Assoc. Prof. MUDr. Lubomír Hakl, CSc.

Photo not published

 

 
2014

ŠTOURAČ, Petr - HARAZIM, Hana - STODŮLKOVÁ, Marta - HUSER, Martin - KŘIKAVA, Ivo - JANKŮ, Petr - HAKLOVA, Olga - HAKL, Lubomír - ŠTOUDEK, Roman - GÁL, Roman - ŠEVČÍK, Pavel.
Comparison of parturient – controlled remifentanil with epidural bupivacain and sufentanil for labour analgesia: Randomised controlled trial. Biomedical papers of the Medical Faculty of the University Palacký, Olomouc Czech Republic, Olomouc, Palacký University. ISSN 1213-8118, 2014, vol. 158, no. 2, pp. 227-232.


more

 

ŠTOURAČ, Petr - KUCHAŘOVÁ, Eliška - KŘIKAVA, Ivo - MALÝ, Roman - KOSINOVÁ, Martina - HARAZIM, Hana - SMÉKALOVÁ, Olga - BÁRTÍKOVÁ, Ivana - ŠTOUDEK, Roman - JANKŮ, Petr - HUSER, Martin - WÁGNEROVÁ, Kristýna - HAKLOVÁ, Olga - HAKL, Lubomír - SCHWARZ, Daniel - ZELINKOVÁ, Hana - LITTNEROVÁ, Simona - JARKOVSKÝ, Jiří - GÁL, Roman - ŠEVČÍK, Pavel.
Establishment and evaluation of post caesarean acute pain service in a perinatological center: retrospective observational study. Česká gynekologie, Praha, Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně. ISSN 1210-7832, 2014, vol. 79, no. 5, pp. 363-370.


more

 

ŠTOURAČ, Petr - SEIDLOVÁ, Dagmar - BÁRTÍKOVÁ, Ivana - KUCHAŘOVÁ, Eliška - JANKŮ, Petr - KŘIKAVA, Ivo - HUSER, Martin - WÁGNEROVÁ, Kristýna - HAKLOVÁ, Olga - HAKL, Lubomír - ŠTOUDEK, Roman - KOSINOVÁ, Martina - SCHWARZ, Daniel - ZELINKOVÁ, Hana - ŠEVČÍK, Pavel - GÁL, Roman.
Srovnání opioidní a neopioidní analgezie po císařském řezu v celkové anestezii – prospektivní observační studie. Anesteziologie a intenzivní medicína, Praha, ČLS JE Purkyně Praha. ISSN 1214-2158, 2014, vol. 25, no. 1, pp. 8-16.


more

 
2012

ŠTOURAČ, Petr - HARAZIM, Hana - STODŮLKOVÁ, Marta - HUSER, Martin - KŘIKAVA, Ivo - ŠTOUDEK, Roman - HAKLOVÁ, Olga - HAKL, Lubomír - GÁL, Roman - ŠEVČÍK, Pavel.
Comparison of Parturient Controlled Remifentanil With Epidural Bupivacain and Sufentanil for Labour Analgesia: Randomised Controlled Trial. 2012.


more

 
2010

ŠTOURAČ, Petr - HAKL, Lubomír - HAKLOVÁ, Olga - KŘIKAVA, Ivo - BÁRTÍKOVÁ, Ivana - KOSINOVÁ, Martina - KUCHAŘOVÁ, Eliška.
Six months review of postcaesarean acute pain. 2010.


more

 
2004

HAKL, Lubomír - SLÁMA, Ondřej.
Domácí paliativní péče. In Paliativní medicína. Druhé, přepracované a doplněné vydání. Praha : Grada Publishing, 2004. ISBN 80-0279-7, pp. 505-510.


more