RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.

Personal photo

 

First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|Next pageLast page
found: 272 records, displayed 1 - 30

 
2015

DUŠEK, Ladislav - PAVLÍK, Tomáš - JARKOVSKÝ, Jiří - MÁJEK, Ondřej - KOPTÍKOVÁ, Jana.
Biostatistika v molekulární medicíně. In Molekulární medicína. 1. vydání. Praha : Galén, 2015. Neuveden, ISBN 978-80-7492-121-6, pp. 179-208.


more

 

JANOUŠOVÁ, Eva - PAVLÍK, Tomáš - MAYER, Jiří - DUŠEK, Ladislav.
Current history, dealing with huge information: Analysis of survival data with recurrent events. 2015.


more

 

ŠTOURAČ, Petr - KOSINOVÁ, Martina - SEIDLOVÁ, Dagmar - ADAMUS, Milan - HARAZIM, Hana - PAVLÍK, Tomáš.
Does anaesthetic approach for caesarean section with a combination of rocuronium and sugammadex confers any benefit over suxamethonium, rocuronium and neostigmine? A prospective single blinded randomized study. 2015.


more

 

KOSINOVÁ, Martina - ŠTOURAČ, Petr - SEIDLOVÁ, Dagmar - ADAMUS, Milan - ŠTOUDEK, Roman - PAVLÍK, Tomáš.
Does sugammadex shorten recovery time of rocuronium induced neuromuscular blockade for caesarean section in comparison to neostigmine: randomised single blinded controlled trial. 2015.


more

 

BENCSIKOVÁ, Beatrix - BORTLÍČEK, Zbyněk - HALAMKOVA, Jana - OSTRIZKOVA, Lenka - KISS, Igor - MELICHAR, Bohuslav - PAVLÍK, Tomáš - DUŠEK, Ladislav - VALÍK, Dalibor - VYZULA, Rostislav - ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ, Lenka.
Efficacy of bevacizumab and chemotherapy in the first-line treatment of metastatic colorectal cancer: broadening KRAS-focused clinical view. BMC Gastroenterology, LONDON, BioMed Central, Great Britain. ISSN 1471-230X, 2015, vol. 15, no. MAR 24 2015, "nestránkováno"-10 pp.


more

 

POPRACH, Alexandr - BORTLÍČEK, Zbyněk - MELICHAR, Bohuslav - LAKOMÝ, Radek - SVOBODA, Marek - KISS, Igor - ZEMANOVA, Milada - FIALA, Ondrej - KUBACKOVA, Katerina - COUFAL, Oldřich - PAVLÍK, Tomáš - DUŠEK, Ladislav - VYZULA, Rostislav - BUCHLER, Tomas.
Efficacy of sunitinib in patients with metastatic or unresectable renal cell carcinoma and renal insufficiency. European Journal of Cancer, Oxford, Elsevier Science Inc., Great Britain. ISSN 0959-8049, 2015, vol. 51, no. 4, pp. 507-513.


more

 

DUŠEK, Ladislav - PAVLÍK, Tomáš - MÁJEK, Ondřej - BUCHLER, T. - MUŽÍK, Jan - MALÚŠKOVÁ, Denisa - KOPTÍKOVÁ, Jana - BORTLÍČEK, Zbyněk - ABRAHAMOVA, J..
Estimating cancer incidence, prevalence, and the number of cancer patients treated with anti-tumor therapy in 2015 and 2020 analysis of the Czech national cancer registry. Klinická onkologie, Praha, Česká lékařská společnost J. E. Purkyně. ISSN 0862-495X, 2015, vol. 28, no. 1, pp. 30-43.


more

 

ŤOUKÁLKOVÁ, Michaela - ŠTOURAČ, Petr - SMÉKALOVÁ, Olga - ŠTOURAČOVÁ, Alena - PAVLÍK, Tomáš - REPKO, Martin - MAŠEK, Michal.
Existuje nezávislý prediktor nemocniční smrtnosti pacientů s izolovanou frakturou proximálního konce femuru? Retrospektivní dvouletá observační studie. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca, Praha, Galén. ISSN 0001-5415, 2015, vol. 82, no. 4, pp. 288-292.


more

 

HLAVSA, Jan - PROCHÁZKA, Vladimír - GAŠPAROVÁ, Katarína - ANDRAŠINA, Tomáš - PAVLÍK, Tomáš - PENKA, Igor - NOVOTNÝ, Ivo - MAZANEC, Jan - KALA, Zdeněk.
Kritéria pro výběr pacientů s duktálním karcinomem pankreatu, kteří nejvíce profitují z chirugické léčby - literární review. 2015.


more

 

ŤOUKÁLKOVÁ, Michaela - SMÉKALOVÁ, Olga - DRÁB, Michal - KOLÁČEK, Tomáš - PAVLÍK, Tomáš - ŠTOURAČ, Petr.
Pooperační mortalita u pacientů s izolovanou frakturou proximálního konce femuru – retrospektivní observační studie. 2015.


more

 

KOSINOVÁ, Martina - ŠTOURAČ, Petr - ADAMUS, Milan - SEIDLOVÁ, Dagmar - KŘIKAVA, Ivo - PAVLÍK, Tomáš.
Porovnání vlivu rokuronia a sukcinylcholinu v rámci bleskového úvodu do celkové anestezie u akutních a plánovaných císařských řezů na parametry poporodní adaptace novorozence - randomizovaná jednoduše zaslepená prospektivní intervenční studie. 2015.


more

 

HARAZIM, Hana - ŠTOURAČ, Petr - JANKŮ, Petr - SEIDLOVÁ, Dagmar - ADAMUS, Milan - PAVLÍK, Tomáš.
Použití rokuronia a aktivní reverze neuromuskulární blokády sugammadexem v anestezii pro císařský řez vede ke snížení výskytu myalgie v časném pooperačním období - prospektivní randomizovaná multicentrická intervenční studie. Anesteziologie a intenzivní medicína, Mladá fronta a.s. ISSN 1214-2158, 2015, vol. 26, no. 1, p. 58.


more

 

KUBACKOVA, Katerina - BORTLÍČEK, Zbyněk - PAVLÍK, Tomáš - MELICHAR, B. - LINKE, Z. - POKORNA, P. - VYZULA, Rostislav - PRAUSOVA, J. - BUCHLER, T..
Prognostic factors in renal cell carcinoma patients treated with sorafenib: results from the Czech registry. Targeted Oncology, Dordrecht, Springer, The Nederlands. ISSN 1776-2596, 2015, vol. 10, no. 3, pp. 385-392.


more

 

TURČÁNI, Pavel - SKŘIČKOVÁ, Jana - PAVLÍK, Tomáš - JANOUŠOVÁ, Eva - ORBAN, Marek.
The prevalence of obstructive sleep apnea in patients hospitalized for COPD exacerbation. Biomedical Papers, Olomouc, Palacký University. ISSN 1213-8118, 2015, vol. 159, no. 3, pp. 422-428.


more

 

HLAVSA, Jan - KALA, Zdeněk - PROCHÁZKA, Vladimír - GAŠPAROVÁ, Katarína - PAVLÍK, Tomáš - MAZANEC, Jan - HAUSNEROVÁ, Jitka - PENKA, Igor - ZAJAK, I - ČEČKA, F - GÜRLICH, R - VISOKAI, I - LOVEČEK, M - ANDRAŠINA, Tomáš.
Vliv gradu na přežití pacientů s karcinomem pankreatu - je současná TNM klasifikace adekvátní?. 2015.


more

 
2014

BURGER, Michal - HEJDUK, Karel - NĚMEČEK, Karel - KREUTEROVÁ, Karolína - FRÖHLICH, Kateřina - OVESNÁ, Petra - PAVLÍK, Tomáš - JARKOVSKÝ, Jiří.
Analytický report databáze VILP: přípravek JEVTANA (kabazitaxel). Brno : Masarykova univerzita, 2014. 25 pp. neuveden.


more

 

DUŠEK, Ladislav - PAVLÍK, Tomáš - JARKOVSKÝ, Jiří - KOPTÍKOVÁ, Jana.
Analýza dat v neurologii : XLIII. Grafy usnadňující studium zavádějících faktorů v asociačních studiích - I. Kategoriální data. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha, Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP. ISSN 1210-7859, 2014, vol. 77, no. 1, pp. 125-129. Editorial material.


more

 

DUŠEK, Ladislav - PAVLÍK, Tomáš - JARKOVSKÝ, Jiří - KOPTÍKOVÁ, Jana.
Analýza dat v neurologii : XLIV. Grafy usnadňující studium zavádějících faktorů v asociačních studiích – II. Zdroj dat jako zavádějící faktor. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha, Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP. ISSN 1210-7859, 2014, vol. 77, no. 2, pp. 256-260.


more

 

DUŠEK, Ladislav - PAVLÍK, Tomáš - JARKOVSKÝ, Jiří - KOPTÍKOVÁ, Jana.
Analýza dat v neurologii : XLV. Grafy usnadňující studium zavádějících faktorů v asociačních studiích - III. Spojitá data. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha, Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP. ISSN 1210-7859, 2014, vol. 77, no. 3, pp. 389-392.


more

 

DUŠEK, Ladislav - PAVLÍK, Tomáš - JARKOVSKÝ, Jiří - KOPTÍKOVÁ, Jana.
Analýza dat v neurologii : XLVI. Různé typy observačních studií nesou různá rizika zkreslení. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha, Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP. ISSN 1210-7859, 2014, vol. 77, no. 4, pp. 519-523. Editorial material.


more

 

DUŠEK, Ladislav - PAVLÍK, Tomáš - JARKOVSKÝ, Jiří - KOPTÍKOVÁ, Jana.
Analýza dat v neurologii : XLVII. Modelové příklady spojování výsledků vzájemně nezávislých asociačních studií. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha, Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP. ISSN 1210-7859, 2014, vol. 77, no. 5, pp. 651-653.


more

 

DUŠEK, Ladislav - PAVLÍK, Tomáš - JARKOVSKÝ, Jiří - KOPTÍKOVÁ, Jana.
Analýza dat v neurologii : XLVIII. "Rare disease assumption" v asociačních studiích. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha, Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP. ISSN 1210-7859, 2014, vol. 77, no. 6, pp. 784-786.


more

 

ŠEDO, Jiří - BLAHA, Milan - PAVLÍK, Tomáš - KLIKA, Petr - DUŠEK, Ladislav - BÜCHLER, T. - ABRAHÁMOVÁ, J. - ŠRÁMEK, V. - ŠLAMPA, P. - KOMÍNEK, Libor - POSPÍŠIL, Petr - SLÁMA, Ondřej - VYZULA, Rostislav.
Analýza nákladů na radioterapii v lůžkové péči – hledání vhodných prediktorů pro potřeby nového prospektivního úhradového modelu. Klinická onkologie, Praha, Česká lékařská společnost J. E. Purkyně. ISSN 0862-495X, 2014, vol. 27, no. 3, pp. 192-202.


more

 

BUCHLER, Tomáš - PAVLÍK, Tomáš - MELICHAR, Bohuslav - BORTLÍČEK, Zbyněk - USIAKOVÁ, Zuzana - DUŠEK, Ladislav - KISS, Igor - KOHOUTEK, Milan - BENESOVA, Vera - VYZULA, Rostislav - ABRAHAMOVA, Jitka - OBERMANNOVA, Radka.
Bevacizumab with 5-fluorouracil, leucovorin, and oxaliplatin versus bevacizumab with capecitabine and oxaliplatin for metastatic colorectal carcinoma: results of a large registry-based cohort analysis. BMC CANCER, London, BIOMED CENTRAL LTD, Great Britain. ISSN 1471-2407, 2014, vol. 14, no. "article number" 323, pp. 1-7.


more

 

INDRÁK, Karel - SNINSKÁ, Zuzana - FABER, Edgar - KARAS, M - VOGLOVÁ, Jaroslava - DEMITROVIČOVÁ, Ludmila - CHUDEJ, Juraj - MARKULIAK, I - CMUNT, Eduard - PALÁŠTHY, S - ŚTECOVÁ, N - TÓTHOVÁ, E - JAROŠOVÁ, Marie - STEINEROVÁ, Kateřina - COPÁKOVÁ, Lucia - SKOUMALOVA, I - ROHOŇ, Peter - MIKUŠKOVÁ, Eva - KAFKOVÁ, Adriana - JINDRA, Pavel - MAREŠOVÁ, I - PAVLÍK, Tomáš - ZBOŽÍNKOVÁ, Zuzana - DUŠEK, Ladislav - MUŽÍK, Jan.
CAMELIA Česká Republika a Slovensko v projektu: The EUropean Treatment Outcome Study (EUTOS) pro CML. In VII Bratislavské hematologické a transfuziologické dni s mezinárodnou účasťou, Bratislava, SR, 15.-17.10.2014. : 2014.


more

 

DUŠEK, Ladislav - MUŽÍK, Jan - MALÚŠKOVÁ, Denisa - MÁJEK, Ondřej - PAVLÍK, Tomáš - KOPTÍKOVÁ, Jana - MELICHAR, B. - BUCHLER, T. - FINEK, J. - CIBULA, D. - BABJUK, M. - SVOBODA, M. - VYZULA, Rostislav - RYSKA, A. - RYSKA, M. - PETERA, J. - ABRAHAMOVÁ, J..
Cancer incidence and mortality in the Czech Republic. Klinická onkologie, Praha, Česká lékařská společnost J. E. Purkyně. ISSN 0862-495X, 2014, vol. 27, no. 6, pp. 406-423.


more

 

POPRACH, A. - PAVLÍK, Tomáš - MELICHAR, B. - KUBACKOVA, K. - BORTLÍČEK, Zbyněk - SVOBODA, M. - LAKOMY, R. - VYZULA, R. - KISS, I. - DUŠEK, Ladislav - BUEHLER, T..
Clinical and laboratory prognostic factors in patients with metastatic renal cell carcinoma treated with sunitinib and sorafenib after progression on cytokines. UROLOGIC ONCOLOGY-SEMINARS AND ORIGINAL INVESTIGATIONS, New York, ELSEVIER SCIENCE INC., USA. ISSN 1078-1439, 2014, vol. 32, no. 4, pp. 488-495.


more

 

KROUPA, Radek - JURÁNKOVÁ, Jana - DASTYCH, Milan - ŠENKYŘÍK, Michal - PAVLÍK, Tomáš - PROKEŠOVÁ, Jitka - JEČMENOVÁ, Markéta - DOLINA, Jiří - HEP, Aleš.
Different Clinical Utility of Oropharyngeal Bacterial Screening prior to Percutaneous Endoscopic Gastrostomy in Oncological and Neurological Patients. BioMed Research International, New York, Hindawi Publishing Corporation, USA. ISSN 2314-6133, 2014, vol. 2014, no. "590891", pp. 1-7.


more

 

PROCHÁZKOVÁ, Jana - KEŘKOVSKÝ, Miloš - PAVLÍK, Tomáš - MECHL, Marek.
Difuzně vážené obrazy při celotělovém zobrazování magnetickou rezonancí (DWIBS) v diagnostice mnohočetného myelomu. Česká radiologie, Praha, Galén. ISSN 1210-7883, 2014, vol. 68, no. 1, pp. 16-21.


more

 

KOSINOVÁ, Martina - ŠTOURAČ, Petr - SEIDLOVÁ, Dagmar - ADAMUS, Milan - KŘIKAVA, Ivo - PAVLÍK, Tomáš.
Effect of rapid sequence induction for caesarean section in general anaesthesia with rocuronium versus succinylcholine on neonatal outcome: prospective randomised interventional multicentric trial. 2014.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|Next pageLast page
found: 272 records, displayed 1 - 30