Mgr. Michal Petr

Fotografie nezveřejněna

 

Identifikace osoby
 • Mgr. Michal Petr nar. 4. 2. 1982 Přerov svobodný
Pracoviště
 • Biologický ústav - Lékařská fakulta
Funkce na pracovišti
 • referent pro výzkum a vývoj
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • Historické vědy, magisterský studijní program, abs. 2007 obor historie obor archeologie
Přehled zaměstnání
 • - Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace, 1. 1. 2008 – 31. 4. 2011, pozice historik kurátor, samostatná tvorba scénáře expozice o dějinách města Opavy, samostatná koordinace projektu vzniku expozice, jednání s muzei, jednání s firmami, partnery, organizace dalšího života expozice - marketing, výstavy; odborná práce v oboru historie, samostatná příprava projektů pro kulturní akce, samostatná organizace časových výstav, obecná práce v kultuře. - Magistrát města Opavy, 1. 10. 2007 – 31. 12. 2007, práce na scénáři expozice o dějinách města v Obecním domě. - Mendlovo gymnázium Opava, příspěvková organizace, středoškolský učitel 10/2006. - Národní památkový ústav v Ostravě, oddělení archeologie, technik na archeologickém výzkumu 2002 – 2006 (dokumentace, organizace práce). - Masarykova univerzita v Brně, Filosofická fakulta, Ústav archeologie a muzeologie, práce při studiu – Geografické informační systémy (GIS), prostorová analýza osídlení Dolního Rakouska, digitalizace, statistické analýzy.
Mimouniverzitní aktivity
 • - Sport: držitel licence MŠMT – Instruktor cyklistiky držitel licence MŠMT – Instruktor lyžování - Fotografie orientace ve fotografické technice, aktivní fotografická tvorba - Soukromé projekty www.michalpetr.cz www.nedostavenatrat.estranky.cz – publikace diplomové práce
Vybrané publikace
 • PETR, Michal a Alena BOROVCOVÁ. Opava železniční : 160 let od příjezdu prvního vlaku. Ostrava: Opavská kulturní organizace, 2014. 140 s. ISBN 978-80-905396-9-3. info
 • PETR, Michal. Obecní dům v Opavě. Vlastivědné listy 1, Opava: Matice Slezská, 2011. s. 48. ISSN 1213-3140. info
 • PETR, Michal. Geografická a archeologicko-prostorová data z Rakouska a možnosti jejich využití. In Jiří Macháček. Počítačová podpora v archeologii 2. Brno: Masarykova univerzita Brno; Archeologický ústav AVČR, Praha, v. v. i.; Západočeská univerzita v Plzni, 2008. s. 242-262, 20 s. ISBN 978-80-254-1781-2. info
 • PETR, Michal. Analýza pravěkých a raně historických nálezů z povrchových sběrů v okolí Břeclavi. In Jiří Macháček. Počítačová podpora v archeologii 2. Brno: Masarykova univerzita Brno; Archeologický ústav AVČR, Praha, v. v. i.; Západočeská univerzita v Plzni, 2008. s. 206-241, 36 s. ISBN 978-80-254-1781-2. info
 • PETR, Michal. Železniční trať Opava – Trenčín jako doklad kolapsu soukromé výstavby železnic v 70. letech 19. století. Vlastivědný sborník Novojičínska, 2008, roč. 58, s. 140-152. ISSN 1214-8032. info

Poslední modifikace: 24. 2. 2014