Research Project Results

 

Inovace studijního programu všeobecného lékařství s rozšířenou výukou pediatrie na LF MU

Project Identification:CZ.1.07/2.2.00/15.0187
MU Investigator:Prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:10/2010 - 9/2012
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Operational Programme Education for Competitiveness- 2.2 Higher education

Publications:

 
2011

book coverPEJČOCHOVÁ, Jana.
Neurovývojové poruchy. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2011. 6 pp. Učebnice speciální dětské neurologie. ISBN 978-80-210-5659-6.


more

 

OPATŘILOVÁ, Dagmar.
Speciálně pedagogická centra v inkluzivním vzdělávání. 2011.


more