MUDr. Klaudia Vyskočilová, Ph.D.

Photo not published

 

 
2015

LITTNEROVÁ, Simona - PAŘENICA, Jiří - ŠPINAR, Jindřich - VÍTOVEC, Jiří - LINHART, Ales - WIDIMSKÝ, Petr - JARKOVSKÝ, Jiří - MIKLÍK, Roman - ŠPINAROVÁ, Lenka - ZEMAN, Kamil - BELOHLAVEK, Jan - MALEK, Filip - FELŠŐCI, Marián - KETTNER, Jiří - OSTADAL, Petr - CIHALIK, Cestmir - ŠPÁC, Jiří - AL-HITI, Hikmet - FEDORCO, Marian - FOJT, Richard - KRUGER, Andreas - MALEK, Josef - MIKUŠOVÁ, Tereza - MONHART, Zdenek - BOHACOVA, Stanislava - POHLUDKOVA, Lidka - ROHAC, Filip - VACLAVIK, Jan - VONDRAKOVA, Dagmar - VYSKOČILOVÁ, Klaudia - BAMBUCH, Miroslav - DUŠEK, Ladislav.
Positive Influence of Being Overweight/Obese on Long Term Survival in Patients Hospitalised Due to Acute Heart Failure. Plos one, San Francisco, Public Library of Science, USA. ISSN 1932-6203, 2015, vol. 10, no. 2, "e0117142"-15 pp.


more

 

VYSKOČILOVÁ, Klaudia - ŠPINAROVÁ, Lenka - ŠPINAR, Jindřich - MIKUŠOVÁ, Tereza - VÍTOVEC, Jiří - MALEK, Josef - MALEK, Filip - LINHART, Ales - FEDORCO, Marian - WIDIMSKY, Petr - CIHALIK, Cestmir - PAŘENICA, Jiří - LITTNEROVÁ, Simona - JARKOVSKÝ, Jiří.
Prevalence and clinical significance of liver function abnormalities in patients with acute heart failure. Biomedical Papers, Olomouc, Palacký University. ISSN 1213-8118, 2015, vol. 159, no. 3, pp. 429-436. http://biomed.papers.upol.cz/.


more

 
2014

VYSKOČILOVÁ, Klaudia - ŠPINAROVÁ, Lenka - ŠPINAR, Jindřich - VÍTOVEC, Jiří - LITTNEROVÁ, Simona - MIKUŠOVÁ, Tereza - PAŘENICA, Jiří - JARKOVSKÝ, Jiří.
Prognostický význam elevace funkčních jaterních testů u akutních koronárních syndromů s manifestním srdečním selháním. Kardiologická revue - Interní medicína. ISSN 2336-288X, 2014, vol. 16, no. 1, p. 25-30.


more

 
2013

KREJČÍ, Jan - GREGOR, Pavel - ZEMANEK, David - VYSKOČILOVÁ, Klaudia - CURILA, Karol - STEPANOVA, Radka - NOVÁK, Miroslav - GROCH, Ladislav - VESELKA, Josef.
Comparison of Long-Term Effect of Dual-Chamber Pacing and Alcohol Septal Ablation in Patients with Hypertrophic Obstructive Cardiomyopathy. The Scientific World Journal, NY, USA, HINDAWI PUBLISHING CORPORATION, USA. ISSN 1537-744X, 2013, vol. 2013, no. "neuvedeno", pp. 629650-629656.


more

 

ŽIDOVÁ, Klaudia - NOVÁK, Miroslav - LIPOLDOVÁ, Jolana.
Contribution of remote monitoring to the early diagnosis of implantable cardioverter-defibrillator shocks in the patient with cardiac resynchronisation therapy. Cor et Vasa. 2013, vol. 55, no. 3, p. e281-e284.


more

 

ŽIDOVÁ, Klaudia - LIPOLDOVÁ, Jolana - NOVÁK, Miroslav.
Hodnocení úspěšnosti přenosu dat při dálkové monitoraci pacientů s implantabilními kardiovertery-defibrilátory. 2013.


more

 

ŽIDOVÁ, Klaudia - ŠPINAROVÁ, Lenka - ŠPINAR, Jindřich - VÍTOVEC, Jiří - LITTNEROVÁ, Simona - JARKOVSKÝ, Jiří - LINHART, Aleš - WIDIMSKÝ, Petr - FEDORCO, Marián - MÁLEK, Filip - ČIHALÍK, Čestmír - MIKLÍK, Roman - DUŠEK, Ladislav - PAŘENICA, Jiří.
Liver and AHF. 2013.


more

 

ŽIDOVÁ, Klaudia - NOVÁK, Miroslav - LIPOLDOVÁ, Jolana.
Perforace srdečních dutin způsobené elektrodami implantabilních kardioverterů-defibrilátorů a kardiostimulátorů. Intervenční a akutní kardiologie, Olomouc, Solen. ISSN 1213-807X, 2013, vol. 12, no. 2, pp. 71-74.


more

 

ŽIDOVÁ, Klaudia - NOVÁK, Miroslav - LIPOLDOVÁ, Jolana.
Porucha sensingu způsobená dislokací elektrody implantabilního kardioverteru-defibrilátoru – kazuistika. 2013.


more

 

VYSKOČILOVÁ, Klaudia - ŠPINAROVÁ, Lenka.
Současný pohled na onemocnění jater u srdečního selhání. Vnitřní lékařství, Brno, Ambit Media a.s. ISSN 0042-773X, 2013, vol. 59, no. 12, pp. 1065-1072.


more

 

LIPOLDOVÁ, Jolana - NOVÁK, Miroslav - ŽIDOVÁ, Klaudia.
Výskyt arytmií u pacientů s ICD – využití systému Home Monitoring. 2013.


more

 
2012

ŠPINAROVÁ, Lenka - ŠPINAR, Jindřich - VÍTOVEC, Jiří - LINHART, Aleš - WIDIMSKY, Petr - FEDORCO, Marian - MALEK, Filip - CIHALIK, Čestmír - MIKLÍK, Roman - DUŠEK, Ladislav - ŽIDOVÁ, Klaudia - JARKOVSKÝ, Jiří - LITTNEROVÁ, Simona - PAŘENICA, Jiří.
Gender differences in total cholesterol levels in patients with acute heart failure and its importance for short and long time prognosis. Biomedical Papers. ISSN 1213-8118, 2012, vol. 156, no. 1, 21–28-8 pp.


more

 

ŽIDOVÁ, Klaudia - NOVÁK, Miroslav - BOTHOVÁ, Pavla - GROCH, Ladislav.
Implantable cardioverter-defibrillator lead perforation: a case report. 2012.


more

 

ŽIDOVÁ, Klaudia - NOVÁK, Miroslav - BOTHOVÁ, Pavla - GROCH, Ladislav.
Nezvyklá diagnostika perforace pravé komory defibrilační elektrodou. Kardiologická Revue, Brno, Ambit Media,a.s. ISSN 1212-4540, 2012, vol. 14, no. 1, p. 46-48.


more

 

VÍTOVEC, Jiří - ŽIDOVÁ, Klaudia.
Polypragmazie a oběhové selhání při maligních komorových arytmiích s postižením jaterních funkcí. Kardiologická Revue, Brno, Ambit Media,a.s. ISSN 1212-4540, 2012, vol. 14, no. 2, p. 126-128.


more

 

ŽIDOVÁ, Klaudia - NOVÁK, Miroslav - LIPOLDOVÁ, Jolana - LASOTA, Marek - DVOŘÁK, Ivo - VYKYPĚL, Tomáš.
Profil pacientů po primárně preventivní implantaci ICD sledovaných systémem Biotronik Home Monitoring. 2012.


more

 

ŽIDOVÁ, Klaudia - NOVÁK, Miroslav - LASOTA, Marek - STÁREK, Zdeněk - DVOŘÁK, Ivo.
Přínos služby Biotronik Home Monitoring v diagnostice supraventrikulárních tachykardií. 2012.


more

 

ŽIDOVÁ, Klaudia - NOVÁK, Miroslav - LIPOLDOVÁ, Jolana - DVOŘÁK, Ivo - VYKYPĚL, Tomáš.
Remote monitoring in patients after prophylactic implantable-cardioverter defibrillator implantation and its contribution in early arrhythmia/device problem detection. 2012.


more

 

LIPOLDOVÁ, Jolana - NOVÁK, Miroslav - DVOŘÁK, Ivo - VYKYPĚL, Tomáš - ŽIDOVÁ, Klaudia.
Systém Biotronik Home Monitoring v klinické praxi. 2012.


more

 

ŽIDOVÁ, Klaudia - NOVÁK, Miroslav - LIPOLDOVÁ, Jolana.
Twiddlerův syndrom – neobvyklá příčina oversensingu vedoucí k inadekvátním výbojům implantabilního kardioverteru-defibrilátoru. Kardiologická Revue, Brno, Ambit Media,a.s. ISSN 1212-4540, 2012, vol. 14, no. 4, p. 267-271.


more

 
2011

ŠPINAROVÁ, Lenka - ŠPINAR, Jindřich - VÍTOVEC, Jiří - LINHART, Aleš - PAŘENICA, Jiří - WIDIMSKÝ, Petr - TOMČÍKOVÁ, Daniela - DUŠEK, Ladislav - ŽIDOVÁ, Klaudia - JARKOVSKÝ, Jiří.
Gender differences in cholesterol levels in patiens with acute heart failure. 2011.


more

 
2010

ŽIDOVÁ, Klaudia - ŠPINAROVÁ, Lenka - KREJČÍ, Jan - HUDE, Petr - OZÁBALOVÁ, Eva - NĚMEC, Petr - ČERNÝ, Jan.
Invazivní plicní aspergilóza u pacienta po transplantaci srdce – kazuistika. 2010.


more

 
2009

ŽIDOVÁ, Klaudia - ŠPINAROVÁ, Lenka - KREJČÍ, Jan - HUDE, Petr - OZÁBALOVÁ, Eva - NĚMEC, Petr - ČERNÝ, Jan.
Vývoj imunosupresivní terapie u pacientů po transplantaci srdce. 2009.


more