSKÝ, Jiří - KOPTÍKOVÁ, Jana.
Analýza dat v neurologii: LII. Odhad poměru šancí u složitějších tabulek četností. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha, Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP. ISSN 1210-7859, 2015, vol. 78, no. 4, pp. 491-493.


more

 

DUŠEK, Ladislav - PAVLÍK, Tomáš - JARKOVSKÝ, Jiří - MÁJEK, Ondřej - KOPTÍKOVÁ, Jana.
Biostatistika v molekulární medicíně. In Molekulární medicína. 1. vydání. Praha : Galén, 2015. Neuveden, ISBN 978-80-7492-121-6, pp. 179-208.


more

 

KUBAČKOVÁ, Kristina - MELICHAR, Bohuslav - BORTLÍČEK, Zbyněk - PAVLÍK, Tomáš - POPRACH, A - SVOBODA, Marek - LAKOMÝ, Radek - VYZULA, Rostislav - KISS, Igor - DUŠEK, Ladislav - PRAUSOVA, J - BÜCHLER, Tomáš.
Comparison of Two Prognostic Models in Patients with Metastatic Renal Cancer Treated with Sunitinib: a Retrospective, Registry-Based Study. Targeted Oncology, Dordrecht, Springer, The Nederlands. ISSN 1776-2596, 2015, vol. 10, no. 4, pp. 557-563.


more

 

JANOUŠOVÁ, Eva - PAVLÍK, Tomáš - MAYER, Jiří - DUŠEK, Ladislav.
Current history, dealing with huge information: Analysis of survival data with recurrent events. 2015.


more

 

ŠTOURAČ, Petr - KOSINOVÁ, Martina - SEIDLOVÁ, Dagmar - ADAMUS, Milan - HARAZIM, Hana - PAVLÍK, Tomáš.
Does anaesthetic approach for caesarean section with a combination of rocuronium and sugammadex confers any benefit over suxamethonium, rocuronium and neostigmine? A prospective single blinded randomized study. 2015.


more

 

KOSINOVÁ, Martina - ŠTOURAČ, Petr - SEIDLOVÁ, Dagmar - ADAMUS, Milan - ŠTOUDEK, Roman - PAVLÍK, Tomáš.
Does sugammadex shorten recovery time of rocuronium induced neuromuscular blockade for caesarean section in comparison to neostigmine: randomised single blinded controlled trial. 2015.


more

 

BENCSIKOVÁ, Beatrix - BORTLÍČEK, Zbyněk - HALAMKOVA, Jana - OSTRIZKOVA, Lenka - KISS, Igor - MELICHAR, Bohuslav - PAVLÍK, Tomáš - DUŠEK, Ladislav - VALÍK, Dalibor - VYZULA, Rostislav - ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ, Lenka.
Efficacy of bevacizumab and chemotherapy in the first-line treatment of metastatic colorectal cancer: broadening KRAS-focused clinical view. BMC Gastroenterology, LONDON, BioMed Central, Great Britain. ISSN 1471-230X, 2015, vol. 15, no. MAR 24 2015, "nestránkováno"-10 pp.


more

 

DUŠEK, Ladislav - MÁJEK, Ondřej - MUŽÍK, Jan - MALÚŠKOVÁ, Denisa - PAVLÍK, Tomáš - GREGOR, Jakub - SUCHÁNEK, Š. - SEIFERT, B. - ZAVORAL, M..
Epidemiologie a populační screening nádorů tlustého střeva a konečníku v ČR na podkladě nově dostupných dat. Gastroenterologie a hepatologie, Praha, Ambit Media. ISSN 1804-7874, 2015, vol. 69, no. 6, pp. 509-517.


more

 

DUŠEK, Ladislav - PAVLÍK, Tomáš - MÁJEK, Ondřej - BUCHLER, T. - MUŽÍK, Jan - MALÚŠKOVÁ, Denisa - KOPTÍKOVÁ, Jana - BORTLÍČEK, Zbyněk - ABRAHAMOVA, J..
Estimating cancer incidence, prevalence, and the number of cancer patients treated with anti-tumor therapy in 2015 and 2020 analysis of the Czech national cancer registry. Klinická onkologie, Praha, Česká lékařská společnost J. E. Purkyně. ISSN 0862-495X, 2015, vol. 28, no. 1, pp. 30-43.


more

 

ŤOUKÁLKOVÁ, Michaela - ŠTOURAČ, Petr - SMÉKALOVÁ, Olga - ŠTOURAČOVÁ, Alena - PAVLÍK, Tomáš - REPKO, Martin - MAŠEK, Michal.
Existuje nezávislý prediktor nemocniční smrtnosti pacientů s izolovanou frakturou proximálního konce femuru? Retrospektivní dvouletá observační studie. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca, Praha, Galén. ISSN 0001-5415, 2015, vol. 82, no. 4, pp. 288-292.


more

 

HLAVSA, Jan - PROCHÁZKA, Vladimír - GAŠPAROVÁ, Katarína - ANDRAŠINA, Tomáš - PAVLÍK, Tomáš - PENKA, Igor - NOVOTNÝ, Ivo - MAZANEC, Jan - KALA, Zdeněk.
Kritéria pro výběr pacientů s duktálním karcinomem pankreatu, kteří nejvíce profitují z chirugické léčby - literární review. 2015.


more

 

ŤOUKÁLKOVÁ, Michaela - SMÉKALOVÁ, Olga - DRÁB, Michal - KOLÁČEK, Tomáš - PAVLÍK, Tomáš - ŠTOURAČ, Petr.
Pooperační mortalita u pacientů s izolovanou frakturou proximálního konce femuru – retrospektivní observační studie. 2015.


more

 

KOSINOVÁ, Martina - ŠTOURAČ, Petr - ADAMUS, Milan - SEIDLOVÁ, Dagmar - KŘIKAVA, Ivo - PAVLÍK, Tomáš.
Porovnání vlivu rokuronia a sukcinylcholinu v rámci bleskového úvodu do celkové anestezie u akutních a plánovaných císařských řezů na parametry poporodní adaptace novorozence - randomizovaná jednoduše zaslepená prospektivní intervenční studie. 2015.


more

 

HARAZIM, Hana - ŠTOURAČ, Petr - JANKŮ, Petr - SEIDLOVÁ, Dagmar - ADAMUS, Milan - PAVLÍK, Tomáš.
Použití rokuronia a aktivní reverze neuromuskulární blokády sugammadexem v anestezii pro císařský řez vede ke snížení výskytu myalgie v časném pooperačním období - prospektivní randomizovaná multicentrická intervenční studie. 2015.


more

 

KUBACKOVA, Katerina - BORTLÍČEK, Zbyněk - PAVLÍK, Tomáš - MELICHAR, B. - LINKE, Z. - POKORNA, P. - VYZULA, Rostislav - PRAUSOVA, J. - BUCHLER, T..
Prognostic factors in renal cell carcinoma patients treated with sorafenib: results from the Czech registry. Targeted Oncology, Dordrecht, Springer, The Nederlands. ISSN 1776-2596, 2015, vol. 10, no. 3, pp. 385-392.


more

 

TURČÁNI, Pavel - SKŘIČKOVÁ, Jana - PAVLÍK, Tomáš - JANOUŠOVÁ, Eva - ORBAN, Marek.
The prevalence of obstructive sleep apnea in patients hospitalized for COPD exacerbation. Biomedical Papers, Olomouc, Palacký University. ISSN 1213-8118, 2015, vol. 159, no. 3, pp. 422-428.


more

 

HLAVSA, Jan - KALA, Zdeněk - PROCHÁZKA, Vladimír - GAŠPAROVÁ, Katarína - PAVLÍK, Tomáš - MAZANEC, Jan - HAUSNEROVÁ, Jitka - PENKA, Igor - ZAJAK, I - ČEČKA, F - GÜRLICH, R - VISOKAI, I - LOVEČEK, M - ANDRAŠINA, Tomáš.
Vliv gradu na přežití pacientů s karcinomem pankreatu - je současná TNM klasifikace adekvátní?. 2015.


more

 

ŽĎÁRSKÁ JANÍČKOVÁ, Denisa - PIŤHOVÁ, Pavlína - PAVLÍK, Tomáš - KVAPIL, Milan.
Volí diabetologové terapii racionálně?. Vnitřní lékařství, Praha, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně. ISSN 0042-773X, 2015, vol. 61, no. 4, pp. 295-300.


more

 

NĚMCOVÁ, Eva - KŘIKAVOVÁ, Lucie - PAVLÍK, Tomáš - JANDÁKOVÁ, Eva - DVOŘÁK, Karel.
Význam kvantitativní analýzy kontrastní ultrasonografie (CEUS) v diferenciální diagnostice ložiskových lézí prsu. Česká radiologie, Galén. ISSN 1210-7883, 2015, vol. 69, no. 3, pp. 201-206.


more

 
2014

BURGER, Michal - HEJDUK, Karel - NĚMEČEK, Karel - KREUTEROVÁ, Karolína - FRÖHLICH, Kateřina - OVESNÁ, Petra - PAVLÍK, Tomáš - JARKOVSKÝ, Jiří.
Analytický report databáze VILP: přípravek JEVTANA (kabazitaxel). Brno : Masarykova univerzita, 2014. 25 pp. neuveden.


more

 

DUŠEK, Ladislav - PAVLÍK, Tomáš - JARKOVSKÝ, Jiří - KOPTÍKOVÁ, Jana.
Analýza dat v neurologii : XLIII. Grafy usnadňující studium zavádějících faktorů v asociačních studiích - I. Kategoriální data. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha, Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP. ISSN 1210-7859, 2014, vol. 77, no. 1, pp. 125-129. Editorial material.


more

 

DUŠEK, Ladislav - PAVLÍK, Tomáš - JARKOVSKÝ, Jiří - KOPTÍKOVÁ, Jana.
Analýza dat v neurologii : XLIV. Grafy usnadňující studium zavádějících faktorů v asociačních studiích – II. Zdroj dat jako zavádějící faktor. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha, Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP. ISSN 1210-7859, 2014, vol. 77, no. 2, pp. 256-260.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|Next pageLast page
found: 279 records, displayed 1 - 30