Detail projektu

 

Klinická biochemie - inovovaná, interaktivní výuka e-learningem

Kód projektu:CZ.1.07/2.2.00/15.0048
Období řešení:2/2011 - 1/2014
Investor:odkaz do nového oknaMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Programový rámec / typ projektu:Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK) - 2.2 Vysokoškolské vzdělávání
Fakulta/Pracoviště MU:
Lékařská fakulta
Řešitel na MU:doc. MUDr. Milan Dastych, CSc., MBA
Člen realizačního týmu:MUDr. Dana Bučková, Ph.D.
MUDr. Milan Dastych
Mgr. Miroslav Fiala
MUDr. Michaela Králíková, Ph.D.
prof. MUDr. Vladimír Soška, CSc.
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc.
Spolupracující organizace:
odkaz do nového oknaUniverzita Karlova v Praze
Odpovědná osoba:Jana Šiková
odkaz do nového oknaOstravská univerzita v Ostravě
Anotace

Žadatel a jeho partneři zajišťují výuku akreditovaných předmětů klinické biochemie na svých fakultách. Cílem je modernizace vyučovací metodiky zavedením e-learningu, což umožní vzájemné sdílení podkladů, vetší interaktivnost a snadnou aktualizaci, podpoří ICT gramotnost lektorů a studentů, zobjektivizuje testování znalostí a standardizuje náplň výuky mezi žadateli. Projekt má napojení na probíhající projekt MEFANET, v jehož platformě budou materiály sdíleny. V rámci aktivit projektu budou vyškoleni lektoři a ICT pracovníci v technologiích potřebných k tvorbě e-learningových materiálů, budou vytvořeny sdílené podklady pro výuku. Autory podkladů budou pracovníci žadatele, partnerů i experti z oboru v rámci ČR; vytvořené prezentace budou následně aplikovány do e-learnigových platforem fakult všech řešitelů. Zde budou testovány a hodnoceny v rámci akreditované výuky studentů. Výsledkem bude zlepšení kvality a standardizace výuky, zvýšení konkurenceschopnosti absolventů i lektorů.