Detail projektu

 

Neinvazní bezkontaktní metody identifikace a charakterizace živých mikroorganismů prostřednictvím optické spektroskopie a mikromanipulace

Kód projektu:GAP205/11/1687
Období řešení:1/2011 - 12/2014
Investor:odkaz do nového oknaGrantová agentura ČR
Programový rámec / typ projektu:Standardní projekty -
Fakulta/Pracoviště MU:
Lékařská fakulta
Řešitel na MU:doc. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.
Člen realizačního týmu:Ing. Veronika Holá, Ph.D.
Zuzana Kršková
prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc.
Spolupracující organizace:
odkaz do nového oknaAkademie věd České republiky
Odpovědná osoba:Mgr. Ota Samek, Dr.
Publikace/Výsledky:více
Anotace

Hlavním cílem navrhovaného výzkumného projektu je vývoj nových metod pro bezkontaktní neinvazní analýzu živých mikroorganismů (bakterií a eukaryotických buněk) v relevantních okolních podmínkách. Mikroorganismy suspendované v kapalném médiu či přisedlé k pevnému substrátu budou identifikovány a charakterizovány prostřednictvím jejich spekter Ramanova rozptylu, která poslouží jako otisk prstu typu buňky a jejího fyziologického stavu. Kombinace Ramanovy spektroskopie s optickými mikromanipulacemi a mikrofluidní platformou pak umožní provádění těchto analýz na úrovni jednotlivých buněk a studium odezvy mikroorganismů na definované vnější stimuly či stresové faktory. Experimentální data budou analyzována prostřednictvím vhodných matematických algoritmů a využita pro vytvoření spektrální knihovny mikroorganismů. Získané výsledky významně přispějí k rychlé identifikaci mikroorganismů ve studovaných vzorcích bez vnějších činidel a zhodnocení jejich infekčního potenciálu, čímž podpoří rozvoj efektivnějších strategií pro léčbu infekcí.